Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Református istentisztelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Református istentisztelet"— Előadás másolata:

1 Református istentisztelet
2016 április 3. vasárnap

2 2016. április 3. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének … 135: 1, 4 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) ..425:1-4 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) : 1, 2 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 457:1-5 Áldás (állva) Orgona utójáték

3 Jelenések 1: 1 – 20 János bizonyságtétele, áldás az olvasóknak 1Ez Jézus Krisztus kinyilatkoz-tatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak.

4 2Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről; mindenről, amit látott. 3Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.

5 7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!” 8Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak.

6 A hét kis-ázsiai gyülekezet üdvözlése 4János, az Ázsiában levő hét gyülekezet-nek: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak; 5és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első-szülött a halottak közül, és a föld királyai-nak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, 6aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

7 7Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

8 Első látomás Patmosz szigetén 9Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.

9 10Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, 11amely ezt mondta: „Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába”.

10 12Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja;

11 15lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.

12 Megbízatás a könyv megírására 17Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.

13 19Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után; 20a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.” Jelenések 1

14 2016. április 3. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének … 135: 1, 4 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) ..425:1-4 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) : 1, 2 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 457:1-5 Áldás (állva) Orgona utójáték

15 3Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. Jelenések 1: 3

16 Jézus Krisztus dicsőséges feltámadása után negyven napon át megjelent a tanítványoknak és tanította őket.

17

18

19 Száműzetés – Isten eszköze

20 3Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. Jelenések 1: 3 Miért boldog?

21 3Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. Jelenések 1: 3 Miért boldog? Mert Jézus győzött!

22 „Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. 14Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. 15Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk”. Kolossé 2: 13 – 15

23

24

25

26

27

28 Ki neked Jézus?

29 Milyen képed van Róla?

30 17Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, 18és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. 19Írd meg tehát, amiket láttál…

31 3Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. Jelenések 1: 3

32 2016. április 3. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének … 135: 1, 4 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) ..425:1-4 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) : 1, 2 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 457:1-5 Áldás (állva) Orgona utójáték


Letölteni ppt "Református istentisztelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések