Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KKK-k elemzése, különös tekintettel a műszaki területre Borsa Judit Halász Gábor Jobbágy Ákos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KKK-k elemzése, különös tekintettel a műszaki területre Borsa Judit Halász Gábor Jobbágy Ákos."— Előadás másolata:

1 KKK-k elemzése, különös tekintettel a műszaki területre Borsa Judit Halász Gábor Jobbágy Ákos

2 Javaslat: legyen a KKK három elemű: •minden szakra érvényes halmaz, •adott képzési területre (pl. műszaki) érvényes halmaz, •adott szak specialitásait tartalmazó halmaz.

3 Ciklusokra bontott képzésben az alapképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői

4 Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy - a képzési területéhez tartozó ismeretrendszereket elsajátította és olyan ismereteket szerzett, amelyek alapján az adott és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet; ***** törölni javasoljuk: „az adott és más képzési területen folyó”, vagyis maradjon: amelynek alapján mesterképzésbe léphet. *****

5 - képes a választott képzési ág összefüggésein kívül eső alapfogalmak és alapelvek önálló elsajátítására, alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására is; ***** Ne így! Pl. „Nemcsak a választott képzési ág … ra képes.” *****

6 - képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani, és ez adott esetben milyen mértékben alkalmas a probléma sikeres megoldására; ***** „eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani” helyett: „egy probléma megoldásához szükséges eszközök és módszerek kiválasztására” *****

7 b) ismereteit illetően alkalmas - szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; ***** Ez semmitmondó, hagyjuk el. *****

8 - a tanulást illetően képes összefüggő szöveg, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, „vizuális szövegek” (mozgó állóképek, térképek, diagramok stb.) megértésére, értelmezésére; ***** Ez az óvoda nagycsoport után az iskola-érettség feltétele. Ne legyen egy felsőfokú képzés KKK-jában *****

9 - saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére; ***** Félrevezető a „megszervezésére”, javasoljuk az egyszerű „önálló tanulásra” előírást ***** - a legkülönbözőbb tanulási források felhasználására; ***** Nem érthető, a „legkülönbözőbb” nagyon nem illik ide. Bár valószínűleg dicséretes a mögöttes szándék, de mégis ezt az egészet törölni javasoljuk ***** ***** E két utóbbi pont együtt: „önálló tanulásra”. Nincs is értelme a „TANULÁSI FORRÁSOK „ kifejezésnek. *****

10 c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik ***** Az attitüd magatartást jelent, törölni javasoljuk ***** - olyan személyes tulajdonságokkal és együttműködési készséggel, amelyek a személyes felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz szükségesek; - minőségtudattal és sikerorientáltsággal; ***** törölni javasoljuk a „sikerorientáltság”-ot *****

11 ***** Ha minden BSc-t végzett mérnök ezekkel a jó-tulajdonságokkal rendelkezne, akkor csupa kiváló emberrel lenne dolgunk. Ez nincs így és soha nem is lesz így. Esetleg azt lehetne mondani, hogy ezek többségével rendelkezik.*****

12 Ciklusokra bontott képzésben az osztott és az egységes, osztatlan mesterképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői

13 Mesterképzésben mesterfokozatot az szerezhet, aki a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy - felkészült tanulmányi területén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, illetve a tudományterületről vagy a megszerzett tapasztalatból származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek kritikus feldolgozására; *****rossz fogalmazás az, hogy „felkészült … megértésre és elsajátításra” Ha jól értjük, itt arról van szó, hogy rendelkezik előzetes ismeretekkel, azaz elvégzett egy BSc képzést. nincs értelme annak a mondatnak, hogy „a képzés során az ismereteket illetően bizonyította *****

14 - eredeti látás- és gondolkodásmóddal és megfelelő absztrakcióval rendelkezik a tudományág mélyebb összefüggéseinek megértésében, a megszerzett tudás alkalmazásában és gyakorlati hasznosíthatóságában, valamint a problémamegoldó technikák felhasználásában; ***** Ha mindenkitől igazán eredeti látás- és gondolkodásmódot követelünk meg, akkor kevesen végezhetnek MSc-t *****

15 - a munkakörhöz szükséges olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján képes együttműködésre, kezdeményezésre és személyes felelősségvállalásra, döntéshozatalra, szakmai önképzésre; ***** Melyik „munkakör”-höz? Miért függ ez a munkakörtől? ***** - saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével, - értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással. ***** Veszélyes víz, ki mit tekint „érték”-nek? *****

16 GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17 A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. ***** „a munka szervezésére és irányítására való alkalmasság” és a „kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához” általános BSc kompetencia, javasoljuk innen elhagyni. A „műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására” általános mérnöki kompetencia, ezt javasoljuk külön kezelni. „a munkaerőpiac igényei szerint” kétélű fegyver, írjuk azt, hogy „a munkaerőpiac igényeit figyelembe véve” *****

18 Alapfokozat birtokában a gépészmérnökök képesek: •gépelemek, gépek, gépészeti berendezések és rendszerek tervezésére, gyártására, kivitelezésére, üzemeltetésére, karbantartására; •gépészeti (anyagtudományi, mechanikai, technológiai, gyártásirányítási, logisztikai, tervezési, áramlás- és hőtechnikai, anyagátadási, vegy- és élelmiszeripari) folyamatok kidolgozására, kivitelezésére, működtetésére, megszervezésére és irányítására; •környezetvédelmi és környezetbarát technológiák alkalmazására, ilyen feladatok műszaki irányítására, ilyen eszközök tervezésére, gyártására.


Letölteni ppt "KKK-k elemzése, különös tekintettel a műszaki területre Borsa Judit Halász Gábor Jobbágy Ákos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések