Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szeretetlét Az Istenért, tapasztaljátok meg (végre), hogy új paradigmák formálják át az életünket! Varga Csaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szeretetlét Az Istenért, tapasztaljátok meg (végre), hogy új paradigmák formálják át az életünket! Varga Csaba."— Előadás másolata:

1 Szeretetlét Az Istenért, tapasztaljátok meg (végre), hogy új paradigmák formálják át az életünket!
Varga Csaba

2 Az Istenért Ha az Isten: szeretet és szeretetből teremtett, akkor a világ is szeretet és szeretetet közvetít Ha Isten nem csak az Egekben létezik, hanem mindenben mindenütt és legfőbbképpen bennünk, akkor először a Szívünkben lévőt szólítjuk meg Ha Isten szeretet, akkor isteni Énünk is szeretet és csak a szeretethez fordulhatunk Ha Isten ez, avagy Az velünk azonos, akkor ha Istenhez fohászkodunk, ettől az Istentől szeretetben kapjuk a szeretet-választ

3 …tapasztaljátok meg Az élet (a normál élet, normál tudat) tapasztalásakor, észlelésekor, görgetésekor a személyes figyelmünk gyakran megragad a szokásos eseményeknél, az ismert jelenségeknél, a bevett gondolatoknál, vagy másképpen a régi paradigmáknál, Sőt az ezekből következő élet- és szenvedés-gyakorlatoknál Ezért ma számos esetben óriási a távolság a (részben) paradigmaváltást hordozó korszak hol látható, hol rejtett törekvése és a régi, fakuló paradigmák elszenvedésében bizonytalanná váló, sőt elvesző egyéni magatartások között

4 …az új paradigmák Meglehetősen jól látható ma már, hogy különös (elképesztő, felkavaró, megtisztító, felfoghatatlan) paradigmaváltásban vagyunk benne Régi paradigmák (uralkodó gondolatok, szemléletek, világképek, igazságok, életprogramok, magatartás minták, életvezetések, stb.) süllyednek el, vagy válnak könnyűvé Miközben új és váratlan paradigmák emelkednek fel, amelyek a mindennapi élet-folyam értelmezését, vitelét, kifutását is gyökeresen átgondoltatják és átalakítják

5 ...formálják át életünket!
Átformálják – vagy átformálhatják életünket Ezért nincs más lehetőség és feladat sem, mint az, hogy új gondolkozással, más elmével és új tudattal új szeleket, új látásokat, új felismeréseket és új világ-átalakításokat szorgalmazzunk Átléphetünk az egyesített valóságba/tudatba Jótékonyan segítsük azt (is), hogy minél többen megtapasztalják az új paradigmák sorfordító erejét Sokakkal szemben állítjuk, hogy a nem lehet életszemléletei és a folyamatos személyes vereségek helyett az élet szüntelen győzelmeket hozhat

6 Paradigmaváltás A régi paradigmák „uralma” ellenére már az új paradigmák korát éljük, a közeljövő az új paradigmák elterjedése és érvényesülése lesz Az új paradigma új gondolkodás – túllépés a naturális, anyagelvű valóságon, a testen és a fogyasztáson, stb. Visszatérés az igazi „valóságokhoz” (tudathoz, téridőhöz, kultúrához), mert a funkcionális építkezés önmagában korlátozottan eredményes Anyagtól a tudatközpontú anyaghoz, sőt a tudatig, a világegyetemtől az univerzális tudatmezőkig, s a párhuzamos világegyetemekig, társadalomtól a társadalom tudatig és tudatalattiig, stb. Új világteremtés: bent - és kint is sem más, mint kollektív tudatváltás és új világteremtődés. Ideák cselekednek velünk

7 Új paradigmák → új eszmék
Az új paradigmák új eszméket hoznak és a világ régóta kiéhezve vár az új eszmékre Az eszmék nem a semmiből jönnek, a múlt (is) visszhangzik bennük Ha az új paradigmák központi eleme, hogy minden tudat, akkor az új eszmék magja az új (és egyesített) tudatfilozófia, vagy metafilozófia Ha az új paradigmák új világot láttatnak, az új világ terve kivirágzik a szívünkben; elménkben és tudatunkban már új világ születik Ha új eszmék születnek, legfeljebb idő és hely kérdése, hogy az új eszmék mikor ragadják meg és forgatják el a kor kormányrúdját

8 Alternatívák A tízes évek első felében, 2012 környékén várhatóan két alternatíva előtt áll a világ – vagy lesz, vagy nem univerzális-globális kollektív tudatemelés Mind a két alternatívára készülni kell Ha lesz, ha nem lesz két alternatíva, akkor is új alternatíva jön: lassú, de folyamatos, akár egyre gyorsuló személyes és kollektív tudatemelés A magasabb tudatállapot párhuzamosan épül egyéni, lokális, nemzeti, globális-univerzális és talán multiverzális szinten A lecke végérvényes: minél magasabb tudatszinten van valaki, annál tudatosabban törekedjen a magasabb tudatállapotok elérésére és/vagy fogadja el a kegyelemként ékező emelkedést Ehhez képest nincs más alternatíva!

9 Új eszmék hiánya Nem tudjuk, ki az ember; nem tudjuk, ki a lélek, ki a tudat és nem élünk meg beavatást Nem tudjuk ismét, ki az Isten és létezik-e bennünk Újra nem tudjuk, mi a transzcendens és mi közünk van nekünk hozzá Nem tudjuk ki/mi a világegyetem és milyenek a párhuzamos világegyetemek és az élet továbbra is titok Nem tudjuk, mi vagy ki a világ, vagy milyen a társadalom és annak tudata, és mit értsünk nemzeten Nem tudjuk, mi a város. mi a ház, mi az otthon és hova vezet az út Nem tudjuk, mi volt a múlt, nem találjuk a jelent, nincs jövő, s a jövőbe nem visznek eszmék Nem tudjuk, mi a tökéletesség

10 Milyen eszmehulladékok irányítanak minket?
az élet gonosz, a szerencsétlenség végtelen, a mozgástér nulla, a világ kétdimenziós, Isten nincs, a szeretet szűkös, a szellem elpárolgott, semmi jó nem történik, a nemzet megszűnt, az állam nem értünk van, a demokrácia hazugság, a jólét elérhetetlen, áldozzuk fel magunkat a javakért, senki sincs velünk, sorsunk a szenvedés és az üresség rejtegetése

11 Mit is tapasztalunk szüntelen?
Szenvedést és szenvedést A szenvedés annak tapasztalata, hogy (én és Te) valamit nem csinálunk jól; a szenvedés visszajelzés, nem pedig szerencsétlenség De annak tapasztalata is, hogy a világ elutasít minket, hogy beleütközünk a világba, mint egy falba és összetörünk A veszteseket, az elbukottakat nem szeretjük, nem emeljük fel őket, pedig ők a mi jövőnk; a szenvedők élő példák és tanítások

12 Mit is észlelhetünk, ha legalább felnézünk a horizontra?
A Nap minden reggel feljön a horizonton A vadludak áthúznak a Fertő tó felett Tudatod horizontján szüntelenül látszik, hogy hova vezet az utad Őseid és szeretteid nem állnak el a hátad mögül A Kárpád-medence behorpadhat, de aztán ismét visszahorpad Európa nem süllyed el az Atlanti óceánban Szellemi tanítóid üzenete örök, ám a továbbörökítést magad is végez Az Isten rendre adja Neked a jeleket

13 Az új paradigmák kezdetei
Nem az anyag teremti a tudatot, hanem a tudat hozza létre az anyagot, amelyen keresztül megnyilvánul Az észlelőt nem lehet elkülöníteni az észlelt eseménytől Az anyag egyszerre hullám és részecske természetű A kvantumfolyamatok valószínű eseményei: valószínűség-hullámok (állapotvektorok) vagy valószínűségi hálózatok Szupertér elmélet (párhuzamos, különböző világokban élünk) - John A. Wheeler-elmélet A helyhez nem kötött hatások és események elve Választhatunk: sok világegyetem vagy egy világegyetem gyanúsan olyannal, mint egy Tervező A helyhez nem kötött rejtett változó elmélete, sőt a vele járó rend elmélete (Bohm-elmélet) stb.

14 Sokszintes valóság vagy lét
Az új valóságkép összetett és sokdimenziós valóságot/létet tár fel: a) első és második természet (benne a virtuális valóság is), b) szellemi valóság, c) tudati valóság, d) transzcendens valóság A mindenki által megtapasztalható valóság térben (vagy helyesebben téridőben) megjelenő sokszintes valóság: vertikális, horizontális és ugyanakkor téridő-feletti valóság A valóságváltoztatás és/vagy a valóságváltozás támogatása tehát csak minden valóságszinten történhet, lehetőleg párhuzamosan

15 Az új paradigmák konklúziói
Az élő, ön”változtató”, „tudatos” természet nem azonos a halott és/vagy létező, anyagként-tárgyként kezelt természettel A fizikai vagy naturális valósággal nem keverhető össze a szellemi valóság (a kollektív tudás vagy elme) A gazdaság nem csak termelés, árucsere és gazdasági piac, hanem szintén sokvektorú (természeti, társadalmi, szellemi, mentális, stb.) valóság Az élő, önfejlesztő társadalom nem azonos az „objektív”, alávetett, manipulált társadalommal (látható és láthatatlan) A gazdaság, a társadalom vagy az állam egyszerre funkcionális és szubsztanciális valóság Minden valóság élő szervezet, teremtett és teremtő, amelynek saját törvényei, önálló programjai, önmozgásai, kapcsolódásai és hálózatai (stb.) vannak

16 Személyes és kollektív tudatszerkezet
Egység tudat Abszolútum tudat Isten tudat Kozmikus tudat Tiszta tudat Fél-tiszta tudat Éber tudat (+ álom, + mélyalvás) Fél-éber tudat (Éber)tudat vesztett Tudattalan Egység-tudat Istenfeletti egy-tudat Szakrális emberiség tudat Panteisztikus tudat Megvilágosult közösségi tudat Közösségi tudat és szintjei Társadalmi tudat és szintjei (globális, nemzeti, lokális) Manipulált tömegtudat Társadalmi tudat (félig) elvesztése Társadalmi tudattalan

17 Az új paradigmák terjedése
Az új paradigmák (mint memetikus fertőzések) észrevétlenül terjednek; lelkünk éhsége miatt nem kénytelenek áttörni az elmék falait – sok a nyitott kapu Az új paradigmák egyébként is olvashatók a horizontok képernyőin; nem ledöntik, hanem átugorják (lásd: kvantumugrás) a régi paradigmákat 2012 akár valóságos, akár szimbolikus évszám, az új paradigmák esszenciája Az új paradigmák minden tér, idő és téridő szinten elhagyják az ismert világ határait Csupán az a kérdés, hogy az új paradigmák szerint az ember (ki-ki egyénenként) és a korszak (kontinensekként, nemzettekként, közösségekként) mikor és milyen döntéseket hoz Nagy a baj: lehet élni az új paradigmák szerint

18 A tökéletesek eszméje A legfontosabb eszmét borítja a legsúlyosabb homály Az élet egyetlen célja: tökéletesnek lenni; a tökéletesség nem válik el a szeretettől, igazságtól és szépségtől Az őskeresztények, a katharok, a pálosok, és mások (minden korban a tökéletesség-keresők és a tökéletesek csoportjai) a minél teljesebb tökéletességre törekedtek Annyiban, mint amennyire rendelve van Neked, vagy ezen túl is, ha még többre vágyunk, vagy vágysz A katharoknál például ezért különböztettek meg két-három csoportot: perfecti (tökéletesek), tökéletes-jelöltek, credents (hívők) Tökéletesnek lenni először is belül lehet és közben szolgálhatjuk mások tökélesedését (de ez nincs fordítva)

19 A tökéletesség „fonala”
A tökéletességet, képzeld el, kifeszített fonalként A fonal egyik vége a bal kezedben, (a mutató ujj és a hüvelyk ujj között); a másik vége a jobb kezedben (ugyanott) legyen A fonalat húzd ki! Legyen mondjuk kb. hetven centiméter hosszú… Egyik vége az egyik, a másik vége a másik valóság/tudat Ez a fonal a tökéletesség kezdetétől, a tökéletesség irányba tett első mozdulattól a tökéletesség végéig tart, az abszolút tökéletességig Ezt az utat (szimbolikusan a fonal legelejétől a végéig) járhatod be! Ez út a bal agyféltekétől a jobb agyféltekéig Nincs más dolgod, mint elindulni, a többit bízd Istenre, sorsra, kegyelemre

20 Két Nap eszméje Az ősi kultúrák– hasonló szimbólumokkal – két gyújtópontú ellipszis (égi „kör”) modellben két Napban gondolkodtak; avagy két valóságban, két kozmoszban A magyar Nap szavunk nemcsak formailag, hanem tartalmilag is kapcsolható a káld-sumér Nap szóhoz – ez öt évezredes kapcsolat (Rumi Tamás) A szakrális geometriai rendszerben az egyik a fizikai Nap, a másik a spirituális Nap (más néven „Hold”; ez nem a föld holdja), Ezzel egyezik meg többek között a Szent Korona Nap és Hold ábrázolása A többes világegyetem akkor van egyensúlyban és egységben, ha a két Nap van felettünk és Bennünk is

21 Két Agy eszméje A két agy: a két agy-félteke; az egyik (a jobb oldali) a jelen, a másik (baloldali) a múlt és jövő agya A bal félteke az elkülönült, külső ÉN, míg a jobboldali a másik, a spirituális ÉN, a baloldali így a lenthez, a jobboldali a fenthez kapcsol Ez két személyiség és két nagyon más észlelő elme, sőt két gyökeresen más tudat/öntudat, A jobb oldali képekben, a bal oldali nyelvben/szavakban gondolkodik Az egyik tehát az Egész, a másik a Rész(ek) agya A jobb oldali egyesülést teremt a kozmikus energiával, ez maga a Nirvána-tudat, a bal oldali elmerülés a számító, rendszerező intelligenciával

22 Két Agy eszméje (2) A baloldali félteke a racionális, a jobb oldali a spirituális; a két félteke két valóságot érzékel, és két valóságot teremt, A jobb oldali a szeretet, a bal oldali a szorongás Az egyik elme a bal félteke, a normál tudatállapot szószólója, a másik elme a (jobb oldali féltekeként) a magasabb tudatállapot képszólója A két agy közös értelmezésének (a két valóságnak, a két tudatnak) egyesítője a metaelmélet A két agy: Egység, avagy Egységtudatban a két Agy Egy, a két elme Egy A tökéletesség: egyszerre lenni a két agyban, két elmében, két tudatban

23 Két Szív eszméje Az ember csodája tehát az, hogy két Éne van. Erre jó analógia, hogy két Szívünk van, az egyik szívünk a fizikai Szív, ami hordoz spirituális létformát, de a másik szívünk az, amely jobb oldalt található, s nem biztos, hogy anyagi-fizikai létezőként Nevezhetjük fénymagnak, a legújabb kvantumfizika szerint Fehér Lyuknak, hívhatjuk a Szentlélek virtuális otthonának, ami kiterjed minden atomunk szubatomi tartományaira Ez a második Szív az Önvaló, ami eleve transzcendens valóság. Ez maga a Tudatosság. Ez Isten – Benned Keresztes Szent János ezt a kérdést így fogalmazta meg: „Miért halogatod a dolgot s miért várakozol, holott azonnal is szeretheted Istent a te szívedben”

24 A Két Szív eszméje (folytatás)
Ramana Maharsi így gondolkodik:: „Ez a Szív nem az azonos élettani szervet takarja, hanem az utóbbi közelében lévő spirituális középpontot.” „Senki sem tagadja, hogy a fizikai szerv a bal oldalon van, de ez a Szív, amiről én beszélek, a jobb oldalon található” Ramana Maharsi elragadatott állapotban is tapasztalta: „Eképpen a Szív a test központja.” „Az igazság az, hogy a test és minden más kizárólag ebben a középpontban van.” Tapasztald hát meg, Barátom, valóban Két Szív „dobog”-e Benned?

25 Két kereszténység eszméje (a különbségek definiálása)
Az Ószövetség és az Újszövetség kereszténysége A judaizmus és a kereszténység A keleti (ortodox) és nyugati (római) kereszténység A gnosztikusok és a kereszténység; a katharok és a kereszténység, stb. A kereszténység és a keresztyénség (avagy a római kereszténység és a protestáns keresztyénség) A keresztény (római) világhatalom politikai kereszténysége és a misztikus kereszténység Az ókeleti keresztények (a kopt, örmény, eritreai, stb.) és a római kereszténység III. Ince pápa és II. János Pál pápa kereszténysége Tradicionális kereszténység és a kereszténységek feletti keresztényég

26 A kereszténység új minőségéért (a kereszténység védelmében)
Nem nagyon tartható, hogy a kereszténység befejezett történetnek gondolja magát, és kitér a folyamatos reformáció elől Nem nagyon tartható, hogy az Ószövetség agresszív, bosszúálló Istenét, vagy általában az Ószövetséget azonos minőségűnek tartsuk Jézussal és az Újszövetséggel Nem nagyon tartható, hogy a keresztény emberek és az Isten közé közvetítő kell(ene); minden keresztény embernek közvetlen, személyes, sőt misztikus kapcsolata lehet (vagy lesz) Istennel Nem nagyon tartható, hogy elégségesnek tartjuk az egyháztörténeti bűnök (például a katharok kipusztítása miatti) bocsánatkérést, ám legalább szintén bocsánatot kellene kérni a más kontinenseken történt vallások-kultúrák pusztítása miatt

27 A kereszténység új minőségéért (2)
Nem nagyon tartható, hogy a római kereszténység széles körben ne építsen újra a kontemplációra, a keresztény meditációra, sőt számos elfelejtett imagyakorlatra Nem nagyon tartható, hogy a (részben) bálványimádó római kereszténység még változatlanul minden más egyistenhívőt (olykor a protestánsokat is) pogánynak minősítsen Nem nagyon tartható, hogy világszerte ne legyen tartós, egyenrangú, szakrális együttműködés a felekezetek és a különböző vallások között; a világvallások egyenrangúságát nem lehet megkérdőjelezni Nem nagyon tartható, hogy a római kereszténység világi hatalomként (is) definiálja egyházát, s egyházi magántulajdonát (ez parallel fogalom az állami magántulajdonnal) kizárólagos tulajdonának tartsa

28 Új döntés-paradigma Az út ez: új paradigmák – új eszmék – új döntések – új élet (új tartalom és forma) A döntés - mily meglepő - döntés (nem kivárás, nem halasztás, nem elkerülés, nem fejest ugrás, nem erőszakáradás, nem mocsár, nem reménykergetés, stb.) Ma többnyire a) döntést-elszenvedők, b) döntést-elfelejtők, c) döntést-ellehetetlenítők vagyunk; belekövülünk a bal félteke valóságába és normál tudatába A döntés – és ez az új paradigma – tudás- és tudatállapot függvénye; a döntés-hozatal és a döntés-megtartás, döntés-végigvitel lehetetlen magas tudás- és tudatállapot nélkül Ha javul a tudás- és tudatszinted, a döntés megszeret téged, beléd költözik, elvegyül veled – neked elég engedelmeskedni

29 A türelem paradigmája A türelem képesség: az önkontroll békés gyakorlása és a várakozás békéje A türelem a csend és a remény, de nem önfeladás A türelem a belső nyugalom szétáradása és a belső nyugalom tudatos megtartása A türelem teszi lehetővé, hogy meghalld a belső hangodat ; a türelem azonban nem a felesleges tűrés A türelem visz el a résztől az egészig, a sírástól a nevetésig, a toporzékolástól a valóra válásig Ám a türelem nem belső erőszak vagy elfojtás A helyes türelem a tökéletességhez visz közelebb

30 Önmagunk gyengeségének szeretete
Nem várható el, hogy mindjárt tökéletes vagy Nem várható el, hogy azonnal tökéletes légy A tökéletesség tökéletessége elérhetetlen Nem várható el, hogy az egod tökéletesen kordában tartod és rögtön jobb féltekéd és ennek elméjét választod Nem várható, hogy tökéletes akarattal minden nehézséget és ellenállást legyőzöl Nem várható el, hogy tökéletesen haladj az úton Ha haladsz a tökéletesség felé, közben szeresd gyengeségedet is

31 A jövő paradigmája A jövő kiszabadítása és felszabadítása a jelen alól, a jövő visszatalálása a múlt tökéletességéhez, a jövő reményének szétterülése létező valóságként jövő-rés, jövő- nyitás, érkezés

32 A jövő folyamatosan kiárad
A jövő (ami tehát egységes múlt/jelen/jövő időfolyam) folyamatosan árad; a magasabb poszt-valóság szinteken nincs is idő és tér (vagy téridő) A jövőt egyaránt hordozzák a tengerek vulkánok, hegyek és mezők; ugyanígy hordozzák a kövek és állatok, akikre mint élőlényekre tekintünk 2012. Minél magasabb tudatállapotban vagyunk, a jövő fénycsomagjait annál tisztábban és intenzívebben hordozzuk, mi emberek A jövő megtestesítői az új eszméket magukhoz ölelő családok, és közösségeik (sőt nemzetek és kontinensek); A munkamegosztás közöttük látszólag titkos, ám egyre inkább feltárul ez is; egyre láthatóbb a mi dolgunk

33 Nem kell tennünk semmit, engedjük, hogy a jövő landoljon a lelkünkben?
Eddigi beszédünk esetleg félreérthető lehet, azt sugallhatja, hogy a világ folytatása csak az emberi akarattól függ Nem. Az emberi akarat csak engedelmeskedik és bevégzi az adott jót és helyeset; magasabb erők és akaratok a valóság legfelsőbb szintén hozzák meg a döntéseket; a mi döntéseink azonban nem feleslegesek A jövő mindenki lelkében landol, de nem mindenki tapasztalja tisztán és erősen; ugyanakkor nélkülünk, nélküled semmi nem lesz olyan jó, mint szeretnénk A Nagy Körforgás (25920 év) újra vált egyet, s ebben nem az a lényeges, hogy valamilyen látványos csúcseseményben megtestesül

34 A kompromisszum feletti kompromisszum
Tartsd fent az élet mai kereteit, maradj benne, szeretteid és önmagad lásd el, legyen annyi jövedelmed, hogy ne kerülj egzisztenciális veszélybe; ha lehet, őrizd meg a minimális külső védettségedet, mert nem léphetsz ki a bal félteke világából De már tudod, hogy nem ez az élet, nem ez a Lét, nem ezek a helyes keretek, nem ilyen világot akarsz, s nem csak a fenntartás a dolgod, nemcsak azért élsz, hogy fedél legyen a fejed (és családod feje) felett, nem minden a biztonság és a jóllét

35 A kompromisszum feletti kompromisszum
Ha gátolnak is benne, ami ugyanakkor ösztönzés, mindenekelőtt vállald el, ami egyébként elsőrendű dolgod, hogy elindulsz a tökéletesség irányába A tökéletesség: az Egység fiatalkori képzete Nincs legyőzhetetlen akadály: a tökéletesség a Tiéd és elérhető, hiszen Benned van, agyad jobb féltekéje ezért van Nincs kétség, Isten Benned lakik és akkor is Veled van, ha ezt tagadod, vagy nem érzékeled; teljes nyugalommal bízd rá magad az Abszolútumra A tökéletesség-keresők mindjárt megtalálnak és Te is őket: szeretet-világ szerveződik köréd

36 A kompromisszum feletti „kompromisszum”
Ez a Lét kezdete, ez az igazi tudás felismerése, ez a szabadság eleje, ez a szeretettel való egység Ha már a tökéletesség felé haladsz, felmérheted, hogy a világ is tökéletessé tehető, de a világ ugyanolyan messze van és volt a tökéletességtől, mint Te, vagy gyermekeid Ha a világ tökéletes átalakításában részt veszel, ne felejtsd el, hogy a világ teljes átszabásra szorul, így azokkal szövetkezzél, akik erre törekednek, ám közben a világot ugyanúgy fent kell tartanod, mint saját életed

37 A kompromisszum feletti szeretet-teljesség
A kompromisszum feletti kompromisszum elvezet a magasabb rendű kompromisszumok feletti továbblépéshez Ez az Önvalóban való test/agy/elme/tudat/szeretet egyesítés és kiteljesítés elindítása; most minden már szeretet; a Tudat, a Tudatistenség is; ekkor már a test is az Isten/Szeretet kifejezője Ha a három dimenziós valóságban Isten-szeretetet közvetítő Tanú vagy (még nem több és már nem kevesebb), ekkor nem az tart életben, hogy isteni szeretetben részesülsz, vagy részesülhetsz, hanem az, hogy minden porcikáddal (avagy Önvalód kiterjesztésével) isteni szeretetet vagy Ez tudatos beköltözés az Önvalódba; most már Isten nemcsak Benned van, hanem Te is benne vagy; és ehhez talán már új emberi fiziológia is társul

38 Az egységlét első stációja
Ez a tudatos szeretetlét saját Önvalódban; nem csak az isteni szeretet közvetítése lehetséges, a második Szív képes önmagában is - fehér lyukként - szeretetet kiárasztani; az új kornak ez a lényege Ez a Szív-érték kibontása, realizálása, a tudatemelés egyben szeretetemelés Ha ez a szeretet érzelmen-túli, akkor ez tudatszeretet Ez az egységteremtő (magas rendű szeretetkiterjesztő, szeretetbeteljesítő, szeretetegyesítő) mező Innen továbbléphetünk - szeretet alapon - az egységlét teljességéig, ahol már mindegy Egy, a két Szív is Ebből azonban változatlanul nem következik, hogy lenézd, vagy lebecsüld a fizikai síkon való életet, létlehetőségeket; éppen ellenkezőleg, ez a fizikai sík beborítása isten-szeretettel A tökéletesség fonalának a „vége” valahol erre, és ebben tapasztalható meg

39 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Varga Csaba www.vargacsaba.hu www.metaelmélet.hu


Letölteni ppt "Szeretetlét Az Istenért, tapasztaljátok meg (végre), hogy új paradigmák formálják át az életünket! Varga Csaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések