Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”."— Előadás másolata:

1 ÁROP „Partnerség erősítése”

2 Szereplők Pályázó Az ügyfél
Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) A teljes pályázati folyamat lebonyolítója Testületek: kollégiumok, Tanács Érdemi döntéshozók Minisztérium: Emberi Erőforrások Minisztériuma Kifogáskezelés, felügyelet, monitoring

3 Civil szervezetek működéshez kapcsolódó költségeinek támogatása
Működési célú támogatás – NEA-14-M Civil szervezetek működéshez kapcsolódó költségeinek támogatása a szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló tevékenységek, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.

4 Civil szervezetek szakmai programjának támogatása
Szakmai program támogatás – NEA-14-SZ Civil szervezetek szakmai programjának támogatása A konkrét támogatható tevékenység kollégiumonként változó Pályázati kiírás Pályázati útmutató

5 Ki pályázhat? Pályázók köre Alapítvány (közalapítvány nem) Egyesület
Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület lehet) – keretösszeg 5%-a Nem nyújthat be pályázatot: Szakszervezet, párt, egyház, közalapítvány, gazdasági társaság stb. Azon civil szervezet, amely működési pályázatukat másik kollégiumhoz nyújtották be

6 Érvénytelenség Nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény Kötelező mellékletek hiánya Adatok közötti ellentmondás Számviteli beszámoló nincs feltöltve EPER-ben vagy a oldalon Ha a támogatási igényt benyújtó szervezet 2013-ban lett bejegyezve Támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére Eltérő kollégiumhoz nyújtja be a pályázatot Összeférhetetlenség (NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozik) Regisztrációs nyilatkozat hiánya (2013.dec.31-ig érvényes esetén nem kell küldeni) Pályázati díj nincs befizetve Ft, egyszer elég befizetni évre vonatkozik közleményben adószám, NEA 2014 jelölés

7 Alapcél szerinti tevékenységek
NEA-KK-14-M Közösségi környezet kollégium kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, település és közösségfejlesztés

8 Alapcél szerinti tevékenységek
NEA-MA-14-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium élet és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

9 Alapcél szerinti tevékenységek
NEA-NO-14-M Nemzeti összetartozás kollégium a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése; az európai integráció elősegítése; a Magyarországon élő nemzetiségek, az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenység.

10 Alapcél szerinti tevékenységek
NEA-TF-14-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet; adományosztás; szociális tevékenység; családsegítés; időskorúak gondozása; rehabilitációs foglalkoztatás; hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek.

11 Alapcél szerinti tevékenységek
NEA-UN-14-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium nevelés és oktatás; képességfejlesztés; gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; gyermek- és ifjúságvédelem; egészségmegőrzés; betegségmegelőzés; gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem

12 Támogatás Finanszírozás módja:
Előfinanszírozás elszámolás előtt kerül sor a kifizetésre pályázati adatlapban nyilatkozni kell! (nem lehet módosítani később) Utófinanszírozás Visszatérítendő közhasznú szervezet 2012-ben éves bevétel >= 50 millió Ft Vissza nem térítendő pályázati adatlapban nyilatkozni kell!

13 Támogatási időszak Kollégium Kezdete Vége Közösségi környezet
Mobilitás és alkalmazkodás Nemzeti összetartozás Társadalmi felelősségvállalás Új nemzedékek jövőjéért

14 Támogatás Támogatás mértéke az összes kollégiumnál:
Ft – Ft Önrész mértéke: 10% Társadalmi munka Készpénz Változás! A pályázat benyújtásakor igazolni kell! (Bankszámla kivonat, egyedi bankszámla igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat)

15 Benyújtandó dokumentumok
Pályázat benyújtásakor Készpénzes önrész igazolása – EPER Dokumentumbeküldő 2012. Évi számviteli beszámoló - EPER Dokumentumbeküldő vagy oldalon 2012. évi számviteli beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolás – EPER Dokumentumbeküldő

16 Benyújtási határidő Kollégium Határidő Közösségi környezet
:59 Mobilitás és alkalmazkodás :59 Nemzeti összetartozás Társadalmi felelősségvállalás :59 Új nemzedékek jövőjéért :59

17 Elszámolható költségek
Támogatási időszakban felmerült, pénzügyileg teljesült költségek Dologi kiadások Foglalkoztatás emberi erőforrás költsége (%-os kikötésre figyelni, ha van!) Tárgyi eszközök, immateriális javak A támogatás bruttó / vagy nettó összeg, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia Útmutató 9. oldaltól részletes példák! Különösen nem elszámolható költségek: útmutató 16. oldal

18 Pályázati folyamat Eper regisztráció (Reg. nyil. beküldése!)
Pályázat elkészítése, benyújtása – határidő betartása Formai bírálat – Nincs lehetőség hiánypótlásra (formai kritériumok ellenőrző lista 23. old.) Jogorvoslati szakasz (kifogáskezelés) Tartalmi bírálat, döntés Szerződéskötés Pályázati program megvalósítása Pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló

19 Formai bírálat Formai hibák:
Nem megfelelően kitöltött támogatási igény; Benyújtási határidő túllépése; A évi számviteli beszámoló nem érhető el, nem nyitható meg, nem látható teljes terjedelmében vagy nincs aláírva; Dokumentumok (pl. a kivonat) adatai közötti ellentmondás; Benyújtó személy nem jogosult a képviseletre; NEA támogatására nem jogosult (érintett, vagy kizárt szervezetek); Regisztrációs nyilatkozat hiánya; Pályázati díj befizetése határidőben nem történt meg; 2013. évben vált jogerőssé a nyilvántartásba vételi végzés. Értesítés (érvényes / érvénytelen) - jogorvoslat

20 Tartalmi bírálat Értékelési szempont Pontszám
Szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 9 A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége Költségvetés megalapozottsága Elérendő társadalmi hatás Szervezeti hatás (foglalkoztatás fenntartása, bővítés, önkéntesek) A pályázó által vállalt indikátorok értékelése Újdonság! A szervezetnek meg kell határoznia egy, a tevékenységéhez köthető indikátort (pl.: rendezvényeken részt vevők száma), amely teljesülését majd a szakmai beszámolóban igazolni kell(pl.: jelenléti ív). 6

21 Tartalmi döntés Értékelés, pontozás, támogatási összeg meghatározása (kollégium) Szükség esetén: TARTALMI HIÁNYPÓTLÁS (kollégium) Elutasítás esetén indokolás (kollégium) Pontszám szerinti csökkenő sorrend alapján rangsor Támogatás felosztása: szövetségek kerete, fennmaradó összeg, további pályázatok: várólista Tanács elnökének egyetértési joga / támogatási döntés felfüggesztése esetén a Tanács dönt Döntési lista elkészítése (EMET), eredményhirdetés (EMMI)

22 Jogorvoslat Értesítés megérkezését követő 5 munkanapon belül Csak jogszabálysértés esetén Kötelező tartalmi elemek: kifogást tevő neve, lakcíme (pályázó képviselője); pályázati azonosító; kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását; megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése; aláírás Benyújtás címe: EMET, 1054 Bp. , Báthory u. 10. Az emberi erőforrások miniszterének kell címezni

23 Szerződéskötés Ha a megítélt támogatás kevesebb a kértnél: költségvetési terv sorainak arányos csökkentése automatikusan történik EPER-ben Módosítási kérelem benyújtásával (csak elektronikusan) lehet szabadon változtani a költségvetésen, új sort nem lehet nyitni. Szerződést EMET megküldi a nyerteseknek Visszaküldendő dokumentumok a szerződéskötéshez (papír alapon): (az előző évekhez képest kevesebb dokumentum – a pályázat benyújtásakor többet kell beadni) Aláírt szerződés 3 példányban (aláírás előtt adatellenőrzés, regisztrációs nyilatkozat szerinti aláírók) Aláíráskép azonosítását szolgáló dokumentum Inkasszó felhatalmazás előfinanszírozás esetén (bank által ellenjegyzett) Szükség esetén jogerős hatósági engedély Visszaérkezést követően megfelelőség esetén EMET aláírja, egy példányt megküld a Kedvezményezetteknek

24 Szerződéskötés után… További teendők
Előfinanszírozás esetén: a szerződés minden fél általi aláírását követő 15 napon belül utalás Pályázatban vállaltak megvalósítása Bizonylatok gyűjtése, könyvelése, záradékolása Pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elküldése és szükség esetén hiánypótlása Elszámolás elfogadása (EMET) Utófinanszírozás esetén: a kedvezményezett megkapja a támogatást Helyszíni ellenőrzés (közbenső, utólagos) Visszafizetés (ha szükséges) Bizonylatok megőrzése (5 évig)

25 Elszámolási határidők
Kollégium Határidő Közösségi környezet Mobilitás és alkalmazkodás Nemzeti összetartozás Társadalmi felelősségvállalás Új nemzedékek jövőjéért

26 EMET koordinációs hálózat
Információk EMET koordinációs hálózat

27 Információk Hivatalos honlap: http://civil.info.hu/
Konkrét, benyújtott pályázat ügyében: EMET ; Pályázati segítségnyújtás, részletes pályázói felvilágosítás: Veszprém Megyei Civil Információs Centrum: Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 8200 Veszprém, Kossuth u em. 203. ,

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”."

Hasonló előadás


Google Hirdetések