Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok munkájának értékelése 1 Teljesítményértékelés vagy amit akartok…? Dilemmák, tabuk, lehetőségek…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok munkájának értékelése 1 Teljesítményértékelés vagy amit akartok…? Dilemmák, tabuk, lehetőségek…"— Előadás másolata:

1 A pedagógusok munkájának értékelése 1 Teljesítményértékelés vagy amit akartok…? Dilemmák, tabuk, lehetőségek…

2 A pedagógusok munkájának értékelése2 Miről lehet ma szó? Alapdilemmákról (kell? lehet? merjük? tudjuk?) Kérdésekről? (mikor? miért? ki? hogyan?) Arról, hogy mindenki másképp csinálja! (csinálja másképp!) Hogyan fogtunk hozzá mi?

3 A pedagógusok munkájának értékelése3

4 4 Alapdilemmák 1. Kérdés: Lehet-e a közszférában ugyanazt produkálni, mint a magánszférában lehet-e a közszférában ugyanúgy értékelni? Válasz 1.: „ A teljesítményértékelés annak a rendszeres feltételvizsgálata, hogy a szervezeti célok hogyan válnak eredményekké.”

5 A pedagógusok munkájának értékelése5 Válasz 2. A teljesítményértékelés funkciója a magánszférában: Bérekről döntenek  Előléptetésről döntenek  További foglalkoztatásról döntenek  Oktatási, továbbképzési igények megalapozottságát segíti Kitűzött feladatok teljesítésére ösztönöz Vezetők és beosztottak közötti viszonyt javítja

6 A pedagógusok munkájának értékelése6 Alapdilemmák 2. Teljesítmény? Többféle mutatón alapul A mutatók a szervezet fejlesztési céljaiból következnek Értékelés? Az ellenőrzés egyik eszköze, az értékelő és az értékelt közötti kommunikáció Nem a hatalomról szól FEJLESZTÉS

7 A pedagógusok munkájának értékelése7 Alapdilemmák 3. Kérdés: Miben nyilvánul meg a teljesítmény? Mérhető elemek: a pedagógusok különböző iskolai szerepeiből ( ofő, mk. vez. stb.) következő eredmények Kevésbé mérhető elemek: (nincsenek rá szervezeti kifejezésformáink): elkötelezettség, felelősség, közérzet, szociális státusz…- erősen hatnak a kísérletek szerint

8 A pedagógusok munkájának értékelése8 Alapdilemmák 3. Válasz: Jól elkülöníthetők legyenek a teljesítményértékelés folyamatában azok a tevékenységek : 1. Amelyek eredményessége kizárólag az egyénen múlik 2. Eredményessége a többiekkel való együttműködésen múlik 3. Az eredményesség a szervezeti beavatkozáson múlik

9 A pedagógusok munkájának értékelése9 Alapdilemmák 4. Kinek fontos? 1. Oktatásirányításnak - áttételesen, nagyon 2. Fenntartónak - indirekt módon, nagyon 3. Vezetőnek - direkt módon nagyon 4. Munkatársaknak - direkt módon nagyon 5. Intézmény partnereinek- indirekt módon, nagyon

10 A pedagógusok munkájának értékelése10 Dilemmák 5. Kérdés: Hogyan lehet összehasonlítani? Válasz: A teljesítményértékelés folyamatában meghatározzuk az egyes munkatárs egyéni teljesítményét az elvárásokhoz képest. Az elvárások a szervezet céljaiból következnek. A teljesítmény differenciált, az értékelés sem lehet egységes!

11 A pedagógusok munkájának értékelése11 Teljesítményérékelés és stratégia Stratégia megalkotása Stratégia kommunikálása Teljesítményértékelés Kompetenciák Végrehajtás Stratégia felülvizsgálata Stratégia kommunikálása Teljesítményértékelés

12 A pedagógusok munkájának értékelése12 Dilemmák 6. Igazságtalannak tartják, félnek tőle az értékeltek Az igazságosság érzetét befolyásolhatjuk: A munkatársak részvételével a kialakítási folyamatban Rendszeres és hatékony visszajelzésekkel A pontatlan információ helyesbítésének a lehetőségével

13 A pedagógusok munkájának értékelése13 Kérdések 1. Mikor? Rendszeresen! Ki? A vezető! A teljesítményértékelésnek nem célja, hogy a munkatársunk meggyőzzön arról, hogy megtette a feladatát. Nem kell megegyezésre jutni! Hogyan? Mérhető, vagy mérhetővé tett elemekkel. A teljesítmény kétállapotú fogalom. Vagy van, vagy nincs. Skálával az elért eredményt, a teljesülés mértékét mérjük. A munkateljesítményt, nem a személyt értékeljük! A munkatársak erősségére építsen. Nem mindent kell értékelni, csak amire szükségünk van (célok!)

14 A pedagógusok munkájának értékelése14 Kérdések 2. Mivel? Csak ne sablonokkal! Az eszköz vegye figyelembe a: Személyiségjegyeket (mire képes az egyén) A feladatot (mit tartalmaz a munkaköri leírás) A szerepeket (a szervezeten belül betöltött helyét) A szervezet elvárásait A szervezeti kultúrát Az értékelő személyét ( az a vezető beszélgessen, aki ezt szívesen teszi) Egységes benyomás ≠ részek összege!

15 A pedagógusok munkájának értékelése15 Hogyan csinálják mások? 360 fokos teljesítményértékelés: A teljesítményt többen értékelik ( a teljesítésben érdekelt valamennyi partner képviselője) Egy személy tevékenységét körbejárva, valamennyi szempontot figyelembe véve értékelünk Ugyanazon skálán értékelnek, amit átlagolnak Nagy adminisztrációt igényel

16 A pedagógusok munkájának értékelése16 Mi van már meg? Teljesítményértékelés Pedagógiai program -Értékelési szempontok -Stratégiai célok Kollektív Szerződés -Beszámítható feladatok Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti felépítés MIP Értékelés eljárásrendje Munkaköri leírások -Hatáskörök, feladatkörök, alá-fölérendeltség Éves munkatervek -Adott év feladatai Feladat ellátási terv Házirend Kötelezettségek, jogok

17 A pedagógusok munkájának értékelése17 Mi hogyan kezdtük? Képzések Szemlélet Munkaköri leírások, tevékenység elemzés Elvek, értékelendő területek a célok tükrében

18 A pedagógusok munkájának értékelése18 A sikeres munkavállaló kompetenciái Négy munkakörre: -igazgató -tanár -óvónő -gondnok Szintek (?????) 1. A kompetenciahiány alkalmatlanná teszi 2. A kompetenciahiány állandó konfliktust gerjeszt 3. A kompetenciahiány alkalmanként gátol 4. Zökkenőmentes munkavégzés 5. Minden közegben tökéletes

19 A pedagógusok munkájának értékelése19 A kompetenciák mérése KompetenciákElfogadhatóság szintje (1-5) Értékelt szintje (1-5)

20 A pedagógusok munkájának értékelése20 Nincs annál haszontalanabb dolog, mint hatékonyan csinálni azt, amire tulajdonképpen nincs is szükség” (Mark Twain)

21 A pedagógusok munkájának értékelése21 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A pedagógusok munkájának értékelése 1 Teljesítményértékelés vagy amit akartok…? Dilemmák, tabuk, lehetőségek…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések