Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten"— Előadás másolata:

1 A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten
Földesi Erzsébet Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)

2 ENSZ CEDAW Egyezmény Elfogadva december 18. Hatályos: szeptember 3. Magyar ratifikálás: 1982. A Részes Államok kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni a nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetés kiküszöbölésére. Témák: jogi szabályozás, többszörös hátrányos megkülönböztetés, politika és közélet, oktatás, munka, családi élet és anyaság, egészségügy, család tervezés, törvény előtti egyenlőség….) ENSZ Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról

3 a fogyatékos személyek
ENSZ CRPD Egyezmény Elfogadva december Hatályos: május Magyar ratifikálás: 2007. ENSZ Egyezmény a fogyatékos személyek Jogairól

4 CEDAW/CRPD Bizottsága
ENSZ Egyezmények ENSZ Egyezmény CEDAW/CRPD Bizottsága Kormány jelentés a végrehajtásáról Civil jelentés a végrehajtásáról

5 CRPD ENSZ Egyezmény – Magyarország
2007. július Mo ratifikálta az ENSZ Egyezményt és Fakultatív Jegyzőkönyvet (2. a világon) 2010. Szeptember 1-3 – A magyar árnyékjelentés megküldtük a Bizottságnak 2010. Október a magyar kormány megküldte jelentését a Bizottságnak. 2012 április - A Bizottság összeül és elkészíti a kiegészítő kérdéseket, találkozik a magyar civilekkel 2012 augusztus kormány kiegészítő jelentés 2012. szeptember civil kiegészítő jelentés 2012. szeptember A Bizottság és a Kormány közötti dialógus

6 ENSZ Egyezmény Bizottságának magyar tagjai
2008 November 3 Könczey György az Egyezmény Bizottságának tagja (2 évre) 2010. szeptember 3 Gombos Gábor a Bizottság tagja (2 évre) 2012. szeptember 12. Lovászy László a Bizottság tagja (4 évre)

7 Magyar FogyatékosügyiCaucus
Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) Down Egyesület Értelmi Fogyatékos Emberek Országos Szövetsége (ÉFOÉSZ) Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Mental Disability Advocacy Center (MDAC) Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Lélekhang Egyesület Az Ombudsman Hivatal munkatársai (segítség az alapjogok értelmezésében az árnyékjelentés készítése során) Szakértők, magán emberek fogyatékossággal vagy anélkül

8 Az árnyékjelentés elkészítése
2009 December – 2010 szeptember konszenzussal, a civil társadalom széles körének bevonásával a fogyatékos embereké a meghatározó szerep a jelentés elkészítésében

9 Szerepek és felelősségek
Szerkesztő bizottság (4 fő) Általános és technikai koordinátorok Kutatás és adatgyűjtés (további szakértők) az egyes cikkek koordinátorai

10 Fogyatékos nők Hazai helyzet:
A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élő nők és lányok többszörösen hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve, erre való tekintettel olyan intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják számukra valamennyi emberi jog és szabadság teljes és egyenlőélvezetét. Hazai helyzet: Többszörös hátrányos megkülönböztetést a magyar jogrend nem ismeri „Fogyatékos nő „ nem szerepel egyetlen magyar jogi szabályozásban sem Országos Fogyatékos-ügyi Program (OFP): „fogyatékos nőket … többszörös diszkrimináció sújthatja”

11 Fogyatékos nők Hazai helyzet:
OFP – ezirányú rendelkezéseket nem tartalmaz A CEDAW hazai végrehajtási jelentés – nincs információ a fogyatékos nőkről ÚMFT programok - sem a nők, sem fogyatékos személyek esélyegyenlőségének javítását célzó programok nem tartalmazzák e célcsoportot A részes államok minden szükséges intézkedést meghoznak, hogy biztosítsák a nők teljes körű fejlődését, előrehaladását és társadalmi szerepvállalásuk növelését azzal a céllal, hogy szavatolják számukra a jelen Egyezményben foglalt emberi jogok és szabadságok gyakorlását és élvezetét.

12 Konszenzus konferenciák
2010 március a szerkesztőbizottság megvizsgálta az Egyezmény cikkeinek végrehajtására vonatkozó adatokat és információkat 2010 április-július között konszenzus konferenciák A konszenzussal történő elfogadás a tervezettnél több ideig tartott 2010 augusztus 10 konferencia Budapesten (120 résztvevő)

13 Árnyékjelentésben javaslatok
A nőkre és a fogyatékos emberekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata a fogyatékos nők láthatóságának biztosítására, a speciális problémák megoldására. Központi intézkedés annak érdekében, hogy a nőkre és a fogyatékos személyekre vonatkozó statisztikákban a fogyatékos nők kimutathatóak Országos kutatás a sajátos igények felmérésére. Készüljön országos cselekvési terv az ENSZ Egyezménynek megfelelően a fogyatékos nők helyzetének javítására Programok a fogyatékos nők tudatosságának növelése, értékeik, szerepük megismertetése a társadalommal)

14 CRPD Bizottsági javaslatok
A fogyatékos személyek, így a nők aktív bevonása a döntés-hozatali folyamatok tervezése, végrehajtása és ellenőrzésekor Hatékony intézkedések bevezetése a fogyatékos nők és lányok egyenlőségének biztosítására és a többszörös hátrányos megkülönböztetés megelőzésére A társadalmi nemi vonatkozások központi kérdésként való figyelembe vétele a fogyatékossággal kapcsolatos jogalkotásában és politikáiban hatékony intézkedéseket a fogyatékos nők, férfiak, lányok és fiúk védelmének biztosítására a kizsákmányolással, erőszakkal és visszaélésekkel szemben

15 CRPD Bizottsági javaslatok
fogyatékos férfiak és nők megházasodhassanak, családot alapíthassanak, családjukban élhessenek (szolgáltatások biztosításával) az intézményben való elhelyezés kockázatának megelőzésre és csökkentésére fogyatékossággal élő nők és férfiak foglalkoztatási lehetőségeinek bővítésére a közszférában és a magán szektorban

16 Közös civil jelentés a CEDAW Bizottságához
Első civil jelentés a CEDAW Bizottságnak a fogyatékos nők helyzetéről Összfogyatékossági szintű jelentés Közös jelentés hazai szinten: (i)Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), (ii) Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvánnyal (MDAC), (iii)Társaság a Szabadság Jogokért (TASZ) szervezettel nemzetköz szinten: (iv) Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF), (v) Nemzetközi Fogyatékosügyi Szövetség (IDA) Részvétel a CEDAW Bizottsággal folytatott civil párbeszédben

17 Fogyatékos nők képviselet e a CEDAW Bizottságnál
2012. július – kiegészítő információ küldése a fogyatékos nők helyzetéről 2012. augusztus – Bizottsági kérdések a kormánynak 2013. február CEDAW Bizottság – civil oldal találkozó 2013. február CEDAW Bizottság – magyar kormány találkozó

18 CEDAW Bizottság ajánlásai
Mo. erősítse meg együttműködését a különböző civil nőszervezetekkel ; dolgozza ki, a fogyatékos nőkkel és az ő szervezeteikkel konzultálva, az ésszerű alkalmazkodás munkahelyen való biztosításának átfogó szempontjait; jogrendszerébe vezesse be az interszekcionális tényezők alapján történő hátrányos megkülönböztetés fogalmát, és biztosítson megfelelő jogorvoslatot az ilyen jellegű diszkrimináció áldozatai részére

19 CEDAW Bizottság ajánlásai
számolja fel a fogyatékossággal élő nők kényszer-sterilizációját az egészségügyi szakemberek képzése és saját előítéleteikkel kapcsolatos tudatosításuk segítségével, és helyezze hatályon kívül vagy módosítsa az évi CLIV sz. törvényi rendelkezést, amely a fogyatékossággal élő személyek szabad és tájékozott beleegyezésével kapcsolatos nemzetközi egészségügyi standardokkal ellentétben számos okból lehetővé teszi az orvosok számára, hogy kényszersterilizációt végezhessenek

20 CEDAW Bizottság ajánlásai
2 éven belül hozzáférés biztosítása családtervezési szolgáltatásokhoz és megfizethető fogamzásgátló eszközökhöz, beleértve a sürgősségi fogamzásgátló készítményeket is, minden nő számára, ideértve a fogyatékos nőket a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, különösen a fogyatékossággal élő nők részére….. Aggasztó, hogy nincs információ a fogyatékos, roma és az idősebb nők elleni erőszak különböző formáiról, és hiányoznak az erőszak megelőzésére speciális intézkedések.

21 CEDAW Bizottság ajánlásai
A köz és magánszféra foglalkoztatói számára nem áll rendelkezésre útmutató a fogyatékos személyek foglalkoztatásához szükséges hozzáférés biztosításához, beleértve a szükséges ésszerű alkalmazkodást. átmeneti különleges intézkedések bevezetésére a célból, hogy: ….b) megkönnyítse a vidéken élő nők, a roma nők és a fogyatékossággal élő nők oktatáshoz és munkalehetőségekhez való hozzáférését.

22 Láthatatlanság Magyarország Alaptörvénye
2003. évi CXXV. Tv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia Országos Fogyatékosügyi Program Kivétel: a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt kihirdető évi XCII. tv.

23 Részvétel nemzetközi civil szervezetekben
Európai Fogyatékosügyi Fórum Európai Női Lobby Disabled People’s International International Disability Alliance

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten"

Hasonló előadás


Google Hirdetések