Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program első prioritása: K+F és innováció Szilágyi László GKM Vállalkozás Finanszírozási Főosztály 2007.11.12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Gazdaságfejlesztési Operatív Program első prioritása: K+F és innováció Szilágyi László GKM Vállalkozás Finanszírozási Főosztály 2007.11.12."— Előadás másolata:

1 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program első prioritása: K+F és innováció Szilágyi László GKM Vállalkozás Finanszírozási Főosztály 2007.11.12.

2 A Gazdaságfejlesztési OP szerepe, helye az ÚMFT-ben ÚMFT (II. Nemzeti Fejlesztési Terv) – 7945 Mrd Ft  Gazdaságfejlesztési OP (GOP) – 796 Mrd Ft  Közlekedés OP (KözOP) – 1984 Mrd Ft  Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) – 1110 Mrd Ft  Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) – 621 Mrd Ft  Környezet és energia OP (KEOP) – 1332 Mrd Ft  Konvergencia régiók OP-i (6 db) – 1372 Mrd Ft  Közép-magyarországi OP (KMOP) – 468 Mrd Ft  Államreform OP (ÁROP) – 47 Mrd Ft

3 ÚMFT-GOP fontosabb mérföldkövei 2007. jan. 30.: GOP pályázatok első körének megjelenése 2007. máj. 7.: ÚMFT-t elfogadja a Bizottság 2007. júl. 12.: GOP pályázatok második köre megjelenik 2007. júl. 25.: GOP Akciótervet elfogadja a kormány 2007. aug. 1.: GOP-ot elfogadja a Bizottság 2007. aug. 24.: GOP pályázatok második körének benyújtási határideje 2007. okt. 16.: GOP pályázatok harmadik körének meghirdetése

4 Gazdaságfejlesztésre szánt keretek az ÚMFT-ben ÚMFT teljes keret GOP KMOP ROP-ok Összesen 796 7.945 130 199 1.125 milliárd Ft + Egyéb OP-k gazdaságfejlesztési hatásai Ebből: Lehatárolások !

5 Alapelvek, változások a GVOP-hez képest K+F+I súlya növekszik (GVOP 22,3%-a → GOP 33,7%-a) Pályázási lehet ő ség komplex vállalkozásfejlesztési projektekkel Visszatérítend ő támogatások bevezetése  Nem kell külön pályázatokat benyújtani a projektelemekre  Szélesebb támogatható tevékenységi és elszámolható költség kör Mikrofinanszírozás T ő keprogram Garanciaeszközök Termékek Mikro-, kis-, és középvállalkozások Célcsoport Küls ő forrásbevonás lehet ő ségeinek javítása a célcsoportban Cél  Az innovációs értéklánc piacközeli, hasznosítás-orientált szakaszának támogatása (K+F alapinfrastrukturális fejlesztések forrása a TIOP)  Alapelv a kiválóság fejlesztése, a GOP nem alanyi jogon járó „állami szponzoráció vállalkozóknak/kutatóhelyeknek”  A közfinanszírozás piaci elégtelenségeket küszöböl ki, vagy piaci struktúrákat épít

6 A közép-magyarországi helyszínű projekteket önálló operatív program támogatja GOP-KMOP lehatárolás: Alapelv: a projekt megvalósításának helyszíne Gazdaságfejlesztési Operatív Program (796 Mrd, ebb ő l K+F+I: 268 Mrd Ft) Minden régió Közép- Magyarország kivételével Kizárólag Közép-Magyarország Közép-magyarországi Operatív Program (480 Mrd, ebb ő l gazdaságfejlesztés: 130 Mrd Ft, ebb ő l K+F+I: 53 Mrd Ft) Lehatárolás

7 A Gazdaságfejlesztési OP prioritásai Prioritások: •K+F és innováció a versenyképességért •A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése •A modern üzleti környezet erősítése •(JEREMIE típusú) pénzügyi eszközök Általánosan elszámolható költségként kezelt területek: •Infokommunikációs technológia és szolgáltatások fejlesztés •Vállalati humánerőforrás fejlesztése (üzleti, piacfejlesztési tanácsadás)

8 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért Piacorientált K+F támogatása és a kutatási-technológiai együttműködések ösztönzése •Piacorientált K+F tevékenység támogatása (részben pólushoz kötődően) [2007-2013 keretösszeg: 52,0 Mrd Ft] •Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése [10,2] Pólus innovációs klaszterek támogatása (kizárólag pólus) •Pólus innovációs klaszterek támogatása [52,1] •Innovációs és technológiai parkok támogatása [21,0] A vállalatok önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése •Vállalati innováció ösztönzése (részben pólus) [72,6+18,1] •Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás fejlesztése [35,2] •Technológia-intenzív start-up vállalkozások támogatása [7,3]

9 GOP 3. körös pályázatok (felhívás: 2007.10.17.) 1. prioritás: •Piacorientált K+F tevékenység támogatása (GOP-1.1.1) •K+F központok fejlesztése, megerősítése (GOP-1.1.2) •Innovációs és technológiai parkok támogatása (GOP-1.2.2) •Vállalati innováció támogatása (GOP-1.3.1/A) 3. prioritás: •Korszerű infokommunikációs infrastruktúra (GOP-3.1.1) •Logisztikai központok fejlesztése (GOP-3.2.2) 4. prioritás: •Mikrofinanszírozás, garanciaeszközök

10 Pályázók köre: gazdasági társaság vagy szövetkezet (az első felhívás során kizárólag kkv-k) Támogatható tevékenységek: K+F projekt (ipari kutatás, kísérleti fejlesztés), kkv-k iparjogvédelme Támogatás mértéke, összege: max. 80%*; 50-300 M Ft Benyújtás: 2007.12.14. - 2008.02.04. Támogatás célja: •Elsősorban együttműködésben végzett K+F projektek támogatása, amelyek piacképes termékek, szolgáltatások és eljárások létrejöttét eredményezik (K+F tevékenység a prototípusig) •Vállalkozások, tudásbázisok és kutatóhelyek közötti hosszútávú, stratégiai partnerség kialakítása és erősítése * - ténylegesen elérhető intenzitás számítása a K+F támogatások készülő notifikációs rendelete alapján 1.1.1 Piacorientált K+F tevékenység támogatása

11 Pályázók köre: Gazdasági társaságok, melyekben korábban KKK vagy RET tá-mogatásban részesített költségvetési vagy nonprofit kutatóhely legalább 10%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik (az első felhívás során kizárólag kkv-k) Támogatható tevékenységek: K+F projekt (ipari kutatás, kísérleti fejlesztés), kkv-k iparjogvédelme, eredmény piacravitele (de minimis) Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 400-1.000 M Ft Benyújtás: 2007.11.30. - 2008.01.15. Támogatás célja: •A meglevő felsőoktatási és kutatóintézeti K+F kapacitásra épülő, magas színvonalú kutatási szolgáltatásokat nyújtó és a vállalkozásokkal hatékonyan együttműködő intézményi forma kialakítása az eredményes, piacorientált KKK-k és RET-ek további fejlesztése révén. 1.1.2 Kutatási központok fejlesztése, megerősítése

12 Pályázók köre: az akkreditált pólus innovációs klaszter menedzsmentjét ellátó gazdasági társaság Támogatható tevékenységek: innovációs klaszterek létrehozása, bővítése és élénkítése Támogatás mértéke, összege: max. 70%; 400-6.000 M Ft Támogatás célja: •Az akkreditált pólus innovációs klaszterek számára olyan koncentrált, üzleti alapon működő kutatási és innovációs szolgáltató központok kialakítása, amelyek az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, testreszabott K+F+I szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani, illetve megfelelő kutatás-fejlesztési és IKT infrastruktúrát, kompetenciaközpontot és technológiai inkubátort is létrehoznak a kkv-k kutatási tevékenységének segítésére. Emellett ellátják a klaszter menedzsmentjét és marketingjét; ill. hozzájárulnak a klaszter (európai vagy nemzeti) technológiai platformhoz való csatlakozásához. 1.2.1 Pólus innovációs klaszterek támogatása

13 Pályázók köre: gazdasági társaság, melyben a pólus zászlóshajó programban nevesített önkormányzat, önkormányzati holding és/vagy felsőoktatási intézmény legalább 5%-os tulajdonosi részesedéssel és/vagy szavazati joggal rendelkezik. Tartalmi megkötés: A projekt keretében kizárólag az ÚMFT-ben nevesített célterülethez kapcsolódó fejlesztés valósítható meg. Támogatható tevékenységek: regionális beruházási támogatás jogcím alapján Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 1.000-5.000 M Ft Benyújtás: 2007.12.10. - 2008.01.15. Támogatás célja: •A pólus városokban – lehetőleg a meglevő K+F+I szolgáltató infrastruktúra bázisán – koncentrált, magas színvonalú K+F+I infrastrukturális háttér („science park”) kialakítása. •Minden pólus városban legfeljebb egy projekt kerül támogatásra a 2007- 2008-as akcióterv időszakban. 1.2.2 Innovációs és technológiai parkok támogatása

14 Pályázók köre: gazdasági társaságok és szövetkezetek (az első felhívás során kizárólag kkv-k) Támogatható tevékenységek: K+F projekt (kísérleti fejlesztés), kkv-k iparjogvédelme, eredmény piacravitele (de minimis) Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 25-200 M Ft Benyújtás: 2007.11.30. - 2008.01.07. Támogatás célja: •Elősegíteni a K+F eredmények hasznosítását az új termék/szolgáltatás/eljárás piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenység támogatásával (prototípustól a termék piacosításáig) •Kkv-k együttműködésben végzett K+F+I és hasznosítási tevékenységének támogatása (kizárólag akkreditált pólus innovációs klaszter tagok számára) Vállalható értékelési kritérium: •Kifejlesztett termék értékesítési árbevétele 1.3.1 Vállalati innováció ösztönzése

15 Pályázók köre: gazdasági társaságok Támogatható tevékenységek: K+F projekt (alapkutatás, ipari kutatás, kísérleti fejlesztés) Támogatás mértéke, összege: max. 40%; 200-1.500 M Ft Támogatás célja: •Új vállalati K+F kutatóhelyek létesítése (K+F beruházás) •Kutatói (és kutatási segédszemélyzeti) munkahelyek létesítése Beruházási típusú elemek a pályázatban: •Biztosítékadási kötelezettség •Fenntartási kötelezettség (munkahelyekre is) 1.3.2 Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése

16 1.3.3 Technológia-intenzív start-up vállalkozások támogatása Pályázók köre: 2-5 lezárt teljes üzleti évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások, amelyek innovatív vállalkozásnak minősülnek (pl. összes működési kiadásuk legalább 15%-át K+F kiadásra fordították a támogatás megítélését megelőző 3 év egyikében) Támogatható tevékenységek: fiatal innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatás jogcím alapján Támogatás mértéke, összege: max. 80%; 25-100 M Ft Támogatás célja: •Magvető tőke fogadására való felkészítés (ú.n. pre-seed fázis, a GOP 4. prioritás kockázati tőke pályázatával összhangban) Projektkiválasztási mechanizmus: a GOP 4. prioritásában érintett kockázati tőkebefektetők bevonásával

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vállalkozásfinanszírozási Főosztály 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. Tel.: 374-2981 E-mail: szilagyi.laszlo@gkm.gov.huszilagyi.laszlo@gkm.gov.hu

18 A fejlesztési pólus zászlóshajó program Operatív gazdaságfejlesztési célok: •Nemzetközileg versenyképes vállalati (elsősorban kkv-k közötti) együttműködések kialakulásának előmozdítása •Magas hozzáadott értékű, innovatív, export-potenciállal rendelkező tevékenységekre történő specializáció (a globális iparági értékláncban) •Erős kooperáció elsősorban a vállalatok, illetve a vállalatok és az egyetemek, valamint az önkormányzatok között +A pólusvárosok regionális központi szerepének erősítése Fejlesztési területek: VVállalkozásfejlesztés (intenzív vállalati együttműködéseken, az akkreditált pólus innovációs klasztereken keresztül – GOP) HHorizontális gazdaságfejlesztés (a pólusvárosok üzleti környezetének fejlesztése)

19 A fejlesztési pólus program forrásai Operatív programok: •Gazdaságfejlesztési (GOP) – V, 263 Mrd Ft •Közép-Magyarországi (KMOP) – V, 29 Mrd Ft* •Konvergencia régiók OP-jai (ROP-ok) – H+V, 49 Mrd Ft* •Társadalmi Infrastruktúra (TIOP) – H, 183 Mrd Ft* •Társadalmi Megújulás (TÁMOP) – H, 114 Mrd Ft* •Elektronikus Közigazgatás (EKOP) – H, 9 Mrd Ft* Támogatás formái: •Lehatárolt konstrukciók •Pluszpontos konstrukciók •Közvetett konstrukciók * – EPAP javaslat, 2007. április

20 Fejlesztési pólus a GOP-ban Alapelvek: •Kiemelt támogatásra kizárólag az akkreditált pólus innovációs klaszterek tagvállalkozásai jogosultak •Az akkreditáció fő kritériuma az intenzív (elsősorban kkv-k közötti) együttműködés bizonyított üzleti sikere Előnyök: •Lehatárolt források; előny a projekt kiválasztás során •Komplex projektek, közös fejlesztések is megvalósíthatók •Hálózatfejlesztési irodák segítő tevékenysége •Nagy volumenű K+F+I infrastruktúra fejlesztésére az ÚMFT-ben kizárólag a GOP-ból lesz lehetőség A GOP keretében megpályázható konstrukciók listája: •Lehatárolt konstrukciók: 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1/B (91,2 Mrd Ft) •Pluszpontos konstrukciók: 1.1.1, 1.3.1/A, 2.1.1/D (induló vállalkozások) 4.3 (kockázati tőkeprogram) (167,5 Mrd Ft) •Közvetett konstrukció: 3.3.1 (ITDH) (4,5 Mrd Ft)


Letölteni ppt "A Gazdaságfejlesztési Operatív Program első prioritása: K+F és innováció Szilágyi László GKM Vállalkozás Finanszírozási Főosztály 2007.11.12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések