Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. évi Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és ellátások Tarsoly Imréné 2014. január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. évi Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és ellátások Tarsoly Imréné 2014. január."— Előadás másolata:

1 2014. évi Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és ellátások Tarsoly Imréné január

2 kötelező legkisebb összege 101.500 forint/hó
Minimálbér, garantált szakmunkás bérminimum 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet kötelező legkisebb összege forint/hó hetibér forint, napibér alkalmazása esetén forint, órabér alkalmazása esetén 584 forint. garantált bérminimum: forint/hó hetibér forint, napibér alkalmazása esetén forint, órabér alkalmazása esetén 679 forint. (M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • évi 211. szám) Tarsoly Imréné január

3 Közfoglalkoztatási bér: 77.300 Ft/hó, 17.800 Ft/hét, 3.560 Ft/nap
Közfoglalkoztatási bérek 170/2011.(VIII.24.) Kormányrendelet és a 421/2012. (XII.29.) Kormányrendelet Közfoglalkoztatási bér: Ft/hó, Ft/hét, Ft/nap Garantált közfoglalkoztatási bér: Ft/hó, Ft/hét, Ft/nap Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér: Ft/hó, Ft/hét, Ft/nap Munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér: Ft/hó, Ft/hét, Ft/nap Tarsoly Imréné január

4 Munkavállalói kötelezettségek
Összesen: 18,5 % ebből - Nyugdíjjárulék: 10% - Egészségbiztosítási járulék: 7 %, ebből a természetbeni 4%, a pénzbeli 3 %, a pénzbeli Munkaerő-piaci járulék: 1,5 % A 8,5 % munkaerő-piaci járulékot meg kell fizetni a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás a szabadságmegváltás után is (nem csak a közszférában) Egyéni nyugdíj-járulékfizetési plafon nincs, minden megszerzett jövedelemből járulékot kell fizetni Tarsoly Imréné január

5 Egyéni társadalombiztosítási szerződés lehetősége
Egészségügyi szolgáltatási járulék - Aki nem biztosított és nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, annak egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése havonta Ft/hó (napi 227 Ft) Nyugdíjhoz szolgálati idő vásárlása: - maximum 5 évet lehet, legalább a minimálbér 34 %-át meg kell fizetni Tarsoly Imréné január

6 Munkaadói kötelezettségek
Szociális hozzájárulási adó: az adóalap 27% 2011. évi CLVI. tv §, 459.§ Szakképzési hozzájárulás: (2011. évi CLV. tv. 4. § (1) és (2) bekezdés a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztés támogatásáról) - a befizetendő szakképzési hozzájárulás alapja a szociális hozzájárulási adó, mértéke annak 1,5%-a, amit az adóévet követő második hónap 25. napjáig kell befizetni 2014-ben, azt követően pedig január 12-ig. (2013-től már ismét elszámolható együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzés vagy saját munkavállalók képzése is, Mentesülés: - a munkavédelmi akcióterv kedvezményes foglalkoztatási formái közül a 25 év alatti, a tartós munkanélküli, a GYED, GYES, GYET után visszatérők esetében a kedvezményezett időszakra nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni. Korkedvezmény-biztosítási járulék: a 13 százalékos mértékű járulék nem szűnt meg. Tarsoly Imréné január

7 Munkaadói kötelezettségek
Rehabilitációs hozzájárulás: ,-Ft/év/fő (2013-hez viszonyítva nem változtak a feltételek 25 fő foglalkoztatott felett, ha nem éri el a létszám 5 százalékát a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, akkor a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám után kell befizetni) 2011. évi CXCI. tv. 23.§ (1),(3),(5) bekezdése Tarsoly Imréné január

8 Foglalkoztatást ösztönző járulék kedvezmények
Foglalkoztatást ösztönző járulék kedvezmények ben is érvényesíthetőek „A évi CXLVI. törvény a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról” szóló törvényben találhatóak meg - megjelent 2012-ben a Magyar Közlöny 136. számában. A munkahelyvédelmi akcióterv intézkedéseinek fontosabb részletei a következő diákon, hatályosak január 1-től. Ugyanilyen feltételekkel működik 2014-ben, kiegészülve a három és több gyermekesek 3 év helyett 5 éves kedvezményes foglalkoztatásával Tarsoly Imréné január

9 illetve az e fölött lévő béreknél 100 000 forintig.
a.) A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR-08) 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben – ezek a szakképzettséget nem igénylő munkakörök - a már foglalkoztatott és az újonnan felvett munkavállalókra is érvényes kedvezmény bruttó forintos munkabérig, illetve az e fölött lévő béreknél forintig. A kedvezmény a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek, de legfeljebb 100 ezer forintnak a 14,5%. (FONTOS!!!! nincs időkorlátja!) Tarsoly Imréné január

10 b.) A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló után
b.) A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti, valamint a legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel járó - munkaviszonnyal rendelkező, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló után a munkáltató által érvényesíthető adókedvezmény: az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forintnak a 27 % a foglalkoztatás első két évében. Tarsoly Imréné január

11 c.) A legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel – munkaviszonnyal, mint feltétellel nem rendelkező huszonöt év alatti, valamint az ötvenöt év feletti munkavállaló után A legfeljebb 180 nap - biztosítási kötelezettséggel – munkaviszonnyal, mint feltétellel nem rendelkező huszonöt év alatti, valamint az ötvenöt év feletti munkavállaló után a munkáltató által érvényesíthető adókedvezmény: a részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb forint 14,5%-al. (nincs időkorlátja!!!) Tarsoly Imréné január

12 d.) A tartósan álláskereső személyek után a munkáltató által érvényesíthető adókedvezmény
Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő a munkavállalót az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb forintnak a 27 %-ával a foglalkoztatás első két évében, 14,5 %-ával a foglalkoztatás harmadik évében. Tarsoly Imréné január

13 e.) A GYED, a GYES, valamint a GYET folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény A kifizető havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő a munkavállalót az adó-megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb forint 27 %-ával a foglalkoztatás első három évében (tehát járulékmentesen), majd 14,5 %-ával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében. Tarsoly Imréné január

14 e.) A GYED, a GYES, valamint a GYET folyósítását követően
A kedvezményt a kifizető/munkáltató az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 69. hónap végéig, de legfeljebb 5 évig érvényesítheti. f.) Részmunkaidős foglalkoztatott után a munkáltató által érvényesíthető adókedvezmény esetén legfeljebb forint arányosan csökkentett része vehető figyelembe. Tarsoly Imréné január

15 A személyi jövedelemadó
egykulcsos adó, 16 %-os adókulcs, munkabért terhelő munkáltatói szociális adó 27 %, A súlyosan fogyatékos személyek kedvezménye: a fogyatékos állapot kezdő hónapjától havonta a havi minimálbér 5 %-ának megfelelő összeg, (SZJA tv. 40. §) (2014. január 1-től Ft-nak ) Ft, mely már az adóelőleg megállapításánál figyelembe vehető (SZJA tv.29/a-b. §) Tarsoly Imréné január

16 Családi kedvezmény (SZJA tv. 29/A.§)
minden családi pótlékra jogosult gyermek után jár gyerekenkénti adóalap-kedvezményt állapítottak meg, havonta és gyerekenként ennyit lehet levonni a jövedelemből, és az így csökkentett összeg után kell leróni a 16%-os SZJA-t, nincs jövedelemkorlátja, (magasabb jövedelműek jobban járnak, mert a teljes adókedvezményt érvényesíteni tudják) Tarsoly Imréné január

17 A családi kedvezmény mértéke
Az eltartott gyermekek számától függően, hónaponként: 1 vagy 2 gyermek esetén: Ft/hó (ezáltal kb Ft/gyerek/hó összeggel csökkenthető az SZJA mértéke) 3 és minden további gyermek esetén: Ft/hó (ezáltal kb Ft/gyerek/hó összeggel csökkenthető az SZJA mértéke) Megosztható házastárssal – élettárssal is (feltétele: családi pótlékra jogosultság, egy háztartásban élés, saját közös gyermek) Tarsoly Imréné január

18 Gyermek kedvezmény, nyilatkozattétel
A családi kedvezmény érvényesítésének további feltétele a munkavállaló/magánszemély írásbeli nyilatkozata a jogosultságról, a várandósságról és arról, hogy a szülők (házastársak, élettársak) kívánják-e megosztani a kedvezmény igénybevételét. A gyermekkedvezmény igénybevételére a magzat esetében a várandósság 91-ik napját követően a gyermek megszületéséig van mód (ezt követően belép a családi pótlék és az adókedvezmény a megszületett gyermek jogán) Tarsoly Imréné január

19 Családi járulékkedvezmény
A gyermekek után járó családi adókedvezmény fennmaradó részére családi járulékkedvezményt vehetnek igénybe azok az egygyermekesek: - akik havi Ft, - a kétgyermekesek, akik havi Ft, - a három és többgyermekesek, akik havi Ft bruttó jövedelem alatt nem tudták teljes egészében igénybe venni a gyermekek után járó adókedvezményt. (SZJA tv. 29/B.§ (6) bekezdése, és „A társadalombiztosítási ellátásokról szóló évi LXXX törvény” 24/A § (1) bekezdésében foglaltak alapján vehető igénybe) A családi adókedvezmény, illetve a családi járulékkedvezmény érvényesítésének feltétele a munkavállaló (a magánszemély) írásban nyilatkozzon a jogosultságról, a várandósságról és arról, hogy a szülők kívánják-e megosztani a kedvezmény igénybevételét. Tarsoly Imréné január

20 A családi járulékkedvezmény érvényesítése
A járulékkedvezményt a munkáltató érvényesíti úgy, hogy először az egészségbiztosítási járulékból (először a természetbeni (4%), majd a pénzbeni (3%)járulékból vonja le a fennmaradó részt, ha ez nem elegendő akkor az egyéni nyugdíjjárulék (10 %) terhére vonja le, ezáltal a nettó bér összege növekszik az igénybe vehető kedvezmény mértékével. A családi járulékkedvezmény havi összege az SZJA törvény szerinti családi adóelőleg nyilatkozat szerinti havi összeg és a tárgyhavi személyi jövedelemadó adóelőleg-alap különbözetének – ha az pozitív – 16 százaléka, legfeljebb azonban ezen járulékok havi összege. A 1,5 % munkaerő-piaci járulék terhére nincs lehetőség a családi járulékkedvezmény érvényesítésére azt meg kell fizetni. Tarsoly Imréné január

21 Érdekképviseleti tagdíj, adómentes védőoltás
Az adóalapot csökkentő tényezők: Az adóévben levont (befizetett) szakszervezeti tagdíj és a munkáltatói érdekképviseletet ellátó szervezet részére befizetett tagdíj, illetve amennyiben önálló tevékenység címén költségként nem számolható el akkor a kamarai tagdíj (SZJA tv. 27.§ (1) 2014-ben is adómentes a kifizető által biztosított védőoltás Tarsoly Imréné január

22 Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony
többes jogviszony (több munkaviszony) egyidejű fennállása esetén mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot is. Tarsoly Imréné január

23 A táppénz A két évnél hosszabb biztosítási jogviszonnyal 60 %,
a két évnél kevesebb biztosítási jogviszonnyal, illetve gyógyintézeti ellátás idején 50 %-a. Havi összege nem haladhatja meg: a táppénz első napján érvényes minimálbér 200 %-át, jan.1-től a Ft-ot, napi maximális összege a jogosultság első napján érvényes minimálbér 200 %-ának harmincad része 6766,66 Ft. Maximum egy évig jár, a TB köteles 240 napot követően 15 napon belül jelezni a kezelőorvosnak a lejárat napját. Tarsoly Imréné január

24 A táppénz Táppénz: A munkahelyi balesetnél továbbra is 100 %-os a táppénz összege, az úti-üzemi balesetnél 90 % (munkába menet és jövet) 2013. július 1-től változott a figyelembe veendő irányadó időszak A jogszabály módosítása következtében az egészségbiztosításhoz kötődő pénzbeli ellátások (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) összegét kizárólag annál a foglalkoztatónál elért jövedelem alapján állapítják meg, - ahol a biztosított a keresőképtelenség fennállásakor biztosítási jogviszonyban állt. Tarsoly Imréné január

25 A 2013. július 1-től hatályba lépő változások
A táppénzszámítás módját érintik, a jogosultság szabályait nem. Nem változik, ha munkavállaló (biztosított) nem változtatott munkahelyet az irányadó időszakban, A táppénz alapját az a napi átlagos jövedelem képezi, amelyet a keresőképtelen állapot kezdetét megelőző naptári évben kapott a munkavállaló munkáltatójától. Ha a biztosított a keresőképtelenség kezdetén az aktuális munkahelyen nem rendelkezik legalább 180 naptári napnyi jövedelemmel, a táppénz összegét a jogosultság kezdetét megelőző 180 naptári nap átlagos napi jövedelme alapján számítják ki. Tarsoly Imréné január

26 Táppénz számítása Ha a biztosítottnak a keresőképtelenség kezdetekor fennálló jogviszonyában nincs jövedelme az irányadó időszakban, akkor a táppénzt a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján állapítják meg, ha a biztosított szerződés szerinti jövedelme nem éri el a minimálbér szintjét, akkor a szerződésben szereplő jövedelem képezi a táppénz alapját. Ha a biztosított az irányadó időszakban munkahelyet váltott, aminek következtében a táppénz-időszak elején még nincs meg a 180 napi jövedelme az új helyen, akkor a táppénzt a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani egészen addig, amíg az új munkáltatónál nem lesz meg a 180 napi jövedelem. Ez azonban csak abban az esetben érvényes, ha a biztosított a keresőképtelenség kezdetét megelőzően rendelkezik összesen legalább 180 napnyi biztosítási viszonnyal. Ha valaki táppénzes állapota előtti fél évben váltott jobban fizető munkahelyre, akkor jobban jár a táppénz kiszámításánál. Tarsoly Imréné január

27 Betegszabadság Betegszabadság: 15 munkanap
Díjazása: a távolléti díj 70 %-a, veszélyeztetett terhes (9-es kóddal) nem veheti igénybe csak a táppénzt (ami 60 %) A munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni a beosztás szerinti napi munkaidő mértékének megfelelően díjazni (12 óra, 8 óra), ha műszakpótlékra jogosító időben veszi igénybe a műszakpótlék is jár! (pl. éjszakai műszakba van beosztva, de megbetegszik) Tarsoly Imréné január

28 Saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegének 2014
Saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegének évi emelése 2014. január 1-jétől – a jogosultak esetében 2,4 % kell emelni a január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátásokat Az jan. 1-előtt megözvegyültek számára a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, - vagy baleseti özvegyi nyugdíj (60%) január 1-jétől havi Ft forint összeghatárig folyósítható együtt. Ha az özvegy saját jogán öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, akkor ellátása összegétől függetlenül jár neki az özvegyi nyugdíj (30%) Tarsoly Imréné január

29 Nők nyugdíja 40 éves szolgálati idővel 2010. évi CLXX. törvény
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel (munkaviszonnyal) rendelkezik,   Jogosultsági időnek minősül: a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Tarsoly Imréné január

30 Nők 40 évnél kevesebb munkaviszonnyal
Nem számít bele a szakmunkás és egyetemi képzés időszaka! (csak a szolgálati időt növeli a nyugdíj kiszámításakor, de nem minősül munkaviszonynak) Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet. (legalább négy gyermek után beszámítható maximum 8 év, ezt követően a gyermeke számának beszámítása alapján max. 8 gyereknél 28 év is elég)) Olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér- szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet kell el kell érjen a munkaviszonya. Tarsoly Imréné január

31 Nyugdíj melletti munkavállalás
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt (már nem öregségi nyugdíjasnak nevezik), hanem korhatár előtti ellátásban részesülő személy (ideértve az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat, a korkedv. nyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, a bányász, művész nyugdíjat is) keresőtevékenységet folytatnak, meghatározott összegű nyugdíjjárulék alapot képező kereset, - jövedelem megszerzése után a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ez a korlát: a Ft-os minimálbér 18 x összege a maximum = Ft Tarsoly Imréné január

32 Nyugdíj melletti munkavállalás
Szüneteltetni kell a korhatár alatti ellátásban részesülők ellátását, a 40 éves szolgálati időt szerzett nők nyugellátását is, ha keresőtevékenységet folytatnak és elérik a törvény által meghatározott jövedelmet. a minimálbér 18 x összegének korlátja vonatkozik rájuk, (62 éves kor alatt nincs öregségi nyugdíjas, csak a 40 éves szolgálati idős nők számítanak annak) Mindezek korhatár előtti ellátásoknak minősülnek, egészen addig, míg ezek a személyek a 62 éves kort nem érik el, azt követően nincs kereseti korlát! Tarsoly Imréné január

33 Nyugdíj melletti munkavállalás
Mindaddig, amíg a nyugdíjas adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete nem éri el az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes minimálbér – Ft-os 18 szorosát= Ft-ot addig a keresete mellett az ellátást, a nyugdíjat is korlátozás nélkül felveheti. ha a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás vagy a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi ellátást, nyugdíjat vissza kell fizetni. 62 év betöltését követően nincs kereseti korlátozás Tarsoly Imréné január

34 Adategyeztetési eljárás
Szolgálati idő elismerési kérelem megszűnt, helyette adategyeztetés van, amely hivatalból indul között született korosztállyal kezdik dec. 31-ig, utána az 1960-ban és az azt követően születettek esetében folytatják le. Nincs tennivaló, majd a lakhely szerinti nyugdíjigazgatóság kimutatást küld az érintetteknek a nyilvántartásban található jogszerző időkről. Ekkor van lehetőség a hiányok pótlására, fontos ebben részt vennie mindenkinek, mert az egyeztetett adatok kerülnek rögzítésre a nyilvántartásban. 90 nap van reagálni, észrevételt tenni, a nyugdíjbiztosítási szerv a hiányzó dokumentumok felkutatását elvégzi, ha kap erre támpontot. Ügyintézési idő 60 nap, indokolt esetben egyszer 60 nappal meghosszabbítható, határozattal zárul Tarsoly Imréné január

35 Nyugdíjkorhatárok 2010. január 1-jétől változtak a nyugdíjba vonulás feltételei Fokozatosan 62-ről - 65 évre emelkedik az öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár. Csak az január 1-je előtt születettek esetében maradt a betöltött 62. életév. Előrehozott öregségi nyugdíj december 31-től megszűnt Korábban csak a korkedvezményre jogot szerzők és a 40 év munkaviszonyt szerzett nők mehetnek el nyugdíjba Tarsoly Imréné január

36 aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését követő 183. nap,
A 2010-ben bekövetkezett változás az december 31-ét követő időpontban születetteket érinti aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését követő 183. nap, aki 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév, aki 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését követő 183. nap, aki 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév, aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését követő 183. nap, aki 1957-ben vagy azt követően született, annak a betöltött 65. életév. Tarsoly Imréné január

37 Öregségi teljes és résznyugdíj
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. öregségi résznyugdíjra pedig az, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik. 2009. december 31-ét követő időponttól az irányadó nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelt öregségi nyugdíj jogosultságra alapvető feltétel a biztosítással járó jogviszony megszüntetése (a munkaviszony megszűnése !) Tarsoly Imréné január

38 A nyugdíj emelése, munkaviszony után
A korhatár előtti ellátásban részesülő munkavállaló 10 % nyugdíjjárulékot és 4% természetbeni + 3 % pénzbeni egészségbiztosítási ellátást köteles fizetni, mely után a táppénz és betegszabadság is megilleti) Az öregségi nyugdíjas munkavállaló 10 % nyugdíjjárulékot és 4% természetbeni ellátást köteles fizetni (Őt csak betegszabadság illeti meg) A nyugdíj folyósításának szünetelése mellett, ha legalább egy év munkaviszony van, új szolgálati idő keletkezik, kérhető a nyugdíj felülvizsgálata A nyugdíj mellett munkát végző személy naptári évenként kérelemre a nyugdíjjárulék alapját képező keresete havi átlagos összegének 0, 5 %-a jár, a nyugdíjasnak és a korhatár előtti ellátásban részesülő munkát végzőnek is ennyivel emelkedik a nyugdíj összege! Kérelmezni kell! Függetlenül attól, hogy az év folyamán hány napig szerzett jövedelmet a foglalkoztatott! Tarsoly Imréné január

39 A nyugdíj alapját szolgáló átlagkereset degresszív beszámítása
2013. január 1-től a megállapításra kerülő saját jogú nyugellátás alapját képező havi átlagkeresetből Ft számítható be az ezt meghaladó részből: a 372 001 – Ft közötti átlagkereset 90%-át, a Ft feletti átlagkereset 80%-át, kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni. (nem változott évek óta) Tarsoly Imréné január

40 Szolgálati idő számítása
10 év szolgálati időtől indul 33 %-al évi 2%- emelkedik a beszámítás mértéke a 25. évig, a 26. évtől évi 1%-al emelkedik a 36. évig, a 37. évtől a 40. évig évente 1,5 %-al emelkedik 40 év szolgálati idő felett évenként 2 -2 %-os a növekedés mértéke a havi átlagkereset beszámításában szolgálati idő „vásárlására” – egyéni megállapodás alapján van mód, fizetendő legalább a minimálbér 34 %-a, maximum 5 évet lehet Tarsoly Imréné január

41 Méltányossági nyugdíjemelés, rendkívüli segély
Kérelemre: Ft alatti nyugdíjasnak adható, minimum három évvel nyugdíjazása után akinek nincs más jövedelme, nehéz élethelyzetben van, magas a havi gyógyszerkiadása, nem képes dolgozni, eltartó rokonsága nincs. Előnyben kell részesíteni a nők esetében a minimum 30 év, férfiak esetében a minimum 35 év szolgálati időt szerzett személyeket és azokat, akik még nem részesültek méltányossági nyugdíjemelésben Rendkívüli segély: is kérhető évente egyszer elemi csapás, haláleset, súlyos betegség, stb Ft egy főre jutó jövedelem, illetve egyedülálló esetében Ft-ig összege minimum Ft, maximum Ft, az öregségi nyugdíjminimum másfélszerese Tarsoly Imréné január

42 Egyéb nyugdíjszerű ellátások
Öregségi nyugdíj legkisebb összege Ft (több éve nem változott) Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a ,Ft (2011. évi CXCI. tv. 12. § ) Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a ,-Ft (2011. évi CXCI. tv. 9. §) Árvaellátás legkisebb összege ,-Ft (168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §) Tarsoly Imréné január

43 Álláskeresési járadék
folyósítási idő maximuma 90 nap: (1991. évi IV. tv. 27.§ (3) bek.) Összege: a Munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a: Ft/hó Ft/nap Nyugdíj előtti álláskeresési segély ( évi IV. tv. 30.§) a minimálbér 40%-a: Ft/hó Ft/nap Tarsoly Imréné január

44 Keresetpótló juttatás
A közfoglalkoztatási bér %-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg ,-Ft/hó – Ft/hó Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár! (1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki rendszeres szociális segélyre jogosult (a fent hivatkozottak szerint és alapján) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: ,- Ft/hó (1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§) Tarsoly Imréné január

45 Gyermekkel kapcsolatos ellátások
Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. § a naptári napi átlagkereset 70 %-a, nincs felső korlátja Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. A naptári napi átlagkereset 70 %-a, van felső korlátja legfeljebb havonta a mindenkori minimális bér kétszeresének 70 %-a: ,-Ft, a szükséges biztosítási idő 365 nap! szolgálati idő, mert 10 % nyugdíjjárulékot vonnak belőle! 2014. Január 1-től az ikergyermekek után három év a GYED hossza Tarsoly Imréné január

46 Új foglalkoztatási kedvezmények kisgyermekes anyáknak
A GYED Extra (GYED = gyermekgondozási díj, GYES = gyermekgondozási segély) a.) Munkavégzés a gyermek egyéves kora után 2014. január 1-től a GYED és GYED folyósítása mellett vállalható munka a gyermek egyéves kora után, úgy hogy, ha a gyermek egyéves kora után munkába áll az anya, nem kell lemondania a GYED és a GYES összegének folyosításáról. Tarsoly Imréné január

47 Új foglalkoztatási kedvezmények kisgyermekes anyáknak
Újabb gyermek vállalását követően az ellátások együttfolyósítása: 2014. január 1-ét követően megszületett újabb gyermek esetén a korábbi ellátások megmaradnak, így például két GYED-re vagy GYED-re és GYES-re, illetve akár két GYES-re is jogosulttá válhatnak az érintettek egy időben. Tarsoly Imréné január

48 A diplomás GYED A diplomás gyed bevezetésével a felsőfokú képzés nappali tagozatán két aktív félévet meghaladó hallgatói jogviszonnyal rendelkező anya a gyermek egyéves koráig GYED-re szerez jogosultságot, ezt követően a GYES mellett végezheti a tanulmányait. A diplomás GYED érinti a felsőfokú alapképzésben, szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben és a szakirányú továbbképzésben tanulókat, akik a minimálbér ( Ft) alapján kapnak majd GYED-et. (70%) Akik mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy doktori képzésben végeznek, a garantált bérminimum ( Ft) alapján kapják meg a GYED-et. Ezt követően a GYES alanyi jogon jár. Tarsoly Imréné január

49 Három és többgyermekesek foglalkoztatási kedvezménye
A három- vagy többgyermekes kismamákat foglalkoztató munkaadók adókedvezményének lényege, - hogy kiterjesztik a munkavédelmi akciótervben már meglévő hároméves szociális hozzájárulási adókedvezményt további két évvel. Így a negyedik és ötödik évben csak az adó 50 százalékát kell a munkáltatóknak befizetniük az érintett munkavállalók után (az első három évben eddig nem kellett fizetniük semmit). Ezáltal a három vagy több kisgyermeket nevelő szülő foglalkoztatása esetén 2+1 év helyett 3+2 évig járulékkedvezményt érvényesíthet a munkáltató. 45. hónap vége helyett a 69. hónap végéig lehet érvényesíteni ezt az öt évre szóló kedvezményt. de legfeljebb forint 27 %-ával a foglalkoztatás első három évében (tehát járulékmentesen) , majd 14,5 %-ával a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében Tarsoly Imréné január

50 Családi pótlék (évek óta nem emelkedett)
Egy gyermekes család esetén ,-Ft/hó Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén ,-Ft/hó Kétgyermekes család esetén gyermekenként ,-Ft/hó Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként ,-Ft/hó Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként ,-Ft/hó Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként ,-Ft/hó Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén gyermekenként ,-Ft/hó Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként ,-Ft/hó Nagykorú fogyatékos esetén ,-Ft/hó Intézményben elhelyezett gyermek esetén ,-Ft/hó Tarsoly Imréné január

51 Anyasági támogatás (évek óta nem emelkedett)
Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: ,-Ft Ikergyermek esetén 300%-a: ,-Ft A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén legalább egyszer – részt vett a terhes-gondozáson, A A Magyarországon tartózkodó külföldi is kapja, ha részt vesz itt a megfelelő számú terhességi vizsgálaton Tarsoly Imréné január

52 Gyermekgondozási segély (GYES)
Alanyi jogon jár, nincs biztosítási feltételhez kötve, összege: az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: ,-Ft/hó 2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a ( Ft/hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a ( Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a ( Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a ( Ft/hó), ikergyermek esetén 600%-a ( Ft/hó) A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §). Az anya részére a GYES megtartása melletti munkavégzés megengedett január 1-től (korábban csak napi 6 óra, ami megmaradt a nagyszülő és az örökbefogadó szülőnél)! Tarsoly Imréné január

53 Gyermeknevelési támogatás (GYET)
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: ,-Ft/hó A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több kiskorú gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti (1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)-(2) bek. Cst. 23. §) Tarsoly Imréné január

54 Ápolási díj, kiemelt ápolási díj
A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén: ,-Ft A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén: Ft 2011-től a költségvetési törvényben határozzák meg (korábban a min. öregségi nyugdíj volt a kiindulási alapja) A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén január 1-től kiemelt ápolási díj kérhető (kettő feltételnek kell megfelelni, másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes közlekedni, étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illetve illemhelyet használni Ft (nettó 44250) Szolgálati időt jelent, nyugdíjjárulékot vonnak belőle! 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (8) bek. és évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. § és a 8/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet Tarsoly Imréné január

55 Gyermekápolási táppénz
A gyermeke után jár a gyermek 12 éves koráig: 1-3 éves korig nap (egyedülállónak is ) 3-6 éves korig nap (egyedülállónak 84 nap) 6-12 éves korig 14 nap (egyedülállónak 28 nap) Nem a naptári évre vonatkozik, hanem a gyermek születésnapjától -születésnapjáig tartó időszakra szól, ha nem került felhasználásra nem vihető át a következő évre, újra indul a következő keret. Új! júliustól - a 12 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek esetén, méltányosságból igényelhet táppénzt a szülő, függetlenül attól, hogy kórházban, vagy otthon kezelik a gyermeket. (beszámít a 30 napot meghaladó keresőképtelenségbe, a szabadságot csökkentő napokba) Tarsoly Imréné január

56 Változott a TGYÁS és a GYED összegének kiszámítása
Lényege, hogy csak a gyermek születésekor fennálló munkaviszonyból származó jövedelmet lehet figyelembe venni a számításkor! Akinek gyermeke május 11-e előtt születik, annak a régi és az új szabályok szerint is ki kell számolni az ellátás összegét és a kettő közül a biztosított számára kedvezőbbet kell folyósítani. Tarsoly Imréné január

57 Bérgarancia támogatás
A bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét veheti figyelembe. 2014. évi maximuma Ft Tarsoly Imréné január

58 Bérgarancia támogatás
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket ( Ft-ot), jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak, a kétszeres összeg Ft (Bruttó átlagkereset: évi Ft/év, forrás KSH) (1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., valamint Nemzetgazdasági Közlöny 2013/13. szám)) Tarsoly Imréné január

59 Munkabérelőleg (SZJA tv. 72.§. g. pont)
a munkabérelőleg folyósítási rendjével kapcsolatban külön jogszabály nem intézkedik (csak az SZJA tv.) Javasoljuk, hogy a kollektív szerződésben kerüljön rögzítésre a tárgyévben folyósítható munkabérelőleg havi mértéke, a folyósítási és visszafizetési rend. Az SZJA törvény alapján adható maximális összeg: a mindenkori minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó összeg: 2014-ben Ft, hat havi visszafizetési kötelezettség mellett - folyósított munkabérelőleg személyi jövedelemadó mentes. (SZJA tv. 72.§. g. pont) Tarsoly Imréné január

60 Köszönöm a figyelmet! Tarsoly Imréné január


Letölteni ppt "2014. évi Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék és ellátások Tarsoly Imréné 2014. január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések