Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kényszer menetirányváltás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kényszer menetirányváltás"— Előadás másolata:

1 Kényszer menetirányváltás
Kényszer menetirányváltás Rétlaki Győző TEB Központ

2 Menetirány váltása szigetelés kikapcsolással
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Menetirány váltása szigetelés kikapcsolással

3 Jogszabályi háttér: 9276/1 Feltétfüzet + minta kapcsolás
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Jogszabályi háttér: 9276/1 Feltétfüzet + minta kapcsolás 106414/1996. TEBF jóváhagyás

4 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás
Előzmények: 1986 Dombóvár-elágazás – Vásárosdombó kísérleti állomásköz Dr. Pálfalvi Sándor tervei alapján Második foglaltságérzékelés nélkül A két forgalmi szolgálattevő együttes, összehangolt tevékenységével

5 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás
Szükségessége: A foglaltságként jelentkező hibák hatásainak kiküszöbölése A térközre telepített vonali sorompók üzemkészségének megőrzése A vonatok jelzőkezeléssel való közlekedtetése

6 Feltételek: Második foglaltságérzékelés bevezetése
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Feltételek: Második foglaltságérzékelés bevezetése Független legyen az elsőtől A két rendszer információi összefuttathatók legyenek

7 Második foglaltságérzékelés:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Második foglaltságérzékelés: A tengelyszámláló: az állomásközt egyben ellenőrzi a kerékérzékelőt mindig ugyanarra a sínszálra célszerű telepíteni egyik állomáson van a központi egysége

8 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás
Ellenőrzés: Az állomásközt ellenőrző, a térközi sínáramkörökkel párhuzamosan működő tengelyszámláló állapotát a forgalmi szolgálattevő részére folyamatosan vissza kell jelenteni azon az állomáson, ahol a tengelyszámláló központi egységét elhelyezték.

9 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás
Ellenőrzés: Ugyanezen az állomáson a forgalmi szolgálattevőnek a szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjével egyeztetve a térközszakaszok foglaltságát visszajelentő jelfogók húzott állapota mellett legyen lehetősége a tengelyszámláló alaphelyzetbe állítására. (Telefonos egyeztetés.)

10 Követelmények: tengelyszámláló berendezés
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Követelmények: tengelyszámláló berendezés alkalmas kezelő – visszajelentő felület a vonali és a tengelyszámláló berendezés kapcsolata a térközi vágányjelfogók szolgáltatta függőségek ideiglenes áthidalását biztosító vonali áramkör

11 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: nem igényelhet sínáramkört, a számlálási pontoknak irányérzékenynek kell lenniük a számláló pontok folyamatos jelenlét– ellenőrzését meg kell oldani olyan módon, hogy a villamosan működőképes érzékelő sínről való eltávolítását is érzékelje

12 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: a MÁV hálózatán számolni kell 15 km-t elérő állomástávolsággal, ezért legyen alkalmas ennek áthidalására a számlálómű és a számláló pontok között legfeljebb 2 eret szabad felhasználni A két ér egy vonalkábel érpárat jelent.

13 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: a számlálási kapacitás legyen akkora, hogy az állomásközben előforduló legnagyobb tengelyszámot is legyen képes regisztrálni. Az esetleges túlcsordulást a berendezés külön jelezze.

14 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: A biztonsági feltételek teljesülését biztonságigazolással, a nagy működési biztonságot minőségellenőrzéssel kell garantálni.

15 A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás A tengelyszámlálóval szemben támasztott követelmények: Az érzékelő elemek a MÁV-nál használatos sínprofilhoz illeszthetők legyenek. A berendezések üzembe helyezésekor a már meglévő, az átlagosnál magasabb zavartatású MÁV kábelek legyenek felhasználhatók. Az „átlagosnál” nemzetközi összehasonlítást jelent, mert az alkalmazott tengelyszámláló nem hazai gyártmány.

16 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás
Kábelek zavartatása: „Földes” áramkörök (sarkítás állomásról, állomási indítás: A és Vt legyen érpár) 13 kHz sínáramkörök (érnégyes!) Kapcsolóüzemű tápegységek által keltett zavar (SAT-4) Vonali sorompó szaggatott visszajelentése

17 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás
Követelmény: A T1 – T2 – Tcs jelfogók ejtésellenőrzését meg kell oldani.

18 T1 - T2 - Tcs jelfogók ejtésellenőrzése:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás T1 - T2 - Tcs jelfogók ejtésellenőrzése: A vonali foglaltság érzékelése egy állomásvég esetében az alapáramkör szerint kialakított bekötésű T1, T2, Tcs jelfogókkal nem tekinthető biztonság-technikailag kielégítőnek az alábbiak miatt: A T1, T2, Tcs jelfogók ejtésre ellenőrizve nincsenek, ezért a húzott állapotuk sem adhat megfellebbezhetet-len információt. Azért, hogy ennek ellenére a menetirányváltás feltéte-léül szabott szabad állomásköz állapotot viszonylagos biztonsággal lehessen vizsgálni; mind a kérő, mind a hozzájáruló állomásvégen egymástól független áramkörben működtetett jelfogókkal történik a foglaltság hiányának megállapítása.

19 T1 - T2 - Tcs jelfogók ejtésellenőrzése:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás T1 - T2 - Tcs jelfogók ejtésellenőrzése: A két vizsgálat együttesen biztonsággal megállapíthatja az állomásköz szabad voltát. (ld. D B-A-605 rajzsorozat!) A vonali áramkörben bekövetkező helytelen működés hatására egy adott térközszakaszt a visszajelentő jelfogója jelezhet nem foglaltnak. Ezért: az egy oldalról történő vizsgálattal egy állomásköz szabad állapotát nem szabad teljes értékűként elfogadni a visszajelentő jelfogók ejtésvizsgálata nélkül! Próbaüzem: Szabadbattyán állomás február

20 T1 - T2 - Tcs jelfogók ejtésellenőrzése:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás T1 - T2 - Tcs jelfogók ejtésellenőrzése: 2309: (alapállás ellenőrzés) legalább kijáratra 2605 T2 (5-ös jelleg) + + + Tgsz alap Kér nyg Tgsz alap TE TF TE 2 T2 Mir Bej TE TE TE TE TF 2 Tcs TE TF TF 2605-7: (alapállás ellenőrzés) Kiz visszahúzásakor 2605 Tcs (3-as jelleg) Re TF TF 2 T1 TF TE TE TF

21 Kialakítás: Elsődleges foglaltságérzékelés: sínáramkörök
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Kialakítás: Elsődleges foglaltságérzékelés: sínáramkörök Másodlagos foglaltságérzékelés: tengelyszámláló (állomásköz vizsgálata egyben) T1 T2 T3 Tcs

22 Kialakíthatósági változatok:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Kialakíthatósági változatok: A látszólagos foglaltság(ok) hatásának áthidalása csak a két állomásvégen. A vonal nem veszi észre. A „függőség kikerülése” parancs ellenőrzött végigküldése a vonalon. A vonal együtt működik. A második valósult meg.

23 A függőségek betétele:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás A függőségek betétele: A tengelyszámláló által szolgáltatott „vonal szabad” állapotot a menetirányváltásban a térköz-visszajelentő jelfogók érintkezőivel sorban kell ellenőrizni. A függésnek mindkét menetirány esetén érvényesülnie kell. A tengelyszámláló berendezés helyes működésének ellenőrzése érdekében az általa szolgáltatott „vonal foglalt” információt a vonali ismétlőzár áramkörökben vizsgálni kell.

24 A függőségek betétele:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás A függőségek betétele: T2 F Hj Kér T1 T.KO Tcs Tcs Tf A zöld keretbe foglalt érintkezők korábban is az áramkörben voltak. Az F jelfogó működtetése miatt a bal oldali érintőhálózat a korábbiakhoz képest fordítva lett bekötve. M1 M2 F

25 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás A nagy „trükk”: 6 Egyvágányú pályán a TM! jelfogó második tekercse nincs bekötve. Az erek közé kapcsolt tartóáramkör akkor tud kialakulni, ha a fogadó állomáson is TM! kezelést alkalmaztak. A tartó akkor szakad meg, ha a polaritás visszafordul: a dióda lezár. 1 4

26 Működés: 1. Minden rendszer jó
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Működés: 1. Minden rendszer jó 2. Tgsz. foglalt: menetirány fordítás SziKi kezeléssel 3. Tgsz. foglalt: alapba tétel 4. Térköz foglalt: kényszer menetirányváltás 5. Mindkettő foglalt

27 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Követelmények: A rendelkezésre álló ponált és negált információkat biztosító kimenetek mindegyikét fel kell használni; A vonali biztosítóberendezés menetirányváltó áramkörében csak a KMV kezelés időtartamára a térközi szigeteltsínek foglaltságát ellenőrző függőségeket ki kell iktatni; A kiegészítéseket minimális módosításokkal kell megvalósítani.

28 Megvalósítások: a „nem használt” ér rövidre zárásával
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Megvalósítások: A menetirányváltó áramkörök biztonságosabbá tétele: a „nem használt” ér rövidre zárásával m1 és m2 jelfogók által az 1-es jelleg „darabolásával” emiatt az m1 és m2 jelfogót 3/2-re kellett cserélni (sorosan működik a Tcs csévéjével)

29 Méretezzünk! Tcs Térköz Sorompó Kérés AM AM km 2/1 F 220 30
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Méretezzünk! 3 4 2 m1 m1 2 1 1 S S F Térköz Sorompó Kérés AM AM km 2/1 F 4/1 S 3/2 S 2/3 S 3 Tcs 2

30 A menetirányváltó áramkörök biztonságosabbá tétele:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás A menetirányváltó áramkörök biztonságosabbá tétele: m2 M1 M2 m1 1 1 M2 M2 M1 M1 3 2 3 m1 3 M2 m2 M1 2 2 S S A menetirány érintők (2 db) zárása nem ellenőrzött. Ezek az érintők a szomszéd szekrényben elhelyezkedő m(x) jelfogó csévéjét tartják rövidzár alatt. (Mindig azt, amelyiknek a következő irányváltás során meg kell húznia - a másik áramköre szakadt.) M2 M1 m1 M1 m2 m1 M2 m2 3 2

31 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Megvalósítások: Bejárati menetiránynál a szomszéd állomásról működtetett TM! bevitele az állomásra: 6-os jelleg “átugrató” kapcsolása, vagy külön 6a ér biztosítása (D-70 mindig) beszabályozás 8,7 mA.

32 6-os jelleg „átugratása”:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás 6-os jelleg „átugratása”: 6 1 TM! QQ A teljes kapcsolás mellőzve. Lényeg: nem az ÜM egységbeli T1 van a vonali áramkörbe kötve, hanem a bemutatott 2 db jelfogó. 2 t1 2*4000Ω TM! 1 1 s

33 Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás
Megvalósítások: Mindkét TM! kezelés meglétének ellenőrzése a közvetítő jelfogó áramkörében. KMV és T.KO. nyomógombjelfogók kölcsönös kizárása: háromszori együttes kezeléssel minden foglaltságot ki lehetne kapcsolni. KMV menetirány függő, ezért a T.KO. is csak kijáratra hatásos.

34 TM! szinkron ellenőrzése (D-55):
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás TM! szinkron ellenőrzése (D-55): KMV KMV KMV KMV TM! TM! TM!/Be TM!/Ki T.KO T.KO

35 TM! szinkron ellenőrzése (D-70):
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás TM! szinkron ellenőrzése (D-70): Bek KMV1 KMV1 KMV2 KMV2 TM!/Be TM!/Be2 TM!/Ki TM!/Ki2 (kijárat) M4 TM! T.KO

36 D-70 vonali csatlakozás:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás ÜT D-70 vonali csatlakozás: TI M2 M2 M2 M2 TMbe TMbe2 Tmki 2 TMki TMbe2 TMbe TMki2 TMki Menetirány: kijárat 1 6a 3 4 6

37 D70 csatlakozás: MATÜA F 1F 2F 3F 4F 1F 1F 2F 3F F 4F 47  6 W
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás D70 csatlakozás: 1F 1F 2F MATÜA 3F F 4F 1F 2F 3F 4F F 47  6 W 1000 F 70V

38 D70 csatlakozás: MATÜA TMK F TMK TMK F F 2F 3F F F 4F 1F 2F 2F 3F 3F
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás D csatlakozás: MATÜA TMK F TMK TMK F F 2F 3F F F 4F 1F 2F 2F Itt nem szükséges a K mágnes, mert általában az egyvágányú pályán nem szükséges a ütem váltása. 3F 3F 3F 4F 4F 1a 1c 1e 2f 2d 1g 2h 2b 1a 1c 2b 3c 4b 5c 5a 3a ÜA sáv pótló dugó

39 Tengelyszámláló vizsgálata:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Tengelyszámláló vizsgálata: A szigeteltsínek és a tengelyszámláló által szolgáltatott foglaltságok összehasonlítása: F jelfogóval. Tengelyszámláló kimenet ismétlő jelfogók: Tf és Tü. Szinkron működés ellenőrzése: E1 és E2

40 Tengelyszámláló csatlakozás:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Tengelyszámláló csatlakozás: Foglaltság jelzése Nullázó M1 TKO F TM! 5 2 Tf 2 5 E1 E2 Q P

41 Együttfutás vizsgálata:
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Együttfutás vizsgálata: 96V= 1000μF 160V 56Ω 3 3 E1 E2 4 4 1000μF 160V 56Ω Q Q F F Tf Tf

42 Ejtésellenőrzés: KO T1 R F TM! Tü Tf
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Ejtésellenőrzés: T1 R F KO TM! Tf

43 Visszajelentések: ~ Tz zümmer Vill. E1 E2 E2 E1 E1 E2 KMV Tz Tü Tf
Rétlaki Győző: Kényszer menetirány váltás Visszajelentések: Vill. ~ E1 E2 E2 E1 E1 E2 KMV Tz Tf Tz zümmer


Letölteni ppt "Kényszer menetirányváltás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések