Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP FORRÁSAI – Gyakornoki program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP FORRÁSAI – Gyakornoki program"— Előadás másolata:

1 AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP FORRÁSAI – Gyakornoki program
Lorem ipsum

2 TÁMOP A-13/1 „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” akár 100%-os Támogatás

3 Program célja A gyakornoki program célja a közvetlen munkahelyteremtés, az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulása, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése Szakképző iskolában szerzett középszintű szakképesítéssel rendelkező pályakezdők alkalmazásának támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások számára

4 Pályázók köre A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek esetében a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját. A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro kis és középvállalkozásnak minősül.

5 Jogi forma, méret Részvénytársaság (GFO 114)
Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113) Részvénytársaság (GFO 114) Európai részvénytársaság (GFO 115) Európai szövetkezet (GFO 125) Szociális szövetkezet (GFO 121) Közkereseti társaság (GFO 211) Betéti társaság (GFO 212) Egyéni cég (GFO 213) Egyéni vállalkozó (GFO 231) Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232)

6 A pályázat Célja A gyakornoki program lényege jellemzően a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó (azaz új státusz betöltését eredményező) új foglalkoztatás támogatása 9 hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei kialakításának támogatásával. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

7 Támogatás intenzitása

8 Vállalások Foglalkoztatás ösztönzése bér- és járuléktámogatással, cégen belüli mentorálással 9 hónap támogatás + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás a pályázó vállalja, hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap alatt, továbbá az azt követő, legalább a támogatási időtartam felével megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban, Mentorálás a pályázó vállalja, hogy projekt megvalósítása során megjelöl egy szakembert (aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja, vagy általa megbízott személy), aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő fiatal mellett.

9 Pályázat tartalma 1. a pályázó vállalja a C1.1 alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatását olyan munkakörben, amelynek betöltésére a megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti, 2. a pályázó vállalja, hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap alatt, továbbá az azt követő, a támogatással megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban, 3. a pályázó vállalja, hogy projekt megvalósítása során megjelöl egy szakembert (aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja, vagy általa megbízott személy), aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő fiatal mellett.

10 Támogatható tevékenységek köre
1A pályázat a gyakornokok béréhez, valamint az őket betanító támogató munkahelyi mentor bérpótlékához és a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez nyújt támogatást. Támogatható tevékenységek: A gyakornokok foglalkoztatása Mentori tevékenység Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.

11 1. Amennyiben már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a pályázatot, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását. 2. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül létre kell hozni. A projekt megkezdésének minősül: a.) A projekt megkezdettnek minősül, ha a kedvezményezett a támogatásról szóló döntést kézhez vette, és legalább egy gyakornok foglalkoztatására irányuló munkaviszony létrejött (figyelemmel a C1.2 pontban foglalt feltételekre). b.) A projekt megkezdésének időpontja a Támogatói Okiratban rögzített projekt megvalósításának kezdő időpontja. Ez nem előzheti meg a Támogatói Okirat kiállításának időpontját, és nem lehet későbbi, mint a Támogatói Okirat kiállítását követő 60. nap. c.) A Támogatói Okiratban foglalt projekt megvalósításának kezdő időpontja módosítható az a) pontban meghatározott feltételek teljesülési időpontjának megfelelően.

12 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Gyakornok foglalkoztatása: aki 25 évnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor képzése során legalább 6 hónapon keresztül tanulószerződés keretében vett részt a gyakorlati képzésben megszerzett szakképesítésével összefüggésben szakmai vizsgáját követően nem volt és nincs olyan munkavégzésre irányuló jogviszonya, amely egyértelműen a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében (SZVK) rögzített, a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére irányult. .

13 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
2. Mentori tevékenység A pályázó a projekt megvalósítása során megjelöl egy szakembert (aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja, vagy általa megbízott személy), aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő fiatal mellett. A mentor tekintetében feltétel, hogy a gyakornok munkakörével megegyező szakirányú, legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább öt év, a gyakornok szakképesítéséhez kapcsolódó szakmai tapasztalattal rendelkező szakember legyen. Egy személy mentorálási feladatot legfeljebb 16 gyakornok tekintetében láthat el egyszerre jelen konstrukció által támogatott módon (akár több projektben együttvéve).

14 -A gyakornokkal kötendő munkaszerződésnek egyértelműen a gyakornok jogosultságát megalapozó szakképesítés SZVK-jában rögzített, a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére kell irányulnia. -A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében lehetséges. -A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan a gyakornok(ok)kal munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket. A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai: · 9 hónapos gyakornoki idő kitöltése, · együttműködés a mentorral.

15 Elszámolható költségek
De minimis támogatásra jogosultak esetében: gyakornok 9 havi bérköltségének %-a min. a garantált bérminimum, max. a garantált bérminimum 1,5-szerese, járulékokkal gyakornokok száma x havi Ft x 9 hónap: a mentor havi költsége és általános, adminisztratív havi költségekre kötelező nyilvánosság költsége eszközbeszerzés, felújítás: összesen maximum a fentiek összegének 25%-a.

16 Indikátorok

17 Kiválasztási szempontok-benyújtandó dokumentumok

18 Fontos információk Hiánypótlásra nincs lehetőség
A benyújtandó dokumentumok tekintetében, ahol van sablon, ott azon változtatni nem lehet Minden legyen megfelelően aláírva Elutasítás esetén újabb pályázat benyújtása lehetséges A pályázat benyújtását megelőző foglalkoztatás (maximum 30 nap) esetén különösen ügyelni kell a megfelelő pályázat benyújtására, mert egy esetleges elutasítást követő újabb pályázáskor valószínű, hogy a 30 napos határidőt meghaladja a foglalkoztatás megkezdése.

19 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
További információk Projekt megvalósítási ideje: 9-12 hónap Pályázatok beadásának határideje: Keretösszeg: A konvergencia régiókban 8,5 Mrd Ft, támogatási összeg: 0,4-30 millió Ft (ERFA átjárhatóság 20%) Eljárásrend: könnyített Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

20 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése
Köszönöm a figyelmet! Varga Virág Tel.: 20/ Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP


Letölteni ppt "AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP FORRÁSAI – Gyakornoki program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések