Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csekély összegű (De minimis), és regionális beruházási támogatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csekély összegű (De minimis), és regionális beruházási támogatások"— Előadás másolata:

1 Csekély összegű (De minimis), és regionális beruházási támogatások
Badak Béla okl. könyvvizsgáló

2 De minimis támogatás Fogalma: Római szerződés
1998/2006/EK bizottsági rendelet ART 2003 XCII. Tv. 178§. Visszamenőleg 1860/2004/EK bizottsági rendelet (agrár) 875/2007/EK bizottsági rendelet (halászat)

3 De minimis támogatásokat (1998/2006/EK) kik nem vehetik igénybe I.
a.) Halászathoz vagy akvakulturához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások b.) szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak. c.) Mezőgazdasági termelést és kereskedelmet folytató vállalkozások

4 De minimis támogatásokat (1998/2006/EK) kik nem vehetik igénybe II.
d.) Kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások teherszállító járművek megvásárlásához, e.) Nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetei (külön szabályozzák), f.) import áruk helyett hazai áruk használatától függő támogatás megléte,

5 Export támogatások g.) Harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása: - az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; - értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

6 Közlekedési ágazat és a de minimis támogatások
Előző évekhez változás: Bármely három pénzügyi év időszakában a közúti szállítás terén működő vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a €-t. (Kereskedelmi teherszállító járművek beszerzéséhez nem nyújtható támogatás) hatályba lépés problémái

7 De minimis támogatások mértéke
Minden egyéb vállalkozás esetén: Támogatás mértéke: € (jelenértéken) Bármely három pénzügyi év időszakában bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a határértéket. Jelen pénzügyi év vonatkozásában visszamenőleges hatályú.

8 De minimis támogatások korlátozása
A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon támogatható költségek tekintetében nem kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi a csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást. (Regionális beruházási támogatás határ)

9 De minimis támogatások a mezőgazdaságban I.
A mezőgazdasági termékek feldolgozására és marketingjére igénybe lehet venni. től a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem tartozik az agrár de minimis támogatások hatálya alá, ettől az időponttól de minimis támogatások hatálya alá esik.

10 De minimis támogatások a mezőgazdaságban II.
A támogatások szempontjából a termék első eladásához szükséges, gazdaságon belül végzett tevékenységek, mint például gabonafélék betakarítása, vágása, cséplése, tojások csomagolása stb., sem pedig a viszonteladóknak és feldolgozóknak történő első eladás nem tekinthető feldolgozásnak vagy marketingnek.

11 Agrár de minimis támogatások
EU 1860/2004 rendelete foglalkozik vele. Az ART 178§ 30. pontja nem tartalmazza az 1860/2004. rendeletre utalást, ezáltal az adózással kapcsolatos de minimis kedvezmények igénybevételére nincs lehetőség az agrár ágazatban. 3 naptári év a támogatás határideje.

12 Agrár de minimis támogatások igénybevevői
Mezőgazdasági vállalkozások Kik tartoznak ide? A mezőgazdasági ágazat vállalkozásai: a mezőgazdasági termékek: - előállitásával - forgalmazásával foglalkozó vállalkozások;

13 Agrár de minimis támogatások nem vehetők igénybe
a) olyan támogatás esetén, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; b) az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatások esetén, pl. az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózatok kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; c) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás esetén.

14 Létező Agrár de minimis támogatások I.
1. Anyakecske tartás támogatása Mértéke: 2200 Ft/anyakecske/év 2. Anyajuhtartás A támogatás mértéke 650 Ft/anyajuh/év 3. Felszámolás alatt lévő Pápai Hús Zrt. élőállat beszállítóinak támogatásáról: 4. A mezőgazdasági vállalkozások intézményi kezességvállalása (50/2007 FVM rendeletben szereplő képlet alapján)

15 Létező Agrár de minimis támogatások II.
5. A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető támogatás (94/2007 FVM rendelet) 6. Belterületi szőlő és gyümölcsös ültetvényekben 2007 tavaszi fagykárok miatt keletkezett veszteségek támogatása (96/2007 FVM rendelet)

16 Létező Agrár de minimis támogatások III.
7. Szőlő és gyümölcsös ültetvényekben 2007 tavaszi fagykárok miatt 100%-os termeléskiesést elszenvedett termelők egyszeri támogatása (97/2007 FVM rendelet) 8. Sikeres Magyarországért agrár fejlesztési hitelprogram (108/2008 FVM rendelet) Támogatás mértéke: € (jelenértéken) Három (egymást követő) év alatt lehet igénybe venni (nem pénzügyi év).

17 De minimis támogatás korlátai
A mezőgazdasági ágazat különböző vállalkozásainak ily módon juttatott kumulatív összeg nem haladhatja meg bármely hároméves időszakban az I. mellékletben tagállamonként (1860/2004/EK) meghatározott értéket. Ez Magyarország esetében €. Ez az éves termelés 0,3%-a.

18 De minimis támogatás halászati ágazat esetén I.
A 875/2007/EK rendelet szabályozza Nem vehető igénybe támogatás a következő esetekben: a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; b) az importárukkal szemben hazai áruk felhasználásához kötött támogatások;

19 De minimis támogatás halászati ágazat esetén II.
c) az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatások: - exportált mennyiséggel - az értékesítési hálózatok kialakításával és működtetésével, - az export-tevékenységgel kapcsolatban felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül összefüggő támogatások; d) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

20 De minimis támogatás halászati ágazat esetén III.
e) halászhajók vásárlására, illetve építésére irányuló támogatás; f) A tonnatartalomban vagy teljesítményben kifejezett halászati kapacitás növelésére irányuló támogatás, kivéve ha az adott támogatás a főfedélzetnek modernizációjára irányul.

21 De minimis támogatás halászati ágazat esetén IV.
Az egyazon vállalkozás részére három egymást követő pénzügyi évben odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások teljes összege nem haladhatja meg a €-t. Az időszakot az érintett tagállamban alkalmazott pénzügyi évek alapján kell meghatározni.

22 De minimis támogatás halászati ágazat esetén V.
Különböző vállalkozásainak ily módon juttatott kumulatív összeg nem haladhatja meg bármely hároméves időszakban a II. mellékletben tagállamonként meghatározott értéket. Ez Magyarország esetében €. Mindkét ágazat esetén az adott állam feladata a korlátok betartása.

23 De minimis támogatások fajtái I.
Csak átlátható csekély összegű (de minimis) támogatásokra alkalmazható. Átláthatósági feltétel: ha előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatástartalom anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni.

24 De minimis támogatások fajtái II.
a.) készpénz formájában nyújtott támogatások, b.) kamat támogatások c.) maximalizált összegű adókedvezmények d.) tőkeinjekciókból álló támogatás (abban az esetben ha az állami tőkeinjekció teljes összege alacsonyabb a csekély összegű (de minimis) felső határnál.

25 De minimis támogatások fajtái III.
e.) A kockázati tőkebefektetési intézkedésekből álló támogatás: ha az érintett kockázati tőkebefektetési program minden egyes célvállalkozásnak csupán az adott csekély összegű (de minimis) felső határig nyújt tőkét.

26 De minimis támogatások fajtái IV.
f.) A hitelekből álló támogatás: Csak akkor átlátható csekély összegű (de minimis) támogatás, amennyiben a bruttó támogatástartalmat a támogatás odaítélésekor érvényes piaci kamatok alapján számították ki. 

27 De minimis támogatások fajtái V.
g.) A kezességvállalási program keretében a pénzügyi nehézségekkel nem küzdő kis- és közép vállalkozásoknak nyújtott egyedi támogatás keretében nyújtott, alapul szolgáló hitel garantált összege vállalkozásonként nem több mint €.

28 De minimis támogatások fajtái VI.
h.) A kezességvállalási program keretében a pénzügyi nehézségekkel nem küzdő, a közúti szállításban működő vállalkozásoknak nyújtott egyedi támogatási program keretében nyújtott, alapjául szolgáló hitel garantált összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a €-t. A garancia nem lépheti túl az alapul szolgáló hitel 80%-át.

29 De minimis támogatások fajtái támogatási mód szerint
a.) Közvetlenül kapott támogatás - Dátuma: amikor a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett- re ruházzák (odaítélésének dátuma) - Árfolyam: A támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB deviza árfolyam szerint számolva.

30 Közvetlenül kapott támogatások fajtái
1. Különböző jellegű bér és egyéb támogatások. Ezekre jellemző, hogy általában hosszabb ideig tartanak, és több részletben kerülnek kifizetésre. Ebben az esetben jelenérték számítással kell a támogatás megadásának időpontjára kiszámítani a támogatás mértékét.

31 Közvetlenül kapott támogatások fajtái
2. Pályázatokon keresztül kapott támogatások A pályázat típusától függ milyen jellegű. (egy összegben vagy több részletben kerül kifizetésre) Mindkét esetben lényeges az időpontok megfelelő dokumentálása (beadás, döntés).

32 De minimis támogatások összegének számítása:
Támogatás összege: A több részletben kapott támogatásokat jelenérték számítással kell kiszámítani a támogatás időpontjára: PV=Ön x 1/(1+r)n N az időszak száma (ez lehet év, vagy hónap) Ön az n.-k időszakban kapott támogatás összege r éves referencia kamatláb értéke ( ha hónap az időszak, akkor az éves kamatlábat osztani kell 12-vel. Ez az érték a PM honlapján megtalálható ilyen név alatt. Jelenlegi értéke 8,54 %)

33 De minimis támogatások fajtái:
b.) Közvetett támogatások (Csak a meg nem fizetett adó számít támogatásnak) - Az adózó a bevallás benyújtásával szerzi meg a kedvezményt , ezért a bevallás benyújtásának napját kell a támogatás megszerzésének tekinteni.

34 De minimis támogatások fajtái:
- A meg nem fizetett adó összegét kell átszámolni euróra. - Az átszámításhoz használandó árfolyam: az adóév utolsó napján érvényes MNB € árfolyam

35 De minimis támogatások nyilvántartása:
A három egymást követő év pénzügyi évet jelent. Egy olyan folyamatosan csúszó nyilvántartást kell vezetni, amellyel követhetőek a pénzügyi évenként kapott támogatások és igénybe vett kedvezmények összege. Az előtársasági időszak egy pénzügyi évnek számít.

36 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények I.
2004. évtől: 1. K+F (kutatás+ fejlesztés) költségek ( feltételek esetén háromszorosa) levonható az adóalapból (max. 50 millió Ft) 2. Kis és közepes vállalkozások beruházási adóalap kedvezménye (max. 30 millió Ft.) 3. Kis és közepes vállalkozások adó kedvezménye a beruházási hitelek kamatai után. ( után megkötött szerződések esetén max. 6 millió Ft )

37 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények II.
2005. évtől: 1. Szabadalom, mintaoltalom adóalap kedvezménye 2. Foglalkoztatási adóalap kedvezmény mikro vállalkozások részére 3. Kisvállalkozók 100% ÉCS alkalmazási lehetősége területileg leghátrányosabb 48 kistérségben, új, tevékenységét közvetlenül szolgáló eszköz után

38 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények III.
2006. évtől: 1. 10% adókulcs alkalmazása a társasági adóban, max. 5 millió Ft adóalapig, 6% lesz a de minimis támogatás mértéke. 2. Növényfajta oltalom (A évi szabadalom, mintaoltalom kedvezmény bővül vele) Adóév utolsó napján kis és középvállalkozás alkalmazhatja. 3. Szoftverfejlesztés bérköltség adókedvezménye

39 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények IV.
2007. évtől 1. Elektronikus adóbevallás kedvezménye 2. Szövetkezeti közösségi alap képzése arányában érvényesített adókedvezmény (közösségi alap 6,5 %-a adókedvezmény)

40 De minimis támogatásokkal kapcsolatos teendők
Idejében beszerezni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a kapott támogatások besorolhatóak Kialakítani a 3 éves csúszó nyilvántartást - A kiegészítő mellékletben érdemes szerepeltetni az adott évi de minimis támogatásokat, így utólag könnyebb lesz követni azok alakulását. - Figyelemmel kísérni minden évben a változásokat, mert mindig jött újabb támogatási forma.

41 Adó és adóalap kedvezmények önrevíziója
Meddig lehet igénybe venni az adó és adóalap kedvezményeket? Az adózónak az adó és adóalap kedvezmény igénybevételére a bevallás benyújtásáig meghozott döntése alapján van lehetősége. Tao tv. 29/D§

42 Adó és adóalap kedvezmények önrevíziója
Utólagos korrekció : A 10% sávos adókulcs alkalmazása. Ez mindenkinek jár aki a feltételnek megfelel, nem adózói döntés az igénybevétel.

43 Adó és adóalap kedvezmények önrevíziója
Egyéb adó és adóalap kedvezmények esetén: Utólagos önellenőrzés során kötelezettség növekedés van. Ha eredetileg az összes kedvezmény igénybevételére törekedtem de adóalaphiány miatt nem tudtam érvényesíteni, akkor utólag ezt érvényesíthetem.

44 Adó és adóalap kedvezmények önrevíziója
2. Adóellenőrzés során van kötelezettség növekedés, és az előző feltétel fennáll. Annak bizonyítása, hogy törekedtem a maximális kedvezmény igénybe vételére. (Taggyűlési jegyzőkönyv) Természetesen a de minimis nyilvántartást is korrigálni kell.

45 Regionális beruházási támogatások
Az immateriális vagy tárgyi eszközökbe történő beruházás állami támogatása összeegyeztethető a közös piaccal és mentesül az Európai Unió felé bejelentési kötelezettség alól, ha megfelel a következő feltételeknek:

46 Regionális beruházási támogatások korlátai I.
A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg: a.) a 15%-ot kisvállalkozások esetében; b.) a 7,5%-ot középvállalkozások esetében. Támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve.

47 Regionális beruházási támogatások korlátai II.
Ha a beruházás regionális támogatásra jogosult területen történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatásnak a Bizottság által az egyes tagállamokra nézve jóváhagyott térképen meghatározott legfelső határát több mint:

48 Regionális beruházási támogatások korlátai III.
- bruttó 10 százalékponttal a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja által érintett területeken (ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság), feltéve, hogy az összes nettó támogatás intenzitása nem haladja meg a 30%-ot;

49 Regionális beruházási támogatások IV.
- bruttó 15 százalékponttal a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja által érintett területeken (gazdasági tevékenység vagy terület), feltéve, hogy az összes nettó támogatás intenzitása nem haladja meg a 75%-ot.

50 Regionális beruházási támogatások korlátai V.
A regionális támogatás magasabb plafonértéke csak akkor alkalmazható, ha a támogatást azzal a feltétellel nyújtják, hogy a beruházást a támogatott térségben legalább öt éven keresztül fenntartják, és a kedvezményezett legalább 25%-os arányban maga is hozzájárul finanszírozáshoz.

51 Regionális beruházási támogatások fajtái I.
A társasági adótörvény lehetőséget ad bizonyos adó és adóalap kedvezmények igénybevételére, amelyek vagy de minimis támogatásnak, vagy regionális beruházási támogatásnak minősíthetők. Jelenleg a következő adó és adóalap kedvezmények esetén lehet választani, hogy de minimis támogatásként vagy regionális beruházási támogatásként veszi a társaság igénybe:

52 Regionális beruházási támogatások fajtái II.
1. Beruházási adóalap csökkentés max. 30 millió forint. 2. Kis és középvállalkozások kamatkedvezménye. A beruházási hitelkamatok max 40%-a, de legfeljebb 6 millió forint. 3. A leghátrányosabb 48 kistérségben üzembe helyezett új műszaki gép, berendezés, jármű (kivéve személygépkocsi) esetén 100% ÉCS.

53 Támogatási intenzitások I.
A regionális iránymutatás szerinti beruházási támogatások esetében a következő maximális támogatási intenzitások engedélyezhetők: a) Észak-Magyarország, Észak- Alföld, Dél- Alföld, Dél-Dunántúl tervezési- statisztikai régiókban 50%, b) Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban 40%,

54 Támogatási intenzitások II.
c) Nyugat-Dunántúl tervezési- statisztikai régióban és Pest megyében 30%, d) Budapesten január 1-jétől 25%, január 1-jétől 10%. A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások -a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével- kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek.

55 De minimis és regionális beruházási támogatások közötti kapcsolat
től a de minimis támogatásokon keresztül a vállalkozásoknak juttatott kedvezményt össze kell vonni az egyéb támogatásokkal, és így együttesen nem haladhatják meg a támogatási küszöbértéket.

56 Igénybevételi korlát I.
Pl. budapesti székhelyű vállalkozások részére a támogatási küszöbérték 25%. Ha kisvállalkozó, akkor ez 20%-al növekszik. Egy beruházás értéke Ft. Kapott Ft állami támogatást amely 35%.

57 Igénybevételi korlát II.
További de minimis támogatást csak 10% erejéig vehet igénybe a támogatási küszöbérték meghaladása nélkül. Azaz ha beruházási adóalap csökkentő támogatást vesz igénybe, akkor a Ft 16 %-a számit támogatásnak. De a küszöbérték miatt csak 10%-ot vehet igénybe. A Ft adócsökkentés helyett csak Ft-ot.

58 Igénybevételi korlát III.
Az előbbi példa Észak-Magyarország régió esetén módosul. Ott 50% +20% a támogatási küszöbérték, tehát az előbbi példa a 35% +16% támogatással belül van a küszöbértéken. Itt még van lehetőség egyéb támogatás igénybevételére.

59 Igénybevételi korlát IV.
A beruházás nem fejeződött be az adott évben és a következő évben még eFt-al növekedik a beruházás értéke. Erre a eFt-ra igénybe vesz újabb beruházási adóalap kedvezményt amely eFt-nak a 16%-a. Ez eFt meg nem fizetett adó.

60 Igénybevételi korlát V.
Ha beruházást hitel felvételével valósítja meg, és eFt hitelt vesz fel a megvalósításhoz. Az éves kamata 6%. Ennek a kamatnak 40%-t adócsökkentő kedvezményként elszámolhatja. Ez Ft meg nem fizetett adó.

61 Igénybevételi korlát VI.
Összes támogatástartalom számítása: 1.év. Állami támogatás : eFt Beruházási adóalap kedvezmény eFt Kamat kedvezmény eFt Összesen: eFt 2. év Beruházási adóalap kedvezmény eFt Összesen: eFt

62 De minimis és regionális beruházási támogatások közötti kapcsolat
Teendők: Nem csak a de minimis támogatásokat kell nyilvántartani, hanem figyelni kell az egyes beruházások támogatástartalmát is.

63 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Csekély összegű (De minimis), és regionális beruházási támogatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések