Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kiemelten támogatott tevékenységek Előzetes projekt adatlap kitöltése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kiemelten támogatott tevékenységek Előzetes projekt adatlap kitöltése"— Előadás másolata:

1 Kiemelten támogatott tevékenységek Előzetes projekt adatlap kitöltése
BM/9965-1/2012. Külső Határok Alap 2013. 2012. augusztus 24. Takács Ferenc r. mk. őrgy.

2 Európai Bizottság iránymutatása a Külső Határok Alap 2013
Európai Bizottság iránymutatása a Külső Határok Alap éves prioritásairól ARES(2012) számon COM tette közzé Elérhető: Határok Alap\Egyéb információk (2012. július 16. óta) Éves programban ezeket a projekteket keresik! Be kell számolni a megjelölt területeken elért eredményekről, tervezett lépésekről (függetlenül azok forrásától) és azok tervezett ütemezéséről; COM nem zárja le az éves program egyeztetését, amíg kielégítőnek nem találja a tervezett lépéseket. 1. Nemzeti szinten a SIS II bevezetéséhez szükséges beruházások (IV.1 prioritás) COM az éves program keretében legfeljebb kisebb finomításokra, korrekciókra, hibajavításra vonatkozó igényt vár!

3 Európai Bizottság iránymutatása a Külső Határok Alap 2013
Európai Bizottság iránymutatása a Külső Határok Alap éves prioritásairól 2. VIS-hez kapcsolódó nemzeti beruházások (IV.2 prioritás) - VIS-mail II. fázis a VIS ütemezett bevezetésével, VISION kiváltása - minden külső határon elhelyezkedő határátkelőhely felszerelése ujjnyomatolvasókkal az átmeneti időszak végére, 4-11 régiókban el kell érni, hogy a külképviseletek készek legyenek a VIS-hez történő csatlakozásra 3. Nemzeti koordinációs központ felállítása az EUROSUR projekt keretében (II. prioritás) NKK felállítása (határőrizeti rendszer stabil és mobil elemeinek fejlesztése)

4 Európai Bizottság iránymutatása a Külső Határok Alap 2013
Európai Bizottság iránymutatása a Külső Határok Alap éves prioritásairól 4. A modern technikai vívmányainak bevezetése a határforgalom ellenőrzésben (I.2 prioritás) asztali és kézi határforgalom ellenőrző eszközök beszerzése automatikus határforgalom ellenőrző rendszerek bevezetése új technológiák bevezetése, alkalmazásuk szélesítése jövő határforgalom ellenőrzésének bevezetése érdekében, pl. a Regisztrált Utazó Program és a határregisztráció bevezetése, valamint a SIS II és VIS megfelelő működése érdekében

5 Európai Bizottság iránymutatása a Külső Határok Alap 2013
Európai Bizottság iránymutatása a Külső Határok Alap éves prioritásairól 5. A tagállamok együttműködésének javítása a vízumkiállítás során (III.1 és III.2 prioritás) Több tagállam vízumképviseletének közös elhelyezése szükséges épület vásárlása, felújítása, építése, bérlése, berendezése, felszerelése a szükséges eszközökkel Más tagállamok képviseletéhez kapcsolódó költségek: bér, elhelyezés, eszközök megtérítése (hozzáadott jelleg, ügyszám arányosan téríthetők meg a jelentkező költségek, az elismert költségeket a befolyt vízumdíjak összegével csökkenteni kell) -Előző megoldások keveréke Biometrikus adatok gyűjtésének kiszervezése több tagállam képviseletében Szükséges eszközök beszerzése

6 Külső Határok Alap Többéves Program
Európai Bizottság C(2008)6683 számú határozata Elérhető: Határok Alap\Többéves program Kedvezményezett szervezetek által benyújtott igényeken alapul, és évben felmértük, hogy szükséges-e módosítani. Jelentős eltérések vannak. COM számon kéri a vállaltak teljesítését… Utolsó éves allokáció! Főbb eltérések, eddig nem pályázott, de tervezett fejlesztések: prioritás 1. célkitűzés: b) tevékenység: vasúti határforgalom ellenőrzés fejlesztése, szolgálati állatok beszerzése (terv: db) c) tevékenység: 2-3 KKSZH létesítése, 2-3 új Fókuszponti Iroda I. prioritás 2. célkitűzés: kommunikációs fejlesztések

7 Külső Határok Alap Többéves Program
Főbb eltérések, eddig nem pályázott, de tervezett fejlesztések: II. prioritás 1. célkitűzés: Tevékenység (határőrizeti felderítő eszközök): stabil hőkamerák száma többszöröse a tervezettnek (4-6) Mobil hőkamerás felderítő gépjárművek mennyisége elmarad a tervezettől (10-14) Éjjellátó készülékek cseréje nem kezdődött meg Területvédelmi rendszerek beszerzése 3 klt. Után leállt (20-35 klt) 2-4 egyéb felderítő eszköz (pl. eltérő platform) nem került végrehajtásra Mobilitás: Járőrhajók, közúti és terepjáró gépjárművek beszerzése nem kezdődött meg (prognosztizálva: éves programtól) c) nemzeti koordinációs központ: működő bevetés-irányítási rendszer

8 Külső Határok Alap Többéves Program
Főbb eltérések, eddig nem pályázott, de tervezett fejlesztések: III. prioritás 1. célkitűzés: tevékenység (konzuli irodák biztonságának növelése): Külképviseletek száma 50%, telepített biztonsági rendszerek 25%-os teljesülést mutatnak b) tevékenység (közös kérelemátvevő központ): Nem érkezett a CAC tevékenységében résztvevő tagállamok számának bővítésére pályázat IV. prioritás: a beszerezni tervezett hardver eszközök száma elmarad a tervezettől (40-70%-on realizálódik a folyamatban lévő fejlesztéseket figyelembe véve), azonban jelentős túlköltés tapasztalható.

9 Külső Határok Alap Többéves Program
Főbb eltérések, eddig nem pályázott, de tervezett fejlesztések: V. prioritás 1. célkitűzés: tevékenység (rendőrség szakmai továbbképzés): a prognosztizált beiskolázásoktól 30-50%-os elmaradás tapasztalható a éves programtól. c) tevékenység (idegennyelvi továbbképzés): Teljesülés 10-15%-ra esett 2. célkitűzés: tevékenység (oktatási segédanyag, szabályzók kidolgozása): Nincs értékelhető eredmény b) tevékenység (oktatási infrastruktúra): Érdemi eredmény nincs (1 db nyelvi labor) tapasztalható.

10 Előzetes projekt adatlap benyújtása
1 eredeti + 5 másolati példány (példányonként összetűzve/ fűzve) Zárt borítékban (több adatlapot is be lehet nyújtani egy borítékban) Borítékon a következőket kell feltüntetni: Pályázó neve és címe Pályázati felhívás hivatkozási száma (BM/9965-1/2012.) Projektek megnevezése „Külső Határok Alap előzetes projekt adatlap, szeptember 10-én ig ne nyissák fel!” felirat. Borítékokat a BM Támogatás-koordinációs Főosztály titkárságára kell eljuttatni szeptember 10-én ig. Benyújtási határidő után beérkezett adatlapokat nem bírálhatunk el!

11 Előzetes projekt adatlap kitöltése Ki részesül a támogatásból
Pályázó adatai Végső kedvezményezett (kinél realizálódik a projekt) 3. Együttműködő partner Figyelem! Szándéknyilatkozat! Kötelező bevonni: idegen objektumban végzett beruházás, más használja fel az eredményt (második forduló: együttműködési megállapodás)

12 Előzetes projekt adatlap kitöltése
5. Projekt megnevezése: Követelmény: rövid, tömör, konkrét, adott projektre utal. 10 szónál ne legyen hosszabb. Tipikus hiba: „határellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelése érdekében támogató beruházások végrehajtása a területi, helyi szerveknél a végrehajtó állomány tevékenységének elősegítése érdekében” helyett: „X eszközök beszerzése a határellenőrzés támogatására” 6. Projekt megvalósításának helyszíne: Általában a Pályázó, Együttműködő partner, Végső kedvezményezett székhelye, esetleg (pl. konferencia esetén) nyertes vállalkozó lehet. Gyakori hiba, hogy az adatlap összeállítása során szervezeteket töröl a Pályázó a végső kedvezményezettek közül, de ebből a pontból már nem. KHA területi hatálya: 2008/456/EK XI. melléklet 1.6 pontja

13 Előzetes projekt adatlap kitöltése Projekt időtartam
7. Projekt végrehajtásának időtartama Költségek elszámolhatók: – (30 hónap) Amennyiben a projekt időtartama 22 hónapnál hosszabb: az adatlap 12. pontjában nyilatkozzanak arról, hogy a támogatási szerződés megkötését megelőzően vállalják a projekt végrehajtásának megkezdését! Többéves projekt támogatására vonatkozó javaslat nem nyújtható be!

14 Előzetes projekt adatlap kitöltése Jogszabályi hivatkozások
8., 9. pont: pontos jogszabályi hely megjelölést kérünk. Kötelező kitölteni! 10. pont: KHA jogszabályok Kötelező, nem csak egy hivatkozás lehet! Kötelező, és csak egy hivatkozás! Nem minden esetben alkalmazható, csak egy hivatkozás lehet! Figyelem! Informatika=IKT, általában IV. prioritás Képzés: V. prioritás

15 Előzetes projekt adatlap kitöltése Miért kell támogatni a projektet?
Kérjük kifejteni, milyen hiányosságra válaszol a projekt. Kiindulási alap: legális utazás elősegítése, illegális beutazás megakadályozása Pl: Jogszabályváltozás (milyen?), kapcsolódó szakrendszerek (melyik?) verzió- váltása miatt szükségessé válik az informatikai rendszer továbbfejlesztése Illegális migrációs trendben bekövetkezett módosulás (alátámasztó statisztikai adatot megadni) miatt adott kirendeltségen felderítő rendszer telepítése válik szükségessé Optimális esetben a kirendeltségek állományának X%-a kellene, hogy speciális felkészültséggel rendelkezzen, de jelenleg csak Y% rendelkezik. Jogszabályváltozás (megadni) miatt szükségessé válik az állomány továbbképzése Indirekt módszerrel is megfogható: mi történik, ha a projekt nem nyer támogatást? Kérjük a költői túlzások kerülését!

16 Előzetes projekt adatlap kitöltése Mit fog csinálni a projekt keretében?
Ha beszerzési jellegű a projekt: Hogyan határoztuk meg az igényt (miért annyi?) Beszerzési eljárás (milyen fajta, ki bonyolítja?) Használatbavétel (kapcsolódó képzéssel) Ha képzési jellegű a projekt: Ki, milyen módszerrel, időtartamban, hány főt, milyen módszerrel fog oktatni? Kik vesznek részt a képzésen (egyértelműen behatárolhatóan)? Figyelem: bizonyítottan külső határon határellenőrzésben vagy harmadik országban vizumkiállítás Hol? Milyen külső erőforrás szükséges?

17 Előzetes projekt adatlap kitöltése Kiegészítő jelleg
Milyen már meglévő (esetleg korábban uniós forrásból létrehozott) képességet egészít ki a projekt? Például: HRK már rendelkezi stabil és kézi hőkamerával, éjjellátóval, a meglévő, működő határőrizeti rendszert egészíti ki a mobil hőkamera a stabil hőkamerával le nem fedett terepszakaszok hatékony őrzésének növelésére, Konzulok felkészítését KÜM végrehajtotta, ezt egészíti ki a projekt keretében szakmai továbbképzésre kerül sor Rendőrség saját forrásból, Schengen Alapból valamint KHA-ból finanszírozott nyelvképzéseinek köszönhetően a határrendész állomány x%-a rendelkezik nyelvvizsgával, ezt egészíti ki a tervezett nyelvképzés

18 Előzetes projekt adatlap kitöltése Eredmény
Mi lesz, ha végrehajtjuk a projektet? Először (output): Eszköz (db) Képzésen résztvevő személyek Valaminek megfelelő szoftver Másodszor (eredmény, hatás): Ezek használatbavételének, illetve a felkészített állomány munkába állásának az eredménye/hatása (és ez hol, hogyan jelentkezik?) Törekedjünk arra, hogy a KHA alapvető céljaival összhangban és konkrétan fogalmazzuk meg a projekt eredményét, célját: Legális utazás elősegítése (utazók szemszögéből!) Illegális migráció megakadályozása Tipikus hiba: túl általános megfogalmazás. Projekt eredménye, hogy jobban felkészült állomány hatékonyabban fog dolgozni – ezt hogyan teszi mérhetővé a pályázó? Nem támogatható célok: árucsempészet, közlekedésrend. E..

19 Előzetes projekt adatlap kitöltése Indikátorok
Projektet lefedje (output) Mindhárom szinten legalább egy indikátort meg kell adni Mérhető legyen (szám vagy igen/nem) Reprodukálható legyen a mérés (kiinduló értéket sem egészséges megtippelni mert a projektfelügyelő induláskor ellenőrzi) Javaslat: Output: a projekt során jön létre, pl megvásárolt eszközök, képzett személyek száma Eredmény: mi történik azonnal vagy nagyon rövid idő alatt, ha a megvásárolt eszközöket használni kezdjük/állomány dolgozni kezd, milyen képességekre tesz szert a szervezet? Hatás: hosszú távon mi várható? Figyelem! Jól gondoljuk át! FH kénytelen számon kérni a vállalást, kiinduló értéket bizonyítani kell tudni! Nem módosítható, ha bekerül az éves programba!

20 Előzetes projekt adatlap kitöltése Igényelt támogatás, költségvetés
- Adatlap 18. pontjában ellenőrizzék megadott támogatási összeget. EU, BM támogatás összege nem emelhető! - Osztott finanszírozás lehetősége Közvetett költségek:legfeljebb a közvetlen költségek 2,5 %-a, és csak abban az esetben, ha a Pályázó (együttműködő partner) uniós költségvetésből nyújtott működési támogatásban nem részesül.

21 Előzetes projekt adatlap kitöltése Költségvetés indoklása
ÉB köteles vizsgálni, hogy a megadott költségvetés megalapozott-e, és a projekt költséghatékony-e. Ezért: B, C, D költségnemen feltüntetett költségek megalapozottságát soronként kell alátámasztani, egyéb esetben akkor, ha a költségkategória eléri a bruttó összes költség 10%-át. Elfogadható pl: Megelőző szerződés, azonos projekt (megadni számát, azonosítóját, ÉB az ellenőrzéshez szükséges adatokat bekérheti) Piackutatás (le kell írni, milyen módszerrel, ÉB bekéri az alátámasztó dokumentumokat!) Kalkuláció leírása

22 Előzetes projekt adatlap kitöltése Nyilatkozat projekteredmény fenntartásáról
Adatlap 24. pontja: Ha B, C költségnem terhére kiadást terveznek, akkor ki kell tölteni a 2008/456/EK határozat XI. melléklet II illetve II pontjával összhangban. Ha többfajta beszerzésre is sor kerül (informatika és műszaki eszköz), akkor a vonatkozó 2-3 pontot kell aláhúzni. Ha ez elmarad, akkor az ÉB értékcsökkenés alapján, vagy bérleti/ lízing díj elismerésével tudja csak javasolni a projekt támogatását

23 Előzetes projekt adatlap kitöltése Szakmai kapcsolattartó
Szakmai kapcsolattartó számítson arra, hogy telefonon felhívhatják, és választ is várnak tőle! Nem hátrány, ha a megadott telefonszám helyes… „Most miért tőlem várod a választ, ez szakmai kérdés!” – nem elfogadható szakmai kapcsolattartótól Figyelem! Az Értékelő Bizottság a leírtakat tudja figyelembe venni, a kidolgozó szándékait, háttér információit nem (gondolatolvasás még nem megy). A pályázat benyújtásával az adatlapban foglaltak ott leírt módon történő megvalósítására kötelezettséget vállal a Pályázó…

24 Előzetes projekt adatlaphoz csatolandó
1. Szándéknyilatkozat együttműködő partner részéről Kötelező tartalmi elemek: Kiállító adatai Mely projektre vonatkozik Az előzetes projekt adatlapban foglaltakat a kiállító megismerte, a szervezetére vonatkozó feladatok végrehajtását, illetve abból fakadó kötelezettségeket vállalja Nem feltételhez kötött. 2. Pályázatot alátámasztó egyéb dokumentumok (szerződések, kimutatások, háttér levelezés)

25 www.solidalapok.hu További információ: Kapcsolat:
Telefon: (1) Fax: (1)

26 Köszönöm figyelmüket! Takács Ferenc Tel: 441-1025/BM:15-342


Letölteni ppt "Kiemelten támogatott tevékenységek Előzetes projekt adatlap kitöltése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések