Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektháttér A kimeneti szempontú képesítési keretrendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektháttér A kimeneti szempontú képesítési keretrendszer."— Előadás másolata:

1 Projektháttér A kimeneti szempontú képesítési keretrendszer

2 A XX. század utolsó harmadára -A tudás természetének átalakulása -Az absztrakt, átfogó tudás társadalmi kiterjedtségének, szükségletének átalakulása -Az átfogó tudás személyes és közösségi érték- centrum

3 ÚJ KÉPESÍTÉSI ESZMÉNY: 1)A tanulási folyamat centrális szerepének elismerése 2)A képesítések rendszerszerűsége, globális felépítése Megvalósulása: a bolognai folyamat Magyar felsőoktatás: előzményprojektek, kormányrendeletek, törvény – csak formális lépések

4 Az új európai képesítési koncepció kialakulása, formája -angol-skót képesítési leírások (1990-es évek) -Európai Nyelvi Portfólió (1998-2002) -Dublini Szintleírás (2002-2004) -Európai Felsőoktatási Térség Képesítési Keretrendszere (2005) -Európai Képesítési Keretrendszer az Élethosszig Tartó Tanuláshoz(2008)

5 Dublini Szintleírás -Szinteket (ciklusokat) jelöl meg (rendszerbe szervezi a képesítéseket) -Kompetenciatipológiát ad, megjelöli a tanulási eredmények jellegét, belső szerkezetét.

6 Definíciók Azon ismeretek, készségek és kompetenciák összessége, amelyeket az egyén a tanulási folyamat végére elsajátított. A tanulási eredmények kifejezik,hogy a tanuló milyen tudással, ismeretekkel rendelkezik, hogyan tudja a megszerzett tudást alkalmazni, illetve milyen, az adott szakterület sikeres műveléséhez szükséges általános kompetenciákra tett szert a képesítés megszerzéséig. Tanulási eredmények (learning outcomes)

7 A tanulási eredmények nyelve: - Az adott tárgy, (szak, modul, szint stb.) elvégzéskor a hallgató… - Készséget, képességet jelölő ige - Tárgyterület Tanulási eredmények

8 Dublini Szintleírás – egy elem példája RÖVID CIKLUS • egy általános középiskolai tanulmányokra épülő és jellemzően a magasabb szintű tankönyvek szintjén álló tudással és megértéssel rendelkeznek. ELSŐ CIKLUS • egy általános középiskolai tanulmányokra épülő, azokat meghaladó, magasabb szintű tankönyvekre is támaszkodó, de jellemzően a szakterület élmezőnyét is érintő ismeretekkel rendelkeznek MÁSODIK CIKLUS • olyan ismeretet és megértést tanúsítanak, amely az első ciklus elzárásaira alapul és meghaladja azt, és amely lehetőséget ad eredeti gondolatok kialakítására és alkalmazására gyakran kutatási környezetben HARMADIK CIKLUS • egy szakterület rendszerszerű megértéséhez jutottak és elsajátították a szakterülethez kapcsolódó kutatási készségeket és módszereket

9 Dublini Szintleírás (tanulásieredmény-tipológia) • Ismeretszerzés és megértés cselekvése • Az ismeret és megértés alkalmazása • Érvényes hátterű ítéletek és választások megtétele • Az ismeret és megértés kommunikálása • A tanulás folytatásának képessége

10 KOMPETENCIATÍPUSOK Generikus -Eszközjellegű -Interperszonális -Rendszerező Szakspecifikus

11 Eszköz jellegű kompetenciák • Elemző és szintetizáló képesség •Szervezési és tervezési képesség •Szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelven •Egy második nyelv ismerete •Számítógépes alapismeretek

12 Interperszonális kompetenciák •Kritikai és önkritikai képesség •Team-munka •Kapcsolatteremtési képesség •Interdiszciplináris team-ben való munkavégzés képessége •Képesség a kommunikációra más területeken dolgozó szakértőkkel

13 Rendszerező kompetenciák •Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége •Kutatási képességek •Tanulási képesség •Új helyzetekhez való alkalmazkodás képessége •Kreativitás •Vezetési képesség

14 Szakmai referenciaindex (Benchmark statement) A szakmai referenciaindex állításai segítséget adnak az akadémiai közösségnek a specifikus szakmai programok természetének és jellemzőinek leírásában, megjelenítik az általános elvárásokat egy bizonyos szintű képesítés odaítélése tekintetében és megjelenítik azokat a jellemzőket és képességeket, amelyekkel az ilyen képesítéssel bírók rendelkeznek.

15 Történész szakmai referenciaindex: 1) jelentős mennyiségű történelmi tudás 2) képesség történelmi érvek kialakítására, fenntartására, megfelelő kérdések megfogalmazására 3) képesség a történeti szövegek kritikai és kontextuális olvasására, elemzésére és kritikai átgondolására 4) elfogadása annak, hogy a múlt rekonstrukciója komplex feladat és hogy a történelmi evidencia változékony és problematikus 13) világosság, folyékonyság és koherencia az írásos munkákban 14) világosság, folyékonyság és koherencia a szóbeli kommunikációban

16 MAGYAR ELŐZMÉNYEK Képesítési és Kimeneti Követelmények Szakterületek leírásai Erősen bemeneti szempontú (egyetlen kimeneti pont sematikusan másolva) Rendezetlen leírási séma Tanári mesterszakok KKK (2010) Pedagógiai komponens kimeneti Szakmai komponens javarészt emeneti

17 Szintek és szintleírások 15/2006 OK. rendelet Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet aki a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy - a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította és olyan ismereteket szerzett, amelyek alapján az adott és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet; b) ismereteit illetően alkalmas - szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; - az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására; - idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan kommunikálni, és az információkat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni; c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik - olyan személyes tulajdonságokkal és együttműködési készséggel, amelyek a személyes felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz szükségesek;

18 A Magyar Képesítési Keretrendszer 1229/2012-es Kormányhatározat Négy függőleges oszlop -Tudás -Képesség -Attitűdök -Autonómia és felelősség

19 Tudás/ismeret - Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének alapvető, átfogó tényeit, irányait, határait - Ismeri az adott szak, ill. tanulmányi terület legfontosabb összefüggéseit elméleteinek és az ezeket felépítő terminológiát - Ismeri szakterületének alapvető ismeretszerzési és probléma- megoldási módszereit

20 KÉPESSÉGEK – Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. – Rendelkezik az önálló tanuláshoz szükséges képességekkel. – Képes rutin szakmai problémák azonosítására, az azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. – Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. – Képes a másokkal való kooperációra. – Képes a különféle erőforrásokkal gazdálkodni. – Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően felhasználni szakmai tudását.

21 ATTITŰDÖK – Ismeri, vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi helyét és szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. – Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására. – Folyamatos önképzés igénye jellemzi.

22 AUTONÓMIA ÉS FELELŐSSÉG – Önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását – A szakmát megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. – Együttműködés és felelősség jellemzi az adott szakterület képzett szakembereivel. – Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit.

23 Szektoriális leírások Kép helye

24 Tuning bölcsészet 6. szint

25 Tuning társadalomtudományok 6. szint


Letölteni ppt "Projektháttér A kimeneti szempontú képesítési keretrendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések