Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teljesítményértékelés az óvodában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teljesítményértékelés az óvodában"— Előadás másolata:

1 Teljesítményértékelés az óvodában

2 Jogszabályi háttér ?

3 A teljesítményértékelés célja
Mit kívánunk elérni általa? közvetlen: visszajelzést adni a tevékenység elvárásoknak való megfelelés állapotáról, közvetett: az óvoda stratégiai dokumentumaiban meghatározott célok minél szakszerűbb, célszerűbb, eredményesebb és hatékonyabb elérése.

4 A teljesítményértékelés alapelvei

5 Kiket érint? technikai alkalm. pedagógusok vezetők dajkák

6 A teljesítményértékelésben résztvevők
Pedagógusok Pedagógiai munkát segítők Technikai dolgozók Vezetők óvodavezető

7 A teljesítményértékelésben résztvevők
Váltótárs Csoportos dajka pedagógus

8 A teljesítményértékelésben résztvevők
vezető-helyettest dajka

9 A teljesítményértékelésben résztvevők
pedagógust

10 A teljesítményértékelésben résztvevők
vezetőh.

11 A teljesítményértékelésben résztvevők
dajkát

12 A teljesítményértékelés tartalma
Az óvoda értékrendjét közvetítő, minden egyes alkalmazottra vonatkozó egységes elvárás pl. az óvodával szembeni lojalitás Pedagógusok kompetenciáira és tevékenységére vonatkozó elvárások Intézményi szintű belső vezetők kompetenciáira és tevékenységére vonatkozó elvárások Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak kompetenciáira és tevékenységére vonatkozó elvárások Technikai alkalmazottak kompetenciáira és tevékenységére vonatkozó elvárások +

13 Minden alkalmazottra vonatkozó elvárás
Szereti és tiszteli a gyerekeket, elfogadja őket olyannak amilyenek Az óvoda céljaival, feladataival szemben lojális Tiszteli kollegáit, a kollegák emberi méltóságát A törvényeket, előírásokat betartja, viselkedését a tisztesség és becsületesség jellemzi A tudomására jutott gyerekekkel, azok családjával és az óvodával kapcsolatos információkat megőrzi, azt nem adja tovább

14 A teljesítményértékelés területei és a területek súlyozása: pedagógusok
Minden alkalmazottra egységesen vonatkozó elvárások 5% Alapvető pedagógus kompetenciák megléte és alkalmazása 80% Tanügy-igazgatási feladatok ellátása 5% Kötelező órán túl végzett tevékenység 5% Együttműködés a belső és külső partnerekkel 4% Munkafegyelem 1%

15 Az egyes területek értékelésének alapja
Szakmai kompetenciák, nevelési tevékenység Helyi óvodai nevelési program Látogatási lap Munkaköri leírás Éves óvónői beszámoló Szülői kérdőív

16 Az egyes területek értékelésének alapja
Tanügy-igazgatási feladatok ellátása Csoportnapló Gyermekek fejlődését nyomon-követő dokumentáció Felvételi és mulasztási napló Tanköteles gyerekek óvodai szakvéleménye Tervezési dokumentáció

17 Az egyes területek értékelésének alapja
Kötelező órán túl végzett tevékenység Beiskolázási terv Beszámoló továbbképzésen való részvételről Pályázati dokumentáció Publikáció (szaklap, kerületi újság…) Gyermekcsoport óvónő által készített eszközei

18 Az egyes területek értékelésének alapja
Együttműködés a partnerekkel Szülői kérdőív Feljegyzés a vezető-helyettes véleményéről Feljegyzés a szakmai munkaközösség vezető véleményéről Feljegyzés a minőségfejlesztési team vezető véleményéről

19 Az egyes területek értékelésének alapja
Munkafegyelem betartása Jelenléti ív Jegyzőkönyv (pl. fegyelmi eljárás)

20 A teljesítményértékelés területei és a területek súlyozása: vezetők
Tervező tevékenység 20% Szervező tevékenység 30% Ellenőrző és visszacsatoló tevékenység 20% Együttműködés a vezetése alatt álló alkalmazottakkal 30%

21 A teljesítményértékelés területei és a területek súlyozása: pedagógiai munkát segítők
Minden alkalmazottra vonatkozó egységes elvárás 20% Közreműködés a gyermekek gondozásában 28% Esztétikus, higiénikus működési feltételek biztosítása 16% Kötelező feladaton túl végzett tevékenység 12% Együttműködés az óvoda belső, külső partnereivel 16% Munkafegyelem betartása 8%

22 A teljesítményértékelés területei és a területek súlyozása: Technikai alkalmazott, - óvodatitkár
Minden alkalmazottra vonatkozó egységes elvárás 20% Kötelező feladatok ellátása 40% Kötelező feladaton túl végzett tevékenység 12% Együttműködés az óvoda belső és külső partnereivel 16% Munkafegyelem 12%

23 A teljesítményértékelés módszere
Önértékelés (az alkalmazott saját tevékenységét értékeli) Társértékelés (az értékelt óvónő váltótársa értékeli tevékenységét) Vezetői értékelés (az óvoda vezetője értékeli az értékelt tevékenységét) Alkalmazotti értékelés (a pedagógusok, dajkák, óvodatitkár és a kertész értékeli a vezető-helyettes vezetői tevékenységét, a pedagógus a csoportjába beosztott dajka tevékenységét, a szakmai munkaközösség tagjai a szakmai munkaközösség vezető tevékenységét, a minőségfejlesztési team tagjai a minőségfejlesztési team vezető tevékenységét) Összehasonlító elemzés

24 A teljesítményértékelés eszközei
Önértékelő lap Társ értékelőlap Vezetői értékelőlap Alkalmazotti értékelőlap Szülői kérdőív Összegző értékelőlap Teljesítményértékelő és minősítő lap

25 ÖNÉRTÉKELŐ LAP PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
Az értékelt neve:………………………………………………………………… Beosztása:………………………………………………………………csoport Az értékelés fajtája: alap értékelés - követő értékelés Az értékelés időpontja:…………………………………………………………… Az önértékelés adható pontértékei: 3 = kiemelkedő (rendkívül elégedett vagyok ezzel a tevékenységemmel) 2 = megfelelő (elégedett vagyok ezzel a tevékenységemmel) 1 = kevéssé megfelelő (kevésbé vagyok elégedett ezzel a tevékenységemmel, úgy érzem még fejlődnöm kell ezen a téren) 0 = nem megfelelő (abszolút nem vagyok elégedett ezzel a tevékenységemmel, feltétlenül változtatnom kell rajta) s.sz. Értékelt terület/tevékenység Értékelés Egységes elvárás 1. Szereti és tiszteli a gyerekeket, elfogadja őket olyannak amilyenek 2. Az óvoda céljaival, feladataival szemben lojális

26 ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELŐ LAP PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
Az értékelt neve:……………………………………… Beosztása:…………………………………………csoport Az értékelés fajtája: alap értékelés - követő értékelés Az értékelés időpontja:……………………………………… Terület/ tevékenység önértékelés társértékelés vezetői értékelés megegyezés 1. 2. 3. 4. összesítés

27 A teljesítményértékelés folyamata
Értékelési mutatók összehasonlítása, elemzése Egyeztetés az értékelttel és az értékelésben résztvevőkkel Megállapodás az értékelt szükséges kompetenciájának fejlesztéséről, a kapcsolódó feltételek vállalásáról és biztosításáról, pl. óvónő vállalja x területen az önképzést, ehhez az óvodavezető biztosítja a képzésen való részvételt /idő/ és a továbbképzés részvételi díjának 80%-át

28 A teljesítményértékelés mutatói
Az értékelés 4 fokú skálán történik. Kiemelkedő: 3 pont Megfelelő: 2 pont Kevésbé megfelelő: 1 pont Nem megfelelő: 0 pont

29 A teljesítmény mutatójának számítása
résztevékenység pontszám X = 300 100 3 X =

30 A teljesítménymutató átváltása - pedagógus
Résztevékenység száma 100 238 – 300 pontig = % kiválóan alkalmas 178 – 237 pontig = 60-79% alkalmas 90 – 177 pontig = 30-59% kevéssé alkalmas 90 pont alatt = 30% alatt alkalmatlan Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő, vagyis 0 pont.

31 Teljesítményértékelő és minősítő lap
Értékelt tevékenységi terület Maximális pontszám Elért pontszám Teljesítési arány Minősítés Egységes alapelvárás 15 100% Pedagógus kompetenciák birtoklása 9 8 89% A nevelés alapelveinek érvényesítése, a nevelési célok teljesítése 14 93% A nevelési feladatok megvalósítása 63 58 92% Kultúra átadás 90 76 84% Munkafegyelem ……….. összes 300 268 Kiválóan alkalmas

32 Teljesítményértékelő és minősítő lap
Elért pontszám Teljesítmény Szülői vélemény alapján 41 91% Minőségfejlesztési team vezető véleménye kiváló informatikai ismereteivel segíti az adatok feldolgozását

33 Teljesítménymutató átváltása - belső vezetők
Résztevékenységek száma: 10 24 – 30 pontig = % kiválóan alkalmas 18 – 23 pontig = 60-79% alkalmas 9 – 17 pontig = 30-59% kevéssé alkalmas 9 pont alatt = 30% alatt alkalmatlan

34 Teljesítménymutató átváltása – dajka és technikai alkalmazottak
Résztevékenységek száma: 25 60 – 75 pontig = % kiválóan alkalmas 45 – 59 pontig = 60-79% alkalmas 22 – 44 pontig = 30-59% kevéssé alkalmas 22 pont alatt = 30% alatt alkalmatlan

35 A teljesítményértékelés gyakorisága
Alapértékelés: kiinduló állapot Követő értékelés: Pedagógusok, dajkák, technikai alkalmazottak: 3 évenként Belső vezetők: évente Újonnan belépő alkalmazott: 2 nevelési évet követően alap, majd 3 évre rá követő Soronkívüli értékelés: rendkívüli esetben, pl. elismerést megelőzően, illetve az alkalmazott kérésére.

36 Adatkezelés Adatkezelési szabályzat szerint:
keletkezett dokumentációk hozzáférésének jogát, beleértve a betekintés és a dokumentációk tartalmának felhasználási jogát, a megőrzés és selejtezés időterjedelmét, valamint kiadásának lehetséges eseteit.

37 További eredményes munkát kívánok!
Rozmis Attiláné Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály


Letölteni ppt "Teljesítményértékelés az óvodában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések