Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja…"— Előadás másolata:

1 Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja…
Milyen a tanóra? Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja… kutatja! Kárpáti Andrea

2 Tanórai megfigyelés kivitelezése
Megfigyelési lap Értékelési lapok

3 Kérdezési technika Interjú összesítő lap

4 Interjú Strukturált vagy standardizált interjú: kötött a kérdések sorrendje a kérdezőnek ugyanúgy kell feltennie a kérdést, ahogy a kutatók meghatározták a kérdezőnek az utasításokat betartva kell viselkednie az interjú során Válaszok rögzítése: 21 db zárt kérdés- sorszámok rögzítése 3 db nyitott kérdés – rövid válasz

5 Interjú rétegei (részlet)
I. Kerettantervre, helyi tantervre vonatkozó kérdések II. Tantárgyra vonatkozó kérdések III. A nevelésre vonatkozó kérdések IV. Tervezéssel kapcsolatos kérdések (tanóra, módszer) V. Tankönyvek, taneszközök VI. Szakmai fejlődés lehetőségei (továbbképzés) VII. Tanár diákképe

6 Kérdezési technika (ízelítő)
Rangsoroltat a kérdező Az alábbi kérdésekre adott válaszát számszerűsítse egy ötfokozatú skálán: 1= egyáltalán nem változtat; 2=néhány változás…; 3=kb. felét…; 4=felétől nagyobb arányban…; 5=teljesen megváltoztatná 2.Tantárgyának témaköreit mennyire változtatná meg?

7 Választ megadott szempont szerint kéri, választ kategóriába besorol a kérdező
3. Tantárgyának kerettantervi témái közül jelöljön meg 3-3 olyan kerettantervi témakört, melyet szűkítene, bővítene, elhagyna, illetve új témakört venne be! Szűkítés bővítés elhagyás bevétel X X

8 5. Az Ön intézményének pedagógiai programjában meg-fogalmazott célok közül melyeket tartja a legfontosabbnak, s mennyire valósíthatók meg? Várható válaszok: Személyiség sokoldalú fejlesztése Erkölcsi normák Szocializáció Egyéniség kibontakoztatása Társadalmi esélyek biztosítása (esélynyújtás/ kompenzálás) Életben való boldogulás Egész életen át tartó tanulás Egyéb Megjegyzés: hagyni kell, hogy a válaszadó önállóan alkossa meg válaszát, a várható válaszkategóriákat a kérdezőnek kell beszámoznia az elhangzás sorrendjében, ha többet is említ!

9 A választ kategóriába besorolja a kérdező és az elhangzás sorrendjét is jelöli
9. Tantárgyának tanítása során mi okozza a legnagyobb nehézséget? Három legfontosabb problémát jelölje meg, sorrendben a legnagyobbal kezdje! Várható válaszok: Érdektelensége a diákoknak Időhiány A tantárgy presztízsének csökkenése (szülők, közvélemény, azaz társadalmi szinten) A tantárgy presztízsének csökkenése a tantestületen belül Eszközigényessége- (kontra eszközök hiánya) A tantárgyi tartalmak, követelmények (kerettantervi tényezők) Egyéb

10 1: nem fontos; 5: nagyon fontos
Kérem, rangsorolja az alábbi tankönyv- és taneszköz-választási szempontokat! 1: nem fontos; 5: nagyon fontos Szempont 15. kérdés 16. a) kérdés Tanulhatóság (diákok számára jól érthető) Szakmai hitelesség Érdekesség, motiváló erő Korszerű ismeretek közvetítése Idő és tananyag megfelelő arányban van Jól bevált a tanítás során Igazodik az aktuális követelményekhez Didaktikai kimunkáltság egyéb xxxxxxxxxxx 16. b) Mennyire vált be a jelenleg használt tankönyv?

11 A megfigyelési technika
Megfigyelés objektivitása Kódolás: kategóriarendszer, jelrendszer, becslési skála alkalmazásával Kategóriarendszeres megfigyelés: megfigyelendő jelenséget egy előzetesen megalkotott csoportosítás, osztályozás szerint rögzítjük (természetes egység, időegység) kategóriák egyértelműsége „kategória-szótár” kategóriák diszjunkt viszonya

12 A megfigyelési technika
Becslési skála: a megfigyelő értékeli a tanórai jelenségeket egy megadott skálán A módszer előnye, hátránya könnyen, egyszerűen elsajátítja a megfigyelő átfogó kép a tanórai jelenségekről, az óra egészéről Az óra finom-szerkezete, történései, tényei nem reprodukálhatóak Megfigyelő benyomásai, értékrendje miatt erősen szubjektív Megfigyelés és az értékelés időben eltávolodhat

13 1. Cél, tartalom, feladatok, tervezés – megvalósulás
Értékelési lapok - becslési skála alkalmazása tanóra értékelése szempont alapján ÓRA JELLEMZŐI ÉRTÉKELÉS ötfokozatú 1. Cél, tartalom, feladatok, tervezés – megvalósulás Célok indokoltsága, szakszerűsége 1.1 Kompetenciafejlesztés tervezettsége Tartalom szakszerűsége Tartalom feldolgozási szintje Feladatok szintje, mennyisége Cél-feladat (tanulói tevékenység) kapcsolata Nevelési hatás 1.2

14 becslési skála alkalmazása tanórai megfigyelést követően
MOTIVÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE Tanárra jellemző motivációs eljárás, technika arányai (kisebb, nagyobb, egyenlő; (> = <) Osztály csoport egyén Tanárra jellemzőbb motivációs megoldás (1-8-ból ) Érdeklődés % Unalom % Szándékosan zavar, ellenszegül %

15 Kategóriarendszeres, jelrendszeres megfigyelés kivitelezése Megfigyelendő jelenségek, események, tevékenységek Tanulásszervezés: Didaktikai feladat: Ú, Ö, A, E-É Szervezés: HaT Munkaformák: F, Cs, E, R, Sz, K Feladat tartalma: AF, SZK, TK, MK Szimultán munka: egyszerre több munkaformát alkalmaz Oktatási módszerek: előadás, magyarázat, megbeszélés, vita, bemutatás, szemléltetés, önálló feldolgozás, kooperatív módszerek, motiválás, értékelés, nevelési eljárás Önálló feldolgozás: a tanulók önállóan dolgozzák fel az új ismeretet, munkáltatás történik

16 Megfigyelendő jelenségek, események, tevékenységek rögzítése
Gyakoriság, időtartam jelölése: X (/); idősáv Egy kategórián belüli elemek minősítése jelrendszer segítségével pl. A tanár a tanítás hatékonyságára figyelve önreflexiót alkalmaz, változtat a tanításon – szervezés kateg. HatékonyTanulás Vita (ennek típusát jelölő rövidítések) a módszer kiterjesztettsége: osztály, csoport, egyén egyszerű jelekkel minősíteni a kategóriába besorolt elemek megvalósulását (+; 0; -) Puskázás megengedett! Megfigyelési útmutató - „kategória szótár” megfigyelendők azonosítása, értékelés, minősítés fókuszálása

17 Kérdezőbiztos feladatai - összegzés
négy tanórán (két pedagógusnál) megfigyelés, 4db megfigyelési lap, azonosítókkal ellátva négy értékelési űrlap, azonosítókkal ellátva (A és B értékelőlap) interjú két pedagógussal, interjú adatait összesítő űrlap, azonosítókkal ellátva közvetetten, az intézmény vezetésének közreműködésével megvalósítandó tevékenység (hordár): tantestülettel kitöltetni az „Iskolai kultúra” kérdőívet (kiosztani, begyűjteni) tanulói kérdőív kitöltetése (5 perces) a meglátogatott órát követő óra legelején, a tantestület segítségével (esetleg a szünetben)

18 A szó néha körülményesebb, mint a tett.
Vándor! Itt nincs ösvény. Ösvény lesz, ha kitaposod. Ha visszanézel válladon át, Látod az ösvényt, de rajta nem jársz többé. Antonio Machado


Letölteni ppt "Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja, aki tanítani sem tudja…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések