Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Koordináták, függvények

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Koordináták, függvények"— Előadás másolata:

1 Koordináták, függvények

2 Relatív koordináták I.

3 Relatív koordináták II.

4 Részben relatív koordináták I.

5 Részben relatív koordináták II.

6 Abszolút koordináták I.

7 Abszolút koordináták II.

8 Összeg I. SZUM(szám1;szám2;...)
Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 szám, amelyeket összegezni szeretnénk. Megjegyzés A függvény összegzi az argumentumaként megadott számokat, logikai értékeket és szövegként megadott számokat is. Ha egy argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény csak az ezekben szereplő számokat adja össze, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket a függvény figyelmen kívül hagyja. Hibaüzenetet kapunk, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget adunk meg.

9 Összeg II.

10 Összeg III.

11 Összeg IV.

12 Összeg másolása I.

13 Összeg másolása II.

14 Függvények I.

15 Függvények II.

16 Átlagszámítás I.

17 Átlagszámítás II. ÁTLAG(szám1;szám2;...)
Szám1, szám2, ...   Legfeljebb 30 szám, amelyek átlagát keressük. Megjegyzés Az argumentumok számok, számokat tartalmazó tömbök vagy számokra mutató nevek, illetve hivatkozások lehetnek. A függvény a tömbben vagy hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket, szöveget és hibaüzeneteket figyelmen kívül hagyja, de a nullát tartalmazó cellákat számításba veszi.     

18 Átlagszámítás III.

19 Átlagszámítás IV.

20 Átlagszámítás V.

21 HA(logikai_vizsgálat;érték_ha_igaz;érték_ha_hamis)
Logikai_vizsgálat: tetszőleges érték vagy kifejezés, amely kiértékeléskor IGAZ vagy HAMIS eredményt ad. Az argumentumban tetszőleges összehasonlító operátor használható. Érték_ha_igaz: ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizsgálat eredménye IGAZ.. Ha a logikai_vizsgálat IGAZ és az érték_ha_igaz üresen hagyott, a visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az IGAZ szó megjelenítéséhez használjuk az IGAZ logikai értéket az argumentumban. Az érték_ha_igaz képlet is lehet. Érték_ha_hamis: ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizsgálat eredménye HAMIS. Ha a logikai_vizsgálat HAMIS és az érték_ha_hamis nincs megadva, a visszatérési érték a HAMIS logikai érték. Ha a logikai_vizsgálat HAMIS és az érték_ha_hamis üresen hagyott (azaz az érték_ha_igaz után pontosvessző és a záró zárójel áll), a visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az érték_ha_hamis képlet is lehet.

22 HA II.

23 HA III.

24 HA IV.

25 HA V.

26 HA VI.

27 HA VII.

28 MAX I. MAX(szám1;szám2;...) Szám1, szám2, ...   Azok a számok (számuk 1 és 30 közé eshet), amelyek közül a legnagyobbat keressük. Megjegyzés Az argumentumok lehetnek számok, üres cellák, logikai értékek vagy szöveg formátumban megadott számok. Hibaérték vagy számra át nem alakítható szöveg argumentumként való megadása hibát okoz. Ha tömböt vagy hivatkozást adunk meg argumentumként, a függvény a tömbben vagy a hivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, az üres cellákat, logikai értékeket és szöveget figyelmen kívül hagyja. Ha a logikai értékekre és a szövegre is szükség van, használjuk a MAX2 függvényt. Ha az argumentumok között nem szerepel szám, a MAX eredményül nullát ad.

29 MAX II. MAX2(érték1;érték2;...)
Érték1, érték2, ...   Legfeljebb 30 érték, amelyek közül a legnagyobbat keressük. Megjegyzés A megadott argumentumok számok, üres cellák, logikai értékek vagy számok szöveges megjelenítései lehetnek. A hibaértéket tartalmazó argumentumok hibát okoznak. Ha a számításban biztosan nem szerepel szöveg vagy logikai érték, használjuk inkább a MAX munkalapfügg-vényt. Ha egy argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor csak a tömbbeli vagy a hivatkozásbeli értékeket használja a függvény, az üres cellákat és a szöveges értékeket figyelmen kívül hagyja. Az IGAZ logikai értéket tartalmazó argumentumot 1, a HAMIS értéket tartalmazót 0 (nulla) értékkel veszi figyelembe a függvény. Ha az argumentumok nem tartalmaznak értékeket, a MAX2 a 0 (nulla) eredményt adja vissza.

30 MAX III.

31 HOL.VAN(keresési_érték;tábla;egyezés_típus)
HOL.VAN I. HOL.VAN(keresési_érték;tábla;egyezés_típus) Keresési_érték az az érték, amellyel egyező értékeket keres a függvény a táblában. Tábla   Azon értékeket tartalmazó összefüggő cellatartomány, amelyek között a HOL.VAN függvény a keresési_értéket keresi. A tábla tömb vagy tömbhivatkozás lehet. Egyezés_típus   Értéke -1, 0 vagy 1 lehet. Ha az egyezés_típus értéke 1, akkor a HOL.VAN azt a legnagyobb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy kisebb, mint a keresési_érték. A táblának emelkedő sorrendbe rendezettnek kell lennie. Ha az egyezés_típus értéke 0, akkor a HOL.VAN az első olyan értéket keresi meg, amely pontosan egyenlő a keresési_értékkel. A táblának nem kell rendezettnek lennie. Ha az egyezés_típus értéke -1, akkor a HOL.VAN azt a legkisebb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési_érték. A táblának csökkenő sorrendben rendezettnek kell lennie.

32 HOL.VAN II.

33 HOL.VAN III.

34 INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;terület_szám)
INDEX I. INDEX(hivatkozás;sor_szám;oszlop_szám;terület_szám) Hivatkozás   Egy vagy több cellatartományra való hivatkozás. Ha nem összefüggő tartományt adunk meg hivatkozásként, akkor a hivatkozást zárójelek közé kell tenni. Ha a hivatkozás argumentumban szereplő egyes területek csak egyetlen sort vagy oszlopot tartalmaznak, akkor a sor_szám vagy az oszlop_szám argumentumot elhagyhatjuk. Sor_szám   A hivatkozásban annak a sornak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Oszlop_szám   A hivatkozásban annak az oszlopnak a száma, amelyikből az eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Terület_szám   A hivatkozásnak azt a tartományát jelöli ki, amelyből a sor_szám és oszlop_szám által meghatározott eredményhivatkozást meg szeretnénk kapni. Az első kijelölt vagy megadott terület az 1-es számú, a következő a 2-es számú stb. Ha a terület_szám argumentumot nem adjuk meg, akkor az INDEX az 1-es számú területet veszi figyelembe.

35 INDEX II.

36 INDEX + HOL.VAN + MAX

37 DARAB I. DARAB(érték1;érték2;...)
Érték1, érték2, ...   Legfeljebb 30 argumentum, amely különböző adattípusokat tartalmazhat, illetve különböző adattípusokra hivatkozhat, de azok közül csak a számokat számlálja meg. Megjegyzés A függvény csak a számokat számolja meg. A logikai értékeket, a dátumokat, a szövegként megadott számokat, az üres cellákat, a hibaértékeket és a számokká nem konvertálható szövegeket figyelmen kívül hagyja. Ha egy argumentum tömb vagy hivatkozás, a tömbben, illetve a hivatkozásban csak a számokat veszi figyelembe a függvény, az üres cellákat, logikai értékeket, szövegeket vagy hibaértékeket figyelmen kívül hagyja. Ha a logikai értékeket, szövegeket vagy hibaértékeket is meg szeretnénk számolni, használjuk a DARAB2 függvényt.

38 DARAB II. DARAB2(érték1;érték2;...)
Érték1, érték2, ...   Legfeljebb 30 argumentum, amely a megszámolni kívánt értékeket tartalmazza. A függvény minden adattípust értéknek tekint, még az üres szöveget ("") is, de nem veszi értéknek az üres cellákat. Ha az argumentum tömb vagy hivatkozás, akkor a függvény a tömbben, illetve a hivatkozásban lévő üres cellákat figyelmen kívül hagyja. Ha nem kell logikai értékeket, szöveget vagy hibaértéket számlálnunk, használjuk a DARAB függvényt.

39 DARAB III.

40 DARABTELI(tartomány;kritérium)
DARABTELI I. DARABTELI(tartomány;kritérium) Tartomány:  az a tartomány, amelyben a cellákat szeretnénk megszámlálni. Kritérium   Az összeszámolandó cellákat meghatározó, számként, kifejezésként vagy szövegként megadott feltétel. Például a feltétel megadható a következő formában: 32, "32", ">32", "alma".

41 DARABTELI II.

42 SZUMHA(tartomány;kritérium;összeg_tartomány)
SZUMHA I. SZUMHA(tartomány;kritérium;összeg_tartomány) Tartomány: a kiértékelendő cellatartomány. Kritérium: az összeadandó cellákat meghatározó számként, kifejezésként vagy szövegként megadott feltétel, például: 32, "32", ">32", "alma". Összeg_tartomány: a ténylegesen összeadandó cellák. Megjegyzés A függvény az összeg_tartomány celláinak értékét csak akkor adja össze, ha a tartomány ennek megfelelő értékei kielégítik a megadott feltételt. Ha az összeg_tartomány argumentumot nem adjuk meg, akkor a tartomány celláit összegzi a függvény.

43 SZUMHA II.

44 SZUMHA III.


Letölteni ppt "Koordináták, függvények"

Hasonló előadás


Google Hirdetések