Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Autóipar Magyarországon – 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Autóipar Magyarországon – 2007."— Előadás másolata:

1 Autóipar Magyarországon – 2007.
A vállalkozások állami támogatása, a vállalkozásfejlesztés pályázati eszközei Autóipar Magyarországon – 2007. Budapest, november 23.

2 Fő témák A vállalkozásfejlesztés típusai
A vállalkozásfejlesztés forrásai Az Új Magarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Az operatív programok rendszere Gazdaságfejlesztési OP szerepe, helye Gazdaságfejlesztési OP prioritásai GOP intézményrendszere A KKV-k fejlesztésének stratégiája Új Magyarország Vállalkozói Program Hazai forrású KKC pályázatok Kedvezményes pénzügyi konstrukciók Az NFÜ honlapján megtalálható néhány fontosabb információ Hasznos linkek és elérhetőségek

3 A vállalkozásfejlesztés típusai
Normatív támogatás (pl. adókedvezmények) Kedvezményes hitelkonstrukciók Vállalkozásfejlesztési programok Pályázati konstrukciók

4 A vállalkozásfejlesztés forrásai
Saját forrás (önerő) Támogatások - hazai költségvetésből - EU forrásból - egyéb támogatások Külső források (hitel, lízing)

5 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) legfontosabb célja:
a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben, az államreform feladataival összefüggésben.

6 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) helye az ÚMFT-n belül
Gazdaságfejlesztési OP (GOP) Közlekedésfejlesztési OP (KözOP) Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) Környezet és energia OP (KEOP) Konvergencia régiók OP (ROP 6db) Közép-magyarországi régió OP (KMOP) Államreform fejlesztés OP Végrehajtás OP Elektronikus közigazgatás OP

7 Gazdaságfejlesztési OP prioritásai
K+F és innováció a versenyképességért A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése A modern üzleti környezet erősítése Jeremie típusú pénzügyi eszközök 1. A tervezési folyamat koordinálására feláll egy Projekt Irányító Bizottság, melynek tagjai: OP-specifikusan fő GKM főosztályok (+ NKTH) A PIB 2 hetenként ülésezik. Amennyiben szükséges, további szakértők is bekapcsolódnak a munkába. 2. Minden szakfőosztály állandó munkatársat jelöl ki, aki az OP tervezés tekintetében összefogja a szakfőosztály munkáját. A Tervezési Főosztály a kapcsolatot közvetlenül a kijelölt munkatárssal tartja. A főosztályok rendszeres munkakapcsolat keretében biztosítják a szakmai inputot és kontrollt a Tervezési Főosztály számára a prioritások és intézkedések kidolgozásának folyamatában. A munkakapcsolat elektronikus levelezés, személyes konzultációk, és workshopok formájában valósul meg. A tervezésben résztvevő szakfőosztályok: OP-specifikusan fő GKM főosztályok A Tervezési főosztály tájékoztatja a szakfőosztályok vezetőit és kapcsolattartóit a tervezési munka előrehaladásáról, a NSRK állásáról, a Bizottsággal való együttműködésről, és minden egyébről, ami a szakfőosztály munkáját érinti. 3. Az IOP tartalmát illetően, más OP-kkal való összehangolás és lehatárolás kérdésében - a munkában résztvevők egyidejű tájékoztatásával – az alábbi közigazgatási szereplőkkel működünk együtt: OP-specifikusan fő közigazgatási aktorok 4. A partner-szervezetek együttműködése hivatott erősíteni a rendszerben látást és az elérhetőség általános szempontjának érvényesülését a tervező munka során az ágazati szempontok mellett. A tervezés folyamatába bevont partner-szervezetek (együttgondolkozáson, workshopokon, szemináriumokon vesznek részt): OP-specifikusan fő gazdasági-társadalmi partnerek 5. Végül, a tervezési dokumentumokat véleményezésre küldjük a fenti gazdasági-társadalmi partnereken kívül, kb szervezet, OP-specifikusan

8 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért
Piacorientált K+F támogatása és a kutatási-technológiai együttműködések ösztönzése Piacorientált kutatás-fejlesztési és technológiai együttműködések fejlesztése Kutatási központok fejlesztése, megerősítése Az innovációs, technológiai parkok fejlesztése Innovációs és technológiai parkok (pólus program) Innovációs klaszterek (pólus program) A vállalatok önálló innovációs és k+f tevékenységének ösztönzése Vállalati K+F és innováció ösztönzése Vállalati K+F tevékenység/divízió kialakításának támogatása Technológia-intenzív start-up vállalkozások segítése

9 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése
Vállalkozások technológiai korszerűsítése Vállalkozások technológiai korszerűsítése – Támogatási összegtől függő eljárásrend; Elmaradott térségek munkalehetőség beruházásai Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése Nemzetközi szolgáltatóközpontok létrehozása, fejlesztése Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszereke Vállalati menedzsment rendszerek (váll. ir. rendszerek) E-kereskedelem, e-szolgáltatások

10 3. prioritás: A modern üzleti környezet erősítése
Korszerű infokommunikációs infrastruktúra (szélessáv) Telephelyfejlesztés (logisztika központok fejl.) Vállalkozások részére üzleti, információs és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása (ITD-H, egyéb vállalkozásfejlesztési intézmények) 4. prioritás: JEREMIE típusú pénzügyi eszközök (visszatérítendő támogatás) Mikrofinanszírozás Garanciaeszközök Tőkepiac fejlesztése

11 JEREMIE program hatására várt kedvező változások
Összességében nagyobb összegű pénzügyi forráshoz juthatnak a kis- és középvállalkozások. Szélesedik a kisebb vállalkozások finanszírozásával foglalkozó pénzügyi közreműködők köre. A pénzügyi közvetítők közötti verseny következtében várhatóan csökkennek az egyes konstrukciók adminisztratív költségei. A pénzügyi programokra rendelkezésre álló források rugalmasan átcsoportosíthatók, a piaci igényeknek megfelelően igazíthatók.

12 GOP intézményrendszere
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Feladata az ország átfogó fejlesztési tervének elkészítése, a megvalósítás során a részfeladatok koordinálása. Irányító Hatóság (IH) Az operatív program irányító hatóság az adott operatív program megvalósítására, és az operatív program jogszabályoknak megfelelő adminisztratív, pénzügyi és szakmai irányítására kijelölt szervezeti egység. Közreműködő Szervezet (KSZ) A közreműködő szervezet tevékenysége a pályázatok érkeztetésétől kezdve, a pályázati adatok feldolgozásán és értékelésén át tart mindaddig, amíg a támogató és a pályázó jogi viszonyban áll egymással.

13 Közreműködő Szervezet intézményrendszer
MFB Rt. támogatásközvetítés MVf Kht. Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt) RTk Kht. (EU pályázatok) KPI (Kut. Fejl.-i és Kt. Haszn. Pr. Ir.) (EU pályázatok) IT (Inform. Társ.) Kht.

14 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007-2013)
(A Kormány elfogadta: október 10.) Cél: az állami beavatkozások a hiányzó, vagy nem kielégítően működő piacok kifejlődéséhez járuljanak hozzá, illetve a fejlesztési programok hatékonysága és az elérhető vállalkozások száma növekedjen. A cél elérését szolgáló eszközcsoportok: - a támogató szabályozási környezet kialakítását célzó intézkedések (intézkedések az üzleti környezet javítására), - kötött célú állami támogatások (Uniós és hazai forrású pályázatok), - államilag támogatott finanszírozó eszközök (pénzügyi konstrukciók pl. mikrohitel, garancia, tőkeprogramok)

15 Új Magyarország Vállalkozói Program
(A Kormány elfogadta: október) Vállalkozásbarát szabályozási környezet megteremtése az adminisztrációs terhek csökkentésével Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése (ipari parkok, inkubáció, logisztikai központok, vállalkozások informatikai fejlesztése) Finanszírozási források bővítése (vissza nem térítendő támogatások, valamint hitel-, garancia- és tőkekonstrukciók) A vállalkozói tudást fejlesztő és az innovációt elősegítő pályázatok

16 Hazai forrású GKM pályázatok Információ forrás: www.gkm.gov.hu
hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatására, a háziorvosi működtetési jog megvásárlását vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtását segítő kamattámogatás, a versenyképes vállalkozói tudás támogatása, vállalkozások tőzsdei bevezetésének elősegítésére.

17 Kedvezményes pénzügyi konstrukciók
„Sikeres Magyarországért” hitelprogram Magyar Fejlesztési Bank + kereskedelmi bankok Széchenyi Kártya KAVOSZ Zrt., kamarák, érdekképviseletek Lánchíd Faktoring Program faktorcégek Mikrohitel helyi vállalkozói központok

18 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megtalálhatók a
Kitöltő programok Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) Közbeszerzési útmutató Tájékoztató a KKV minősítés megállapításához Támogatási szerződés tervezet Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége Esélyegyenlőségi útmutató Fenntarthatósági útmutató

19 Hasznos linkek és elérhetőségek
GKM - NFÜ - MAG Zrt - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Center Point 2. Irodaház Budapest XIII. ker., Váci út Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: (új ügyfelek fogadása óráig) péntek: Web:

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Autóipar Magyarországon – 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések