Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Törvényben szabályozott innovációt támogató lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Törvényben szabályozott innovációt támogató lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Törvényben szabályozott innovációt támogató lehetőségek
Badak Zsuzsanna B-Mentor Kft.

2 Törvényi szabályozás és szervezeti változások
10:19 Átalakították a fogalom meghatározást Továbbra is különböző: K+F - Innováció Az eddigi többféle fogalomrendszert felváltotta az innovációs tv. (2004. évi 134.) A Frascati-kézikönyv kikerült a magyar adójogból Új hivatal a projektek minősítésére: SzTNH Az eddigi bizonytalan projektminősítést tervezik kiváltani egy központi bírálati folyamattal Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer

3 Állami szervezeti változás
10:19 Állami szervezeti változás Pályázatok „Innovatív Unió” - Horizont 2020: 80 milliárd euró Új Széchenyi Terv 4. Vállalkozásfejlesztés 5. Tudomány – Innováció Előnyök a bírálaton: aktivált kísérleti fejlesztés korábban igénybevett K+F adókedvezmény export árbevétel Iparjogvédelmi oltalom agrár, műszaki, orvosi vagy természettudományi projektcél minél több lezárt üzleti év

4 Adóváltozások Megszűnt: Megmaradt: K+F bér adókedvezménye
10:19 Adóváltozások Megszűnt: K+F bér adókedvezménye Innovációs járulék levonási lehetőség Megmaradt: Megfelelő pénzügyi mutatók K+F adóalapcsökkentés Felsőoktatással kötött szerződés alapján költségalapú adóalapcsökkentés (max. 50 mill.) Iparűzési adóalap csökkentés Innovációs járulékalap csökkentés Új szabály: csak saját tevékenységben végzett K+F-re vehetőek igénybe

5 Továbbra is követendő általános szabályok:
10:19 A K+F típusok költségeit elkülönítve kell kezelni. A projekt közvetlen költségeit gyűjtjük (Számviteli besorolás szerint). Minden indokolt költséget szerepeltetni kell. Az indoklásnak egyértelműnek és jól kimutathatónak kell lennie. Az alvállalkozókat minősíteni kell végzett munka fajtája szerint. Az elszámolásnak összhangban kell lennie a cég számviteli politikájával

6 10:19 Beszámoló és a K+F Eredménytartalékból képezni kell a kísérleti fejlesztés aktivált értékének a még le nem írt értékének megfelelően. (Minden évben korrigálni) 38.§ 3.bek. Kiegészítő melléklet Be kell mutatni a kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit. 93.§. 4.bek. Üzleti jelentés Ki kell térni a K+F területeire. (A cég érdekeit figyelembe véve) 95.§ 4. bek.

7 Beszámoló és a K+F Eredménytartalékból képezni kell a kísérleti fejlesztés aktivált értékének a még le nem írt értékének megfelelően. (Minden évben korrigálni) 38.§ 3.bek. Kiegészítő melléklet Be kell mutatni a kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit. 93.§. 4.bek. Üzleti jelentés Ki kell térni a K+F területeire. (A cég érdekeit figyelembe véve) 95.§ 4. bek. 7 10:19

8 Döntés: Hasznosult Nem hasznosult
Kísérleti fejlesztés közvetlen költségei Kísérleti fejlesztés közvetlen költségei Létrejött termék piaci értéke Kísérleti fejlesztés közvetlen költségei csökkentve a termék piaci értékével. Aktiválás külön-külön Terven felüli értékcsökkenés, adóalap korrekció Létrejött termék piaci értéke, típustól függő kulcs Értékcsökkenés elszámolás 8 10:19

9 Előnyök a bírálaton: aktivált kísérleti fejlesztés
korábban igénybevett K+F adókedvezmény export árbevétel arányos árbevétel Iparjogvédelmi oltalom agrár, műszaki, orvosi vagy természettudományi projektcél minél több lezárt üzleti év 1 főre eső hozzáadott érték foglalkoztatás arányos projekt érték befektetett eszközarányos saját forrás érték nettó árbevétel arányos saját forrásérték saját tőke arányos saját forrás érték 6p max. 6p max. 5p max. 8p max. 12p 9 10:19

10 Beszámoló lehetőségei
1. Fejlesztéshez kötődő Adott évi új fejlesztés aktiválása. Hatásai: - eredmény növelő - nem jár minden esetben adó fizetés növekedéssel - Következő években ÉCS elszámolás

11 Saját tőke korrekció Saját tőke arányos saját forrás érték (összes saját forrás / utolsó lezárt év saját tőke) *100 = x maximum 8 pont 200,00% ≤ x Nem támogatható 100,00% ≤ x < 200,00% 0 90,00% ≤ x < 100,00% 2 80,00% ≤ x < 90,00% 4 70,00% ≤ x < 80,00% 6 x < 70,00% 8

12 Saját tőke korrekció Korrekciós lehetőség: 1. Értékhelyesbítés
Eszköz --- Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Forrás --- Értékelési tartalék Hátrány : évente kell végezni. 2. Törzstőke emelés Tagi kölcsön konvertálása törzstőkévé.

13 Saját tőke korrekció Pl. Ingatlan vételára 10 000 eFt.
Jelenlegi piaci értéke: eFt Beruházás saját erő része: eFt Értékelés előtt: 120% 0 pont Saját erő Saját tőke eFt eFt Értékelés után: 60 % 8 pont eFt eFt

14 Tárgyi eszközök korrekciója
Befektetett eszközarányos saját forrás érték összes saját forrás / (utolsó lezárt év tárgyi eszközök + utolsó lezárt év immateriális javak) *100 = x maximum 8 pont 200,00% ≤ x Nem támogatható 100,00% ≤ x < 200,00% 0 90,00% ≤ x < 100,00% 2 80,00% ≤ x < 90,00% 4 70,00% ≤ x < 80,00% 6 x < 70,00% 8

15 Aktivált kísérleti fejlesztés
Ha volt kísérleti fejlesztés, választási lehetőség: A) Aktiválás ( későbbi költség – eredmény növelő), - Növeli az immateriális javak értékét + 6 pályázati pont szám + pontszám növekedés B) Adott évi költség (Később nem jár költséggel) A K+F pályázatok az aktiválást preferálják. Adott évi eredményt növel, ezáltal a saját tőke növekszik.

16 Korábbi évekre K+F adó kedvezmény
Ha volt korábban K+F tevékenység, de nem lett elszámolva adókedvezmény, utólag is visszamenőleg elszámolható pályázati pont. Az adó és adóalap kedvezmények a meg nem fizetett adó révén növelik a saját tőke részt.

17 EXPORT árbevétel Exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó árbevétel aránya (utolsó lezárt évben exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó árbevétel/utolsó lezárt év éves nettó árbevétele)*100 maximum 6 pont x = 0% 0 0,01% ≤ x ≤ 20,00% 3 20,01% ≤ x 6

18 iparjog védelem Iparjog védelem: Megfontolandó az előnyök és hátrányok hatása. Iparjogvédelmi oltalom (megszerzett vagy vásárolt vagy bejelentett) + 6 pont

19 Üzleti év Új cégek esetében: Egy üzleti év az elő társasági időszak
Átalakulás esetén egy év lehet két üzleti év is. Működés időtartama maximum 5 pont 2-4 lezárt, teljes üzleti év 0 5-10 lezárt, teljes üzleti év 3 10-nél több lezárt, teljes üzleti év 5

20 Adminisztratív feltétel
A pályázat benyújtását megelőző 2 évben a hatályos tevékenysége a TEÁOR ’03 szerint (műszaki kutatás, fejlesztés), a TEÁOR ’08 szerint vagy (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), (egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés) + 6 pont


Letölteni ppt "Törvényben szabályozott innovációt támogató lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések