Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program felsőoktatást érintő részei Dr. Peredy Zoltán GKM Innovációs és K+F Főosztály 2007.04. 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Gazdaságfejlesztési Operatív Program felsőoktatást érintő részei Dr. Peredy Zoltán GKM Innovációs és K+F Főosztály 2007.04. 16."— Előadás másolata:

1 A Gazdaságfejlesztési Operatív Program felsőoktatást érintő részei Dr. Peredy Zoltán GKM Innovációs és K+F Főosztály 2007.04. 16.

2 Alapkutatás, ötlet Kísérleti fejlesztés, IPR Alkalmazott kutatás Piaci bevezetés, sorozatgyártás Piaci siker, növekedés Az innovációs értéklánc… …ennek köz-, illetve piaci finanszírozása Felsőoktatási és MTA finanszírozás OTKA Nemzeti K+F és Innovációs pályázati rendszer (GVOP/GOP és KTIA) Magvető, kockázati tőke Tőzsdei bevezetés Innovációt, K+F-et, értékteremtést támogató jogi/üzleti környezet Beruházási hitel, garancia

3 Egységes K+F és innovációs pályázati rendszer •Forrásai: KTIA + GOP •Összehangolt tervezés •Azonos közreműködő szervezet (MAG Zrt.) •Pénzügyi kapcsolat a két pályázat között •Cél: a pályázók számára azonos eljárás.

4 Végrehajtás intézményrendszere (KSZ) Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt. MFB Rt. (támogatásközvetítés) MVf Kht. IT Kht. KPI (EU pályázatok) RTk Kht. (EU pályázatok)

5 A Gazdaságfejlesztési OP prioritásai Prioritások: •K+F és innováció a versenyképességért •A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése •A modern üzleti környezet erősítése •JEREMIE típusú pénzügyi eszközök Általánosan elszámolható költségként kezelt területek: •Infokommunikációs technológia és szolgáltatások fejlesztés •Vállalati humánerőforrás fejlesztése (üzleti, piacfejlesztési tanácsadás)

6 K+F+I támogatások speciális szabályai •Notifikációs rendelet elfogadása legkorábban nyárra várható –Támogatható tevékenységek köre a K+F keretszabály alapján •Elszámolható költségek része –Munkabér és közterhei, természetes személy megbízási díja –Iparjogvédelemmel kapcsolatban felmerülő költségek –ESZA keresztfinanszírozás lehetősége (prioritásszinten 10%-ig) –Infrastruktúra fejlesztés nem (kivéve: IKT; ill. 1.1.2/1.2.1/1.3.2) •Nincs biztosítékadási kötelezettség •Fenntartási kötelezettség a támogatás segítségével beszerzett eszközökre, nem a projekt eredményére vonatkozik

7 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért Piacorientált K+F támogatása és a kutatási-technológiai együttműködések ösztönzése •Piacorientált K+F tevékenység, ill. K+F és technológiai együttműködések fejlesztése (részben pólushoz kötődően) •Kutatási központok fejlesztése, megerősítése Az innovációs, technológiai parkok fejlesztése (kizárólag pólus) •Innovációs és technológiai parkok támogatása A vállalatok önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése •Vállalati innováció ösztönzése •Vállalati K+F profil erősítése (kutatóhelyek létrehozása) •Technológia-intenzív start-up vállalkozások segítése

8 Pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások (min. 1 fő alkalmazott) Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 50-300 M Ft Támogatás célja: •Elsősorban együttműködésben végzett K+F projektek támogatása, amelyek piacképes termékek, szolgáltatások és eljárások létrejöttét eredményezik (K+F tevékenység a prototípusig) •Vállalkozások, tudásbázisok és kutatóhelyek közötti hosszútávú, stratégiai partnerség kialakítása és erősítése Vállalható értékelési kritérium: •A pályázhatónál kisebb támogatási intenzitás igénylése 1.1.1 Piacorientált K+F tevékenység, ill. K+F és technológiai együttműködések fejlesztése

9 Pályázók köre: költségvetési vagy közhasznú kutatóhely részvételével alapított gazdasági társaságok Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 500-1.000 M Ft Támogatás célja: •A meglevő felsőoktatási és kutatóintézeti K+F kapacitásra épülő, ugyanakkor magas színvonalú kutatási szolgáltatásokat nyújtó és a vállalkozásokkal hatékonyan együttműködő intézményi forma kialakítása, elsősorban a fejlesztési pólus programokhoz kapcsolódóan: eredményes, piacorientált KKK-k és RET-ek további fejlesztése Pályázati eljárás: •Kétfordulós pályázat 1.1.2 Kutatási központok fejlesztése, megerősítése

10 Pályázók köre: gazdasági társaságok Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 1.000-4.000 M Ft Támogatás célja: •A fejlesztési pólusokhoz kötődően – lehetőleg a meglevő K+F+I szolgáltató infrastruktúra bázisán, de térben nem szükségképpen koncentráltan – olyan üzleti alapon működő kutatási és innovációs szolgáltató központok kialakítása, amelyek a pólus klaszter számára egyedi, testreszabott K+F+I szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani, illetve megfelelő kutatási és IKT infrastruktúrát, kompetenciaközpontot, technológiai inkubátort és platformot is létrehoznak kutatási tevékenységük segítésére Pályázati eljárás: •Kétfordulós pályázat 1.2.1 Innovációs és technológiai parkok támogatása

11 Pályázók köre: gazdasági társaságok Támogatás mértéke, összege: max. 50%; 25-200 M Ft Támogatás célja: •Elősegíteni a K+F eredmények hasznosítását az új termék/szolgáltatás/eljárás piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenység támogatásával ( prototípustól a termék piacosításáig ) Vállalható értékelési kritérium: •Árbevétel és exportárbevétel növekedés •Megtérülés gyorsasága (üzleti terv alapján) •A pályázhatónál kisebb támogatási intenzitás igénylése A piaci bevezetés költsége de minimis támogatásnak minősül. 1.3.1 Vállalati innováció ösztönzése

12 Pályázók köre: gazdasági társaságok Támogatás mértéke, összege: max. 40%; 200-1.500 M Ft Támogatás célja: •Új vállalati K+F kutatóhelyek létesítése ( K+F beruházás ) •Kutatói (és kutatási segédszemélyzeti) munkahelyek létesítése Beruházási típusú elemek a pályázatban: •Biztosítékadási kötelezettség •Fenntartási kötelezettség (munkahelyekre is) 1.3.2 Vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítése

13 1.3.3 Technológia-intenzív start-up vállalkozások támogatása Pályázók köre: 6 évnél nem régebben bejegyzett mikro- és kisvállalkozások, amelyek összes működési kiadásuk legalább 15%-át K+F kiadásra fordították a támogatás megítélését megelőző 3 év egyikében Támogatás mértéke, összege: max. 80%; 25-50 M Ft Támogatás célja: •Magvető tőke fogadására való felkészítés (ú.n. pre-seed fázis, híd a KTIA Ötlet és a GOP JEREMIE pályázata között)

14 Fejlesztési pólusok •ÚMFT zászlóshajó program (komplex program – több OP-t érintő fejlesztés) •Pólus irányok (kiemelt tudomány és iparágak): –Debrecenben gyógyszeripar és agrárinnováció; –Miskolcon nanotechnológia, vegyipar, mechatronika, megújuló energiák; –Szegeden egészségipari, környezetipari és agrárgazdasági biotechnológia; –Pécsett kulturális és környezetipar (ill. egészségipar); –Győrött autóipar, gépgyártás, valamint megújuló energiák („Autopolis”); –Székesfehérváron és Veszprémben IKT, mechatronika, logisztika és környezetipar •Értékelők megállapítása: a pólus stratégiák és projektek eddigi tervezése túlságosan önkormányzat és egyetemvezérelt, a folyamatban főszerepet a vállalati oldalnak (elsősorban a piacon bizonyító klasztereknek) kell biztosítani

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Gazdaságfejlesztési Operatív Program felsőoktatást érintő részei Dr. Peredy Zoltán GKM Innovációs és K+F Főosztály 2007.04. 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések