Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F.1. számú Jelzési Utasítás alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F.1. számú Jelzési Utasítás alapjai"— Előadás másolata:

1 F.1. számú Jelzési Utasítás alapjai
előadásvázlat Horváth Bálint A.508. +36 (96) /3370

2 A vasúti jelzés fogalma
A vasútüzemben alkalmazott, meghatározott információtartalmú közlési mód. A jelzés parancs, amely utasítást ad a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozónak valamely szolgálati ténykedés, vagy biztonsági intézkedés azonnali végrehajtására. 2 Előadó: Horváth Bálint

3 A vasúti jelzések adhatók: helyhezkötött és hordozható jelzőkkel,
járműveken alkalmazott berendezésekkel, hordozható jelzőeszközökkel, a figyelmeztetések pedig ugyanilyen figyelmeztető jelekkel. 3 Előadó: Horváth Bálint

4 Alapfogalmak Jelzőeszköz:
Vasúti jelzések adására alkalmas, általában szabványosított, hordozható, kitűzhető vagy kézi eszköz. (Pl. jelzőtárcsa, jelzőzászló,vonatindító jelzőeszköz, kézi jelzőlámpa, jelzősíp). Kézi jelzés: Meghatározott információtartalmú közlési mód, amelyet a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel, kézzel vagy valamilyen tárggyal adnak. 4 Előadó: Horváth Bálint

5 Alapfogalmak Rálátási távolság: az a távolság, amely a jelző biztonságos megfigyeléséhez szükséges. A főjelzőket úgy kell elhelyezni, hogy jelzéseik a mozdonyról vezérlőkocsiról folyamatosan láthatók legyenek a vasúti pályára engedélyezett, km/h-ban kifejezett sebesség tízszeresének 1/3 részével egyenlő, méterben mért távolságból, de legalább 200 m-től. Szelvényezés: A vonal kiindulási pontjától kezdve, a vasúti pálya 100 méterenkénti szakaszokra osztása, folyamatos sorszámozással. 5 Előadó: Horváth Bálint

6 Alapfogalmak Szabadlátás korlátozottsága: a napszaknak megfelelő jelzéseket terepviszonyok, építmények (épület, terepalakulat, növényzet stb.) miatt nem lehet a vonatról a rálátási távolságból, tolatásnál a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan látni. Távolbalátás korlátozottsága: a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási ok (köd, sűrű havazás, hófúvás, porfelhő stb.) miatt nem lehet legalább 200 m-ről biztosan látni. 6 Előadó: Horváth Bálint

7 Jelzők típusai I. Forgalmi szempontból lehetnek: — főjelzők, — előjelzők, — ismétlőjelzők, — tolatási mozgást szabályozó jelzők és — egyéb jelzők. 7 Előadó: Horváth Bálint

8 Jelzők típusai II. Alakjelző: Szerkezetük szerint lehetnek:
— fényjelzők és — alakjelzők. Alakjelző: Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött jelző, amely a jelzést a jelzést adó szerkezet — kar, tárcsa — megfelelő helyzetével, illetve jelzőfénnyel (fényekkel) fejezi ki. Fényjelző: Olyan helyhezkötött jelző, amely a jelzéseket napszaktól függetlenül jelzőfénnyel adja. Amennyiben a fényjelző egy fénnyel sem ad jelzést (a jelző sötét) a követendő eljárást az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza. 8 Előadó: Horváth Bálint

9 Jelzők típusai III. Működésük szerint lehetnek: — önműködő jelzők,
— félig önműködő jelzők és — nem önműködő jelzők. Az önműködő jelzőkön a jelzések üzemszerűen, emberi beavatkozás nélkül, a közlekedő vonat hatására változnak meg. A félig önműködő jelzőket a jelzők kezelésével megbízott (a jelzőt kezelő) dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, a „Megállj!” jelzés azonban a közlekedő vonat hatására jelenik meg. A nem önműködő jelzőket a jelző kezelésével megbízott (a jelzőt kezelő) dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező és továbbhaladást megtiltó állásba. 9 Előadó: Horváth Bálint

10 Jelzők típusai IV. Biztosítottságuk szerint lehetnek: — biztosított jelzők (szerkezeti függés a váltó(k) és a jelző(k) között, kivéve váltózárkulcs-azonosító berendezésnél) — nem biztosított jelzők. 10 Előadó: Horváth Bálint

11 Főjelzők I. A főjelzők feladata, hogy megtiltsák, vagy megengedjék a vonatok továbbhaladását. A főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseikkel általában jelzik a továbbhaladás sebességét is. A főjelzők fajtái: bejárati jelző kijárati jelző fedezőjelző térközjelző 11 Előadó: Horváth Bálint

12 Főjelzők árbócai I. Az önműködő térközjelző árboca fehér színű, amely azt jelzi, hogy a vonat olyan főjelzőhöz érkezett, amely mellett „Megállj!” jelzés esetén a forgalmi utasítás szabályai szerint, akár megállás nélkül is el szabad haladni. 12 Előadó: Horváth Bálint

13 Főjelzők árbócai II. Valamennyi más fény és alak főjelző árbóca vörös-fehér sávozású, amely azt jelzi, hogy a főjelző mellett a vonattal csak akkor szabad elhaladni, ha: — a főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg, — a továbbhaladásra Hívójelzéssel, élőszóban, vagy Írásbeli rendelkezéssel engedélyt adnak. biztosított nem biztosított főjelző árbóca 13 Előadó: Horváth Bálint

14 Főjelzők árbócai III. A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző árboca vörös-fehér sávozású és a fehér sávot középen rézsútos irányú keskeny kék sáv szakítja meg. Az ilyen jelzőárboc azt jelzi, hogy a jelző vörös fénye a vonatokra és a tolatási mozgásokra is érvényes. 14 Előadó: Horváth Bálint

15 Bejárati jelző A közlekedő vonatoknak az Utasításban meghatározott szolgálati helyekre (állomások, nyíltvonali pályaelágazások, deltaelágazások, pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazások előtt) behaladását engedélyező vagy megtiltó főjelző. Lehet: biztosított nem biztosított A bejárati jelzőt a fedezendő pont előtt legalább 100 méter távolságra kell elhelyezni. 15 Előadó: Horváth Bálint

16 Kijárati jelző egyéni: a szolgálati hely egy vonatindító vágányáról engedélyezi, vagy tiltja a vonatok kihaladását. csoportos: a szolgálati hely egy-egy vágánycsoportjáról engedélyezi, vagy tiltja a vonatok kihaladását. közös: a biztosított szolgálati hely kijárati vágányutakkal érintett, utolsó váltója után kell alkalmazni, amely a szolgálati helyről engedélyezi, vagy tiltja a vonatok kihaladást. 16 Előadó: Horváth Bálint

17 Fedezőjelző Fedezőjelzőt kell alkalmazni:
— pályaelágazásnak nem minősülő nyíltvonali sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazásoknál, — a menetrend szerinti vonattalálkozásra be nem rendezett megállórakodóhelyeknél, rakodóhelyeknél, — a pályaszinti vágánykeresztezéseknél, vágányfonódásoknál, — vasúti-közúti forgalomban közösen használt hidaknál a fedezendő pont előtt. A fenti esetekben a fedezőjelzőt a fedezendő ponttól legalább 100 méter távolságra kell elhelyezni. 17 Előadó: Horváth Bálint

18 Térközjelző Térközi közlekedésre kiépített pályán minden térköz elején térközjelzőt kell alkalmazni. Lehet biztosított és nem biztosított. Térközi közlekedésre berendezett pályán alkalmazott bejárati, kijárati és fedezőjelzők betölthetik a térközjelző szerepét is. Önműködő térközi közlekedésre berendezett pályán kezdő térközjelzőt kell alkalmazni az utolsó kijárati váltó után abban az esetben, ha szolgálati helynek nincs kijárati jelzője, vagy ha van, de az nem ad előjelzést az első önműködő térközjelzőre. 18 Előadó: Horváth Bálint

19 Főjelzők szabványos állása I.
Az alábbi főjelzők szabványos állása a továbbhaladást megtiltó állás: állomások (rendező-pályaudvarok) bejárati és kijárati jelzői, rendező pályaudvarok vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők, állomások ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányainak végén alkalmazott fény fedezőjelzők, állomások ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányainak végén alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők (fejpályaudvarok), nem önműködő térközjelzők, útsorompót ellenőrző fedezőjelzők. 19 Előadó: Horváth Bálint

20 Főjelzők szabványos állása II.
Az alábbi főjelzők szabványos állása a továbbhaladást engedélyező állás: önműködő biztosított térközjelzők, önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályákon a nyíltvonali bejárati jelzők, csak fedezőjelző szerepet betöltő fedezőjelzők, önműködő üzemmódra kapcsolt állomásokon a be- és kijárati jelzők. 20 Előadó: Horváth Bálint

21 Fényjelzők jelzései I. A biztosított fő-és előjelzők sebességjelzést adnak. A sebességek km/h között jelezhetők. A továbbhaladást engedélyező jelzések jelzik az érkezési és továbbhaladási sebességet, ugyanakkor előjelzést adnak a következő jelzőn várható jelzésre is. A jelzések nem utalnak a közlekedés irányára, továbbá a helytelen vágányra történő kihaladásra. 21 Előadó: Horváth Bálint

22 Fényjelzők jelzései II.
Az alkalmazható sebességre kétféle módon adhatnak parancsot: — a főlapon lévő fények színével, folyamatosságával, villogásával és a főlap alatt elhelyezett kiegészítő jelzésekkel vagy — a főlapon lévő fények színével és meghatározott esetekben a főlap alatt, illetve fölött elhelyezett számkijelzéssel. Egy szolgálati helyen és az előjelzőin csak az egyik alkalmazható! 22 Előadó: Horváth Bálint

23 Fényjelzők jelzései III.
Megállj!: egy vörös fény főszabály: Ha a fényjelző főlapján csak egy fény világít és az nem vörös színű, akkor ez azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelzőhöz a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad érkezni. A következő jelzőn várható jelzésre: — ennek az egy fénynek a színe, folyamatossága, villogása vagy — folyamatosan világító sárga fény és a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő számkijelzés ad előjelzést. 23 Előadó: Horváth Bálint

24 Fényjelzők jelzései IV.
2. főszabály: Ha a fényjelző főlapján két fény világít, — ezek közül egyik sem lehet vörös színű — akkor az alsó fény mindig sárga színű és sohasem villog. Ez azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad érkezni. A következő jelzőn várható jelzésre: — a felső fény színe, folyamatossága, villogása vagy — folyamatosan világító kettő sárga fény és a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő számkijelzés ad előjelzést. 24 Előadó: Horváth Bálint

25 Fényjelzők jelzései V. 25 Előadó: Horváth Bálint

26 Fényjelzők jelzései V. Ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon egy vízszintes helyzetű zöld lámpasor, vagy 8-as számkijelzés is van, akkor az azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 80 km/h sebességgel szabad érkezni. A következő jelzőn várható jelzésre: — a felső fény színe, folyamatossága, villogása vagy — folyamatosan világító kettő sárga fény és a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő számkijelzés ad előjelzést. 26 Előadó: Horváth Bálint

27 Fényjelzők jelzései VI.
Ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon 12-es számkijelzés is van, akkor az azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 120 km/h sebességgel szabad érkezni. A következő jelzőn várható jelzésre: — a felső fény színe, vagy — folyamatosan világító kettő sárga fény és a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő számkijelzés ad előjelzést. 27 Előadó: Horváth Bálint

28 Fényjelzők jelzései VII.
A következő jelzőhöz történő, legfeljebb: — 120 km/h érkezési sebességre a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő 12-es számkijelzés; — 80 km/h érkezési sebességre villogó zöld fény vagy a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő 8-as számkijelzés; — 40 km/h érkezési sebességre villogó sárga fény vagy a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő 4-es számkijelzés; — 40 km/h-nál kisebb érkezési sebességre a főlapon folyamatosan világító egy, vagy kettő sárga fény ad előjelzést. 28 Előadó: Horváth Bálint

29 Példák a fényjelzők jelzéseire I.
Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbha-ladást engedélyező jelzés várható. 29 Előadó: Horváth Bálint

30 Példák a fényjelzők jelzéseire II.
Szabad a vonatnál alkalmazható legna-gyobb sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedé-lyező jelzés várható. 30 Előadó: Horváth Bálint

31 Példák a fényjelzők jelzéseire III.
Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást enge-délyező jelzés várható. 31 Előadó: Horváth Bálint

32 Példák a fényjelzők jelzéseire IV.
Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbha-ladást engedélyező jelzés várható. 32 Előadó: Horváth Bálint

33 Példák a fényjelzők jelzéseire V.
Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást enge-délyező jelzés várható. 33 Előadó: Horváth Bálint

34 Példák a fényjelzők jelzéseire VI.
Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbha-ladást engedélyező jelzés várható. 34 Előadó: Horváth Bálint

35 Hívójelzés Villogó fehér fény a főlap alatt külön jelzőlapon és egy vörös fény a főlapon. Hívójelzés mellett az F.2. sz. Forgalmi Utasításban szabályozott módon lehet közlekedni olyan sebességgel (legfeljebb 15 km/h), hogy a vonat a jelentkező akadály előtt megállítható legyen. Hívójelzés feloldása: Külön jelzőlapon fordított helyzetű, zöld fénnyel világító V-betű 35 Előadó: Horváth Bálint

36 Alak főjelzők „Megállj!” nappal sötétben fényvisszaverős 36
Előadó: Horváth Bálint

37 Alak főjelzők Szabad sebességcsökkentés nélkül
nappal sötétben fényvisszaverős 37 Előadó: Horváth Bálint

38 Alak főjelzők Szabad csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel A biztosított alak bejárati jelző akkor engedélyez kettő karral (kettő zöld fénnyel) továbbhaladást, ha a jelző után kitérő irányba álló váltó, vagy váltók vannak, és azon (azokon) csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni. A csökkentett sebesség a kitérő irányba álló váltón (váltókon) történő teljes áthaladásig érvényes. Nappal sötétben fényvisszaverős 38 Előadó: Horváth Bálint

39 Alak főjelzők Nem biztosított bejárati alakjelző
Nappal sötétben fényvisszaverős 39 Előadó: Horváth Bálint

40 Előjelzők A főjelzők jelzésére általában előjelzést kell adni. Az előjelzés adható: — a főjelző előtt alkalmazott külön előjelzővel, — fényjelzőkkel felszerelt pályákon pedig a főjelző előtt lévő biztosított főjelzővel is. Az előjelző jelzése azt jelzi, hogy milyen jelzés várható a következő főjelzőn. A főjelző és a hozzá tartozó előjelző, valamint az egymásra előjelzést is adó biztosított fény főjelzők egymástól általában a vonalra érvényes általános fékúttávolságra vannak elhelyezve. 40 Előadó: Horváth Bálint

41 Előjelzők Fajtái szerkezetük szerint: alakjelzők fényjelzők
Fajtái jelzésképük szerint: kétfogalmú: a főjelzőn megállj! vagy szabad sebességcsökkentés nélkül jelzés várható háromfogalmú: a főjelző szabad sebességcsök-kentéssel jelzésére is előjelzést ad 41 Előadó: Horváth Bálint

42 sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható
Fény előjelzők A főjelzőn sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható „Megállj!” jelzés várható. Vonatnál alkalmazható legnagyobb Legfeljebb 80 km/h Legfeljebb 40 km/h 42 Előadó: Horváth Bálint

43 Alak előjelzők A főjelzőn Megállj! jelzés várható
A főjelzőn csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel tovább-haladást engedélyező jelzés várható A főjelzőn sebesség-csökkentés nélkül tovább-haladást engedélyező jelzés várható A főjelzőn Megállj! jelzés várható 43 Előadó: Horváth Bálint

44 Előjelzővel egyesített alak főjelző
44 Előadó: Horváth Bálint

45 Ismétlőjelző A fény főjelző és az előjelzője között vagy pedig két fény főjelző között ismétlőjelzőt akkor kell alkalmazni, ha a főjelző jelzései a szabadlátás korlátozottsága miatt nem láthatók a mozdonyról, vezérlőkocsiról az előírt rálátási távolságból. Az ismétlőjelző nem ad sebességjelzést, hanem csak azt jelzi, hogy a következő fény főjelzőn továbbhaladást engedélyező, vagy továbbhaladást megtiltó jelzés van-e akkor, amikor a vonat eleje az ismétlőjelzőhöz érkezik. Az ismétlőjelző jelzőlapján a továbbhaladást engedélyező vagy a továbbhaladást megtiltó állásra utaló jelzés fölött fehér fény van. 45 Előadó: Horváth Bálint

46 Útsorompót ellenőrző fedezőjelző
„Megállj!”: a fénysorompón a megtévesztő fehér fény megmaradt Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel: az útsorompó lezáródott Hívójelzés: a fénysorompó használhatatlan (sötét) Hívójelzés feloldása „Megállj!” Szabad Vmax Hívójelzés 46 Előadó: Horváth Bálint

47 Tolatásjelző Tolatásjelzővel egyesített fény főjelzőket is alkalmaznak. Ebben az esetben a fényjelző vörös fénye a tolatási mozgásokat is megtiltja. A tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzése azt jelzi, hogy az engedélyezett tolatás csak a tolatásjelzőig végezhető. 47 Előadó: Horváth Bálint

48 Tolatásjelző Szabad a tolatás: A tolatásjelző „Szabad a tolatás” jelzése engedélyezi: a) a tolatási mozgást a tolatásjelzőn túli vágányszakaszon is, az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt feltételek mellett, b) a sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló menet közlekedését, c) biztosított tolatásjelzők esetén az egyedül közlekedő mozdony tolató mozgásának megkezdését, d) a vasúti járműmérlegen alkalmazott tolatásjelzőn, a vasúti járműmérlegre történő ráhaladást. 48 Előadó: Horváth Bálint

49 Mellékvonali ellenőrző jelző
Mellékvonali Forgalomirányításra (MEFI) és a Mellékvonali Rádiós Forgalomirányításra (MERÁFI) berendezett vonalak vonatkeresztezésre kijelölt szolgálati helyein az egyes létesítmények (berendezések) működésének (használhatóságának) ellenőrzésére és a vonatszemélyzet részére történő visszajelentése céljából lehet alkalmazni. A Mellékvonali ellenőrző jelzők által adott jelzéseket a forgalomirányító rendelkezései egészítik ki. A fenti szolgálati helyeken az alkalmazható legnagyobb sebesség legfeljebb 30 km/h. Min. 200 méteres rálátási távolságot biztosítani kell. 49 Előadó: Horváth Bálint

50 Mellékvonali ellenőrző jelző
Bejárati irányú ellenőrző jelző: Szabad: rugós váltó végállásban, többi váltó, vágányzáró szerkezet szabványos, lezárt állásban, útsorompó használható Megállj! : rugós váltó nincs végállásban, vagy más váltó, vágányzáró szerkezet nincs szabványos, lezárt állásban Hívójelzés: útsorompó használhatatlan, max. 15 km/h-val meghaladható Szabad, hibajelzés: útsorompónak a biztonságot nem veszélyeztető hibája van Szabványos állás: ”Szabad” jelzés Kijárati irányú ellenőrző jelző: Ott szükséges, ahol az állomás területén útsorompó található, csak ennek használhatóságáról ad visszajelzést. Szabványos állás: ”Megállj!” jelzés, ami azt jelzi, hogy az útsorompó nyitott állapotban van, vagy még nem záródott le 50 Előadó: Horváth Bálint

51 Útátjárójelző mozdonyvezető fokozott figyelési kötelezettsége
Fénysorompóra figyelmeztető jel (vonat által vezérelt, nyíltvonali útátjárónál) szelvényszám mozdonyvezető fokozott figyelési kötelezettsége ” Figyelj” jelzés (egy hosszú hang a kürttel) adása, ha személy –, vagyon – vagy forgalombiztonsági ok indokolja. 51 Előadó: Horváth Bálint

52 Útátjárójelző Útátjárójelzőt kell elhelyezni:
— útsorompóval fel nem szerelt útátjárók előtt; — fénysorompóval felszerelt útátjárók előtt; — teljes sorompóval felszerelt útátjárók előtt; — ahol a Közlekedési Hatóság önálló gyalogos átkelőhely létesítését rendelte el. 52 Előadó: Horváth Bálint

53 Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző
Szabványos állása: sötét A közlekedő vonat hatására — kettő felváltva villogó, vagy egy villogó fehér fénnyel ad jelzést a vonatszemélyzet részére akkor, ha a fénysorompó lezáródott. 53 Előadó: Horváth Bálint

54 Vasúti átjáró kezdete jelző
közút felől úgynevezett Andráskereszt egy keresztező vágány kettő vagy több keresztező vágány 54 Előadó: Horváth Bálint

55 Egyszerű váltó váltójelzőinek jelzései:
Váltójelzők Ábralemezes (van kivilágítható változata) Forgólapos (fényvisszaverős kialakítású is lehet) Egyszerű váltó váltójelzőinek jelzései: A váltó a csúccsal szemben, illetve a gyök felől haladó menet részére is egyenes irányba áll. 55 Előadó: Horváth Bálint

56 Váltójelzők A váltó a csúccsal szemben haladó menet részére kitérő irányba áll. A váltó a gyökkel szemben haladó menet részére kitérő irányba áll. 56 Előadó: Horváth Bálint

57 Átszelési váltó váltójelzőinek jelzése
A váltó főirányból főirányba áll. A váltó mellékirányból mellékirányba áll. 57 Előadó: Horváth Bálint

58 Átszelési váltó váltójelzőinek jelzése
A váltó főirányból mellékirányba áll. A váltó mellékirányból főirányba áll. 58 Előadó: Horváth Bálint

59 Váltók ellensúlya Szabványos állás: álló helyzetű A betű
Szürke ellensúly: központi állítású váltó (ha van) Vörös-fehér ellensúly: helyszíni állítású váltó Sárga ellensúly: rugós váltó 59 Előadó: Horváth Bálint

60 Vágányzáró jelző „Megállj!” „Szabad!” Kötelező alkalmazni:
Fordítókorongon Tolópadon Átrakó vágányok zsámolyozó vágányain Csonkavágányok végén: csak „Megállj!” jelzést adó változat „Megállj!” „Szabad!” 60 Előadó: Horváth Bálint

61 Megállás helye–jelző a) állomásokon, megállóhelyeken és megállórakodóhelyeken a személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére akkor, ha azt személy- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, b) sajátcélú vasúti pályahálózatokon, csatlakozóvágányokon a fedezendő útátjárók előtt az útátjárót fedező dolgozó leszállása céljából, c) ipartelepek kapuja előtt a kapu nyitása vagy más fedezendő pont előtt fedezés céljából, d) fénysorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró előtt azon vágány mellett — az útátjáró fedezése vagy a fénysorompó kezelése céljából, — amelyen a vágányzár idejére a vonatérzékelést kikapcsolták, e) a MEFI, MERÁFI forgalomra berendezett vonalak szolgálati helyein a rugós váltóval kijelölt vonatfogadó vágány mellett a berendezés üzemszerű működtetése miatt. 61 Előadó: Horváth Bálint

62 Biztonsági határjelző
A Biztonsági határjelző a vasúti ágyazatba épített, fehér-fekete-fehér mázolású betongerenda vagy síndarab. A Biztonsági határjelző két összefutó vágány között azt a helyet jelöli meg, amelyen belül az egyik vágányon lévő járművek nem veszélyeztetik a másik vágányon történő vonatközlekedést, illetve tolatást. A megálló vonatokat mindenkor a bejárati vágány túlsó végén lévő biztonsági határjelzőn belül kell megállítani. 62 Előadó: Horváth Bálint

63 Tolatási határjelző A Tolatási határjelző állomások legkülső váltói után a nyílt pálya felé azt a helyet jelöli meg, amelyen túl csak akkor szabad tolatást végezni, ha a tolatásvezető a forgalmi szolgálattevőtől arra külön engedélyt kap. A jelzőt a bejárati jelzőn belül legalább 50 m-re — villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszoláson belül — kell elhelyezni. 63 Előadó: Horváth Bálint

64 Lassan bejárandó pályarész
Lassan bejárandó pályarész: ahol forgalmi szempontból a pályán alkalmazható sebességnél kisebb sebességgel lehet közlekedni. Értesíteni kell róla az érintetteket. Lassúmenet előjelző Lassúmenet eleje jelző Lassúmenet vége jelző 64 Előadó: Horváth Bálint

65 Lassúmenet előjelző fekete arab szám jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét lassan bejárandó pályarész elejétől számított általános fékúttávolságban kell kitűzni Kettős lassúmenet előjelző: motorkocsikra és mozdonnyal továbbított vonatokra eltérő sebességkorlátozás (alsó a motorkocsikra, felső a mozdonnyal továbbított vonatokra érvényes) 65 Előadó: Horváth Bálint

66 Járhatatlan pályarészek fedezése
Állomáson: csak Megállj-jelző Nyílt pályán: Megállj-jelző előjelző és Megállj jelző köztük általános fékúttávolság az előjelzőnek 200 m-ről láthatónak kell lennie Megállj-jelző kitűzése: járhatatlan pályarész kezdetétől 50 m-re Megállj-jelző előjelző Megállj-jelző 66 Előadó: Horváth Bálint

67 Munkaterületek fedezése
„Pályán dolgoznak” jelzővel, munka-területtől fékúttávolságban kitűzve A mozdonyvezető „Figyelj!” jelzést (egy hosszú hang a légkürttel) köteles adni. Kétvágányú pályán mindkét vágány mellé ki kell tűzni, akkor is, ha csak az egyiken van munkavégzés. 67 Előadó: Horváth Bálint

68 Villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők
Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző jelzése: „Áramszedőt le!” Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző jelzése: „Áramszedőt fel!” „Villamos mozdony állj!” Csak kitérő irányban álló váltón közlekedő mozdonyra vonatkozik 68 Előadó: Horváth Bálint

69 Kézijelzések I. Felhívás
A felhatalmazást végző dolgozó a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével vállmagasságban, mozdulatlanul a vonatkísérők felé fordítva tartja. Kiegészíthető Vonatkísérők a helyükre! jelzéssel (egy hosszú hang). 69 Előadó: Horváth Bálint

70 Kézijelzések II. Indulásra készen
vonatkísérők adják nappal egyik kar, sötétben fehér fényű lámpa magasan tartva személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója köteles zöld szegélyűn, fehér tárcsával adni a jelzést 70 Előadó: Horváth Bálint

71 Kézijelzések III. Felhívás az indításra
vonatindító jelzőeszköz, sötétben zöld fényű jelzőlámpa fel-le mozgatása a mozdonyvezető felé fordulva 71 Előadó: Horváth Bálint

72 Kézijelzések IV. Felhívás az áthaladásra
Menetrend szerint megálló nem személyszállító-, vagy forgalmi okból megálló személyszállító vonatok rendkívüli áthaladtatása céljából kell adni. Nappal összecsavart jelzőzászlót a vágányra merőlegesen nyújtott karral vízszintesen tartva, szabad kezével pedig a zászló felé intve kell adni. Sötétben zöld fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel- és lefelé mozgatva kel adni. 72 Előadó: Horváth Bálint

73 Kézijelzések V. Szabad az elhaladás
Használhatatlan vagy nem kezelt főjelző mellett nappal négyszögletes zöld jelzőtárcsát fel-le mozgatva, sötétben zöld fényű jelzőlámpát vízszintesen mozgatva kell adni az F.2. utasítás által előírt esetekben. 73 Előadó: Horváth Bálint

74 Kézijelzések VI. A vonat szétszakadt!
Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel- és lefelé, majd derékmagasságban kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé többször ismételve A vonat fogadására köteles dolgozó köteles adni, ha a vonat szétszakadását kétségbe-vonhatatlanul megállapítja; a vonaton nincs zárjelző. 74 Előadó: Horváth Bálint

75 Kézijelzések VII. Megállj
Nappal kibontott jelzőzászló vagy más tárgy, sötétben bármilyen színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatása a vonat felé fordulva A vonat fogadására köteles dolgozó köteles adni, ha a vonat elején egyik lámpa sem világít személy-, vagyon vagy forgalom-biztonsági ok szükségessé teszi. A megállítás okát közölni kell! Tolatás során gyakran alkalmazott jelzés (ekkor csak jelzőzászlóval vagy fehér fényű lámpával adható). Tolatáskor kiegészíthető jelzősíppal adott három rövid hanggal . 75 Előadó: Horváth Bálint

76 Kézijelzések VIII. Lassan
A váltókezelő, vagy a jelzés adására felhatalmazott más állomási dolgozó nappal kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé, sötétben fehér fényű jelzőlámpát vállmagasságban a vonat felé fordítva tart. „Lassan jelzést kell adni: — foglalt vágányra történő behaladáskor; — utasvédelmi okból; — egyidejű menetek szabályozásakor; — behaladás közben végzett tolatások alkalmával. 76 Előadó: Horváth Bálint

77 Kézijelzések IX. Távolodj tőlem!
Tolatás közben alkalmazzák. Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé. A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal. 77 Előadó: Horváth Bálint

78 Kézijelzések X. Közeledj felém!
Tolatás közben alkalmazzák. Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa vízszintes ide-oda mozgatása a mozdonyvezető felé. A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal (● ▬). 78 Előadó: Horváth Bálint

79 A mozdonyszemélyzet hangjelzései I.
Figyelj! : egy hosszú hang (▬). Főbb esetek, amikor a jelzést alkalmazni kell: útsorompó/fénysorompó használhatatlansága, mindenkor, ha adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, közösen használt vasúti és közúti hídhoz való közeledéskor a ráhaladás előtt, a „Pályán dolgoznak!” jelzőnél. Vonat állt meg a bejárati jelző előtt: kettő hosszú hang (▬ ▬) 79 Előadó: Horváth Bálint

80 A mozdonyszemélyzet hangjelzései II.
Tolást megkezdeni! : három hosszú hang (▬ ▬ ▬) mozdonyvezető adja a tolómozdony vezetőjének Tolást megszüntetni! : kettő hosszú, egy rövid és egy hosszú hang (▬ ▬ ● ▬) A féket húzd meg! : három rövid hang (●●●). sebesség szabályozása céljából, ha a mozgatandó jármúveken a kéziféket kezelik A féket ereszd meg! : Egy hosszú, egy rövid és egy hosszú hang (▬ ● ▬). 80 Előadó: Horváth Bálint

81 A mozdonyszemélyzet hangjelzései III.
A vonat indul! : Egy rövid hang (●). nem személyszállító vonat mozdonyvezetője indulás előtt és rendkívüli áthaladás közben, a személyszállító vonat mozdonyvezetője pedig rendkívüli megállás esetén, indulás előtt, valamint rendkívüli áthaladás közben köteles adni. Veszély! jelzés. : „A féket húzd meg!” jelzés többször egymás után (●●● ●●● ●●●). Ha a mozdonyvezető szükségesnek látja. A vonatkísérők kötelesek előbb a vészféket, majd a kéziféket működtetni. A vonatot vészfékkel állították meg. : „A féket ereszd meg!” jelzés kétszer (▬ ● ▬ ▬ ● ▬). 81 Előadó: Horváth Bálint

82 Vonatok elejének és végének jelzése
Vonat elejének jelzése: homlokfalon 2 db, ezek felett pedig középen 1 db fehér fényű lámpa (tolt vonatnál 1 db fehér fényű lámpa a homlokfalon) Vonat végének a jelzése: 1 db kör alakú, fehér szegélyű, vörös színű fényvisszaverős kialakítású zárjelző tárcsa. Sötétben a vonat végén beépített egy vagy két lámpát is be kell kapcsolni úgy, hogy vörös fénnyel világítson. Tolatást végző járművek: tolatást végző mozdony elejét és végét 1 vagy 2 fehér fényű lámpával kell jelezni 82 Előadó: Horváth Bálint

83 Figyelembe nem veendő jelzők
Alakjelző: jelzést adó berendezés el van távolítva róla Fényjelző: jelzőlámpái fekete-sárga lemezzel letakarva 83 Előadó: Horváth Bálint

84 Figyelmen kívül hagyandó jelzők:
Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő használhatatlan fehér árbocú térközjelzőket és azok jelzéseit a vonatközlekedés lebonyolítása során, figyelmen kívül kell hagyni. A vonatok személyzetét minderről Írásbeli rendelkezés útján értesíteni kell. 84 Előadó: Horváth Bálint

85 Érvénytelen jelzők átmenetileg üzemen kívül helyezett főjelző, előjelző, ismétlőjelző, tolatás- és gurításjelző jelzést adó alkatrészére, illetve jelzőlapjára fekete-sárga sávos ferde keresztet — érvénytelenítő jelzést — kell erősíteni. A vonatok személyzetét minderről Írásbeli rendelkezés útján értesíteni kell. Bejárati jelzőt és előjelzőjét csak akkor szabad érvényteleníteni, ha a jelzőket már pótolták. 85 Előadó: Horváth Bálint

86 Érvénytelen jelzők: Ha a vonat olyan előjelzőhöz, ismétlőjelzőhöz vagy főjelzőhöz közeledik, amelyen érvénytelenítő jelzés van, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző érvénytelenségéről, — függetlenül attól, hogy a jelző milyen állásban van — a vonattal: — az előjelzőtől, illetve az ismétlőjelzőtől úgy kell továbbhaladni, mintha az a főjelzőn „Megállj!” jelzés várható jelzést adna és a főjelzőnél meg kell állni; — a főjelző előtt meg kell állni, majd megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a kapott értesítésnek megfelelően cselekedni. 86 Előadó: Horváth Bálint

87 Használhatatlan jelzők:
Használhatatlannak kell minősíteni a jelzőt akkor, ha: a) az bármely ok miatt nem kezelhető, vagy nem működik, b) a jelzést adó alkatrésze sérült, törött, vagy feles állásban van, c) az kétes jelzést ad, d) olyan mértékben megsérül (pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját nem képes betölteni. 87 Előadó: Horváth Bálint

88 Használhatatlan alak főjelzők:
A vonatok személyzetét értesíteni kell a jelző használ-hatatlanságáról. Ha „Megállj!” állásban válik használhatatlanná, ki kell világítani Ha továbbhaladást engedélyező vagy feles állásban válik használhatatlanná: Meg kell kísérelni „Megállj” állásba állítani. Ha ez nem lehetséges, a vonat személyzetét a jelző állásáról értesíteni kell. A főjelzőhöz Megállj-jelzőt, az előjelzőhöz Megállj-jelző előjelzőjét kell kitűzni. Mindkét esetben „Szabad az elhaladás!” jelzéssel vagy élőszóval kell a vonatok közlekedését szabályozni. 88 Előadó: Horváth Bálint

89 Használhatatlan fényjelzők:
A vonatok személyzetét értesíteni kell róla. Használhatatlan fény főjelzőn a vörös, előjelzőn a sárga fényű lámpát működtetni kell. Ha ez nem lehetséges, sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén bejárati jelzőre és nem biztosított fény térközjelzőre vörös, előjelzőire pedig sárga fényű lámpát kell elhelyezni. A vonatközlekedést „Szabad az elhaladás!” jelzéssel, vagy élőszóval, vagy Hívójelzéssel kell szabályozni 89 Előadó: Horváth Bálint

90 Használhatatlan fényjelzők:
Ha valamely fény főjelző lámpája nem világít és a jelző használhatatlanságáról a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezést, akkor köteles a vonatot a főjelző előtt megállítani, s onnan csak az F.2. sz. Forgalmi Utasításban szabályozott módon szabad elindulni és továbbhaladni. 90 Előadó: Horváth Bálint


Letölteni ppt "F.1. számú Jelzési Utasítás alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések