Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közoktatás fejlesztésének időszerű kérdései Budapest 2004. november 22. Közoktatás-fejlesztési főosztály Friss Péter főosztályvezető..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közoktatás fejlesztésének időszerű kérdései Budapest 2004. november 22. Közoktatás-fejlesztési főosztály Friss Péter főosztályvezető.."— Előadás másolata:

1 A közoktatás fejlesztésének időszerű kérdései Budapest 2004. november 22. Közoktatás-fejlesztési főosztály Friss Péter főosztályvezető..

2

3

4 Az 1975 és 2001 között született korosztályok létszáma 2002. január elsején (fő)

5

6 ‘Új’ elemek az új tanévben n EU start n Nat start n Érettségi start n NFT start

7 EU oktatáspolitikai célkitűzései Csatlakozással és tagsággal járó kötelezettségek n Nincs közvetlen és általános szabályozás n Nincs egységes oktatási modell  Tartalomban, szervezeti rendszerben kizárt a jogharmonizáció n vannak az oktatás számára is következményekkel járó jogi szabályok

8 Az együttműködés politikai, szakmai és jogi kerete a nyitott koordináció elemei: ncncélok közös meghatározása, munkaprogram, njnjó gyakorlatok terjesztése, szakmapolitikai ajánlások az országok számára, nmnmennyiségi és minőségi indikátorok kidolgozása, nemzeti politikákra való alkalmazás lehetőségének vizsgálata, monitorozás, közös értékelés, kölcsönös tanulási folyamat biztosítása

9 A Közoktatás-fejlesztési stratégia stratégiai céljai n Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén

10 A tantervi rendszer Nat Keret- tanterv Helyi tanterv

11 A kerettantervek n Közvetítő-támogató szint n miniszter  Kiadja ajánlott  Kihirdetikerettanterv  Jóváhagyja határozattal

12 Oktatási programcsomag n Elemei  pedagógiai koncepció  programtanterv  tanulási modulok rendszere  pedagógiai értékelési rendszer  tanítási eszközök n F ejlesztés  NFT HEFOP  SuliNova Programfejlesztési központ

13 hangsúlyok n szövegértési és szövegalkotási képességek, matematikai képességek, IKT, szociális és életviteli, életpálya-építési, valamint idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése

14 Nat implementáció és iskola n a NAT tartalmából következő kompetenciaközpontú, korszerű pedagógiai gondolkodás meggyökereztetése n a NAT folyamatos bevezetéséből, a programcsomagok fokozatos és folyamatos adaptálásából adódó folyamatos fejlesztés/fejlődés stratégiájának az elsajátítása

15 A Nat intézményi implementációja n a Nat megismerése n a pedagógiai program átalakítása n tantervi döntések n mérési-értékelési pontok megtervezése n a továbbképzési szükséglet megtervezése

16 A Világ - Nyelv program  A stratégia főbb pontjai:  Nyelvi előkészítő évfolyam bevezetése  Az első idegen nyelv intenzív tanulása  Sikeres nyelvvizsga díjának visszafizetése  A felnőttek nyelvtanulását elősegítő adókedvezmény  Új nyelvi érettségi bevezetése 2005-ben  Pályázati programok kidolgozása -

17 Nyelvi előkészítő évfolyamok indulása A program összesen 408 intézményben indítják: 233 helyen csak gimnáziumi csoportban, 170 helyen csak szakközép- iskolai csoportban, 5 helyen gimnáziumi és szak- középiskolai csoportban is.

18

19 A Közoktatás-fejlesztési stratégia stratégiai céljai n az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése

20 Esélynövelő pedagógiai megoldások n évfolyamismétlés csak a szülő beleegyezésével lehetséges ( idén csak az 1. évfolyamon) n eltérő egyéni fejlődési ütem – egyéni fejlesztés n 2004. szeptember 1-től egyre nagyobb időkeret egyéni foglalkozásra

21 A Közoktatás-fejlesztési stratégia stratégiai céljai n Az oktatás minőségének fejlesztése

22 A szöveges értékelés n a tanuló fejlődését leginkább szolgáló értékelési módszert alkalmazzunk n minden elsősöket tanító pedagógus módszertani füzetet kapott n új nyomtatványok az 1. osztályban (elektronikusan is kitölthető)

23 Kimeneti pontok: a megújuló érettségi vizsga n egységes vizsga n érettségi-felvételi vizsga n tartalmi modernizáció n nyilvános, jogszabályban rögzített, részletes vizsgaleírás (standard)  tantárgyankénti részletes útmutató, mintafeladatok  10 000 Ft normatíva a felkészülésre n rugalmas vizsgalehetőség n használható tanúsítvány (nyelvvizsga )

24 A Közoktatás-fejlesztési stratégia stratégiai céljai n A pedagógus szakma fejlődésének támogatása

25 n egységes (5-12. évfolyamra szóló) tanárképzés, mesterszinten n a szaktárgyi diszciplina és a pedagógikum küzdelme n az elméleti képzés és a gyakorlati képzés harca n Továbbképzési rendszer

26 A Közoktatás-fejlesztési stratégia stratégiai céljai n az IKT alkalmazásának fejlesztése

27 I n digitális tananyagok szeptembertől (a 7-12. évfolyamra) n ingyenes szoftverek a pedagógusoknak otthonra is (Tisztaszoftver Program) n adókedvezménnyel támogatott eszközvásárlás n széles sávú internet minden iskolának 2005 végéig (Közháló program) n 10 000 tanár informatikai képzése az idén (a következő években újabb tízezrek az NFT keretén belül támogatva) Sulinet Digitális Tudásbázis

28 A Közoktatás-fejlesztési stratégia stratégiai céljai n Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása n A közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása

29 Nemzeti Fejlesztési Terv (HEF OP, ROP) és egyéb pályázatok n beruházás a 21. századi iskolába hitel program (már kb. 10 milliárd Ft) pl. iskolaépületek (óvoda csak iskolával együtt) felújítását, akadálymentesítését, tornacsarnok, tanuszoda építését … támogatja n információs technológia az általános iskolában (Phare, közel 7 milliárd Ft értékben 115 iskola felújítása n kezdődik 2004-ben)

30 NFT 2 n 2007-2013-ra 5-8-szor nagyobb fejlesztési források, mint ami van 2004-2006-ra (Mintegy 350- 400 milliárd Ft lesz oktatásra?) n most induló, kormányhatározatban is szereplő tervező munka


Letölteni ppt "A közoktatás fejlesztésének időszerű kérdései Budapest 2004. november 22. Közoktatás-fejlesztési főosztály Friss Péter főosztályvezető.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések