Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BM/9965-1/2012 azon. pályázat Értékelés tapasztalatainak feldolgozása Külső Határok Alap 2013. Takács Ferenc r. mk. őrgy. 2012. november 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BM/9965-1/2012 azon. pályázat Értékelés tapasztalatainak feldolgozása Külső Határok Alap 2013. Takács Ferenc r. mk. őrgy. 2012. november 7."— Előadás másolata:

1 BM/9965-1/2012 azon. pályázat Értékelés tapasztalatainak feldolgozása Külső Határok Alap 2013. Takács Ferenc r. mk. őrgy. 2012. november 7.

2 Aktuális információk •BM/12818/2012. pályázati felhívás: •Megemelt keret: + 200 millió Ft •I. és III. prioritásra •Benyújtási határidő: november 15. 10.00 óra •Egyéb: •Várható jogszabály változás / NGM tervei

3 Problémák az értékelés során 3. Együttműködő partner Előrelépés: általában sikerült beazonosítani a fontosabb együttműködőket  További lehetőség a fejlődésre: -szándéknyilatkozat ne maradjon le -Minden együttműködőtől kell - idegen objektumban végzett beruházás

4 Problémák az értékelés során 7. Projekt végrehajtásának időtartama (új jelenség) a)Ne szerkesszék át!!! Nem kell kreatívnak lenni. b) Kevéssé életszerű megoldások: „tervezett időtartam: 2 hónap” & közbeszerzés „tervezett időtartam: 20 hónap” & „tervezett befejezés: 2013. június” Költségek elszámolhatók: 2013. 01. 01.– 2015. 06. 30. Amennyiben a projekt időtartama 22 hónapnál hosszabb: az adatlap 12. pontjában nyilatkozzanak arról, hogy a támogatási szerződés megkötését megelőzően vállalják a projekt végrehajtásának megkezdését!

5 Problémák az értékelés során - Általános rendészeti/vízum/informatikai helyzetbemutatás (esetleg történelmi értekezéssel bővítve) amiből nem derül ki, a konkrét projekt milyen hiányosságra reagál -„Schengeni Katalógus/egyéb jogszabály előírja, hogy…” ÉB kérdés: elnézést, én nem találom a hivatkozott dokumentumban. Válasz: „Valóban, erre nincs konkrét ajánlás/előírás, így az adatlapon szerepeltetni nem szükséges.” Na de akkor miért kellene támogatni a projektet?! -Túlzásokat, helyzet dramatizálását célszerű kerülni (főleg ha azzal a megelőző fejlesztését vagy párhuzamosan benyújtott projektjét ássa alá a pályázó).

6 Előzetes projekt adatlap kitöltése Miért kell támogatni a projektet? Kérjük kifejteni, milyen hiányosságra válaszol a projekt. Kiindulási alap: legális utazás elősegítése, illegális beutazás megakadályozása Pl: •Jogszabályváltozás (milyen?), kapcsolódó szakrendszerek (melyik?) verzió- váltása miatt szükségessé válik az informatikai rendszer továbbfejlesztése •Illegális migrációs trendben bekövetkezett módosulás (alátámasztó statisztikai adatot megadni) miatt adott kirendeltségen felderítő rendszer telepítése válik szükségessé •Optimális esetben a kirendeltségek állományának X%-a kellene, hogy speciális felkészültséggel rendelkezzen, de jelenleg csak Y% rendelkezik. •Jogszabályváltozás (megadni) miatt szükségessé válik az állomány továbbképzése Indirekt módszerrel is megfogható: mi történik, ha a projekt nem nyer támogatást? Kérjük a költői túlzások kerülését!

7 Problémák az értékelés során Általános hiba: valami kimarad. 1. Tervezett projekttevékenységek felsorolása megvan (címszavak), de azok végrehajtásának módszeréről, projekt műszaki tartalmáról nem esik szó. 1.Projekteredménnyel szemben támasztott szakmai elvárások rendkívül kimerítők, a projekt megvalósításáról már nem esik szó. 2.Általános leírás, információtartalom 0 És fentiek mindenféle kombinációja. -Ellentmondások, részinformációk -Közbeszerzések, beszerzési eljárások -Több részprojekt/részfejlesztés esetén azok elhatárolása -Azzal kezdődik, hogy felmérik a tényleges igényeket… -Nem derül ki, mit szeretnének…

8 Előzetes projekt adatlap kitöltése Mit fog csinálni a projekt keretében? Ha beszerzési jellegű a projekt: •Hogyan határoztuk meg az igényt (miért annyi?) •Beszerzési eljárás (milyen fajta, ki bonyolítja?) •Használatbavétel (kapcsolódó képzéssel) Ha képzési jellegű a projekt: •Ki, milyen módszerrel, időtartamban, hány főt, milyen módszerrel fog oktatni? •Kik vesznek részt a képzésen (egyértelműen behatárolhatóan)? Figyelem: bizonyítottan külső határon határellenőrzésben vagy harmadik országban vizumkiállítás •Hol? Milyen külső erőforrás szükséges?

9 Problémák az értékelés során „A projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő technológia illeszkedik Magyarország … modelljébe” „Az eszköz rendszerbeállítása hozzájárul egy országos intézkedés kiadásához, melynek segítségével megvalósítható a személyek áramlásának hatékony kezeléséhez szükséges, határrendészeti szolgálatszervezési feladatok gyors és zökkenőmentes lebonyolítása” „A projekt hozzájárul a határőrizeti, és a migrációs folyamatok hatékony ellenőrzéséhez, mely hozzájárul a schengeni térség biztonságához” Sajnos ezekkel nem sikerült válaszolni a rejtélyes kérdésre… Tessék puskázni!

10 Előzetes projekt adatlap kitöltése Kiegészítő jelleg Milyen már meglévő (esetleg korábban uniós forrásból létrehozott) képességet egészít ki a projekt? Például: -HRK már rendelkezi KHA-ból beszerzett stabil és kézi hőkamerával, Schengen Alapból biztosított éjjellátóval, a meglévő, működő határőrizeti rendszert egészíti ki a mobil hőkamera a stabil hőkamerával le nem fedett terepszakaszok hatékony őrzésének növelésére, - Konzulok felkészítését KÜM végrehajtotta, ezt egészíti ki a projekt keretében szakmai továbbképzésre kerül sor -Rendőrség saját forrásból, Schengen Alapból valamint KHA-ból finanszírozott nyelvképzéseinek köszönhetően a határrendész állomány x%-a rendelkezik nyelvvizsgával, ezt egészíti ki a tervezett nyelvképzés -Az érintett informatikai rendszer Schengen Alapból került kifejlesztésre, majd 2 alkalommal KHA támogatással továbbfejlesztettük

11 14. A projekt eredménye, hatása •Akkor sem árulom el, mire kérek pénzt! „A projekt eredményeként megvalósul egy jelenleg működő rendszerhez illesztett, de annál hatékonyabb és modernebb szolgálatellátás” •Ha támogatni akarják a projektet találják ki, hogyan akarom mérni az indikátort! (bázisév, mintavétel) •Kit érdekel, mit írtam a 11. pontban! (pedig nem lenne rossz, ha az ott megfogalmazott hiányosságokra reagálna) •Ki foglalkozik az utazókkal/határsértőkkel?! Adminisztrálnom kevesebbet kell… •Konkrétumokból csak baj lehet…. „jobban felkészült állomány hatékonyabban fog dolgozni” •Nem támogatható célok: pl. árucsempészet, •Nincs egyértelmű összefüggés a fejlesztés és a projekt eredménye/hatása között •Több részprojekt/komplex fejlesztés esetén hiányos információ Problémák az értékelés során

12 Előzetes projekt adatlap kitöltése Eredmény 14. Mi lesz, ha végrehajtjuk a projektet? Először: veszünk valamit vagy beiskolázunk valakiket •Eszköz (db) •Képzésen résztvevő személyek •Valaminek megfelelő szoftver Komplex rendszer esetén ne csak a végponti berendezéseket adjuk meg, a háttér infrastruktúra (és szoftverek) nélkül várhatóan korlátozottan lesz működőképes/megalapozott a fejlesztés. Másodszor (eredmény, hatás): A megvásárolt eszközök/rendszerek használatbavételének, illetve a felkészített állomány munkába állásával valamilyen képességre szert tesz a szervezet (minek hatása valahol, valamikor és valahogyan jelentkezik) Törekedjünk arra, hogy a KHA alapvető céljaival összhangban és konkrétan fogalmazzuk meg a projekt eredményét, célját: •Legális utazás elősegítése (utazók szemszögéből!) •Illegális migráció megakadályozása

13 Problémák az értékelés során •Táblázat átszerkesztése: egy sor = egy indikátor  •Hiányos output indikátor (részprojektek és/vagy komplex rendszerek esetén) •Nem mérhető mutatók •Magyarázat a kiinduló érték/változás helyén •Nincs egyértelmű kapcsolat a mutatók és a tervezett fejlesztések/képzések között (el lehet magyarázni a 14. pontban  ) •Megelőző projektben már sikerült bevállalni ugyanazt az eredmény és/vagy hatás indikátort (nem feltétlenül hiba, ha más a mintavétel – amit a 14. pontban illik kifejteni) •Output indikátor kiinduló értékénél megelőző projekteket figyelembe kell venni 

14 Előzetes projekt adatlap kitöltése Indikátorok •Projektet lefedje (output) •Mindhárom szinten legalább egy indikátort meg kell adni •Mérhető legyen (szám vagy igen/nem) •Reprodukálható legyen a mérés (kiinduló értéket sem egészséges megtippelni mert a projektfelügyelő induláskor ellenőrzi) Javaslat: •Output: a projekt során jön létre, pl. megvásárolt eszközök, képzett személyek száma •Eredmény: mi történik azonnal vagy nagyon rövid idő alatt, ha a megvásárolt eszközöket használni kezdjük/állomány dolgozni kezd, milyen képességekre tesz szert a szervezet? •Hatás: hosszú távon mi várható? Figyelem! Jól gondoljuk át! FH kénytelen számon kérni a vállalást, kiinduló értéket bizonyítani kell tudni! Magyarázat: 14. pontba!

15 Problémák az értékelés során -Adatlap 18. pontjában ellenőrizzék megadott támogatási összeget. Nem árt, ha egyezik a projekt költségvetés végösszegével… -EU támogatás nem haladhatja meg 75%-ot (0,25 Ft- tal sem). Lefelé kerekítsen! -Osztott finanszírozás: adatlap 12. pontjában mutassa be, milyen adatok alapján határozta meg az osztott finanszírozás arányát. -Közvetett költségek: legfeljebb a közvetlen költségek 2,5 %-a, csak abban az esetben, ha a Pályázó (együttműködő partner) uniós költségvetésből nyújtott működési támogatásban nem részesül. És nem mellesleg a 19. pontban is sikerül megfelelően nyilatkozni…

16 Problémák az értékelés során 20. Projekt költségvetés: - Nincs egyértelmű összefüggés a projekt költségvetés egyes tételei és a projekt leírása között (pl: tanulmány elkészítése vagy migráció szerepel a költségvetésben, de a leírásban ilyen nem jelenik meg vagy részprojektek látszólag hiányoznak a költségvetésben) -A költségvetés „Mennyiség” oszlopában szereplő adatok nem egyeznek az indikátorokkal és/vagy a projekt leírásával. Nem árt, ha annyi eszköz beszerzésére kérünk pénzt, amennyit az indikátor táblázatban vállalunk  -„B1” költségsor: Rendszerek beszerzése (esetleg kiépítése) – 485.348.217 Ft. Meg kell bontani. -Tervezett költségvetés = lehet kerekíteni (ésszel! 1.215.647 Ft-ot nem 2.500.000 Ft-ra!)

17 Problémák az értékelés során 21. Költségsorok alátámasztása Automatikusan tisztázó kérdést kaptak:

18 Problémák az értékelés során 21. Költségsorok alátámasztása Kalkuláció bemutatása: B1 költségsor 109 jármű – 719.400.000 Ft Alátámasztva: Köszönjük a segítséget, nem egészen erre gondoltunk… „B1 költségsor: előzetesen bekért ártájékoztatók alapján került meghatározásra” Hiánypótlásra megküldött árajánlatok a hiánypótlás kézhezvételét követően keltek, a legmagasabb ajánlat 70%-a a költségsornak… Központosított közbeszerzés esetén ne a legmagasabb árral kalkuláljanak! NGM szerint 20-40%-os infláció sem várható 

19 Előzetes projekt adatlap kitöltése Költségvetés indoklása ÉB köteles vizsgálni, hogy a megadott költségvetés megalapozottnak és a projekt költséghatékonynak minősül-e Ezért: B, C, D költségnemen feltüntetett költségek megalapozottságát soronként kell alátámasztani, egyéb esetben akkor, ha a költségkategória eléri a bruttó összes költség 10%-át. Elfogadható pl: •Megelőző szerződés, azonos projekt (megadni számát, azonosítóját, ÉB az ellenőrzéshez szükséges adatokat bekérheti) •Piackutatás (le kell írni, milyen módszerrel, ÉB bekéri az alátámasztó dokumentumokat!) •Kalkuláció leírása

20 Probléma Adatlap 24. pontja (projektcélhoz kötött fenntartás): -Megelőző fejlesztések figyelmen kívül hagyása -Hiányos nyilatkozat (így csak a projektidőszakra jutó értékcsökkenés, esetleg bérleti vagy lízing díj számolható el). Ha B, C költségnem terhére bármilyen kiadást terveznek akkor nagy valószínűséggel valamit alá kell húzni a 24. pontban…

21 Tisztázó kérdésekre adott válaszok 1.Olvassák el a kérdést. A teljes mondatot (mondatokat). Ismét. Csak arra válaszoljanak. Ha nem értik, kérdezzenek. 2.Ne kerüljék meg a választ. Ha nem válaszolnak az ÉB nem ismételheti meg a kérdést, el kell utasítani a projektet. 3.Igényfelmérést, megvalósíthatóságot megalapozó dokumentumok megléte 4.Jogszabályi háttér tisztázása: „A fenti, közösségi jogra történő hivatkozott jogszabályok tévesen kerültek az adatlapba, kérem ezek figyelmen kívül hagyását.” „Erre nincs konkrét FRONTEX ajánlás, így az adatlapon szerepeltetni nem szükséges.” Kérem figyeljenek arra, nehogy végül „elfogyjon” a felsorolás…

22 Elsősorban erre várunk pályázatot (Külső Határok Alap Többéves Program) Főbb eltérések, eddig nem pályázott, de tervezett fejlesztések: II. prioritás 1. célkitűzés: a)Tevékenység (határőrizeti felderítő eszközök): -Mobil hőkamerás felderítő gépjárművek mennyisége elmarad a tervezettől (10-14) -Éjjellátó készülékek cseréje nem kezdődött meg -2-4 egyéb felderítő eszköz (pl. eltérő platform) nem került végrehajtásra b)Mobilitás: -Járőrhajók, terepjáró gépjárművek beszerzése nem kezdődött meg

23 Főbb eltérések, eddig nem pályázott, de tervezett fejlesztések: III. prioritás 1. célkitűzés: a)tevékenység (konzuli irodák biztonságának növelése): -Külképviseletek száma 50%, telepített biztonsági rendszerek 25%- os teljesülést mutatnak b) tevékenység (közös kérelemátvevő központ): -Nem érkezett a CAC tevékenységében résztvevő tagállamok számának bővítésére pályázat V. prioritás 1. célkitűzés: c) tevékenység (idegennyelvi továbbképzés): 2. célkitűzés: a) tevékenység (oktatási segédanyag, szabályzók kidolgozása): b) tevékenység (oktatási infrastruktúra): Elsősorban erre várunk pályázatot (Külső Határok Alap Többéves Program)

24 Figyelem! Az Értékelő Bizottság a leírtakat, benyújtott dokumentumokat tudja figyelembe venni, a kidolgozó szándékait, háttér információit sajnos nem (gondolatolvasás még nem megy). A pályázat benyújtásával az adatlapban foglaltak ott leírt módon történő megvalósítására kötelezettséget vállal a Pályázó…

25 További információ: www.solidalapok.hu Kapcsolat: Telefon: (1) 441-1131 Fax: (1) 999-4846 E-mail: KHA@bm.gov.hu

26 Köszönöm figyelmüket! Takács Ferenc Tel: 441-1025/BM:15-342 E-mail: ferenc.takacs@bm.gov.hu


Letölteni ppt "BM/9965-1/2012 azon. pályázat Értékelés tapasztalatainak feldolgozása Külső Határok Alap 2013. Takács Ferenc r. mk. őrgy. 2012. november 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések