Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösség 3. Isten családjában 2008 febr. 17 de. B.Gy. TM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösség 3. Isten családjában 2008 febr. 17 de. B.Gy. TM."— Előadás másolata:

1 Közösség 3. Isten családjában 2008 febr. 17 de. B.Gy. TM.

2 Bele tartozol-e már Isten családjába? 1.Hogyan érzed magad benne? 2.Hogyan érzik magukat a testvéreid a közeledben? 3.Úgy érzed, hogy szeretnek? 4.Te hogyan fejezed ki szeretetedet? 5.Milyen feladatot vállalsz? 6.Miért éppen ennek a családnak vagy tagja?

3 Milyen ember az akinek nincs családja? 1.Magányos 2.Otthontalan 3.Védtelen 4.Társtalan 5.Sérült 6.Boldogtalan Ef. 2.12 Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban.

4 Lenni azt jelenti: KAPCSOLATBAN lenni… 1.ISTENNEL 2.CSALÁDJÁVAL A GYÜLEKEZETBEN 3.A KÖRNYEZŐ VILÁGGAL

5 I. Miért érdemes tagjának lenni? 1.Szükségünk van családra 2.Hitre segítenek 3.Befogadnak 4.Lesznek lelki szüleid 5.Lesznek testvéreid. 6.Nem leszel egyedül (védelem) 7.Közreadhatod képességeidet 8.Fejlődhet személyiséged jellemed 9.Kinyílik számodra is a menny,örökölni fogsz…

6 II. Hogyan válhatunk a közösség részévé? 1. Újjászületés által 2. Megváltozott élet által 3. Kéred a gyülekezettől, hogy fogadjon tagjai közé 4. Szeretettel fogad, de látni akarja a megtérés gyümölcseit 5. Hitről való vallástétel által 6. Bemerítkezés által 7. Odaszánással, a közösség vállalásával

7 III. Hogyan lehetünk építő tagjai? 1. Rászorulunk egymásra 2. Egymás iránt figyelmesek 3. Tiszteljük egymást 4. Egyetértésre törekszünk 5. Befogadjuk egymást 6. Tanítjuk, intjük egymást

8 Figyeld meg! A Test működésében a kölcsönösség fontosságát! EGYMÁST!!!!!!!!!!!!!! Nem élhetünk egymás nélkül, mint ahogyan nem élhet a test a tagok, sejtek nélkül! 1Kor. 12.21 Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!”

9 III. Hogyan lehetünk építő tagjai? 1. Rászorulunk egymásra Róm. 12.4-5 Mert ahogyan egy testnek sok tagja van,…úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.

10 III. Hogyan lehetünk építő tagjai? 2. Egymás iránt figyelmesek Róm. 12.10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek,

11 III. Hogyan lehetünk építő tagjai? 3. Tiszteljük egymást Róm. 12.10 a tiszteletadásban egymást megelőzők,

12 III. Hogyan lehetünk építő tagjai? 4. Egyetértésre törekszünk Róm. 15.5 A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint,

13 III. Hogyan lehetünk építő tagjai? 5. Befogadjuk egymást Róm. 15.7 Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.

14 III. Hogyan lehetünk építő tagjai? 6. Tanítjuk, intjük egymást Róm. 15.14 Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jóssággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani.

15 Melyik területen kell fejlődnöd, hogy jobb legyen tőled a közösség? Melyik területen kell fejlődnöd, hogy jobb legyen tőled a közösség? Rászorulunk egymásra Egymás iránt figyelmesek Tiszteljük egymást Egyetértésre törekszünk Befogadjuk egymást Tanítjuk, intjük egymást

16 IV. Hogyan maradunk építő tagjai a gyülekezetnek? 1. Szeretet által 2. Kapcsolatok rendezése által 3. Hűséges szolgálat által 4. Alázat által 5. Az Úr érkezésére nyitottan

17 IV. Hogyan maradunk építő tagjai a gyülekezetnek? 1. Szeretet által 1Pt. 4.8 Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez.

18 IV. Hogyan maradunk építő tagjai a gyülekezetnek? 2. Kapcsolatok rendezése által Mt. 5.23-24 Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat.

19 IV. Hogyan maradunk építő tagjai a gyülekezetnek? 3. Hűséges szolgálat által Lk. 16.10 Aki hű a kevesen, a sokon is hű az…

20 IV. Hogyan maradunk építő tagjai a gyülekezetnek? 4. Alázat által Mt. 23.12 Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.”

21 IV. Hogyan maradunk építő tagjai a gyülekezetnek? 5. Az Úr érkezésére nyitottan Lk. 12.40 Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!”

22 GYÜLEKEZETI MAG Tagok Részt- vevők LÁTO- GATÓK LAKÓKÖRNYEZETÜNK 2.EVANGÉLIUM 5.SZOLGÁLAT 1.SZÜKSÉGBETÖLTÉS MEGTÉRÉS 4.FELKÉSZÍTÉS 3.TANÍTVÁNYSÁG BEMERÍTKEZÉS SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁS BELÉ- PÉSI PONT HOL TARTASZ?

23 Isten terve veled. 1. Dönts Jézus Krisztus mellett! 2. Ő újjászül téged. 3. Kérd felvételedet a gyülekezetbe! 4. Tegyél bizonyságot életeddel, hitvallásoddal! 5. Csatlakozz a bemerítkezőkhöz! 6. Légy a gyülekezet odaszánt tagja! 7. Tanulj és kötelezd el magad szolgálatra!

24 Kérdések: 1. A gyülekezet építő tagja vagy-e? 2. Miben nyilvánul ez meg? 3. Ha nem lennél, hiányoznál-e valakinek a gyülekezetben? 4. Van-e barátod a gyülekezetben? 5. Igényled-e és el tudod-e fogadni valakitől az intést, korrigálást? 6. Szeretnél-e tagja lenni egy kiscsoportnak? 7. Kész vagy –e lelki – apa – anyaságot vállalni?

25 Feladatok: 1. Értékeld, légy hálás gyülekezetedért. 2. Szánj több időt az Úrral való kapcsolat elmélyítésére. ( Ige, ima, csendesség) 3. Szánj több időt a személyes testvéri kapcsolatok építésére! (Istentisz- teleten kívüli találkozás, együttlét, beszélgetés, ima, közösség gyakorlása) 4. Meg kell tanulnunk a kapcsolatainkat rendezni! 5. Házi csoportok indítása, a közösség elmélyítésére …

26 Bef. állítások 1. Az élet a szeretetről szól! 2. Ama napon is szeretetünkről kérdez az Úr… 3. Szeretni annyi, mint feladni valamit: lemondani kívánságokról, kényelemről, egyéni célokról, biztonságérzetről, pénzről, vagy időről a másik érdekében… 4. A szeretet kifejezésének legjobb módja az idő odaszánása 5. Most van itt az ideje a szeretetnek!

27 Bef. A SZERETETET EL KELL OSZTANI, HOGY EL NE FOGYJON… PL. Maximilian Kolbe


Letölteni ppt "Közösség 3. Isten családjában 2008 febr. 17 de. B.Gy. TM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések