Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kényszer menetirányváltás Rétlaki Győző TEB Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kényszer menetirányváltás Rétlaki Győző TEB Központ."— Előadás másolata:

1 Kényszer menetirányváltás Rétlaki Győző TEB Központ

2 Menetirány váltása szigetelés kikapcsolással Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

3 Jogszabályi háttér: 9276/1 Feltétfüzet + minta kapcsolás 106414/1996. TEBF jóváhagyás Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

4 Előzmények: 1986 Dombóvár-elágazás – Vásárosdombó kísérleti állomásköz Dr. Pálfalvi Sándor tervei alapján Második foglaltságérzékelés nélkül A két forgalmi szolgálattevő együttes, összehangolt tevékenységével Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

5 Szükségessége: A foglaltságként jelentkező hibák hatásainak kiküszöbölése A térközre telepített vonali sorompók üzemkészségének megőrzése A vonatok jelzőkezeléssel való közlekedtetése Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

6 Feltételek: Második foglaltságérzékelés bevezetése Független legyen az elsőtől A két rendszer információi összefuttathatók legyenek Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

7 Második foglaltságérzékelés: A tengelyszámláló: — az állomásközt egyben ellenőrzi — a kerékérzékelőt mindig ugyanarra a sínszálra célszerű telepíteni — egyik állomáson van a központi egysége Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

8 Ellenőrzés: Az állomásközt ellenőrző, a térközi sínáramkörökkel párhuzamosan működő tengelyszámláló állapotát a forgalmi szolgálattevő részére folyamatosan vissza kell jelenteni azon az állomáson, ahol a tengelyszámláló központi egységét elhelyezték. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

9 Ellenőrzés: Ugyanezen az állomáson a forgalmi szolgálattevőnek a szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjével egyeztetve a térközszakaszok foglaltságát visszajelentő jelfogók húzott állapota mellett legyen lehetősége a tengelyszámláló alaphelyzetbe állítására. (Telefonos egyeztetés.) Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

10 Követelmények: tengelyszámláló berendezés alkalmas kezelő – visszajelentő felület a vonali és a tengelyszámláló berendezés kapcsolata a térközi vágányjelfogók szolgáltatta függőségek ideiglenes áthidalását biztosító vonali áramkör Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

11 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: nem igényelhet sínáramkört, a számlálási pontoknak irányérzékenynek kell lenniük a számláló pontok folyamatos jelenlét– ellenőrzését meg kell oldani olyan módon, hogy a villamosan működőképes érzékelő sínről való eltávolítását is érzékelje Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

12 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: a MÁV hálózatán számolni kell 15 km-t elérő állomástávolsággal, ezért legyen alkalmas ennek áthidalására a számlálómű és a számláló pontok között legfeljebb 2 eret szabad felhasználni Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

13 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: a számlálási kapacitás legyen akkora, hogy az állomásközben előforduló legnagyobb tengelyszámot is legyen képes regisztrálni. Az esetleges túlcsordulást a berendezés külön jelezze. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

14 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: A biztonsági feltételek teljesülését biztonságigazolással, a nagy működési biztonságot minőségellenőrzéssel kell garantálni. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

15 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: Az érzékelő elemek a MÁV-nál használatos sínprofilhoz illeszthetők legyenek. A berendezések üzembe helyezésekor a már meglévő, az átlagosnál magasabb zavartatású MÁV kábelek legyenek felhasználhatók. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

16 Kábelek zavartatása: „Földes” áramkörök (sarkítás állomásról, állomási indítás: A és Vt legyen érpár) 13 kHz sínáramkörök (érnégyes!) Kapcsolóüzemű tápegységek által keltett zavar (SAT-4) Vonali sorompó szaggatott visszajelentése Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

17 Követelmény: A T1 – T2 – Tcs jelfogók ejtésellenőrzését meg kell oldani. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

18 T1 - T2 - Tcs jelfogók ejtésellenőrzése: A vonali foglaltság érzékelése egy állomásvég esetében az alapáramkör szerint kialakított bekötésű T1, T2, Tcs jelfogókkal nem tekinthető biztonság-technikailag kielégítőnek az alábbiak miatt: A T1, T2, Tcs jelfogók ejtésre ellenőrizve nincsenek, ezért a húzott állapotuk sem adhat megfellebbezhetet- len információt. Azért, hogy ennek ellenére a menetirányváltás feltéte- léül szabott szabad állomásköz állapotot viszonylagos biztonsággal lehessen vizsgálni; mind a kérő, mind a hozzájáruló állomásvégen egymástól független áramkörben működtetett jelfogókkal történik a foglaltság hiányának megállapítása. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

19 T1 - T2 - Tcs jelfogók ejtésellenőrzése: A két vizsgálat együttesen biztonsággal megállapíthatja az állomásköz szabad voltát. (ld. D-55 0008B-A-605 rajzsorozat!) A vonali áramkörben bekövetkező helytelen működés hatására egy adott térközszakaszt a visszajelentő jelfogója jelezhet nem foglaltnak. Ezért: az egy oldalról történő vizsgálattal egy állomásköz szabad állapotát nem szabad teljes értékűként elfogadni a visszajelentő jelfogók ejtésvizsgálata nélkül! Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

20 T1 - T2 - Tcs jelfogók ejtésellenőrzése: TE ReRe 2309: (alapállás ellenőrzés) legalább kijáratra TF TE ++  T1 2  T2 2 2 TF TE TF TE TF  Tcs TF TE TF TE Kér nyg Tgsz alap + Mir Bej Tgsz alap TF 2605 Tcs (3-as jelleg) TE TF 2605 T2 (5-ös jelleg) TE 2605-7: (alapállás ellenőrzés) Kiz visszahúzásakor Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

21 Kialakítás: T1 T2T3Tcs Elsődleges foglaltságérzékelés: sínáramkörök Másodlagos foglaltságérzékelés: tengelyszámláló (állomásköz vizsgálata egyben) Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

22 Kialakíthatósági változatok: 1A látszólagos foglaltság(ok) hatásának áthidalása csak a két állomásvégen. A vonal nem veszi észre. 2A „függőség kikerülése” parancs ellenőrzött végigküldése a vonalon. A vonal együtt működik. ►A második valósult meg. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

23 A függőségek betétele: A tengelyszámláló által szolgáltatott „vonal szabad” állapotot a menetirányváltásban a térköz- visszajelentő jelfogók érintkezőivel sorban kell ellenőrizni. A függésnek mindkét menetirány esetén érvényesülnie kell. A tengelyszámláló berendezés helyes működésének ellenőrzése érdekében az általa szolgáltatott „vonal foglalt” információt a vonali ismétlőzár áramkörökben vizsgálni kell. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

24 F A függőségek betétele: T2 T1 Tcs F HjKér T.KO Tü Tf M2M1 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

25 A nagy „trükk”: 1 4 6 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

26 Működés: 1. Minden rendszer jó 2. Tgsz. foglalt: menetirány fordítás SziKi kezeléssel 3. Tgsz. foglalt: alapba tétel 4. Térköz foglalt: kényszer menetirányváltás 5. Mindkettő foglalt Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

27 Követelmények: A rendelkezésre álló ponált és negált információkat biztosító kimenetek mindegyikét fel kell használni; A vonali biztosítóberendezés menetirányváltó áramkörében csak a KMV kezelés időtartamára a térközi szigeteltsínek foglaltságát ellenőrző függőségeket ki kell iktatni; A kiegészítéseket minimális módosításokkal kell megvalósítani. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

28 Megvalósítások: A menetirányváltó áramkörök biztonságosabbá tétele: a „nem használt” ér rövidre zárásával m1 és m2 jelfogók által az 1-es jelleg „darabolásával” emiatt az m1 és m2 jelfogót 3/2-re kellett cserélni (sorosan működik a Tcs csévéjével) Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

29 Méretezzünk! Tcs 3 2 3 2 m1 S 4 1 S 2 1 F TérközSorompóKérés AM AM km 2/1 F 220 30 4/1 S 245 333 100 3/2 S 270 333 100 2/3 S 330 333 100 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

30 A menetirányváltó áramkörök biztonságosabbá tétele: M2m1 1 3 M1 m2 S 2 3 M1 m2 M1 M2 m1m2m1M1 M2 S 2 3 m1 M2 M1m2 2 1 2 3 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

31 Megvalósítások: Bejárati menetiránynál a szomszéd állomásról működtetett TM! bevitele az állomásra: 6-os jelleg “átugrató” kapcsolása, vagy külön 6a ér biztosítása (D-70 mindig) beszabályozás 8,7 mA. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

32 6-os jelleg „átugratása”: s QQ 1 2 t1 2*4000Ω TM! 0 1 6 1 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

33 Megvalósítások: Mindkét TM! kezelés meglétének ellenőrzése a közvetítő jelfogó áramkörében. KMV és T.KO. nyomógombjelfogók kölcsönös kizárása: háromszori együttes kezeléssel minden foglaltságot ki lehetne kapcsolni. KMV menetirány függő, ezért a T.KO. is csak kijáratra hatásos. Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

34 TM! szinkron ellenőrzése (D-55): KMV TM! KMV T.KO KMV TM! KMV T.KO TM!/KiTM!/Be Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

35 KMV1 KMV2 TM! szinkron ellenőrzése (D-70): KMV1 TM! T.KO TM!/Be2TM!/Be TM!/Ki2TM!/Ki Bek M4 (kijárat) Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

36 D-70 vonali csatlakozás: M2 ÜT M2 TMbeTMkiTMki2 TMbe 6436a1 TMbe2Tmki 2TMki TMbe 2 TI Menetirány: kijárat Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

37 D70 csatlakozás: MATÜA 19 20 21 22 23 4F2F3F1F 2F 3F  4F F 47  6 W 1000  F 70V F Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

38 D70 csatlakozás: F TMK MATÜA 7 9 12 14 15 2 16 17 3 13 4 1 6  4F F TMK 1F 2F 3F 2F 3F  4F 3F 1.4 1.23-24 1.17-18 ÜA sáv pótló dugó 5.19 5.17 5.21 5.23 5. 1 3a 2b  4F F 5a 2h F3F2FF 1g 3c 2f 4b 2d 2b 1e 1a1c 1a 5c Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

39 Tengelyszámláló vizsgálata: A szigeteltsínek és a tengelyszámláló által szolgáltatott foglaltságok összehasonlítása: F jelfogóval. Tengelyszámláló kimenet ismétlő jelfogók: Tf és Tü. Szinkron működés ellenőrzése: E1 és E2 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

40 2 Tengelyszámláló csatlakozás: TM! Foglaltság jelzése Nullázó Q 2 5 Tü P 5 Tf TKO F E1E2 M1 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

41 Együttfutás vizsgálata: Q 4 3 E1 56Ω 1000μF 160V Q 4 3 E2 56Ω 1000μF 160V 96V= FF Tü Tf Tü Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

42 Ejtésellenőrzés: R KO TüTf F TM! T1 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás

43 Visszajelentések: TüTf E1E2 E1 KMV ~ Vill. Tz E1E2 Tz zümmer Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás


Letölteni ppt "Kényszer menetirányváltás Rétlaki Győző TEB Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések