Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

De minimis támogatások - Regionális beruházási támogatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "De minimis támogatások - Regionális beruházási támogatások"— Előadás másolata:

1 De minimis támogatások - Regionális beruházási támogatások
Badak Béla okl. könyvvizsgáló

2 De minimis támogatás Fogalma: Római szerződés
1998/2006/EK bizottsági rendelet - 1535/2007/EK bizottsági rendelet (agrár) 875/2007/EK bizottsági rendelet (halászat) Csak a bizottsági rendelet száma alapján lehet eldönteni milyen támogatás.

3 De minimis támogatásokat (1998/2006/EK) kik nem vehetik igénybe
Kereskedelmi fuvarozás esetén teherszállító járművek vásárlására Nehéz helyzetben lévő vállalkozások támogatására Import árúk kiváltására Mezőgazdasági termelés támogatására Halászat , akvakultúra támogatásra Szénbányászat támogatására Export támogatásokra (harmadik ország, tagállam): Exportált mennyiséghez kapcsolódó támogatás Értékesítési hálózat kialakítása és működtetése Export tevékenységgel összefüggő kiadások fedezésre

4 Közlekedési ágazat és a de minimis támogatások
Utolsó három pénzügyi év időszakában a közúti szállítás terén működő vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a €-t. (Kereskedelmi teherszállító járművek beszerzéséhez nem nyújtható támogatás)

5 De minimis támogatások mértéke
Minden egyéb vállalkozás esetén: Támogatás mértéke: € (jelenértéken) Utolsó három pénzügyi év időszakában bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a határértéket.

6 De minimis támogatások korlátozása (adott beruházás esetén)
+ < Adott területre érvényes küszöbértéket nem lehet meghaladni. De minimis támogatások Regionális támogatási intenzitás küszöb érték Egyéb állami támogatások Pl. pályázat

7 De minimis támogatások a mezőgazdaságban
A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó társaságok vehetik igénybe. Nem tartozik bele Mezőgazdasági termékek feldolgozásával, kereskedelmével vagy marketingjével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás

8 Agrár de minimis támogatások
EU 1535/2007 rendelete foglalkozik vele. 3 pénzügyi év a támogatás határideje. Összege: Euro Pl. Anyakecske tartás A támogatás mértéke 3000 Ft/anyakecske Anyajuh tartás A támogatás mértéke 1900 Ft/anyajuh.

9 De minimis támogatás halászati ágazat esetén
A 875/2007/EK rendelet szabályozza Három egymást követő pénzügyi évben odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások teljes összege nem haladhatja meg a €-t. Magyarország esetében €. lehet. Jelenleg nincs halászati de minimis támogatás! Kb. 24 vállalkozás kaphatná.

10 De minimis támogatások fajtái I.
Csak átlátható csekély összegű (de minimis) támogatásokra alkalmazható. Átláthatósági feltétel: Előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatástartalom anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni.

11 De minimis támogatások fajtái II.
Készpénz Kamat Maximalizált összegű adókedvezmény Tőkeinjekció (teljes összege alacsonyabb a Euro-nál) Kockázati tőkebefektetés Támogatott hitelek Bruttó támogatástartalom piaci kamat alapján Kezességvállalás keretében nyújtott egyedi hitel, maximális összege Euro. (Nem kaphatja pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás. )

12 De minimis támogatások fajtái támogatási mód szerint
Dátuma: A támogatás odaítélésének dátuma Közvetlenül kapott támogatás Árfolyam:Támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napi MNB deviza árfolyam

13 Közvetlenül kapott támogatások fajtái
1. Különböző jellegű bér és egyéb támogatások. Ezekre jellemző, hogy általában hosszabb ideig tartanak, és több részletben kerülnek kifizetésre. Jelenérték számítással kell a támogatás megadásának időpontjára kiszámítani a támogatás mértékét.

14 Közvetlenül kapott támogatások fajtái
2. Pályázatokon keresztül kapott támogatások A pályázat típusától függ milyen jellegű. (egy összegben vagy több részletben kerül kifizetésre) Mindkét esetben lényeges az időpontok megfelelő dokumentálása (beadás, döntés).

15 De minimis támogatások összegének számítása:
Támogatás összege: Adott időpontban kapott támogatás jelenértékének számítása: PV=Ön x 1/(1+l)n N az időszak száma (ez lehet év, vagy hónap) Ön az n.-k időszakban kapott támogatás összege l: éves leszámítolási kamatláb értéke (ha hónap az időszak, akkor az éves kamatlábat osztani kell 12-vel). Számítási módja: r+1%

16 De minimis támogatások összegének számítása:
l = r + 1% A Pénzügyminisztérium korábban közzétette a támogatások elszámolásához szükséges referencia alapkamatláb éves értékeit. (r = referencia alapkamatláb) ,39% l = 7,39 % A Nemzetgazdasági Minisztérium nem ismeri.

17 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:
Kedvezményes kamatozású hitelek : I. A teljes támogatástartalom kiszámítása: 1. A kedvezményes hitel futamideje alatt minden egyes évre külön-külön ki kell számítani a referencia kamatláb alkalmazásával mennyi volt az egyes években kapott támogatás érték.

18 De minimis támogatás tartalom kamat kedvezmény esetén:
Adott évi kamatkedvezmény számítása Hitel kamat%- leszámítolási kamatláb (l) Jelenérték számítás Adott évi támogatás Év 02: Adott évi kamatkedvezmény számítása Hitel kamat%- leszámítolási kamatláb (l) Jelenérték számítás Adott évi támogatás Év 03: Adott évi kamatkedvezmény számítása Hitel kamat%- leszámítolási kamatláb (l) Jelenérték számítás Adott évi támogatás Az egyes évek támogatás tartalma adja az összes támogatás értékét.

19 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:
l= r+1% = 8,03 % Kamat felár 1%, összes kamat 9,03 %. Ha a beruházáshoz 6% kedvezményes kamatozású hitelt ad az MFB, akkor a kamat különbözet 9,03%-6% = 3,03% A felvett hitel összeg ismeretében pl Ft évente kiszámolható mennyi volt a kamat támogatás (A meg nem fizetett kamat)

20 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:
Évente a kamat támogatás : Ft x 3,03% = Ft Ha a hitel futamideje 10 év: támogatás tartalom 1. év = *1/(1,0903)1 2. év = *1/(1,0903)2 . 10. év = *1/(1,0903)10

21 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:
A teljes támogatás tartalom 10 év alatt: Ft Az éves összegeket kell átváltani Euro-ra. A három pénzügyi év alatt Euro-nak megfelelő támogatás kapható.

22 De minimis támogatások fajtái:
Közvetett támogatás: Dátuma: Adóbevallás benyújtásának napja. Támogatás: Meg nem fizetett adó Árfolyam: Adóév utolsó napján érvényes MNB árfolyam

23 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények I.
K+F (Kutatás+Fejlesztés) adóalap kedvezmény Max. 50 millió Ft. Beruházási adóalap kedvezmény Max. 30 millió Ft. Beruházási hitelkamat adókedvezmény Max: 6 millió Ft. Mikro vállalkozások részére foglalkoztatási adóalap kedvezmény Látvány-csapatsport tagjaként működő hivatásos sportszervezet részére személyi jellegű ráfordításra adott támogatás

24 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények II.
Kisvállalkozók 100% ÉCS alkalmazási lehetősége területileg leghátrányosabb 48 kistérségben, új, tevékenységét közvetlenül szolgáló eszköz után Szövetkezeti közösségi alap képzése arányában érvényesített adókedvezmény (közösségi alap 6,5 %-a adókedvezmény) Szoftverfejlesztők bérköltség adókedvezménye ( A adott évi bérköltség 15%-a 4 évre elosztva) Megszűnt, de a korábbi évek jogosultsága alapján még igénybe vehető.

25 De minimis támogatásokkal kapcsolatos teendők
Idejében beszerezni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a kapott támogatások besorolhatóak Kialakítani a 3 éves csúszó nyilvántartást - A kiegészítő mellékletben érdemes szerepeltetni az adott évi de minimis támogatásokat, így utólag könnyebb lesz követni azok alakulását.

26 Regionális beruházási támogatások
Támogatás fajták De minimis támogatások Regionális beruházási támogatások Választható támogatások: Beruházási adóalap csökkentés Max eFt KKV kamat kedvezmény ( adókedvezmény) . Max eFt 3. A leghátrányosabb 48 kistérségben üzembe helyezett új műszaki gép, berendezés, jármű (kivéve személygépkocsi) esetén 100% ÉCS.

27 Támogatási intenzitások I.
Beruházási támogatások esetében a következő maximális támogatási intenzitások engedélyezhetők: a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél- Alföld, Dél-Dunántúl tervezési- statisztikai régiókban 50%, b) Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban 40%, c) Nyugat-Dunántúl tervezési- statisztikai régióban és Pest megyében 30%,

28 Támogatási intenzitások II.
d) Budapesten január 1-jétől 25%, január 1-jétől 10%. A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások -a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével- kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek.

29 De minimis és regionális beruházási támogatások közötti kapcsolat
től a de minimis támogatásokon keresztül a vállalkozásoknak juttatott kedvezményt össze kell vonni az egyéb támogatásokkal, és így együttesen nem haladhatják meg a támogatási küszöbértéket.

30 Igénybevételi korlát I.
Pl. budapesti székhelyű vállalkozások részére a támogatási küszöbérték 10%. Ha kisvállalkozó, akkor ez 20%-al növekszik. Egy beruházás értéke Ft. Kapott Ft állami támogatást amely 25% támogatási intenzitásnak felel meg.

31 Igénybevételi korlát II.
További de minimis támogatást csak 5% erejéig vehet igénybe a támogatási küszöbérték meghaladása nélkül. Ha beruházási adóalap csökkentő támogatást vesz igénybe, akkor a Ft 10 %-a számit támogatásnak. De a küszöbérték miatt csak 5%-ot vehet igénybe. A Ft adócsökkentés helyett csak Ft-ot.

32 Igénybevételi korlát III.
Az előbbi példa Észak-Magyarország régió esetén módosul. Ott 50% +20% a támogatási küszöbérték, tehát az előbbi példa a 25% +10% támogatással belül van a küszöbértéken. Itt még van lehetőség egyéb támogatás igénybevételére.

33 Igénybevételi korlát IV.
A beruházást hitel felvételével valósítja meg, és eFt hitelt vesz fel a megvalósításhoz. Az éves kamata 6%. Ennek a kamatnak 40%-t adócsökkentő kedvezményként elszámolhatja. Ez Ft meg nem fizetett adó.

34 Igénybevételi korlát V.
Összes támogatástartalom számítása: 1.év. Állami támogatás : eFt Beruházási adóalap kedvezmény eFt Kamat kedvezmény eFt Összesen: eFt 2. év Kamat kedvezmény jelenértéken eFt Összesen: eFt Támogatási intenzitás: eFt/ eFt= 47,15%

35 De minimis és regionális beruházási támogatások közötti kapcsolat
Teendők: Nem csak a de minimis támogatásokat kell nyilvántartani, hanem figyelni kell az egyes beruházások támogatástartalmát is.

36 Megrendelhető: www.opten.hu Adózás-Számvitel Badak Audit Kft.
Megrendelhető: Adózás-Számvitel 03:48

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "De minimis támogatások - Regionális beruházási támogatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések