Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttoktatás funkciói Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttoktatás funkciói Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A felnőttoktatás funkciói Magyarországon
9. előadás

2 A felnőttképzés négy alapvető funkciója:
Az alapfokú képzés kiegészítése (tanfolyamok elvégzése, vagy ennek megfelelő tanulmányok folytatása) Szakmai továbbképzés Társadalmi (szocializációs jellegű) képzés (ld. következő diák) Az egyéni érdeklődésnek megfelelő képzés (az érdeklődés által irányított tanulmányok elősegítése) (ld. következő diák)

3 (3)Szocializációs (társadalmilag hasznos) funkciók:
(1)Pótló funkció: hiányzó ismeretek pótlása - a maga idejében nem megszerzett általános vagy szakmai ismeretek, végzettségek felnőttkori megszerzése (2)Kompetenciát biztosító funkció: a napi munkavégzéshez szükséges tudás frissítése, megújítása, naprakésszé tétele – felkészülés, folyamatos képzés az új technikai eszközök használatára, a tágabb technikai környezetben való eligazodásra

4 (3)Szocializációs (társadalmilag hasznos) funkciók:
(3)Stabilizációs funkció: a munkaerőpiaci státusz megtartása vagy megerősítése - ezáltal gazdasági, szociális, egészségi, társadalmi és érzelmi stabilitás biztosítása az egyes ember számára (4)Személyiségfejlesztő funkció: a humán erőforrás nem közvetlen munkaerőpiaci célú fejlesztése - melynek eredménye az egyén magasabb szintű munkavégzése, fejlettebb tanulási- és kulcsképességei.

5 (3)Szocializációs (társadalmilag hasznos) funkciók:
(5)Politikai képző funkció: felkészítés a közéletben való aktív részvétel megteremtése - állampolgári, politikai és közösségi képzés pl. a környezetünk tudatos védelmére  (6)Parkolópálya funkció: a (felnőtt) tanuló bent tartása az oktatási rendszerben – mindaddig, ameddig erre szükség van ahhoz, hogy a munkanélküliség, a marginalizálódás stb. veszélye elkerülhető legyen

6 (4)Személyes (egyéni) igényeket, szükségleteket kielégítő funkció
(1)Egzisztenciális funkció: a gazdasági biztonság érzetének, a társadalmi mobilitás lehetőségének megszerzése a felnőttkori tanulás segítségével. (2)Rekreációs funkció: felkészítés a szabadidő hasznos eltöltésére, az aktív pihenésre, az egészséges életmód kialakítására  (3)Személyiségfejlesztő funkció: önmegvalósítás, önkifejezés elősegítése, a felnőtt önismeretének, kapcsolatteremtési, kommunikációs képességeinek fejlesztése

7 Az egzisztenciális funkciói mibenléte (Kiegészítés az előző diához/1
Az egzisztenciális funkciói mibenléte (Kiegészítés az előző diához/1.pont) Az egyén munkaerő-piaci versenyképessége összefügg szakképzettsége szintjével és új kompetenciák elsajátítására való képességével, más szóval ‘képezhetőségével’. Ez utóbbi fogalom az egyén személyes fejlődésre való képességét hangsúlyozza, míg a munkaerő-piaci versenyképesség fogalma az egyén a munkaerőpiac igényeihez való igazodási képességét hangsúlyozza a jövedelmezőség szempontjából. A kompetenciák átválthatósága A kompetenciák akár foglalkozási, akár oktatási szempontból új kontextusba való helyezésének képessége. A kompetenciák átválthatósága az egyének mobilitásának kulcseleme, és valódi tőkét jelent a munkaerőpiacon. A kompetenciák átválthatósága különböző eszközökkel elősegíthető, pl. a képzési anyag modulrendszerű kialakításával, kompetencia-állományok (portfoliók) létrehozásával, a non-formális tanulás érvényesítésével. Ez elősegítheti a szakképzésből a tudományos és/vagy felső oktatásba való átmenetet, valamint a kompetenciák ágazatok közötti transzferálását. Az egyéni mobilitásra való felkészülés Az egyén azon képessége, hogy új munkahelyi környezetbe helyezkedjen és ahhoz alkalmazkodjon. Beszélhetünk földrajzi vagy ‘funkcionális’ mobilitásról (azaz új funkcióba lépésről egy adott vállalaton belül). A mobilitás lehetővé teszi az egyén számára új kompetenciák elsajátítását, ami így munkaerő-piaci versenyképességét növeli. Munkaerőpiaci versenyképesség A mobilitás azon mértéke, amelyet az egyén bizonyítani tud egy állás megszerzése és megtartása, és a szakmai kompetenciák felfrissítése érdekében. A munkaerő-piaci versenyképesség egyaránt függ racionális kritériumoktól (a munka profiljától, készségektől, know-how-tól) és a munkaadók felvételkor alkalmazott irracionális/implicit kritériumaitól.

8 Monoriné Papp Sarolta monori@mail.datanet.hu 0036/20 978-1703
Sikeres felkészülést! Monoriné Papp Sarolta 0036/


Letölteni ppt "A felnőttoktatás funkciói Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések