Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Harmatozzatok égi magasok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Harmatozzatok égi magasok"— Előadás másolata:

1 Harmatozzatok égi magasok
Harmatozzatok égi magasok! Téged vár epedve a halandók lelke, Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

2 Mert az emberek ott tévelygenek, Hol te égi fényed útján nem vezérled Őket, édes Üdvözítőnk!

3 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.

4 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

5 Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!

6 Napjaiban az igazság virága nyíljék,
Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.

7

8 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisz- tusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

9 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

10 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

11 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadá-sát és az örök életet. Ámen.

12 Ím az áldozat, melyet bemutat Szolgád Fölségednek: jöjj el és szenteld meg, Ó kegyelmes Üdvözítőnk!

13 Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat Bánatot gerjesszen bűnös szíveinkben. Ó segíts meg, Üdvözítőnk!

14 Üdvözlégy Felség, Oltáriszentség, Drága vendégség
Üdvözlégy Felség, Oltáriszentség, Drága vendégség! Ó drága szép kincs, bűntől megtisztíts, Jóra felindíts!

15 Angyali étel, kiben nincs métely, Ó szép Jézusunk
Angyali étel, kiben nincs métely, Ó szép Jézusunk! Növeld erőnket, hogy viselhessük Érted terhünket!

16

17 Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj Kél halk énekünk
Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj Kél halk énekünk. Sötétben járunk, hajnalra várunk: Jöjj el, Istenünk!

18 Választott néped így sírt föl Érted, Nyögve bús igát
Választott néped így sírt föl Érted, Nyögve bús igát. Ősszülők lelke várta, epedte Isten egy Fiát.

19 A bűn úr most is; gyötör is, foszt is
A bűn úr most is; gyötör is, foszt is. Sír a jó feléd: Mikor jössz végre kitűzni égre Győzelmed jelét?

20 Jöjj, a bűn éget, jöjj, várunk téged, Jézus, Istenünk
Jöjj, a bűn éget, jöjj, várunk téged, Jézus, Istenünk! Isteni gyermek, ó, hozz kegyelmet, Hozz békét nekünk!

21 Ó fényességes szép hajnal, Kit így köszöntött az angyal: Üdvözlégy, teljes malaszttal!

22 Dicsőséges Szűz Mária, Atyaistennek szép lánya És Szentléleknek mátkája.


Letölteni ppt "Harmatozzatok égi magasok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések