Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 PROJEKT A FELSŐOKTATÁS REDSZERSZINTŰ FEJLESZTÉSE 2. ütem Bevezető előadás a tanulási eredményekről, a keretrendszer, a képesítések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 PROJEKT A FELSŐOKTATÁS REDSZERSZINTŰ FEJLESZTÉSE 2. ütem Bevezető előadás a tanulási eredményekről, a keretrendszer, a képesítések."— Előadás másolata:

1 TÁMOP / PROJEKT A FELSŐOKTATÁS REDSZERSZINTŰ FEJLESZTÉSE 2. ütem Bevezető előadás a tanulási eredményekről, a keretrendszer, a képesítések és a validáció összefüggéseiről

2 Összefüggések Kép helye

3 A felsőoktatás radikális átalakulásának háttere
Posztindusztriális társadalom, globalizáció, posztmodern tudás és kultúra A tudás társadalmi pozíciójának radikális átalakulása a XX. század utolsó harmadában Új felsőoktatás-filozófia kialakulása Mindennek politikai tudatosodása, leképeződése – a Bologna folyamat, az Európai Felsőoktatási Térség

4 A bologna folyamat tíz cselekvési iránya
Európai szinten összevethető képzések és diplomák Két (három, négy) ciklusú képzés Közös kreditrendszer és kimeneti szempontú képesítési keretrendszer A mobilitás támogatása Átfogó minőségbiztosítás A felsőoktatás európai dimenzióinak kidolgozása Élethosszig történő tanulás Partnerség (az intézmények és a hallgatók kapcsolata) Az EFT nemzetközi (worldwide) vonzóereje Kapcsolódása az EFT-nek és a Európai Kutatási Térségnek

5 Az oktatási folyamat megújítása
Az tanulás / oktatás formájának megújítása – kreditrendszer A tanulás / oktatás tartalmi-szervezési megújítása: Kimeneti szempontú, kompetencia, „tanulási eredmények” alapú tanulás-szervezés Nemzetközi szinten: Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti szinten: Országos képesítési keretrendszer Szakterületi szinten: egyes szakterüeletek és szkok tanulási eredmény alapú, kimeneti leírása Intézményi szinten: tanulási eredményekre építő A képzettségek és képesítési komponensek tanulási eredmény alapú elismerése, validációja

6 Kompetencia és tanulási eredmények
Kompetencia: adott cél szempontjából adekvát funkcionálás képessége Kompetencia-típusok (Tuning): - generikus kompetenciák - szakma-specifikus kompetenciák Bloom taxonómia (1960-as évektől) - kognitív - affektív - pszichomotoros A kompetenciák átfogó szintjét a tanulási eredmények konkrétabb

7 Kompetencia és tanulási eredmények
Dublin descriptors – relatíve rövid lista tudás és megértés; a tudás és megértés alkalmazása; vélemény, ítélet alkotás; kommunikáció; tanulási, ismeretszerzési képességek

8 Tanulási eredmények (learning outcomes)
Definíciók Azon ismeretek, készségek és kompetenciák összessége, amelyeket az egyén a tanulási folyamat végére elsajátított. A tanulási eredmények kifejezik,hogy a tanuló milyen tudással, ismeretekkel rendelkezik, hogyan tudja a megszerzett tudást alkalmazni, illetve milyen, az adott szakterület sikeres műveléséhez szükséges általános kompetenciákra tett szert a képesítés megszerzéséig.

9 Tanulási eredmények Tanulási eredmények versus „célok” A tanulási eredmények nyelve: - Az adott tárgy, (szak, modul szint stb.) elvégzéskor a hallgató…” - Készséget, képességet jelölő ige - Tárgyterület

10 Képesítési keretrendszerek
EKKR (EQF) EFT KKR KIDOLGOZÁSUK ALAPVETŐ INDOKAI KÉPESÍTÉSEK ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁGA EGÉSZ ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ TANULÁS MUNKERŐ MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE FELTÉTEL: A TANULÁSI EREDMÉNY ALAPU PROGRAMFEJLESZTÉS EKKR FEJLESZTÉS EFT KKR FEJLESZTÉS TELJESKÖRÜ, A TAGÁLLAMOK KÉPZÉSI EKKR 5-8 SZINT RENDSZERÉBEN LÉVŐ KÉPESÍTÉSEK KÉPESÍTÉSI SZINT LEÍRÁS FELSŐOKTATÁSR KÉPESÍTÉSI SZINT - LEÍRÁSÁRA (DUBLINI SZINTLEÍRÁSOK) META- RENDSZER AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI IS ORSZÁGOKBAN IS ALKALMAZZÁK EURÓPAI BIZOTTSÁG, Bergeni értekezlet, 2005 NEMZETI KÉPESÍTÉSI RENDSZEREK – EKKR-rel VALÓ MEGFELELTETÉS 10 KRITÉRIUMA

11 EQF, EKKR és a nemzeti rendszerek

12 (sztenderdeknek)megfelelő tanulási eredményt elérte”
Képesítések „ A képesítés egy értékelési és elismerési folyamat formális eredménye, amely akkor adható ki, ha egy arra felhatalmazott testület megállapítja, hogy az egyén a rögzített követelményeknek (sztenderdeknek)megfelelő tanulási eredményt elérte” Géczy J szerk. (2010) Fogalomtár az OKKR kidolgozásához és értelmezéséhez. Mit jelentenek az oktatás, képzés, tanulás lezárásaként megszerezhető képesítések (bizonyítványok, diplomák) az EGYÉN , INTÉZMÉNY, MUNKÁLTATÓ, DÖNTÉSHOZÓ számára ? Milyen alapvető funkciói vannak a képesítéseknek ? Tájékoztat (a jelenlegi tudásról és a jövőbeli lehetőségről) Átláthatóságot biztosít Megteremti, növeli az átjárhatóság lehetőségét Bizalmat teremt az egyes „szereplők” között Összehasonlíthatóvá teszi az intézmények, nemzetek között a képesítéseket Referenciát biztosít

13 Összefüggések A tanulási eredmények szolgálnak referenciaként az elismerési / validációs eljárás során Alapvető eszköz a képesítési keretrendszer felépítéséhez és az elismerés / validáció működtetéséhez.

14 Validáció

15 Validáció Szükséglet: Az egyéni tanulási pályák rugalmas alakításához szükség van az átfedések és átlépési lehetőségek kezelésére. A válasz: arra a szemléletre alapozható, hogy a sokféle tanulási környezet egyaránt vezethet érvényes tudáshoz. Az elért tanulási eredmény számít. A viszonyítási pontnak, referenciának a leírhatósága a kulcskérdés. Ezen a ponton kapcsolódik a tanulási eredményekhez.

16 Validáció a felsőoktatásban
Eljárás - elismerés/érvényesítés, felvételi / felmentés / beszámítás / Előző projekt folytatása Szektorális fejlesztési keret szűk Európában sokféle megoldás létezik, eltérő nemzeti stratégiákba illeszkedően A fejlesztés hátszéllel folyhat – Uniós kerete

17 Validáció a felsőoktatásban

18 Köszönjük megtisztelő figyelmüket ! Sediviné Balassa Ildikó
Bókay Antal Sediviné Balassa Ildikó Tót Éva


Letölteni ppt "TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 PROJEKT A FELSŐOKTATÁS REDSZERSZINTŰ FEJLESZTÉSE 2. ütem Bevezető előadás a tanulási eredményekről, a keretrendszer, a képesítések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések