Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az írás története I. Írásrendszerek Készítette: Urbán Gabriella 2003.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az írás története I. Írásrendszerek Készítette: Urbán Gabriella 2003."— Előadás másolata:

1 Az írás története I. Írásrendszerek Készítette: Urbán Gabriella 2003.
Az írás előzményei és az írásrendszerek. A képen a "Téli krónika" a dakota indiánok képírása. Bölénybörre írták 1800-tól 1870-ig. A törzs életének legfontosabb eseményeit örökítette meg.

2 Mi az írás? Nyelvileg kifejezett gondolatok rögzítésére szolgáló kisebb-nagyobb emberi közösségek által elfogadott egyezményes grafikai jelek rendszere. Urbán Gabriella 2003.

3 Az írás előzményei 1. A tulajdonjegy 2. A rováspálca 3. A hírvivőbot
4. A csomójelek 5. A kagylófüzérek 6. A barlangrajzok Ezekl az információrögzítésre szolgáló formák valamilyen szempontból nam felelnek meg az írás definíciójának. Urbán Gabriella 2003.

4 AZ ÍRÁS ELŐZMÉNYEI 1. A tulajdonjegy
a jószágok megjelölésére használt jel, „billog”. A jószág bőrébe égetett jelek. Urbán Gabriella 2003.

5 2. A rováspálca Értékek nyilvántartására használták
Megfelelő rovátkékat belemetszették a rovásfába, majd kettéhasították, az egyik felel a hitelezőé, a másik az adósé lett. Minden vitán felülálló hitelesítési eljárás volt. Mo.-n a csikósok, gulyások, juhászok, kondások a 19. sz.-ban is így számoltak el. Kínában szerződéskötésre használták, bizonyítéka a "szerződés" szójelében szerepel a rováspálca és a kés jele. Urbán Gabriella 2003.

6 3. A hírvivő bot - üzenet felidézését segítő eszköz, vagy térkép a hírvivő számára - „véres kard” Norvégiában és Svédországban is bevonulási parancsot jelentett a hívivő bot végighordása. Mo-n a véres kard a háború jele volt. Ausztrália őslakosainak térképként szolgált: belevésték a tereptárgyakat olyan sorrendben, ahogy a hírvivőnek érintenie kellett. Urbán Gabriella 2003.

7 4. A csomójelek számadatokra emlékeztető eszköz
kínaiak, inkák, Nyugat-Afrika, Salamon-szigetek őslakói „csomó a zsebkendőn rózsafüzér” Lent: számok jelölése csomóval. Fent: kínai csomójel kékéból, nádból font zsinegen. Balra: inka kipu (quipu) zsinór színe a tárgyat jelezte, (pl. sárga az arannyal, zöld a gabonával kacsolatos adatokat, a mellékfonalak a számadatokat tartalmazták, 10-e számrendszerben, Az összefogott szálak száma a helyiértéket jelentette: 1 szálra kötött csomók: egyesek, kettőt összefogva százasok, stb. Ennek fennmaradt emlékeztető hagyománya a rózsafüzér, és a csomóra kötött zsebkendő. A rózsafüzér Eredetileg a buddhista szerzetesek találták ki ezt az emlékeztető eszközt, amely különböző színű és nagyságú gömböcskékből állt, s a hívő ember számára megkönnyítette az ájtatosságok szabályos elvégzését. A katolikus egyház is ebben a funkcióban - bár más teológiai tartalommal felruházva - hasznosította saját hitéletében. Urbán Gabriella 2003.

8 5. A kagylófüzér -”arokó”
- a kagylók számából, helyzetéből olvasható az üzenet tartalma - Nyugat-Afrika, Guineai-öböl lakói, Észak-Amerika irokézek 6 kagyló szerelmi vallomást, 1 kagyló tagadó választ, 2 kagyló egymásnak háttal ellenségeskedést, 2 kagyló szembe barátságot jelentett. Ny-nigériai joruba néger üzenet: 4 kauri-kagyló, 2 nádcsomó, egy gyümölcshéjből álló arokó jelentése: ‘A családapa betegsége súlyosbodik, állapota egyre rosszabb.’ Irokézek: fehér békét, vörös háborút, fekete veszélyt jelentett. Urbán Gabriella 2003.

9 KÉPTÁR A delaware indiánok wampumöve
Kagylókbók szőtt öv, az indiánok a barátsági szerződés megkötése után ajándékozták a telepeseknek.(1682.) Már nemcsak kagylófüzér. Emberalakok vagy a békepipa rajzát beleszőtték az övbe. Itt: a kalapos a fehér embert, a fedetlen fejű az indiánt, a kézfogás a szerződés megpecsételése. Az ábrázolás már a képírás felé mutat. Urbán Gabriella 2003.

10 6. A barlangrajzok - funkciója: ismeretátadás rítuálék formájában
-keletkezés: 30ezertől - funkciója: ismeretátadás rítuálék formájában -Mas d’ Azili kavicsok Az első barlang felfedezése: 1879-ben Marcelino de Sautuola (sp. régész, festőművész) nevéhez fűződik Santander közelében az altamirai barlangban találta. (A történet szerint a kislánya.) Hamisítványnak tartotta a tudós világ. Az 1890-es években a dél-franciaországi partvidék barlangjaiban is hasonlókat találtak: Lasceaux 1940. Urbán Gabriella 2003.

11 Az írásrendszerek fejlődése
A képírás A fogalomírás A szó- és szótagírás A betűírás Második témakör Urbán Gabriella 2003.

12 A képírás - természethű, konkrét tárgyak leegyszerűsített képe (piktogram) - jelentése: szó, vagy mondat - bármely nyelven olvasható Urbán Gabriella 2003.

13 KÉPTÁR Képírások Urbán Gabriella 2003.
balra fent: egy bölény felöklelte a törzsfőnököt lent: békekötés (kalapos a fehér ember) első három kép a dakota indiánok "Téli krónikájából". Jobbra lent: egyiptomi képírásjel fogalomírás-elemkekkel: hórusz sólyom a király pórázon tart egy legyőzött szíriai országot a képen egy ovális rajz, asszír férfifejjel; uralkodik a szíriai ország felett; a sólyom 6 lótuszvirágon ül: hatezer hadifoglyot ejtett. Alul a szigony valószínúleg az ország nevét jelenti, a téglalap a hullámvonalakkal: az ország tenger mellett terül el. Mindkettő Szíriára utal. Urbán Gabriella 2003.

14 ? ? A fogalomírás - Jelei: képek,
- jelentés: elsődleges jelentésen túl más összefüggés: elvont fogalom, név, földrajzi név, stb., értelmezése már társadalmi megegyezést feltételez, de bármely nyelven olvasható. Nap jele nemcsak égitestet jelöl, hanem= meleg, nap mint ‘naptári egység’ Láb= járás, lépés, utazás... ? ? Urbán Gabriella 2003.

15 KÉPTÁR Fogalomjelek Urbán Gabriella 2003.
jobbra: madár+tojás= termékenység (sumér) balra: koponya+könnyes szem= gyász balra lent: égboltról leereszkedő vonalak: sötétség egymást keresztező vonalak: ellenségesség párhuzamos vonalak: egyetértés, barátság Urbán Gabriella 2003.

16 A szó és szótagírás - a jelek egy-egy hangzócsoportot képviselnek (összekapcsolódik a jel és a hangalak) hosszabb szavakat egyszótagú szavakat egymás mellé sorakoztatva írják. Valahogy így: Urbán Gabriella 2003.

17 Képrejtvény = szóírás Arany János képrejtvénye; valahogy így olvasták a szóírást Megfejted?
sás kacsa patkó vályog = Sáskacsapat kóvályog sás+kacsa+patkó+vályog= sáska csapat kóvályog Urbán Gabriella 2003.

18 KÉPTÁR Azték szótagírás
„teocaltlan”= templomosok balra: lent ajak =te-nt-li jobbra: lábnyomok = o-tli fölötte: ház= cal-li jobbra ettől: fogak= tlan-tli Urbán Gabriella 2003.

19 A betűírás - A szójelek kezdőhangzóit olvasták össze: akrofónia.
- A jel már csak egy hangértéket képvisel, - nyelvhez kötött, - kevés jellel korlátlan számú fogalom rögzíthető. Az ábra: a föníciai ábécé jelei elnevezésük utal az akrofóniára. Urbán Gabriella 2003.

20 Felhasznált irodalom Kéki – Köpeczi Bócz: Az írás története Gondolat Bp Kéki: Az írás története Vince kiadó Bp Georges Jean: Az írás, az emberiség emlékezete Ceram: A régészet regénye Gondolat Bp Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története Széphalom könyvműhely 2001. Jakó Zsigmond- Radu Manolescu: A latin írás története Európa Bp Urbán Gabriella 2003.


Letölteni ppt "Az írás története I. Írásrendszerek Készítette: Urbán Gabriella 2003."

Hasonló előadás


Google Hirdetések