Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei tervezés jelenlegi állása, a közeljövő jogszabályi változásai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei tervezés jelenlegi állása, a közeljövő jogszabályi változásai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,"— Előadás másolata:

1 A megyei tervezés jelenlegi állása, a közeljövő jogszabályi változásai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Nagyházi György Nemzet i Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Programok F ő osztály

2 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Megyei tervezés Megyei területfejlesztési koncepció javaslattev ő fázis – 3 megye még nem küldte meg min ő ségbiztosításra miniszteri állásfoglalásra beérkezett 3 megyétől (Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Zala) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának határideje (30 nap) 2013. december 31. regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum határideje 2013. november 15. A határidő módosítás alatt áll.

3 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Megyei tervezés Megyei területfejlesztési program iránymutatás és sablon (részben) megküldésre került szeptember folyamán kapcsolódás a koncepcióhoz és a 2014-2020 közötti uniós programozási időszak operatív programjaihoz területi hatásvizsgálat, SKV a területfejlesztési program összeállításához kapcsolódó iránymutatás összeállítása társadalmi egyeztetés és minőségbiztosítás a területfejlesztésért felelős miniszter állásfoglalásának határideje (30 nap) 2014. február 28.

4 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Megyei tervezés Uniós tervezést segítő dokumentumok iránymutatás és sablon megküldésre került szeptember folyamán kapcsolódás a területfejlesztési programhoz három tervezett fázis 2013. november 15 – tervezés segítése 2014. március 31 – integrált fejlesztési csomagok, projektjavaslatok az ágazatok felé 2014. szeptember 30 - területi (integrált) fejlesztések projektjeinek átfogóbb kidolgozása minőségbiztosítás és visszacsatolás

5 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Kiemelt térségi tervezés Balaton Fejlesztési Tanács iránymutatás és sablon a területfejlesztési koncepcióhoz iránymutatás és sablon az uniós tervezést segítő dokumentumhoz (GINOP) 2013. november iránymutatás és sablon a területfejlesztési programhoz 2013. december minőségbiztosítás és visszacsatolás

6 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Megyei jogú városi tervezés ROP pályázati felhívások Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése területi stratégiai dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia) elkészítése, teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása -benyújtás a támogató intézményhez 2014. május 31-ig -véglegesítés 2014. szeptember 30-ig ÁROP kapcsolódás Uniós tervezés támogatása uniós részdokumentum iránymutatás és sablon első változatának átdolgozása a beérkezett vélemények alapján integrált TOP projektcsomag kidolgozása, valamint projektjavaslatok összeállítása az ágazatok felé 2014. március 31-ig

7 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

8 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása A Kormány döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését, amelynek keretében meghatározza a kedvezményezett területfejlesztési- statisztikai kistérségek és települések besorolását, valamint a besorolás feltételrendszerét az európai uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felülvizsgálja a kedvezményezett kistérségek és települések körét

9 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum a Kormány, valamint a megyei önkormányzatok és fővárosi önkormányzat közötti konzultációk és tárgyalások érdekegyeztető fóruma, feladata területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesztési témakörökre terjed ki, közreműködik a területfejlesztési, a területrendezési, a vidékfejlesztési, az ágazati és a megyei, valamint a fővárosi fejlesztési elképzelések, célkitűzések és eszközök összehangolásában, az ágazati tervek véleményezésében, elnöke a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter; kormányzat: NGM, BM, VM, NFM, EMMI A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

10 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter összehangolja az országos és térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, gondoskodik a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről és a területfejlesztés szakmai követelményeiről, kezeli a területfejlesztési célok megvalósítását közvetlenül szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatot és koordinálja a területfejlesztési célok megvalósítását közvetetten szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását, a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat bevonásával kidolgozza a területi szempontú fejlesztéseket tartalmazó operatív programokat,

11 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter javaslatot tesz a kedvezményezett területfejlesztési- statisztikai kistérségek besorolásának feltételrendszerére és besorolására, a településfejlesztésért felelős miniszter közreműködésével, összehangolja a közigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítást gyakorol a területfejlesztés intézményrendszere felett.

12 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési tervezési feladatai az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a budapesti területfejlesztési koncepciót, illetve a megyei és budapesti területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével – a megyei és a budapesti területfejlesztési programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően, részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programok kidolgozásában, a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről

13 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatai nyomon követi és értékeli a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési programok végrehajtását, dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, figyelemmel kíséri az operatív programok megyében vagy a fővárosban jelentkező feladatainak megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok végrehajtását

14 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása A megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatai összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határ menti és határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyei területrendezési tervekkel, külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el, nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és monitoring bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan, a helyi akciócsoportok tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében

15 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása A megyei önkormányzat előzetesen véleményezi a megye településeinek településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében, véleményezi településeinek településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében

16 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása Intézményrendszer Az egy régió területén működő megyei önkormányzatok a területi operatív programok megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális fejlesztési ügynökséget működtetnek. A gazdasági társaság irányításáról tulajdonjogáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásának módjáról a régió területén lévő megyék megállapodásban döntenek. 2014. január 1.

17 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása Területfejlesztési tervezési tevékenység jogszabály a területfejlesztési tervezési tevékenység folytatásának részletes feltételeiről a tevékenységet végző bejelentési kötelezettsége a területfejlesztési stratégiai tervezési feladatokért felelős miniszter háttérintézményénél a háttérintézmény nyilvántartást vezet

18 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 További rendeleti szintű szabályozás a kedvezményezett területfejlesztési-statisztikai kistérségek és települések besorolásának feltételrendszere és besorolása a területfejlesztési tervezési tevékenység folytatásának részletes feltételei a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter feladatának segítését ellátó minisztériumi háttérintézmény kijelölése a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok tevékenységéről szóló éves beszámolási kötelezettség szabályai (területrendezésért felelős miniszterrel egyetértésben)

19 Köszönöm a figyelmet! Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001


Letölteni ppt "A megyei tervezés jelenlegi állása, a közeljövő jogszabályi változásai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések