Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 Projekt Kifizetési kérelmek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 Projekt Kifizetési kérelmek."— Előadás másolata:

1 TÁMOP / Projekt Kifizetési kérelmek

2 Előlegigénylés szabályai
A pályázó a támogatási szerződés aláírását követően külön az Előlegigénylésről szóló nyilatkozaton rendelkezik az igénylésről. Az előleg visszafizetésének szabályai Előleggel történő elszámolás A kifizetési kérelmekben az előleggel való elszámolást a kedvezményezett főszabály szerint bármikor megkezdheti, de legkésőbb a lehetséges köztes kifizetés határának (támogatás összegének 100 %-a mínusz előleg) elérése után , ami jelen esetben 80%. Előleg

3 Kifizetési kérelmek A kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás Jó tételek továbbengedésének szabálya Elektronikus alkalmazás (számlakitöltő) használata Elektronikus számlakitöltőhöz kapcsolódó fontosabb információk Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel. Elszámolhatóság feltételei Az elszámolási csomag benyújtásának feltételei Áfa Bevételek Természetbeni hozzájárulás Negatív tételek elszámolása (sztornó és helyesbítő számlák)

4 A kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás
A kifizetési igények beadási minimumhatára a projekt összköltségének 2 %-a. A kifizetési igényeket kéthavonta tervezzük beadni, mindig a megkapott anyagok alapján. Az anyagokat kérjük a beadási határidő előtt 15 részünkre eljuttatni. Az első kifizetési igény a 2010 december 31-ig felmerült kiadásokról febr 15-én fogjuk beadni, a megkapott anyagok alapján. Kérjük január 31-ig részünkre aláírva beadni az összesítőket, és az EMIR-ben rögzíteni a vonatkozó számlákat. A beadott dokumentációra ugyanazok az őrzési szabályok vonatkoznak, mint a pályázat többi anyagára.

5 A kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás
Az elszámolási csomag beérkezését követően, a dokumentumok, illetve az azokban foglalt adatok megfelelősége esetén a támogató folyósítja a jogosult támogatási összeget. Amennyiben a kedvezményezett által benyújtott elszámolási csomag vagy egy része tartalmi, vagy formai szempontból nem felel meg, valamint a feltárt hiányosságok alapján hiánypótlásra van lehetőség, abban az esetben hiánypótlásra kell felhívni a kedvezményezettet az elszámolási csomagban szereplő valamennyi hiány, illetve hiba, illetve a hiánypótlás elmulasztása esetén fennálló következmények megjelölésével. A kedvezményezettnek a hiánypótlásra 30 naptári nap áll a rendelkezésére. Egy kifizetési igény esetében egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. A hiánypótlást szintén a konzorciumvezető adja be. Amennyiben a hiánypótlást a Kedvezményezett a határidő lejártát követő 8 napon belül sem teljesíti, úgy a hiánypótlással érintett számlák, számviteli bizonylatok elutasításra kerülnek.  A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít bele.

6 Jó tételek továbbengedésének szabálya
Amennyiben az elszámolási csomaggal kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás lefolytatása, abban az esetben lehetőség van az ún. „jó tételek”, azaz hiánypótlással és korrekciós igénnyel nem érintett tételek kifizetésére. Ezzel egy időben a hiánypótlandó bizonylatok kifizetése felfüggesztésre kerül. A záró elszámolási csomag esetében nem érvényesül a jó tételek továbbengedésének szabálya.

7 Elektronikus alkalmazás (számlakitöltő) használata
A kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési kérelemhez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyorsítja a közreműködő szervezetek ügyintézését. A számlakitöltő program a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség web oldaláról érhető el: oldalon: „Pályázó-tájékoztató”. A kitöltő program megismerését két tananyag is segíti: E-tananyag az online számlakitöltő használatához (a hivatkozott oldal kezdőlapján érhető el) Felhasználói kézikönyv (a Pályázó tájékoztató felületre való belépést követően tölthető le az „Információk” menüpont alatt) A számlakitöltőt az alábbi esetekben kötelező használni: - Számlák rögzítése, vagyis Kifizetési kérelem generálás és nyomtatás - Projekt előrehaladási jelentés készítése (a benyújtásra vonatkozó szabályozás a támogatási szerződésben olvasható) - Időközi elszámolás 

8 Elektronikus alkalmazás (számlakitöltő) használata
A kedvezményezett a kifizetési kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban számol el a projektje keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően. A kifizetési kérelem és a projekt megvalósításához kapcsolódó projekt előrehaladási jelentés időben és fizikailag is elválik egymástól.   Amennyiben a kedvezményezett az általa már kifizetett számlákkal kíván elszámolni (számlák utólagos megtérítése), abban az esetben a támogatás folyósításának feltétele a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés is. Amennyiben a kedvezményezetthez benyújtott, még ki nem fizetett szállítói számlák közvetlen kifizetését kérte (szállítói kifizetés) a kedvezményezett, abban az esetben a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolnia. Az előkészítés költségeinek elszámolása esetén a felmerült költségek bizonylatai kizárólag az első kifizetési kérelemben kerülhetnek benyújtásra támogatás igénylése céljából.

9 Elektronikus számlakitöltőhöz kapcsolódó fontosabb információk
Több költségvetési sort érintő számla rögzítése: amennyiben egy számla összege több költségvetési sort érint, úgy a számlakitöltő rendszerben egy számlán belül kettő/több tétel rögzítendő, a számla összegének megbontásával, és tételenként a megfelelő költségvetési sor rögzítésével. Elszámolási ütemek alkalmazása: a kifizetési kérelem elszámolását mindig abban az aktuális elszámolási ütemben szükséges rögzíteni, amikor a kifizetési kérelem benyújtásra fog kerülni a közreműködő szervezet felé. Ebben az elszámolásban kell rögzíteni azon számlákat is, amelyek esetleg korábbi elszámolási ütem időszakában merültek fel.

10 Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A kifizetések elszámolásánál, a kiadások tervezettsége és a pénzügyi teljesítettsége a két legfontosabb tény. A projektek megvalósítása során az „Értéket a pénzért” elvet folyamatosan érvényesíteni szükséges. Ez azt jelenti, hogy a projektek megvalósítása során folyamatosan és fokozottan érvényesíteni kell az alábbiakat: 1. a projektvégrehajtásba bevont személyek, és szervezetek kiválasztása során biztosítani kell a diszkrimináció-mentességet és a versenyt. 2. az erőforrások hatékony, hatásos és etikai normák szerinti felhasználását és 3. átlátható és felelősséget rögzítő kiválasztási eljárásrendek kialakítását. Ennek következtében a projektek során az alábbiakat kell igazolni: 1. legjobb áron a legjobb munkaerővel történt a szerződéskötés 2. a szerződéses díjak kalkulálása átlátható és megfelel a piacon szokásos díjazásnak 3. teljesítésigazolások teljesek, egyértelmű a kapcsolat a kifizetett összegek és teljesítés között.

11 Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A fentiek elérése érdekében a munkaszerződések, megbízási szerződések és vállalkozási szerződések megkötése és a teljesítés igazolása során az alábbiak szerint kell eljárni. Lehetséges jogviszony-fajták a külső munkaerő bevonására. A külső munkaerő bevonásának módja jellemzően az alábbi jogviszonyok alapján kerül sor: a) munkaszerződés, b) köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszony, c) magánszeméllyel kötött megbízási szerződés, d) szakmai tevékenység szolgáltatásként történő megvásárlása (gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés).

12 Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A kiválasztási eljárásra vonatkozó ellenőrzési pontok Az alábbi ellenőrzési pontokhoz készített dokumentumoknak a projektdosszié részét szükséges képezniük: a) Az ellátandó feladatok részletes meghatározása, dokumentálása b) A feladat ellátásához szükséges szakértelem, szakmai tapasztalat rögzítése c) A megbízott kiválasztására irányuló eljárás részletes dokumentálása , a vonatkozó adatvédelmi szabályok figyelembe vételével, a megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felbvenni. d) A feladat ellátására fordítandó idő tervezése (megbízási szerződés az adott intézményben már alkalmazásban (munkaviszonyban) álló magánszeméllyel úgy köthető, ha a magánszemély munkaköre az adott, megbízási szerződésben meghatározott feladatot nem tartalmazza, és a feladat elvégzésére a rendes munkaidőn kívül kerül sor) e) Feladatellátáshoz kapcsolódó teljesítésigazolás módjának rögzítése f) Kiválasztási, verseny tisztaságát biztosító összeférhetetlenségi szempontok meghatározása 

13 Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A díjazásra vonatkozó ellenőrzési pontok Az alábbi ellenőrzési pontokhoz készített dokumentumoknak a projektdosszié részét szükséges képezniük: a) Amennyiben a megbízási díjat/munkabért nem jogszabályban rögzített bértábla alapján kalkulálják, a kedvezményezettnek rögzíteni kell a díjazás számítására alkalmazott módszert. A díj számítás során figyelembe kell venni, hogy a díjazás összegének összhangban kell állnia az adott intézményben hasonló feladatkört ellátó munkatárs díjazásával. b) Amennyiben szakmai kamarák, illetve érdekképviseleti szervek a díjazással kapcsolatban ajánlást fogalmaztak meg, a projekt keretében alkalmazott díjazásnak illeszkednie kell az ajánlásban meghatározott összegekhez. c) A szakmai tevékenység szolgáltatásként történő megvásárlása esetén kedvezményezettnek legalább három árajánlatot be kell kérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott szolgáltatás ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben kerül meghatározásra, de a Kbt szerinti vizsgálata, és a belső szabályzatoknak való megfelelés elengedhetetlen.

14 Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A teljesítés igazolására az alábbi dokumentumoknak a projektdosszié részét szükséges képezniük: a) A feladat ellátására létesített jogviszonyt alapító dokumentumban (szerződés, kinevezés) rögzíteni kell a teljesítés igazolásának rendjét oly módon, hogy abból megállapítható legyen a teljesítés és a megbízási díj közötti egyenes arányosság. b) Amennyiben a munkavállaló kinevezéssel vagy munkaszerződéssel foglalkoztatott és nem teljes munkaidejét fordítja a projektben végzett tevékenységekre, illetve megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés keretében végzi a feladatokat, a projekt keretében elvégzett tevékenységekről időkimutatást kell készítenie.

15 Elszámolhatóság feltételei
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek , illetve a dokumentum-mátrixban megkövetelt feltételeknek is eleget tesz,: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), teljesülésük számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A Magyar Köztársaság területén megvalósuló projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Költségek elszámolhatósági ideje a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjától a befejezés napjáig terjed.

16 Az elszámolási csomag benyújtásának feltételei
Az elszámolási csomag benyújtására a 281/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet az alábbi feltételeket szabja: 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén időközi kifizetési igény akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális összeget, de legalább a megítélt támogatás 2%-át; Áfa A projekt keretein belül a kiadások bruttó (ÁFA-val növelt) értékben lettek megtervezve, mivel a konzorciumi partnerek alaptevékeny-sége nem teszi lehetővé az ÁFA visszaigénylését. Így az elszámolható számlák ÁFA tartalma is elszámolható költség, azzal együtt hogy az adó összege nem visszaigényelhető.

17 Bevételek A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét. A bevételeket a strukturális alapok részesedésének kiszámítása előtt, de legkésőbb a támogatás befejezésekor teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a tevékenység elszámolható költségéből attól függően, hogy a bevétel teljes egészében vagy csak részben származott-e a társfinanszírozott tevékenységből. A bevételek kezelésekor is biztosítani kell a kettős finanszírozás elkerülését. A projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a projekt megvalósítása érdekében kell felhasználni. A felhasználás tényét legkésőbb a (záró) projekt előrehaladási jelentéssel egy időben benyújtott kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokkal kell igazolni.

18 Negatív tételek elszámolása (sztornó és helyesbítő számlák)
A következő esetekben és feltételek mellett szükséges és indokolt, hogy a számlák/bizonylatok (költség tételek) negatív összeggel kerüljenek rögzítésre a számlakitöltőben a pályázó tájékoztató felületen: Sztornószámla: Amennyiben a Kedvezményezett által korábban már benyújtott és jóváhagyott számlára vonatkozóan a Kedvezményezett szállítója sztornószámlát állít ki, a Kedvezményezettnek ezt a negatív összeget tartalmazó számlát is be kell nyújtania a Közreműködő Szervezethez, és ezzel csökkenteni kell a kifizetési kérelemben igényelt támogatás összegét. A negatív tétel rögzítésével így csökkentésre kerül a korábban már jóváhagyott támogatás összege. Helyesbítő számla: Amennyiben a Kedvezményezett által benyújtott számlához kapcsolódóan a szállító helyesbítő számlát állít ki, a Kedvezményezettnek a negatív összeget tartalmazó számlát is be kell nyújtania a Közreműködő Szervezethez és csökkentenie kell az igényelt támogatás összegét. Ezáltal a helyesbítő számlán szereplő negatív összeggel csökken az eredeti számlából elszámolható költség összege is.

19 Sztornó számla:  1. Az eredeti számla korábbi elszámolásban benyújtásra és elszámolásra került és nem kerül új számla kiállításra (meghiúsult a teljesítés) A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie a negatív (sztornó) számlát a számlakitöltőben, ezzel csökkentve a kifizetési kérelemben igényelt támogatás összegét. A számlakitöltőben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni, hogy melyik kifizetési kérelem, melyik számlájához kapcsolódik a sztornó számla. Az elszámoláshoz mellékelni kell az eredeti számla és a sztornó számla hitelesített másolatát, valamint egy nyilatkozatot az érvénytelenítés okáról. 2. Az eredeti számla korábbi elszámolásban benyújtásra és elszámolásra került, és új számla kerül kiállításra A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie a negatív (sztornó) számlát és az új számlát is a számlakitöltőben. Így nem változik a kifizetési kérelemben igényelt támogatás összege. A számlakitöltőben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni, hogy melyik kifizetési kérelem, melyik számlájához kapcsolódik a sztornó számla és az új számla. 3. Az eredeti számla még nem került benyújtásra és elszámolásra, és új számla kerül kiállításra A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben csak az új, helyesen kiállított számlát kell rögzítenie a számlakitöltőben.

20 Helyesbítő számla: 1. Az eredeti számla korábbi elszámolásban benyújtásra és elszámolásra került, a helyesbítő számla összege negatív A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie a negatív (helyesbítő) számlát a számlakitöltőben, ezzel csökkentve a kifizetési kérelemben igényelt támogatás összegét. A számlakitöltőben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni, hogy melyik kifizetési kérelem, melyik számlájához kapcsolódik a helyesbítő számla. Az elszámoláshoz mellékelni kell az eredeti számla és a helyesbítő számla hitelesített másolatát, valamint egy nyilatkozatot a helyesbítés okáról. 2. Az eredeti számla korábbi elszámolásban benyújtásra és elszámolásra került, a helyesbítő számla összege pozitív A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie a pozitív összegű helyesbítő számlát a számlakitöltőben, ezzel növelve a kifizetési kérelemben igényelt támogatás összegét.

21 Helyesbítő számla: 3. Az eredeti számla még nem került benyújtásra és elszámolásra, de helyesbítő számla került kiállításra A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie mindkét számlát a számlakitöltő rendszerben. Ha a helyesbítő számla összege negatív, akkor csökkenti a kifizetési kérelemben az igényelt támogatás összegét, de csökken az eredeti számlából elszámolható költség összege is. Ha a helyesbítő számla összege pozitív, akkor növeli a kifizetési kérelemben az igényelt támogatás összegét, és növeli az eredeti számlából elszámolható költség összegét is. A számlakitöltőben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni, hogy a kifizetési kérelem melyik számlájához kapcsolódik a helyesbítő számla. Képzési projektek esetében, amennyiben a képzésbe bevont célcsoporttag önhibáján kívül kikerül a képzési programból, a Kedvezményezett a kikerült célcsoporttagtól visszaköveteli a részére kifizetett képzési költséget. Ennek megfelelően a következő kifizetési kérelemben a Kedvezményezett negatív tétel rögzítésével csökkenti a már kifizetett támogatás összegét. Mivel a képzési költségek összesítőkön kerülnek elszámolásra, ezért a soron következő kifizetési kérelemben benyújtott összesítőn negatív tételként kell rögzíteni a visszakövetelésre kerülő összegeket. Ennek megfelelően csökken az összesítőn elszámolni kívánt támogatás összege, ezzel csökkentve a már kifizetett támogatás összegét is. Amennyiben a visszakövetelések összege meghaladja az aktuális összesítőn elszámolni kívánt támogatás összegét, vagy az összesítő csak visszaköveteléseket tartalmaz, akkor negatív tételként kerül rögzítésre az összesítő a kedvezményezett által az online számlakitöltőben.

22 Elszámolható költségek

23 Projektmenedzsment költsége
A megfelelő színvonalú projekt végrehajtáshoz elengedhetetlen a felkészült projekt menedzser, menedzsment, aki(k) a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátják (előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása).  A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projekt-menedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak – munkaviszonyban, megbízási viszonyban (kivéve projekt menedzser), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott – bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projekt menedzser) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). Abban az esetben, ha kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan, a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (pl. ruhapénz, étkezési jegy, stb.) ezen belső szabályzattal összhangban, és a projekt megvalósítás időszakával arányosan elszámolhatóak. A projektben részt vevő munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése, a projekt megvalósításával összefüggő továbbképzése miatt felmerülő utazási és szállás költségei elszámolhatóak. Az utazási és napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendő járulékokkal együtt számolhatóak el. Napidíjat csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005 Korm. rendelet, illetve a tartós külszolgálatról szóló 104/2003 (VII.18) Korm. rendelet valamint a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezési alapján lehet elszámolni.

24 Projektmenedzsment költsége
A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó az elszámolható. A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el, minden esetben az adott helyszínen érvényben lévő piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezőbb szállást kiválasztani. Kiküldetés esetén étkezési költség csak akkor számolható el, ha a kiküldött nem részesült napidíjban. Az étkezési/ellátási költség naponta forgalmi adóval növelt áron legfeljebb 4000 Ft/fő összeggel számolható el. Az úti költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedés eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, hogy a bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt elszámolhatóak legyenek, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles.

25 Projektmenedzsment költsége
Azonosítani kell a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet tényleges költségeit (pl. munkaköri leírás). Amennyiben a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható. Jutalom /jubileumi jutalom és végkielégítés nem számolható el költségként. Amennyiben a projekt menedzsment valamely egyéb szervezeti egység része, és elkülönített nyilvántartással nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere a költség jellegétől függően például a következő lehet • Munkaidő-alapú. • Kedvezményezettekre fordított idő alapú. • Tanfolyam időtartamán alapuló. • Az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló. A projekt menedzsmenthez kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek között elszámolható.

26 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
A projekt céljának megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet, bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások elszámolhatók, amennyiben a projekt költségvetésében eredetileg is fel voltak tüntetve. Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a munkabérnek a munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei számolhatók el. A bérköltség, munkadíj csak a ténylegesen kifizetett bér, munkadíj alapján és az alkalmazott esetében (munkaidő kimutatás alapján megállapított) a projekttel töltött ideje arányában számolható el. Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja. Szintén e kategóriába tartozik azon projektet végrehajtók bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, valamint a munka elvégzése csak célfeladatok kiírásával oldható meg. Abban az esetben, ha kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan, a megvalósítók tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (pl. ruhapénz, étkezési jegy, stb.) ezen belső szabályzattal összhangban elszámolhatóak.

27 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
Napidíjat csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005 Korm. rendelet, illetve a tartós külszolgálatról szóló 104/2003 (VII.18) Korm. rendelet valamint a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezési alapján lehet elszámolni. A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó az elszámolható. A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el, minden esetben az adott helyszínen érvényben lévő piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezőbb szállást kiválasztani. Kiküldetés esetén étkezési költség csak akkor számolható el, ha a kiküldött nem részesült napidíjban. Az étkezési/ellátási költség naponta forgalmi adóval növelt áron legfeljebb 4000 Ft/fő összeggel számolható el. Az úti költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedés eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el.

28 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható. Jutalom/jubileumi jutalom és végkielégítés nem számolható el költségként. Amennyiben a projekt megvalósítók valamely egyéb szervezeti egység része, és elkülönített nyilvántartással nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere a költség jellegétől függően például a következő lehet • Munkaidő-alapú. • Kedvezményezettekre fordított idő alapú. • Tanfolyam időtartamán alapuló. • Az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló. A projektben részt vevő munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó képzési költsége elszámolható (nem támogatható másoddiploma, illetve nyelvi képzés költsége). A projekt szakmai megvalósításához köthető dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek között kell betervezni.

29 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható. Jutalom/jubileumi jutalom és végkielégítés nem számolható el költségként. Amennyiben a projekt megvalósítók valamely egyéb szervezeti egység része, és elkülönített nyilvántartással nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere a költség jellegétől függően például a következő lehet • Munkaidő-alapú. • Kedvezményezettekre fordított idő alapú. • Tanfolyam időtartamán alapuló. • Az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló. A projektben részt vevő munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó képzési költsége elszámolható (nem támogatható másoddiploma, illetve nyelvi képzés költsége). A projekt szakmai megvalósításához köthető dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek között kell betervezni.

30 Célcsoport számára biztosított támogatások
Célcsoport képzésével összefüggő költségek • Képzési projektek esetén a résztvevők, illetve a kutatásfejlesztésben közreműködő számára ösztöndíj is elszámolható. • Ösztöndíj a képzés eredményességét nem befolyásoló betegség idejére is kifizethető és elszámolható. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Az úti költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedés eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor a célszerű az utóbbit választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. A fogyatékkal élők utazása ez alól kivételt képezhet, a számukra legalkalmasabb (pl. külön busz) és megfelelően kialakított eszközöket kell igénybe venni, bérelni.

31 Célcsoport számára biztosított támogatások
Tömegközlekedési bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az, pl. a képzést szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának a felét, stb.). Célcsoport ellátmány/napidíj és szállásköltsége a figyelembe vett létszám projekthez kapcsolódó ellátmánya, napidíja és szállásköltsége számolható el a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok alapján. A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el, minden esetben az adott helyszínen érvényben lévő piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezőbb szállást kiválasztani. A célcsoport számára biztosított étkezési költség csak akkor számolható el, ha a célcsoport tagjai nem részesültek napidíjban. Az étkezési/ellátási költség naponta forgalmi adóval növelt áron legfeljebb 4000 Ft/fő összeggel számolható el. A célcsoport képzésével kapcsolatban felmerült anyagjellegű költségek (papír, nyomtatványok, stb.) elszámolhatók.

32 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
 A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el, ilyen például: A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, Tananyag fejlesztése, kivitelezése, segédanyagok bérlése, Marketingeszközök fejlesztése, Kommunikációs tevékenységek, Piackutatás, A résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálata, A résztvevők (célcsoport) biztosítása a projekt megvalósítás időszakában, Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata, Gépjármű bérlet (megvalósítók és/vagy célcsoport szállításához), Bérleti díjak (irodabérlet, eszközbérlet, terembérlet) Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások. igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak, Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége, Szakértői díjak, Egyéb szakmai tanácsadás költsége, Rendezvényszervezés.  A projekt megvalósításához köthető dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek között kell betervezni.

33 Bérleti díjak  A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak elszámolhatóak. Csak a projekthez tartozó tevékenységek céljaira használt épületeknek, helységeknek, eszközöknek és felszereléseknek a projekt megvalósítás időszakában felmerült bérleti költsége számolható el. Ha az épületnek csak egy részét használják, illetve az eszközt felszerelést nem teljes egészében használják ESZA által támogatott projekt céljaira, akkor a felmerült költségeket a használat arányában meg kell osztani. Az elszámoláshoz mellékelni kell az arányosításra vonatkozó számítás módszerét is. A bérleti díj elszámolása az egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség pontban meghatározott arányosítási módszerek alkalmazásával történhet.

34 Akkreditáció, regisztrációs díjak
 A projekt keretében nincsenek tervezve. Képzés és képzési anyagok A képzési támogatási projektek elszámolható költségei a következők: Az oktatók költségei, Képzéshez szükséges anyagköltség (pl tankönyvek), A képzésben részt vevők költségei. Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba.

35 Immateriális javak Az immateriális javak megszerzése és használatának költségei támogathatók, ha azok szükségesek a projekt végrehajtásához. Az immateriális javak költségei között számolhatók el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló, immateriális javak (szellemi termékek) bekerülési értéke. A bekerülési értéket a számviteli törvény §-ában és az 51. §-ában foglaltak határozzák meg. A számviteli törvény 25. §-ának (7) bekezdése szerinti szellemi termék. A számvitelről szóló évi C. törvény 80. § alapján termékek – támogatási szempontból – csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat a kedvezményezett más szervezettől vásárolta.

36 Egyéb szolgáltatások A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el: Nyilvánosság biztosításának költségei, (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.) képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.). Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) Projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt könyvvizsgálói díjak, (pl: a 250 millió Ft értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozatot kell –a szállítói szerződés szerinti teljesítésről kiállított első számla benyújtásakor a kifizetési kérelemhez csatolni, illetve az 50 millió Ft feletti odaítélt támogatás esetén egyszeri alkalommal a záró projekt előrehaladási jelentéssel egyidőben benyújtott utolsó kifizetési kérelemhez kell a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás másolati példányát csatolni.)

37 Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség
Az általános (közvetett, dologi) költség nem kapcsolható teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a tevékenység folytatásához. Ilyen költségek a következők: telekommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet), postaköltségek, a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége az elkülönített bankszámla számlavezetési díja, biztosítási díjak, dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (pl. fénymásoló papír, toner stb.)

38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 Projekt Kifizetési kérelmek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések