Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Írástörténet II. A nem alfabetikus írásrendszerek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Írástörténet II. A nem alfabetikus írásrendszerek"— Előadás másolata:

1 Írástörténet II. A nem alfabetikus írásrendszerek
Mezopotámiai, egyiptomi, krétai, azték, maja, kínai, japán írás története Készítette: Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

2 Felhasznált irodalom Kéki – Köpeczi Bócz: Az írás története Gondolat Bp Kéki: Az írás története Vince kiadó Bp Georges Jean: Az írás, az emberiség emlékezete Ceram: A régészet regénye Gondolat Bp Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története Széphalom könyvműhely 2001. Jakó Zsigmond- Radu Manolescu: A latin írás története Európa Bp Urbán Gabriella 2003.

3 AZ ÉKíRÁS - I.e körül A Tigris és az Eufrátesz völgyében alakult ki. Sumér (Ur, Uruk) akkád, amorita, (Babilon) perzsa birodalmak követik egymást a térségben. - Az írásrendszerük a képírástól (sumérok) a betűírásig (perzsák) fejlődött. Urbán Gabriella 2003.

4 ékírás RENDSZERE - alappiktogrammák (kb.1500 db.),
- a képeket kombinálva fogalmakat fejeztek ki, - szótagokból szavakat építenek… 1. sor: ökörfej 2. sor: nő 3. sor: nő+hegyek= rabszolganő (nő a hegyekből) változás jellege: a képszerűséget elveszíti, egyszerűsödik, elfordul. Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

5 ékírás ANYAGA Puha agyagba kihegyezett nádpálcával ék alakú lenyomatokkal képezték az írásjeleket: innen az elnevezés. Pecséthenger: aláírás helyett. jobbra: agyagtábla szöveggel és pecséthengerrel készült jellel. balra: különböző hegyű írópálca, pl. kör alakú jeleket a számok írásakor használtak. Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

6 ékírás figyeld meg! Írás iránya: kezdetben fentről le; jobbról balra
- írás irány elfordul 90 fokkal jobbra: írás jobbról balra, sorok fentről lefelé haladóak - az ábrák stilizáltak lesznek - felismerhetetlenek Feltételezett ok, az írás gyorsulásával az író kéz eltörölte a jeleket, ezért fordították el az agyagtáblát. Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

7 agyagtáblák (Gilgames eposz is), téglák pecséthengerek
ékírás Ékírásos emlékek: agyagtáblák (Gilgames eposz is), téglák pecséthengerek sztélék (emlékkövek) Urbán Gabriella 2003.

8 MEGFEJTŐK ékírás 1802 Friedrich Grotefend (13 ékírásjelet)
Hivatalnok típus. Egyetlen kilengése egy fogadás: 27 esztendősen görög latin szakos tanárként fogadásból fejti meg néhány persepolisi felirat rossz másolata alapján. Támpontja az állandóan, sűrűn ismétlődő jelcsoportok mint állandóan visszatérő szófordulatok jelenléte a feliratokon. Pl. a temetőben minden fejfán rajta van a „Nyugodjék békében” felirat, ez évszázadokon keresztül nem változik. Hipotézise: ilyen fordulatok lehetnek pl. X király, Z fia Y király, X fia stb. Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

9 Henry Creswicke Rawlinson (a behisztuni szikla háromnyelvű felirata alapján)
1810-ben született. Kiváló orientalista. Katona, sportember nyaktörő mutatvánnyal csigasoron leereszkedett Behisztun környékén egy sziklafalról (56 m magasból) csak azért, hogy egy kőbe vésett feliratot lemásoljon. ( a felirat óperzsa változatát)1846-ban a londoni Ázsiai Társaságnak benyújtotta a felirat tökéletes változatát és a fordítást. Ez tekinthető az ékírás megfejtésének. Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

10 Urbán Gabriella 2003. Korabeli rajz Rawlinson teljesítményéről.

11 A behisztuni szikla Urbán Gabriella 2003.
A behisztuni szikla előtt szoborcsoport áll, hozzáférhetetlenül, ég és föld között. A Nagy Király (Dareiosz) íjára támaszkodik és jobb lábával a leterített Guamatára, a mágiusra tapos, aki el akarta orozni tőle az orzágát.. Mögötte íjjal, tegezzel és lánzsával két perzsa előkelőség áll. Előtte béklyóba vert kézzel, nyakuknál összekötve kilenc „hazug király”. Az emlékmű alján és oldalán a király személyének és magasztalásának leírása szerepel óperzsa, elámi és babilóniai nyelven. Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

12 Egyiptomi írás - Az i.e. III. évezred elején alakult ki a birodalom, vele együtt a közigazgatáshoz nélkülözhetetlen írás. - A hieroglif írás: képírás jellegű, valósághű ábrák, de rendszere bonyolult: szóírás, de bizonyos jeleket szótagok, mássalhangzó-csoportok, hangok jelölésére is használtak. Urbán Gabriella 2003.

13 VÁLTOZATAI - hieroglif írás: díszírás (Halottak könyve)
- hieratikus írás „papi írás” - demotikus írás i.e. VII. sz. Figyeljük meg a változás tendenciáját! További kérdések: melyiket, mire írták? Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

14 technikai jellemzők - mindenre írtak (hieroglif írást gyakran vésték: kő, fa, elefántcsont), - papirusz: egyiptomi találmány, tussal, nádtollal, madártollal; (a demotikust: csak erre írták: összevonásokkal, egyszerűsítésekkel: könnyed, hajlékony írás) Milyenek a papirusz tulajdonságai? Hogyan készül? Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

15 MEGFEJTŐ Champollion A rosette-i kőlap - kartus (cartouche)
- írás iránya: felülről lefelé, hasábok jobbról balra; majd jobbról balra vízszintesen; végül buszrtofedon irányban; (a figurák az iránnyal szembenéznek) 1779 Napoleon egyik katonája találta Rosette mellett sáncásás közben. Hiába van görög nyelven is szöveg, nem volt egyszerű a megfejtése. A fáraók nevét körülvevő névgyűrűk igazították el először Champolliont. Ld. még Ceram: A régészet regénye c. munkáját Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

16 Champollion jegyzetei. (jobbra) 10 évig gyűjtötte az anyagot.
balra: kartusban: Ptolemaiosz (Ptolemys) neve. Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

17 Urbán Gabriella 2003.

18 A krétai írás I.e. 1600. Minosz király palotája Kréta szigetén
agyagtáblák hieroglifákkal („lineáris A” írás), - legnevezetesebb a phaisztoszi korong 45 féle jel egyszerűbb változat: („lineáris B”) 135 jel - megfejtője: Michael Ventris ( ) építész Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

19 A phaisztoszi korong Urbán Gabriella 2003. A korong fényképe és rajza.

20 Az azték és maja írás 1519-ben Cortez partra száll a Mexikói-öbölben;
1540-es években a Yucatán-félszigeten máglyát raknak az azték és maja könyvekből, kódexekből; 4 maja (Drezdában, Párizsban, Madridban) és néhány azték, 8 mixték kódex maradt. Urbán Gabriella 2003.

21 Írástechnikai jellemzők
Írófelület: szarvasbőr, fügefaháncs, agávé-papír (10 m-es csíkok). Összehajtogatták leporellószerűen, fatáblák közé fogták, ez a kódex. Urbán Gabriella 2003.

22 Azték hieroglifa (fogalomjelek)
fenti ábrák megfejtését az "Írásrendszerek" c. bemutatóban alul: azték hónapnevek. Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

23 Maja írás Urbán Gabriella 2003. A drezdai maja kódex két lapja.

24 Kínai írás Előzmények: i.e.18. sz. jóscsontok.
Képírás - 4 ezer éve nem változott. (Ma: fogalomírás.) A jelkészlet: 44 ezer körül van: 1500 jellel már nem analfabéta 3000 jel: újságot olvashat jel: regény, folyóirat olvasásához. Az írás biztosítja az kultúra egységét. Urbán Gabriella 2003.

25 Kínai írásjelek régen és ma
nap hegy fa középpont mező határ kapu A jelek megőrizték eredeti képírásjellegüket. Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

26 Írásjelek nézd meg a jegyzeteket! Urbán Gabriella 2003.
c=erő alapfogalom a= víz b=szó d= erő+víz= folyó e= erő+szó = bírálat Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.

27 Írástechnikai sajátosságok
Írófelület: bambuszrúd, selyem, PAPÍR i.sz. 105. Íróeszköz: nádtoll, nyúlszőrecset, lágyabb finomabb formák a könyvnyomtatást 868-ban már ismerték Urbán Gabriella 2003.

28 Japán írás Erős kínai hatás: IV. sz.-tól kapcsolatban állnak, IV. V. sz. átvették a kínai fogalomírás jeleit is. A japán alapvetően más: ragozó nyelv. A kínai jelek segítségével szótagírást alakítottak ki. Urbán Gabriella 2003.

29 Hiragana VIII-IX. sz. a kínai fűírás jeleiből
bármely szó leírható vele, de a ragok, névutók, igekötők írására használják 71 jel Urbán Gabriella 2003.

30 Katakana XI. sz. a hiragana egyszerűsített jeleiből;
önmagában ez is elég lenne az íráshoz; külföldi földrajzi és személyneveket, indulatszavakat 71 jel Urbán Gabriella 2003.

31 Kanji A kínai írásjelek neve,
a fogalmak leírására általában ezt használják. 1958. írásreform: 3-4 ezer kanji jel helyett 1853 db. (iskolai célokra, könyvekben, újságokban). Urbán Gabriella 2003.

32 Technológiai jellemzők
Íróeszköz, írófelület: ecset, tus, papír. Irány: jobbról balra, függőlegesen szedett sorok, 1942. rendelet: balról jobbra, vízszintesen. Japán írógép fényképe, tartalmazza az összes íráshoz szükséges kb jelet Urbán Gabriella 2003. Urbán Gabriella 2003.


Letölteni ppt "Írástörténet II. A nem alfabetikus írásrendszerek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések