Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év"— Előadás másolata:

1 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év
Sopron 2007. október 8.

2 Témakörök: Esélyegyenlőségi politika – nemzeti és EU
2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról Egyenlő Bánásmód Hatóság Esélyegyenlőségi tervek 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év Kommunikáció „Mainstream” kormányzati munka

3 Mi az egyenlőségi politika célja?
A társadalmi egyenlőség megteremtése „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.” (Magyar Köztársaság Alkotmánya, 70/A §)

4 Milyen eszközökkel érhető el a társadalmi egyenlőség?
„egyenlő bánásmód” A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció mentességének biztosítása. „esélyegyenlőség” A gazdasági, politikai és szociális egyenlőség megteremtésére irányuló, konkrét intézkedéseket is tartalmazó integrált megközelítés, mely szükség esetén a pozitív diszkriminációt is magában foglalhatja.

5 Miért kell az esélyegyenlőséggel foglalkoznunk?
Törvényben rögzített jog és kötelezettség Alkotmány (70/A,B §) Ágazati törvények Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény Célcsoport-specifikus jogszabályok Nemzetközi kötelezettségek Európai Unió ENSZ Európa Tanács Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) stb. Gazdasági érdek Társadalmi igazságosság

6 Egyenlő esélyek politikája az Európai Közösségben
Általános jellemzők: fokozatos szemléletváltás jogfejlődés kiindulópont: nemek közötti esélyegyenlőség gazdasági megfontolások (egyenlő munkáért egyenlő bér!) tagállamok jogharmonizációjának kezdete szociális megfontolások (élet- és munkakörülmények javítása) pozitív megközelítés fontossága (közösségi programok, „puha” jogszabályok) 90-es évektől napjainkig cél: az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülése közvetett diszkrimináció fogalma pozitív akciók pozitív diszkrimináció Amszterdami Szerződés (emberi jogok felértékelődése) gender mainstreaming

7 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Cél: általános antidiszkriminációs tv. megalkotása Vívmányai: a magyar jogi szabályozás EU-s normákkal való harmonizációja az antidiszkriminációs szabályok egységes kódexbe foglalása lefedi a közélet teljes spektrumát (pl.: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás stb.) a magánélet tiszteletben tartásával kiterjeszti az egyenlőbánásmód követelményét egyes magánjogi viszonyokra is (pl.: szolgáltatásokhoz való hozzáférés)

8 Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti:
közvetlen hátrányos megkülönböztetés közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatás jogellenes elkülönítés megtorlás valamint az ezekre adott utasítás. - A törvény hatálya - 20 védett tulajdonság

9 Egyenlő Bánásmód Hatóság
országos hatáskörű hatóság, a kormány irányítása alatt működik Eljárást kezdeményezhet: sérelmet szenvedett természetes vagy jogi személy jogi személyiség nélküli szervezet állampolgári jogok országgyűlési biztosa ügyész Az EBH az alábbi döntéseket hozhatja: elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát pénzbírságot szabhat ki külön törvényben meghatározott szankciót alkalmazhat a kérelmet elutasíthatja (egyenlőbánásmód követelménye nem sérült) az eljárást megszűntetheti

10 Esélyegyenlőségi tervek - CXXV. tv. 36 §
az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII.tv. 70/A. §-a szerint esélyegyenlőségi tervet elfogadni hátrányos helyzetű munkavállalókra terjed ki: nők 40 évnél idősebb munkavállalók romák fogyatékos személyek 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók Helyzetfelmérés munkakörülmények bérek szakmai előmenetel képzés kedvezmények Célkitűzések a munkáltató milyen intézkedésekkel kívánja elérni az esélyegyenlőséget

11 Az Európai Év Amszterdami Szerződés
„ ... a Tanács … megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.„ (13. cikk (5) bekezdés) Jogi háttér nem alapján történő hátrányos megkülönböztetés – EU egyik alapelve 2000/43/EK irányelv – a faji- vagy etnikai származás alapján történő diszkrimináció tilalma többek közt a foglalkoztatás, a szakképzés, az oktatás, az áruk és szolgáltatások, valamint a szociális védelem terén 2000/78/EK irányelv – a vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor és szexuális beállítottság alapján történő megkülönböztetés tilalma

12 Az Európai Év háttere A tematikus év oka
késés/problémák az EUs direktívák harmonizálásában egyenetlen végrehajtás a nemzeti jogszabályok terén ismeretek hiánya 2004 Zöld könyv: figyelemfelkeltés! A tematikus év prioritásai jogok – az egyenlőséghez és a megkülönböztetés-mentességhez való jog, a többszörös megkülönböztetés elleni fellépés képviselet – a megkülönböztetést elszenvedők, valamint a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvétele elismerés – a sokféleség ünneplése tisztelet – egy összetartóbb társadalom kialakítása

13 Az Európai Év végrehajtása
Jogszabályi háttér 771/2006/EK határozat Időtartam 2007. január 1. - december 31. Intézményrendszer Nemzeti Végrehajtó Testület – SZMM Esélyegyenlőségi Főosztály Szakértői Munkacsoport (civil, kormányzati, önkormányzati képviselet, EBH, NFÜ) Költségvetés 15 millió € (7,35 m€ EU + 7,65 m€ tagállamok) Az Európai Év magyar költségvetése € (kb. 130 millió forint) – 50-50% társfinanszírozás

14 Az Európai Év eseményei
EU szint Európa-szerte zajló információs kampány „Egyenlőségi Csúcs” - nyitó és záró rendezvény számos konferencia és esemény Eurobarometer kutatások Magyar kormányzati intézkedések 6 intézkedés az Európai Év keretében további források bevonása: pl. OFA pályázatok „Mainstream” kormányzati munka – célcsoportok EP képviselők kapcsolódó programja Civil és egyéb szervezetek kapcsolódó programja

15 Az Európai Év hat kormányzati intézkedése (Nemzeti Stratégia) 1
Az Európai Év hat kormányzati intézkedése (Nemzeti Stratégia) 1. Partner konferencia és gála március Országos Esélyegyenlőségi Hálózat – civil pályázatok 3. Kutatás 4. Esélyegyenlőségi tervek - pályázat 5. Záró konferencia – november 6. Kommunikáció – Média

16 Információs és promóciós kampány
EU: Media Consulta Magyarország: Presolution Communication Szlogen: Adj esélyt az esélynek! Csatlakozz hozzánk 2007-ben! Kommunikációs eszközök: Logo Molino Honlap Hírlevél – ÖN-KOR-KÉP Média workshopok - sztereotípiák leküzdése Éves kalendárium – hozzáférhető információ a honlapon Társadalmi Célú Reklám - Kodak Célkitűzés: az év üzeneteinek eljuttatása a célcsoportokhoz, tudatformálás, hosszú távú együttműködések kiépítése az érintett szervezetekkel, egymás munkájának segítése

17 EU Újságírói Díj 2007 Az EU Újságírói Díj azokat az újságírókat díjazza, akik a sokszínűség előnyeire és a diszkrimináció elleni küzdelem fontosságára hívják fel a figyelmet. 2006-ban két magyar sikert ünnepelhettünk: Hargitai Miklós 2. helyezést ért el a Népszabadság Online-on publikált „A mi cigány lányunk” című cikkéért Szabó Csillát jelölték a Fiatal Újságírók Különdíjra

18 Esélyév Különdíj 2007-ben:
2007-ben először minden nemzeti zsűri különdíjra is javasol egy cikket az európai zsűrinek. A különdíjra jelölés feltétele, hogy a cikk válassza témájául az esélyegyenlőséget, valamint hivatkozzon az egyenlő esélyek mindenki számára európai évre. Különdíj: 2500 € értékű tanulmányút egy szabadon választott EU-országba. Határidő: szeptember 30. Eredményhirdetés: Esélyév záró- konferencia, Lisszabon Újságírói Díj 2007 c. könyv kiadása

19 EU Fotópályázat 2007: „Törj át a sztereotípián
EU Fotópályázat 2007: „Törj át a sztereotípián!” („Breaking Stereotypes”) Európa képző- és iparművész hallgatói kreatív állásfoglalásukat fejezhetik ki azzal, megmutatják alkotásaikat.

20 KAMIONTURNÉ Szeged, 2007. május 30. Budapest, 2007. augusztus 8.
Vox pops Fényképfal Vendégkönyv Jelbeszéd-workshop Filmvetítés Mobil Ability Park Teszteld érzékeidet. Kamionos kvízjáték Koncert Sokszínűségi Karaoke Verseny Budapest, augusztus 8. Sziget Fesztivál nyitónap

21 Honlap EU-s honlap, magyarul is: http://equality2007.europa.eu
Hírek Online sajtószoba Online eseménynaptár Linkek, referenciák Az SZMM honlapján: Kalendárium Letölthető anyagok Pályázatok Külön

22 Az Európai Év nagykövetei: Palya Bea és Kaltenbach Jenő
Az év nagykövetei olyan jól ismert, pozitív imázzsal rendelkező személyiségek, akik azonosulnak és egyetértenek a Egyenlő esélyek mindenki számára európai év célkitűzéseivel, továbbá felkészültek arra, hogy aktívan és hatékonyan részt vegyenek az év népszerűsítésében.

23 Az év arcai – valódi élettörténetek
Olyan személyek, akiknek élettörténete közvetlenül kapcsolódik az esélyévhez, akik szembesültek a diszkriminációval és leküzdötték azt akik hajlandóak megosztani történetüket a nyilvánossággal, írásban és audiovizuális módon is, részt vesznek konferenciákon, egyéb eseményeken. Magyarországról 3 ilyen történetet kell továbbítanunk az EU felé. A történetekből 2 oldalas, illusztrációkkal ellátott szóróanyagok készülnek az adott ország nyelvén, médiasztorik alapanyagául szolgálhatnak. A Bizottsággal való egyeztetés után az EU tagországaiból beküldött legjobb 30 történetet angolra, németre és franciára fordítják és felteszik az Esélyév weboldalára.

24 A roma népesség hátrányos helyzetének javítását célzó intézkedések:
Életminőség javítása modellprogram - 9 településen lakókörnyezeti rehabilitáció Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) Roma Integráció Évtizede program (68/2007. (VI.28.) OGY határozat) Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL, ÁFSZ, közhasznú munka Roma Kulturális Alap (RKA) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó programja Roma Koordinációs és Intervenciós Keret

25 A fogyatékossággal élő emberek helyzetének javítását célzó intézkedések:
ENSZ EGYEZMÉNY Országos Fogyatékosügyi Program A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése A rokkantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálata A látássérültek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának növelése Új lakóotthoni férőhelyek létrehozására irányuló program Akadálymentesítés

26 A nők és férfiak közti társadalmi egyenlőséget elősegítő intézkedések:
Nemzeti Cselekvési Program Családbarát Munkahely díj „Egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” - pályázat „Férfiszerepek” - pályázat Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL Női karriertervezés – OFA pályázat Országos Kríziskezelő Információs Telefonszolgálat Családi Csoport-Konferencia

27 Az idős emberek helyzetének javítását célzó intézkedések:
Idősbarát Önkormányzati Díj Pályázat az időseket tömörítő szervezetek számára szabadidős programok szervezésére Szenior Tanácsadó Modellprogram (80 órás képzés) Főbb témakörei: - Idősek a társadalomban - Biológiai változások időskorban - Az időskor lélektana - Jogi, betegjogi, ellátott jogi ismeretek A fiatalok helyzetének javítását célzó intézkedések: Nemzeti Ifjúsági Program Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ modell program

28 Köszönöm a figyelmet! További információ:


Letölteni ppt "2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év"

Hasonló előadás


Google Hirdetések