Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Évközi 4. vasárnap 2017. Január 29. – „A” év.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Évközi 4. vasárnap 2017. Január 29. – „A” év."— Előadás másolata:

1 Évközi 4. vasárnap 2017. Január 29. – „A” év

2 Hozzád sóhajt a lélek, Urunk, Hozzád vonz az igaz szeretet, Hozzád jöttünk, eléd borulunk.

3 Útunk állnák gonosz bűneink, Ám addig kér esengve imánk, Míg irgalmad reánk letekint.

4 Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvé-reim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mu-lasztással. Én vétkem, én vét-kem, én igen nagy vétkem.

5 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozza-tok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

6 Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.

7

8 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;

9 aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

10 Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a minden-ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

11 Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

12 Szent Szíveddel együtt hevülünk, Felajánljuk szívünk, mindenünk
Szent Szíveddel együtt hevülünk, Felajánljuk szívünk, mindenünk. Szándékoddal így egyesülünk.

13 Gyarló szívünk imája csekély
Gyarló szívünk imája csekély. De ha Szíved könyörög velünk, Mégis, mégis bizton eget ér.

14 Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicsére-tére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!

15 Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.

16 Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste, Áldott légy, Jézusnak piros szent vére. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

17 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója, Mi bűnös lelkünknek megorvoslója
Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója, Mi bűnös lelkünknek megorvoslója. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

18 Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága
Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága! Emberi nemzetnek fő boldogsága. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

19 Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője, Megtérő bűnösnek tiszta fürdője. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

20 Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája! Éhező lelkünknek édes mannája. Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség! Angyali drága vendégség!

21 Üdvözítőnk édesanyja, Mennyeknek megnyílt kapuja, Tengerjárók szép csillaga, Boldogságos Szűz Mária!

22 Légy segítség hű népednek, Az elesett bűnösöknek, Ki szülője Istenednek, Anyja lettél Teremtődnek.

23


Letölteni ppt "Évközi 4. vasárnap 2017. Január 29. – „A” év."

Hasonló előadás


Google Hirdetések