Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi történik velünk a halálunk után?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi történik velünk a halálunk után?"— Előadás másolata:

1 Mi történik velünk a halálunk után?

2 Madarász István 2Korinthus Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. 12 Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek.

3 Horatio Spafford Az Úrban jó nekem…

4 Reménység 1Thessalonika Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 15 Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. 16 Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, 17 azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. 18 Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.

5 Mivel ilyen reménységünk van…
1Korinthus 15.58 Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

6 Ószövetség Három dolgot tudtak
Jók és gonoszak egyaránt az ún. „holtak hazájába” kerültek Tudtak valamennyit a halál utáni életről és a feltámadásról Egyértelmű volt számukra, hogy a jó és a rossz sorsa a halál után nem egyforma

7 Jók és gonoszak egyaránt az ún. „holtak hazájába” kerültek
Zsolt 31.17: URam, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged! Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában! Zsolt 9.17: A holtak hazájába kerülnek a bűnösök, minden olyan nép, amely elfelejti Istent. Jók: 1Móz 34.35: Gyászolva megyek el fiamhoz a halottak hazájába. Így siratgatta őt az apja. (Jákób, amikor eltűnt József) Jób 14.13: Bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig!

8 Tudtak valamennyit a halál utáni életről és a feltámadásról
Dán 12.2: Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Ézs 26.19: Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. 2Sám 12.23: Dávid és gyermeke 1Mózes 22.5 és Zsidók 11.19: Ábrahám és gyermeke

9 Egyértelmű volt számukra, hogy a jó és a rossz sorsa a halál után nem egyforma
Zsolt 26 Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!Zsolt 16:5 27 Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged! Zsolt 15 De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. (Szela.) 16 Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik… 19 … őseinek nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot.

10 Újszövetség Hova kerülnek a hitetlenek halálukkor?
Hova kerülnek a hívők halálukkor? Hol van most Krisztus?

11 Hova kerülnek a hitetlenek halálukkor?
Lukács : a holtak hazájába, a pokolba, ami nem ugyanaz a hely, ahol a hívők vannak Máté 11.23: a gonosz város a pokolba vettetik (hádész) Jel 20.13: A halál és a pokol kiadja az ítéletre azokat, akik nem hittek, akiknek részük lesz a második halálban (a tűz tava)

12 Hova kerülnek a hívők halálukkor?
Lukács : Ábrahám kebelére (Krisztus feltámadása előtt) Lukács 23.43: Még ma velem leszel a paradicsomban. 2Korinthus 5.8: a testtől távol lenni = az Úrral lenni Zsidók 9.27: elrendeltetett, hogy minden ember egyszer meghaljon, és utána az ítélet Filippi 1.23: elköltözni és Krisztussal lenni János 17: az Atyához ment Krisztus, ott akarja tudni a hívőket is Krisztus

13 Hol van most Krisztus? Márk 16.19: felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Lukács 24.51: És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. ApCsel 1.11: Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Zsidók 1.3: miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. János 17.13: Most pedig hozzád megyek…

14 Mi történik velünk a halálunk után?
Abban a pillanatban, hogy meghalunk, a mi megváltónk Krisztus jelenlétébe kerülünk, és soha többet nem hagyjuk el őt. Ott várjuk Isten tervének a beteljesedését, és a testünk feltámadását. Ne szomorkodjatok tehát, hanem nézzünk Krisztusra, ami hitünk szerzőjére, hogy Pállal együtt elmondhassuk: Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség!


Letölteni ppt "Mi történik velünk a halálunk után?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések