Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hozzáférés közös útja: A Gyülekezet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hozzáférés közös útja: A Gyülekezet"— Előadás másolata:

1 A hozzáférés közös útja: A Gyülekezet
Jézus Krisztus kinyilatkoztatott dicsősége lángra lobbantja és táplálja az Istenközpontú Gyülekezet tüzét

2 „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!” Lk 12,49

3 A tűz természete: Melegít (szeretet)
Világít (láttat és láthatóvá tesz) Éget (tisztít, megszentel) Az a tény, hogy Isten dicsősége felülmúl minden természetfeletti élményt mérhetetlenül növeli a Gyülekezet felelősségét Nem az emberek bevonzása a faladatunk A gyülekezet dolga felfedni Isten dicsőségét, amely megjelent Jézusban és megbízni abban, hogy Isten maga fog ragyogni és megmutatkozni azok szívében akiket Magához vonz

4 Isten dicsősége Jézus Krisztusban jelent meg!
„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.” Zsidók 1,1-3

5 János apostol próbálja egy szóba sűríteni, hogy mit láttak Jézusban
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be…Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” János 1:1-5,14

6 A mennyország válasza:
„Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Lukács 2,10-14

7 Jézus dicsősége egyensúlyt teremt a gyülekezetben
„telve kegyelemmel és igazsággal” Jézus dicsősége csak ott jelenik meg ahol a kettő között egyensúly van Az igazság egyoldalú képviselete: „Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!” Galata 5,15 A kegyelem egyoldalú képviselete: Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Júdás 4

8 Jézus dicsősége megjelenik csodáiban
„Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” János 2,11 Jézus teljesen másként gondolkozott, másként beszélt, másként szeretett mint mi. Ahol Ő megjelenik, olyan dolgok történnek amiket nem lehet racionálisan megmagyarázni, mindez azért mert egyedül az Atya dicsőségét kereste: Én nem fogadok el dicsőséget emberektől.” János 5,41

9 Jézus dicsősége kétirányú út, de kizárólag függőlegesen
„Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?” János 5:44 „Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság.” János 7:18  „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” János 3:30

10 Jézus dicsősége megjelenik a szenvedésben
„Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.” János 11,4  „Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?” János 11:40 Életünk nyomorúságai nehéz körülményei lehetőségek arra, „hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” 2. Kor 4:6

11 Jézus azért imádkozik, hogy megtapasztaljuk az Ő dicsőségét
„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem” „Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam… hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál” János 17 Hogyan adta nekünk ezt a dicsőséget? Ez mit jelent? - Az Atya adta a Fiúnak, a Fiú adta a Gyülekezetnek. Mi vagyunk Krisztus teste. Mint Krisztus teste, képviseljük Őt a földön. Kell, hogy az Ő dicsősége rajtunk keresztül ragyogjon az emberek előtt!

12 Isten dicsőségének helyszíne a Gyülekezet
 és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. „Az ő lábai alá vetett mindent”, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Efézus 1,17-23

13 Mit szeretne Isten tenni az gyülekezetében?
„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint:  azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.” Efézus 3:20-21 Mit képes Isten megtenni? (sokkal bőségesebben) Mi a mértéke annak amit Isten szeretne megtenni? (a bennünk munkálkodó erő szerint) Miért szeretné megtenni? (övé legyen a dicsőség az egyházban)

14 Az Isten központú gyülekezet bennünk
Ez a legnehezebb része. Isten nem teszi azt meg általam amit nem végezhetett el bennem Könnyű félre állni és vágyakozni, hogy gyülekezetem legyen Isten központú, társadalmat átformáló, isten dicsősége jelenjen meg benne…de vágyom arra, hogy mindezt bennem megtegye? Megengedem Istennek, hogy mindazt megtegye bennem amit szeretném, hogy másokban általam elvégezzen?

15 Isten dicsősége megjelenik amikor kitartunk a nehéz helyzetekben
Könnyebb elmenekülni mint megújulni a próbák tüzében A pokol kapuit megrázó egyház – Péter tagadása még ezután következik Milyen távolinak és elképzelhetetlennek tűnik Péter számára ez az egyház „ha én is elbuktam mi lesz a többiekkel?”

16 Kérdés lehetőségek a vasárnapi témához
Kedves csoport vezetők, amennyiben nem sikerült átbeszélni a múlt heti kérdőívet (mi feléig jutottunk) lehet folytatni; imádkozva azért, hogy gyülekezetünk legyen egyre Isten központibb Mikor és milyen módon tapasztaltad meg Isten dicsőségét az életedben? Hogyan tudod összekapcsolni Isten dicsőségét a gyülekezettel? Milyen változásokat hozna, ha Isten dicsősége sokkal nagyobb mértékben jelenne meg gyülekezetünkben a következő vasárnapon? Jézus dicsősége megmutatkozik a kegyelem és igazság egyensúlyában, a csodáiban, a hívő emberek szenvedésében, amikor nehéz időkben kitartunk. Tudnál valamelyikre példát mondani életedből? Van-e olyan amit úgy éreztek, hogy a gyülekezetben is el kellene mondani, hogy Jézus megdicsőüljön?


Letölteni ppt "A hozzáférés közös útja: A Gyülekezet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések