Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei Mándi József - Schuchmann Péter HUNAGI - 2011. március 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei Mándi József - Schuchmann Péter HUNAGI - 2011. március 3."— Előadás másolata:

1 A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei Mándi József - Schuchmann Péter HUNAGI - 2011. március 3.

2 A tervezők igényeit célszerű két különböző tervezési szinten vizsgálni: -a (területrendezési) regionális terveket készítő tervezők forrás adatokkal szembeni igényei; -a regionális tervet felhasználó településrendezési tervezőknek a regionális tervben szereplő adatokkal szembeni igényei. A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

3 A regionális terveket készítő tervezőknek a forrás adatokkal szembeni igényei Az adatok 4 fő forrásból származnak: 1.OTrT 2.jogszabályban előírt és további szakági adatszolgáltatók 3.az adott regionális terv tervelőzményei 4.települési önkormányzatok A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

4 A fő adatforrások néhány fontos jellemzője 1/4. OTrT -Nem áll rendelkezésre digitálisan térképi formátumban, csak PDF-ben. -Léptékéből adódóan számos pontatlanságot tartalmaz. -Mivel törvény, az abban foglaltak tartalmilag részben megkötik az ennek alapján készülő kiegészítő törvényeket (Balaton tv.; Budapesti agglomerációs tv.), valamint a megyei területrendezési terveket. A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

5 A fő adatforrások néhány fontos jellemzője 2/4. jogszabályban előírt és további szakági adatszolgáltatók -Erdészeti, természetvédelmi, bányászati, örökségvédelmi, vízügyi, honvédelmi, közlekedési, és energia infrastruktúra hálózati, valamint egyéb adatszolgáltatók. -Eltérő minőségű és pontosságú adatok, de az esetek többségében legalább valamilyen digitális formában szolgáltatják az adatot. -A legnagyobb probléma a tartalommal van, mivel az adatszolgáltatók csak saját szakági törvényük végrehajtásából levezetve tartják nyilván az adataikat, ezért többnyire nincs kitekintésük más szakágak adatbázisai felé és ebből következően rendszerint meg vannak győződve a saját szakági adatbázisuk tartalmi „tökéletességéről”. -Ebből fakad később a területi konfliktusok egyik legnagyobb hányada !!! A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

6 A fő adatforrások néhány fontos jellemzője 3/4. az adott regionális terv tervelőzményei -Rendszerint nem áll rendelkezésre digitális térképi formátumban (ha csak nem a terv előzmények készítője és az új terv készítője ugyanaz). -A tervezők rendszerint nem adják át a megyék részére az adatokat, vagy ha átadják, olyanra is szerzői jogokat akarnak érvényesíteni, amire nem lehet. -A megyei önkormányzat egyéb tervanyagi sem állnak rendszerint digitális formában rendelkezésre. -A TEIR számos megyében sajnos a szakértelem, vagy érdektelenség hiányában elsorvadt. A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

7 A fő adatforrások néhány fontos jellemzője 4/4. települési önkormányzatok -A települési önkormányzatok a regionális tervek fontos adatszolgáltatói és későbbi használói lennének! -A tőlük kapott adatok teljesen vegyes képet mutatnak. -A települési önkormányzatok többsége sem a megyei terv készítésében való közreműködés, sem a saját településrendezési terveik készítése során nem jár el kellő szakmai alapossággal és ebből fakad később a területi konfliktusok másik nagy hányada !!! A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

8 A területrendezési tervek (regionális tervek) egyrészt a fejlesztési elképzeléseket tükröző tervek, másrészt gyűjtő tervek -Gyűjtő tervek abból a szempontból, hogy itt találkoznak és kerülnek összedolgozásra a különböző szakági adatok és az e mögött meghúzódó szakági érdekek. -Itt kerülnek felszínre a különböző szakági adatbázisok között megbújó, valamint a fejlesztési elképzelésekből eredő konfliktusok. -A tervezés egyik célja a különböző szakági érdekek és térségi szintű fejlesztési célok közötti konfliktusok területi szintű feloldása. -Ha a regionális terv jóváhagyásra kerül, elvileg a fejlesztési elképzelések oly módon öltenek területi formát, hogy eközben a konfliktusok jó részére is megoldást talált. A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

9 A területrendezési tervek (regionális tervek) egyrészt a fejlesztési elképzeléseket tükröző tervek, másrészt gyűjtő tervek -Ha a területi problémák száma jelentős és azok összetettek, akkor törvényi szintre emelik az ezt megoldó terv jóváhagyását, lásd OTrT, Balaton tv. Budapesti agglomerációs tv. -Ha kisebb a megoldandó problémák száma, akkor az OTrT-ből levezetve, megyei önkormányzati szinten kerülnek a tervek jóváhagyásra, lásd megyei területrendezési tervek. -Mindezekből az következik, hogy akár törvényi, akár megyei önkormányzati szinten kerülnek a kormányzati (térségi), különböző szakági és önkormányzati területi érdekeket tartalmazó regionális tervek elfogadásra, azok onnantól kezdve, mindenki számára kiinduló adatként kellene, hogy szolgáljanak! A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

10 A területrendezési tervi adatok használata és hasznosulása Az adatok fontosabb felhasználói: -Települési önkormányzatok -Az adatszolgáltatásban is résztvevő szakágak -Megyei (és regionális szintű) főépítészi hivatalok -Egyéb államigazgatási szervek A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

11 A területrendezési tervi adatok használata Települési önkormányzatok -A településrendezési tervek készítése során az egyik legfontosabb kiindulási adatként kellene használniuk a kiemelt térségi, vagy a megyei területrendezési tervben foglaltakat. -A településrendezési terv készítése során az ennek való megfelelést is igazolniuk kell! -A településrendezési terv készítése során jogos lenne a települési önkormányzat elvárása, hogy viszonylag pontos és számára használható területi adatokhoz jusson! -A problémák egyik jelentős része abból fakad, ha a települési önkormányzat nem képviselte megfelelően a saját érdekeit a térségi terv készítése során (adatszolgáltatással és véleményezéssel), akkor hogyan várhatja el, hogy későbbi településrendezési tervei készítése során ne kerüljön indokolatlan területi konfliktus helyzetbe? A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

12 A területrendezési tervi adatok használata Az adatszolgáltatásban (és a tervek egyeztetésében) is résztvevő szakágak -A területrendezési tervek adatszolgáltatásában résztvevő szakági adatszolgáltatók, néhány kivételtől eltekintve nem építik vissza saját szakági adatbázisaikba a terv eredményeit. (Úgy gondolják, hogy az adatszolgáltatással jórészt letudták a feladataikat.) -Ha nem vizsgálják felül saját adataikat, akkor a korábban is már meglévő konfliktusok tovább halmozódnak. Települési terveknél nemegyszer visszaköszönnek a már regionális tervekhez is megküldött pontatlan adatszolgáltatások és emiatt felesleges erőforrásokat emésztő konfliktusok újra előjönnek települési szinten is. -Ennek az adat-visszacsatolásnak a jogszabályi és technológiai feltételeit is ki kellene dolgozni! A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

13 A területrendezési tervi adatok használata Megyei (és regionális szintű) főépítészi hivatalok -A hivatalok az államigazgatási egyeztetés során vizsgálják a tervek szakmai megfelelőségét. -Akár regionális-regionális, akár regionális-települési viszonylatban történik a megfelelés vizsgálata, mindkét oldali megfelelő digitális tervi ellátottságra lenne szükség. -Ennek kiépítése megkezdődött >> részletei más előadásokban szerepelnek… A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

14 Az előadás elsősorban az adatforrások pontatlanságából, az adatok visszacsatolásának hiányából eredő konfliktusokra kívánta felhívni a figyelmet. Ennek megoldására nem tudunk megfelelő javaslattal szolgálni, de: -Mindenképpen szükség lenne megfelelő jogi szabályozásra nem csak az adatok szolgáltatására, hanem visszacsatolására is. -Az adatok gyűjtésének, tárolásának és szolgáltatásának technológiai feltételeit jobban össze kellene hangolni és az esetleg hiányzó technológiai feltételeket megteremteni. A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

15 Magunk részéről bemutatnánk egy saját fejlesztést, ami a területi konfliktusok rendezéséhez szükséges egyeztetések részleges megoldására szolgált. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének Google Earth alapú publikációja. Elérhető a: www.pestterv.hu/bp_agglo.html lapon. A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei

16

17

18 Köszönjük a figyelmet! HUNAGI - 2011. március 3.


Letölteni ppt "A tervezők térbeli adatokkal szemben támasztott igényei Mándi József - Schuchmann Péter HUNAGI - 2011. március 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések