Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Médiapedagógia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Médiapedagógia."— Előadás másolata:

1 Médiapedagógia

2 Az oktatófilm jellemzői
Az oktatófilm egy előzetesen elkészített terv szerinti tanítási rendszer egyik szemléltető eszköze, amely a kiválasztott tananyagrészt a film alapvető filmtechnikai és filmnyelvi eszközeivel és általános esztétikai követelmények érvényesítésével valósítja meg. Az oktatófilm jellemzője, hogy tartalmi, nyelvi szempontból is kötött. Különleges technikai hatásokkal dolgozik: időszűkítés, idősűrítés, animáció. A figyelem irányítása a lényeg kiemelésével (ismételhető képsorok, kicsinyítés, nagyítás) történik.

3 Az oktatófilm jellemzői
A nézőnek nincs közvetlen kapcsolata a bemutatott anyaggal (leküzdhető térbeli és időbeli korlátok), a filmek megismételhetők. A kamera térbeli mozgása irányítja a figyelmet. Logikailag rendszerezett, optimálisan kialakított a kötött témájú képek rögzített sorrendje. Az időtartam is meghatározott, s az oktatófilm a térbeliség illúzióját keltheti. Korlátja, hogy a filmes eszközöknek csak információközvetítő szerepük van, és az ismertetésre szánt információra koncentrál. A komplex oktatófilm fogalomalkotó, problémakifejtő, rendszerező, összefoglaló tulajdonságokkal bír.

4 Oktatófilm típusok Komplex oktatófilmek
A film egyszerre több didaktikai feladat megoldására vállalkozik: motivál, új ismeretet közöl, összefoglal. Jelenségfeltáró film Egy rövid téma komplex szemléltetését, tényfeltárását végzi, időtartalmuk 3-5 perc. Vitakiváltó videoprogramok Ezek rendkívül rövidek (max. 2 percesek) erős érzelmi töltésűek és provokatívak. A tanulókat véleményalkotásra, vitára ingerlik. Ismeretterjesztő filmek Nagyobb témát dolgoznak fel átfogó módon, több oldalról elemezve. Nem kívánnak a felhasználóktól lényeges előismereteket, a megértéshez szükséges anyagot maga a film tartalmazza.

5 Kódoltság Egyes kódoltságú oktatófilmek
Csak képszöveget tartalmaznak. Ekkor alapvető ismereteket közlünk, vagy a már megszerzett ismeretek felszínre hozása a cél. Ezeknek a használata akkor célszerű, ha a megértéshez és feldolgozáshoz nem szükséges előzetesen kidolgozott tudásstruktúra, ismeretanyag. Kettős kódoltságú oktatófilmek A képi információt nyelviekkel erősítjük meg. A képi kiemelések, a figyelem koncentrálása bizonyos kiválasztott dologra és az érzelmi azonosulás az alkalmazott filmtechnikai eszközök révén olyan nevelési lehetőségeket nyújt, amelyeket bármely téma esetén érdemes kihasználni.

6 Tanári kompetenciák a médiapedagógiában
A frontális információközvetítő tevékenységéről a hangsúly a tanulási folyamat tervezésére kerül A tanár irányítja, szervezi a tanulási folyamatot Felerősödik az interakciók jelentősége A tanár motivál, segít, értéket, normát, módszert jelenít meg és ad át Partnerként kezeli a diákokat, beépíti a diákok tapasztalatait és tudását.

7 Módszerek Megbeszélés Vita Kooperatív módszerek Szerepjáték Projekt

8 Előnyök tanulói aktivitásra serkent
ismeretek, vélemények, attitűdök feltárására alkalmas, mindenki véleménye megjelenik a levonható következtetések támpontot adhatnak a további munkához fejleszti a szociális és együttműködési képességeket


Letölteni ppt "Médiapedagógia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések