Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ellátások, KEDVEZMÉNYEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ellátások, KEDVEZMÉNYEK"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a várandósság ALATTI és A szülést követő ellátásokról, KEDVEZMÉNYEKRŐL

2 Ellátások, KEDVEZMÉNYEK
Biztosított szülők ellátásai Táppénz Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) Gyermekgondozási díj (GYED) Családi adókedvezmény Alanyi jogon járó ellátások Egyszeri anyasági támogatás Családi pótlék Gyermek gondozási segély (GYES) Gyermeknevelési támogatás (GYET) Egyéb ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó pótszabadság Munkaidő- kedvezmények Babakötvény

3 i. Táppénz

4 TÁPPÉNZ Betegszabadság lejártát követően nyílik meg a jogosultság a táppénzre. (kivétel: egyéni vállalkozó, segítő családtag, társas vállalkozás tagja, megbízás alapján munkát végző személy). Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő első, második vagy harmadik napon keresőképtelenné válik, és pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Táppénz minden naptári napra jár. A táppénz összege: folyamatos legalább kétévi biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 60 százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő esetén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén 50 százaléka.

5 Ii. TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY (tgyás)

6 Ki jogosult TGYÁS-ra? A terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül.

7 Nem jár terhességi-gyermekágyi segély
a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, ha bármely jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött kereső tevékenységet személyesen folytatja.

8 Milyen időtartamra jár a terhességi-gyermekágyi segély?
A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár (24 hét=168 nap). A szülés várható időpontja előtt 4 héttel korábban igénybe vehető.

9 TGYÁS ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a. Naptári napi átlag megállapítása: I. A jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben rendelkezik 180 napi jövedelemmel. II. A jogosultság kezdő napját megelőzően rendelkezik 180 napi jövedelemmel. III. A jogosultság kezdő napját megelőzően nem rendelkezik legalább 180 napi jövedelemmel.

10 PÉLDA 1. Kismama július 15.-én szült ban egész évben dolgozott. Havi bruttó bére 2008-ban ,- Ft; ben ,- Ft május 1.-től keresőképtelen. ( *12):365=4.932,-Ft a naptári napi átlagkereset. TGYÁS: 4932*70%=3.452,-Ft lesz a TGYÁS naptári napi összege 3452*30= ,-Ft a havi bruttó TGYÁS

11 PÉLDA 2. Kismama július 15.-én szült ban augusztus 1.-én kezdett dolgozni. A havi bruttó bére 2008-ban ,-Ft; ben ,-Ft május 1.-től keresőképtelen. 2009. május május 22. betegszabadság 2009. május 26. – július 14. táppénz 2008. november május 22. időszak jövedelméből számítják ki a naptári napi átlagkeresetet. 902540:180=5.014,-Ft a naptári napi átlagkereset TGYÁS: 5014*70%=3.510,-Ft lesz a TGYÁS naptári napi összege 3510*30= ,-Ft a havi bruttó TGYÁS

12 A terhességi-gyermekágyi segély igénylése
A terhességi-gyermekágyi segély iránti igényt a munkáltatónál kell bejelenteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is. Ha az igénylő vállalkozó, a vállalkozás székhelye szerinti illetékes Egészségbiztosítási Pénztárnál kell az igényt írásban benyújtani. Visszamenőleg 180 napra lehet megigényelni.

13 TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
terhesgondozásról szóló kiskönyv, terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolás, szülést igazoló kórházi igazolás, gyermek születési anyakönyvi kivonata, „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbizosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatvány, ha az igénylőnek megszűnt a biztosítási jogviszonya, vagy több foglalkoztatónál is munkaviszonyban állt.

14 IiI. GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (gyed)

15 Ki jogosult Gyermekgondozási díjra?
Gyermekgondozási díjra jogosult: a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítás fennállta alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, gyermeket saját háztartásban neveli. A gyermekgondozási díj a gyermeket szülő anya esetében a szülés, egyéb esetben a jogosultságot megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

16 Nem jár a gyermekgondozási díj
ha bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet személyesen folytatja, ha munkavégzés nélkül is megkapja teljes keresetét, ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezték el (bölcsőde, családi napközi), ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették.

17 gyed ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A gyermekgondozási díj a napi átlagkereset 70%-a azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a lehet, 2010-ben Ft. Naptári napi átlag megállapítása: I. A jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben rendelkezik 180 napi jövedelemmel. II. A jogosultság kezdő napját megelőzően rendelkezik 180 napi jövedelemmel. III. A jogosultság kezdő napját megelőzően nem rendelkezik legalább 180 napi jövedelemmel.

18 GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ igénylése
Gyed iránti igényt írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon a munkáltatónál kell bejelenteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is. Ha az igénylő vállalkozó, a vállalkozás székhelye szerinti illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnál kell az igényt írásban benyújtani. Visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet igényelni.

19 Gyermekgondozási díj IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot, biztosítás megszűnését követően benyújtott gyed kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatvány.

20 IV. CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY

21 CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY
Családi adókedvezményre csak 3 és több gyerekes szülők jogosultak. Az igénylő éves jövedelme a 6 millió forintot nem haladhatja meg. Igénybe vehető a magzat 91. napjától. Az összege Ft/gyermek. Az adóelőleg megállapításánál veszi figyelembe a munkáltató.

22 v. Egyszeri anyasági támogatás

23 Egyszeri anyasági támogatás
Ki jogosult rá? Az anya, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer- terhes gondozáson vett részt. Összege: Ft egy gyermek esetén Ft ikergyermekek esetén 2010. március 31.-e után született gyermekek esetén adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.

24 EGYSZERI ANYASÁGI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
A szülést követő 180 napon belül az igénylő lakóhelye szerinti illetékes Magyar Államkincstár Családtámogatási Irodájánál lehet igényelni. Amennyiben a munkáltatónál működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a munkáltatónál.

25 Anyasági támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok
kitöltött igénybejelentő igénylő személyi igazolványa igénylő lakcímnyilvántartó kártyája igénylő TAJ kártyája gyermek TAJ kártyája gyermek születési anyakönyvi kivonata terhesgondozást végző orvos igazolása arról, a szülő nő szükséges alkalommal részt vett a terhesgondozáson bankszámla számát igazoló dokumentum (ha átutalással kérik)

26 VI. CSALÁDI PÓTLÉK

27 Családi pótlék Összege
A családi pótlék összege havonta Egy gyermekes család: Ft Egy gyermeket nevelő egyedülálló: Ft Két gyermekes család esetén (gyermekenként): Ft Két gyermeket nevelő egyedülálló (gyermekenként): Ft Három vagy több gyermekes család (gyermekenként): Ft Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló (gyermekenként): Ft Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén: Ft Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló: Ft

28 CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉSE
Az igénylő lakóhelye szerinti illetékes Magyar Államkincstár Családtámogatási Irodájánál lehet igényelni. Amennyiben a munkáltatónál működik családtámogatási kifizetőhely, akkor munkáltatójánál. Visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehet megállapítani.

29 CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
kitöltött igénybejelentő igénylő személyi igazolványa igénylő lakcímnyilvántartó kártyája igénylő TAJ kártyája gyermek TAJ kártyája gyermek születési anyakönyvi kivonata egyedülálló esetén az egyedülállóság tényét az igénybejelentő lapon kell igazolni

30 viI. GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY

31 Ki jogosult gyermekgondozási segélyre?
A szülő: saját háztartásban nevelt gyermek 2. életévének betöltéséig, ikergyermekek után a gyermekek tankötelessé válása évének végéig, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek 10. életévének végéig. A nagyszülő: ha a gyermek első életévét betöltötte, továbbá gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint a gyermek szülei a GYES-ről lemondanak és egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe.

32 GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY igénylése
kitöltött igénybejelentő személyi igazolvány lakcímnyilvántartó kártya igénylő adóazonosító jelét tartalmazó adókártya igénylő TAJ kártyája gyermek TAJ kártyája gyermek születési anyakönyvi kivonata magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya munkaviszony esetén a munkáltató fizetés nélküli szabadság engedélyezése munkanélküli ellátást szüneteltető igénylő esetén a szüneteltetésről szóló határozat

33 GYES MELLETTI MUNKAVÉGZÉS
Gyermekgondozási segélyben részesülő szülő keresőtevékenységet a gyermek 1 éves koráig nem folytathat. Gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő keresőtevékenységet a gyermek 3 éves koráig nem folytathat. Munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a gyermek hároméves koráig. Gyermek 3 éves koráig - a fizetés nélküli szabadságot nem megszakítva - más munkáltatónál történő munkaviszony létesítésére van lehetőség.

34 VIII. GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)

35 Gyermeknevelési támogatás
Az a szülő jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legkisebb gyermek 2. életévétől 8.életévének betöltéséig jár. Összege: Ft (9,5% nyugdíjjárulék levonás) Gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő kereső tevékenységet napi 4 órát meg nem haladó időtartamba folytathat. Gyermeket időbeli korlátozás nélkül elhelyezheti óvodában, iskolai napköziben.

36 IX. GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ PÓTSZABADSÁG ÉS MUNKAIDŐKEDVEZMÉNYEK

37 Rendes szabadság,Gyermekek után járó pótszabadság, munkaidőkedvezmény
Rendes szabadság jár: a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára; a szülési szabadság tartamára; a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére Gyermekek után járó pótszabadság: egy gyermek után kettő, két gyermek után négy, kettőnél több gyermek után hét nap pótszabadság jár Apának járó munkaidőkedvezmény: Gyermeke születésekor öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát. Legkésőbb a szülést követő második hónap végéig, kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni.

38 X. ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS (BABAKÖTVÉNY)

39 babakötvény 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult. A 2010-ben született gyermekek esetén gyermekenként ,-Ft az állami támogatás összege. Ezen felül az alacsony jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei, valamint átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek 7. és 14. életévük betöltésekor további ,- Ft-ra jogosultak.

40 Hogyan igényelhető a babkötvény?
1. A Kincstár a születés hónapját követő 10 munkanapon belül hivatalból értesül a gyermek születéséről. Ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére kincstári számlát nyit. 2. A kincstári számla megnyitásáról a Kincstár a szülőknek levelet küld. 3. A szülő Start-számlát nyithat a gyermeke nevére valamely banknál vagy befektetési szolgáltatónál. A Kincstárnál is nyitható Start-számla január 1.től.

41 Start-számla megnyitása
A Start-számla megnyitásához a szülőnek igazolnia kell, hogy a családi pótlékot a nevére folyósítják, továbbá be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a gyermek adóigazolványát, illetve engedélyt kell adni a számlavezető pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa. A Start-számlát a gyermek születése után bármikor meg lehet nyitni.

42 Köszönöm a figyelmet!

43 társadalombiztosítási szaktanácsadó
Elérhetőségek Németh Eszter társadalombiztosítási szaktanácsadó 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/A. Tel.: 20/ , 92/


Letölteni ppt "Ellátások, KEDVEZMÉNYEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések