Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. február 11. Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. február 11. Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. február 11. Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események

2 SZÁMVITEL A SZÁMVITEL a vállalkozás működése során bekövetkezett gazdasági események előre meghatározott rendszerben történő megfigyelése, mérése, feljegyzése, ellenőrzése, elemzése és közlése. E számviteli tevékenység célja az összesített pénzügyi kimutatások, beszámolók előállítása, amelyek bemutatják pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetünket és az abban bekövetkezett változásokat. 2

3 INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 3 MEGBÍZHATÓ ÉS VALÓS KÉP

4 Mi a beszámoló? Szt. 4. § (1) A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről. 4

5 BESZÁMOLÓ Beszámolási időszak: az üzleti év Ált. egy naptári év Fontos időpontok: – Fordulónap: december 31. – Letétbehelyezés napja: május 31. – Beszámoló készítésének napja. Beszámoló alátámasztása leltár, könyvvezetés 5

6 A JELENLEGI BESZÁMOLÓ TARTALMA MÉRLEG (számszaki) – a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyonunk nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. EREDMÉNYKIMUTATÁS (számszaki) – megmutatja a működésünk eredményességére ható tranzakciók (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. CASH FLOW KIMUTATÁS (számszaki) – megmutatja a pénzkészletünkre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek, pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. (Üzleti jelentés) Könyvvizsgálói jelentés Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Eredménykimutatás Mérleg

7 A JELENLEGI BESZÁMOLÓ TARTALMA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (szöveges) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET (szöveges) – a megbízható és valós összkép bemutatásának nélkülözhetetlen eszköze, amely számszaki adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz. A benne szereplő információk egy része törvényi előíráson alapul, egy másik része pedig a megbízható és valós összkép bemutatásának következménye. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (szöveges) – csak bizonyos esetekben kötelező KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS (szöveges) – csak bizonyos esetekben kötelező – A független könyvvizsgáló feladata: a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet szabályszerűségének, és valódiságának ellenőrzése; a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet szabályszerűségének, és valódiságának ellenőrzése; a számviteli törvény valamint a társasági szerződés (alapszabály) betartásának ellenőrzése; a számviteli törvény valamint a társasági szerződés (alapszabály) betartásának ellenőrzése; a beszámoló véleményezése, hitelesítése (záradékkal való ellátása). a beszámoló véleményezése, hitelesítése (záradékkal való ellátása). Nem része a beszámolónak, esetenként kísérője Nem része a beszámolónak, esetenként kísérője ÜZLETI JELENTÉS (szöveges) ÜZLETI JELENTÉS (szöveges) – (az éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozások számára kötelező) célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és az üzletmenetet a tényleges körülményeknek megfelelően mutassa be. (Üzleti jelentés) Könyvvizsgálói jelentés Kiegészítő melléklet Cash flow kimutatás Eredménykimutatás Mérleg

8 Beszámolók fajtái Fajtái: a) éves beszámoló, b) egyszerűsített éves beszámoló, c) összevont (konszolidált) éves beszámoló, d) egyszerűsített beszámoló. Új! Mikrogazdálkodói beszámoló (398/2012 (XII.20) Korm.rendelet)

9 Mikrogazdálkodói beszámoló Ha: – Üzleti év= naptári év – Nem könyvvizsgálatra kötelezett – Két egymást követő évben a mérleg fordulónapján a 3 mutatóból kettőben a határérték alatt van: Mérlegfőösszeg: 100 MFt Éves nettó árbevétel: 200 MFt Átl. Foglalkoztatotti létszám: 10 fő 9

10 Miben új? Számos egyszerűsítés: – Nincs kiegészítő melléklet – Nincs üzleti jelentés – Nem kell számviteli politika (mivel számos választási lehetőséggel nem élhet) 10

11 Nézzük meg egy tetszőleges cég közzétett beszámolóját! http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ 11

12 MÉRLEG A vagyoni helyzet statikus leírása egy adott időpontban FÉNYKÉP (állapot, STOCK) Az üzemi (üzleti), pénzügyi és rendkívüli események leírása FILM folyamat (FLOW) Források Eszközök Vagyoni helyzet változása Hozamok Ráfordítások Jövedelmi viszonyok változása MIT MUTAT A MÉRLEG ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS? EREDMÉNYKIMUTATÁS Gazdasági esemény 12

13 MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN 13

14 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 14 II. Tárgyi eszközök Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tartós részesedések Tartós követelések Beruházások III. Befektetett pénzügyi eszközök I. Immateriális javak Tartós egyéb értékpapírok Ingatlanok Egyéb berendezések Műszaki berendezések + AÁAÉ, Kísérleti fejlesztés AÉ, Üzleti érték

15 B) FORGÓESZKÖZÖK 15 II. Követelések Anyagok Áruk Egyéb követelések Bankbetétek Váltókövetelések IV. Pénzeszközök I. Készletek Késztermékek Vevőkkel szembeni követelések Befejezetlen termelés Pénztár, csekkek Forgatási célú egyéb értékpapírok III. Értékpapírok Forgatási célú részesedések Saját részvény vagy üzletrész SAJÁT TERMELÉSŰ VÁSÁROLT

16 MÉRLEG A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E) CÉLTARTALÉK F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN 16

17 Feladatok

18 Sors zám TételHelye a mérlegben 1.Az igazgató által használt személygépkocsiEszközök / Befektetett e. / Tárgyi eszközök 2.Termelő berendezések 3.A vállalat alaptőkéje 4.Aktív időbeli elhatárolások 5.Áruszállításra használt tehergépjármű 6.Vásárolt szabadalom 7.Tartozások az adóhatóságnak 8.Üzemépületek 9.Készpénz 10.Értékesített áru még ki nem fizetett ellenértéke

19 Sors zám TételHelye a mérlegben 11.Értékesített áru még ki nem fizetett beszerzési ára 12.Árubeszerzésre fizetett előleg 13.Irodabútorok 14.Éven belül elhasználódó szerszámok 15.Vásárolt 2 hónapos futamidejű értékpapír 16.1 évre lekötött bankbetét 17.Tőketartalék 18.Negatív előző évi eredmény 19.Spekulációs céllal vásárolt kötvények 20.Értékesítésre vásárolt tehergépkocsi

20 Sors zám TételHelye a mérlegben 21.8 hónapra kapott kölcsönök 22.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 23.Áruk 24.Csomagoló gépsor 25.Árubeszerzésből származó tartozások 26.Üzembe helyezés előtt álló gépsor 27.A vállalat által 2 hónapra kibocsátott kötvények 28.ÁFA tartozás 29.ÁFA visszaigénylés 30.Késztermékek 31.Gyártó gépsor beszerzésére fizetett előlegek 32.Munkavállalókkal szembeni tartozások

21 1.Tárgyévi nyereség/veszteségSaját tőke 2.Árubeszerzésből származó tartozás 3.A vállalat törzstőkéje 4.A vállalat által kibocsátott kötvények 5.Vevőktől kapott előlegek 6.Korábbi évek kumulált eredménye 7.Felvett beruházási hitel 8.Értékesített eszköz nyeresége 9.Rövid lejáratra kapott kölcsönök 10.Munkavállalók ki nem fizetett bére 11.Adóhatósággal szembeni tartozások

22 MegnevezésÖsszeg (adatok ezer forintban) 4 évre kibocsátott kötvények1.600 Aktív időbeli elhatárolás200 Vevő tartozása600 3 évre lekötött bankbetét1400 Kiegyenlítetlen szállítói számla800 Szoftverek1.000 Bankbetét1.600 Befejezetlen épület saját használatra1.000 Jegyzett tőke7.000 Eredménytartalék100 Ügyviteli számítógépek2.000 Áruk1.200 Vevőktől kapott előlegek500 Mérleg szerinti eredmény…….

23 Feladatok 1. Vállalatunk 100.000,- Ft készpénzért alapanyagot vásárolt. Eszközök / Forgóeszközök / Készletek / Anyagok : + 100.000,- Ft Eszközök / Forgóeszközök / Pénzeszközök / Pénztár: - 100.000,- Ft. 2.A számlavezető bankunk jóváírt a bankszámlánkon 1.500.000,- Ft forgóeszközhitelt. 3.Vállalatunk 500.000,- Ft értékben árut vásárolt. Az ellenértéket a szállítónak készpénzzel kifizettük. 4.Vállalatunk 300.000,- Ft értékű árut értékesített 500.000 Ft készpénzért. 5.A bank értesítése szerint beruházási hitelünkből törlesztettünk 200.000,- Ft-ot. 6.Vállalatvezetőnk 300.000,- Ft készpénzt vett fel a bankszámlánkról.

24 Feladatok 7. A vevőnk átutalt 400.000 Ft tartozást. 8. Vállalatunk nem készpénzért értékesítette 500.000,- Ft értékű anyagkészletét 650.000,- Ft-ért. 9. Elszámolják és azonnal átutalják a béreket és a bérjárulékokat. Bruttó bér: 500.000,- Ft, a munkaadót terhelő bérjárulékok: 200.000,- Ft. 10. Vállalatunk 2.000.000,- Ft beruházási hitelt vett fel 5 évre a számlavezető pénzintézettől. A hitelt a bank jóváírta, a bank értesítése megérkezett.


Letölteni ppt "SZÁMVITEL (BMEGTM400) 2014. február 11. Beszámoló részei A mérleg Alapvető gazdasági események."

Hasonló előadás


Google Hirdetések