Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Vállalkozások fejlesztési lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Vállalkozások fejlesztési lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben."— Előadás másolata:

1 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Vállalkozások fejlesztési lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Csabina Zoltán, főosztályvezető

2 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Finanszírozási keretek Kohéziós támogatások: Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap Egyéb források? Hazai társfin.: (15%); Más uniós források (k+f) Magánszféra (PPP)

3 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben A pénz felosztásának elvei Összes uniós támogatás: 22,4 mrd EURO (SA +KA) Kohéziós Alap (környezet, közlekedés, energia) 1/3, Strukturális Alapok (ágazatok és régiók) 2/3. SA-n belül: ERFA (fizikai beruházások) aránya 78 %, ESZA (humán beruházások) 22 % (kormánydöntés) ERFA-n belül: 50% ágazati, 50% regionális célok szerint tervezett Közép-Magyarország (2. cél) rögzített: 1,86 milliárd euró + 3 mrd EURO (EMVA) + egyéb hazai és EU-s források (pl. k+f, innováció) + ??? magántőke

4 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Projektköltségvetés szerkezete Állami támogatás = EU támogatás + hazai költségvetési forrás (85 /15) Saját erő Ezt adja az EU (22,4 mrd EURO) A fejlesztés összvolumene Elszámolható ktsg. Nem elszámolható ktsg. ezt is a pályázó fizeti

5 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Kötelező és „szabadon választott” elemek Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: –Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció –Országos Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 közötti stratégia meghatározása:2007-2013 közötti stratégia meghatározása: –Új Magyarország Fejlesztési Terv (= Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, NSRK) Operatív programok – 22,4 mrd € (KA+SA)Operatív programok – 22,4 mrd € (KA+SA) Akciótervek – 2 évre, gördülő tervezés Zászlóshajó programok (Pólus, Kistérség) Pályázatok, projektek Az ÚMFT rendszere „Kötelező” = EU által is jóváhagyott

6 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Az ÚMFT átfogó céljai Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihozFoglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz –foglalkoztathatóság és aktivitás javítása – társadalmi stabilitás –munkaerő-kereslet bővítése – munkahelyteremtés –munkaerő-piaci környezet fejlesztése – állásközvetítő rendszer Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjönTartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön –versenyképesség – hogy a világ élvonalába tartozzunk –a gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország részesedjen belőle –üzleti környezet fejlesztése (elérhetőség javítása, szabályozási környezet javítása, állami szolgáltatások hatékonyságának növelése)– ne fogjuk vissza a fejlődést

7 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Horizontális célok FenntarthatóságFenntarthatóság –környezeti –makrogazdasági (egyensúly) –társadalmi (megújulás, biztonság) Kohézió - esélyteremtésKohézió - esélyteremtés –területi különbségek csökkentése –társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)

8 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Humán A fejlesztés területei, operatív programok Társadalmi megújulás OP 1110,3 mrd Ft Környezet és Energia ÁllamreformRégiók 6+1 1840,5 mrd Ft 15 % nemzeti társfinanszírozással együtt 271 Ft/EURO, folyó áron GazdaságKözlekedés Társadalmi infrastruktúra OP 621,4 mrd Ft Környezet és energia OP 1332,3 mrd Ft Államreform OP 46,7 mrd Ft Elektronikus közigazg. OP 114,3 mrd Ft Gazdaság fejlesztés OP 795,7 mrd Ft Közlekedés OP 1984,2 mrd Ft

9 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Vállalkozások közvetlen fejlesztési lehetőségei Gazdaságfejlesztési Operatív ProgramGazdaságfejlesztési Operatív Program Regionális operatív programok Társadalmi megújulás OP Környezet és energia OP + A „vidéki” vállalkozások támogatása az ÚMVP-ből

10 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Regionális Operatív Programok (ROP, 6+1 db) Regionális OP-kMrd Ft Nyugat-dunántúli OP147,9 Közép-dunántúli OP161,9 Dél-dunántúli OP224,8 Dél-alföldi OP238,7 Észak-alföldi OP310,9 Észak-magyarországi OP288,1 Közép-magyarországi OP467,8 Összesen:1840,1

11 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben GOP-KMR OP lehatárolás A közép-magyarországi helyszínű beruházásokat önálló operatív program támogatja Alapelv: beruházás megvalósulásának helyszíne Gazdaságfejlesztési Operatív Program Minden régió Közép- Magyarország kivételével Kizárólag Közép-Magyarország Közép-magyarországi Régió Operatív Program Lehatárolás

12 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Gazdaságfejlesztés a ROP-okban A gazdaságfejlesztés eszközei közül a regionális operatív programokban kapnak helyet: vállalkozások együttműködését támogató konstrukciók klaszterek, inkubáció, hálózatosodás új technológiai transzfer irodák kiépítése és működtetése a KKV-k kialakulását támogató inkubációs szolgáltatások létrehozása, illetve a vállalkozói tanácsadás és információ ellátás támogatása ipari parkok, telephelyek támogatása turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés, kereskedelmi szálláshelyfejlesztés

13 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Lehetőségek más ágazati OP-kban Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) –Munkahelyi képzések támogatása Környezet és energia OP (KEOP)Környezet és energia OP (KEOP) –Energetikai hatékonyság fokozása –Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása –Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása

14 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben „Vidéki” vállalkozások támogatása az ÚMVP-ből Vidékies település: - 5000 fő alatti lélekszám, vagy - 100fő/ km 2 alatti népsűrűség Lehatárolás Nem vidékies település Vidékies település Gazdaságfejlesztési Operatív Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

15 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) PrioritásMrd Ft% K+F és innováció a versenyképességért268,533,7 A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése246,731,0 A modern üzleti környezet erősítése61,17,7 Pénzügyi eszközök a kkv-k finanszírozáshoz jutásáért (hitel, tőke, garancia)190,724,0 Technikai segítségnyújtás28,63,6 Összesen:795,7100,0 Fő cél: a magyar gazdaság hosszú távon fenntartható növekedésének elősegítése

16 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Főbb változások a GOP-ban a GVOP-hez képest Az új Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) súlypontjai: Szemléletváltás a támogatáspolitikában Kutatás-fejlesztés és innováció súlya növekszik (34%) Pályázási lehetőség komplex vállalkozásfejlesztési projektekkel (pl. IT és gépbeszerzés egyben) –Nem kell külön pályázatokat benyújtani –Szélesebb elszámolható költség kör –Tágabb támogatható tevékenységi kör Visszatérítendő támogatások bevezetése (hitel, tőke, garancia)

17 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Főbb tartalmi elemek K+F és innováció a versenyképességértK+F és innováció a versenyképességért –Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, K+F együttműködések ösztönzése –Innovációs és technológiai parkok, klaszterek támogatása –A vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése Vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztéseVállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése –Vállalkozások technológiai korszerűsítése –Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése A modern üzleti környezet erősítéséértA modern üzleti környezet erősítéséért –Korszerű infokommunikációs infrastruktúra kiépítése –Logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztése –Vállalatok részére információ és üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása (pl. pénzügyi programokhoz kapcsolódóan) Pénzügyi eszközökPénzügyi eszközök –Hitelintézetek és szakosodott mikrofinanszírozó szervezetek által nyújtott mikrohitelek –Portfoliógarancia –Kockázati tőkealapok

18 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 30% 40% 25%  10% (2011) Középvállalkozásnál +10% Kisvállalkozásnál + 20% Az új regionális támogatási térkép 2007-2013 50% 85/2004. (04.19.) Korm. Rendelet

19 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben „Elsőkörös” pályázatok megjelenése Első nyertes pályázók ÚMFT elfogadása OP tárgyalások lezárása Második körös GOP pályázatok megjelenése Pályázatok „tömeges” meghirdetése GOP harmadik körös pályázatok – ’07.10.15. Akciótervek Kormány általi elfogadása Mérföldkövek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben ’07.01.’07.02.’07.03.’07.04.’07.05.’07.06.’07.07.’07.08.’07.09. Tervezéstől a végrehajtás felé…

20 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Tervezett pályázati források 2007-2008-ban 2007-2008-ban összesen kb. 150 pályázati kiírás OPÖsszes forrás PályázatKözvetett*Kiemelt proj. GOP306214875 TÁMOP44722215273 TIOP340305035 KEOP556 00 KÖZOP519100508 ROP-ok7444310313 ÁROP1700 EKOP3800 Összesen29671738239989 Mrd Ft * A projektgazda kiválasztott állami szerv, de a kedvezményezett nyílt eljárásban lesz kiválasztva. Pl. Start program, kkv-k hitel- és tőke-konstrukciója

21 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Intézményi változások 2007-13-ban 2004-062007-13 IH-k 5 helyenIH-k egy helyen sokféle eljárás és kézikönyvsokféle eljárás, egyféle kézikönyv korlátozott IT támogatásáltalános IT támogatás (elektronikus adatlap) 30 önálló szervezet (pl.: GVOP: 5 KSz) 1 intézményrendszer (GOP: 1 KSz = egykapus ügyintézés: MAG Zrt.) 2 projektkiválasztási eljárás (pályázat, központi program) Több eljárás, egyszerűbb és gyorsabb folyamatok

22 Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Új eljárások – egységes folyamatok Pályázatok:Pályázatok: –Egyfordulós pályázat normatív (= jogosultság alapú) is lehet –Kétfordulós pályázat (előzetes javaslat  részletes kidolgozás, előkészítési támogatás) Speciális támogatások:Speciális támogatások: –Közvetett támogatás –Hitel, tőke, garancia (visszatérítendő) Pályázat nélküli egyedi jóváhagyásPályázat nélküli egyedi jóváhagyás –Nagyprojekt –Kiemelt projekt – projektcsatorna

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalkozások Fejlesztési Lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben Vállalkozások fejlesztési lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési Tervben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések