Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A járási és az önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése tréningek tapasztalatai XXIII. ORSZÁGOS JEGYZŐ – KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA KESZTHELY,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A járási és az önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése tréningek tapasztalatai XXIII. ORSZÁGOS JEGYZŐ – KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA KESZTHELY,"— Előadás másolata:

1 A járási és az önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése tréningek tapasztalatai XXIII. ORSZÁGOS JEGYZŐ – KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA KESZTHELY, 2015. SZEPTEMBER 16. „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Boros Péterné főtitkár Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 1

2 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A MANORKA projektről A projekt időtartama: 2013 szeptember 25-2016. április 30. Támogatást nyújtó szervezet: Norvég Alap (2009-2014) Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterület Projektgazda: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 2

3 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Projektpartnerek Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) Életen át tartó tanulásért Ügynökség Norvégiában (VOX) Belügyminisztérium (BM) Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Miniszterelnökség (ME) Magyar Faluszövetség (MFSZ) Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) Szövetség Az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) 3

4 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A projekt céljai A helyi demokrácia fejlesztése, az önkormányzati szövetségek norvég-magyar tapasztalatcseréje és szakmai együttműködés által. A nők szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése. Az önkormányzati tulajdonú cégek szerepének erősítése, norvég tapasztalatcsere programok és legjobb gyakorlatok gyűjtésével, terjesztésével. Az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform végrehajtása során. Az önkormányzati érdekképviseleti tevékenység hatékonyságának fokozása. A szakmai párbeszéd intézményrendszerének megújítása a kormányzat és az önkormányzati szféra között. 4

5 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A projekt 3 fő üzenete 1.A norvég – magyar önkormányzati kapcsolatokat fejlesztjük: A Norvég Alap számos önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztési célt támogat. Projektünkkel az önkormányzatokat kívánjuk hozzásegíteni a fejlesztési lehetőségek minél jobb kiaknázásához. 2.A tapasztalatcsere és a tanulás a hatékony fejlesztések záloga. A vezetés minősége nagyban befolyásolja a helyi közszolgáltatások és a közösségi élet színvonalát. A 2009- ben létrehozott Polgármester Akadémia projekt polgármesterképzésének résztvevőit a 2010-es választásokon 86%-ban újraválasztották. 3.A helyi önkormányzati érdekvédelmet erősítjük norvég tapasztalatokkal, szakértelemmel. A helyi önkormányzatok a helyi demokrácia letéteményesei. Példaképünk a KS a norvég szövetség, amely az ország egyetlen önkormányzati szövetsége 1972 óta (az 1903-ban alapított Városszövetség és az 1923-ban alapított Faluszövetség összeolvadásából) így a szektor egyik legjelentősebb szervezete. Saját székházzal és 220 alkalmazottal, számos szolgáltatást nyújt tagjainak. 5

6 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Szakmai munkacsomagok 1. Menedzsment Bizottság 2. Értékelő Csoport 3. Információ, kommunikáció és fenntarthatóság 4. Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése 5. Önkormányzati szövetségek kapacitásépítése 6. Járási és önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése 7. Szegénység elleni küzdelem 6

7 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Járási és önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése Mi történt eddig? Az együttműködés szakmai kereteit tartalmazó kétnapos tréninganyag kidolgozása Kiválasztott vezető trénerek Trénerek toborzása – 25 kormányzati és 25 önkormányzati tréner Trénerek felkészítő képzése - 2015. januárban Valamennyi megyében szakmai konzultációk szervezése a kormányzati szervek bevonásával (2015. januártól 2015. áprilisig) – megyei polgármesteri fórumok Az önkormányzatok részére pályázatot hirdettünk a tréningeken való részvételre (202 önkormányzati pályázat érkezett) 97 járásban tréning a járási hivatalok és az önkormányzati hivatalok vezetői, dolgozói számára az együttműködés kereteiről (2015. április – június). 7

8 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A képzési program A járási és az önkormányzati hivatalok között hatásköri és funkció megosztás alakult ki. Formális és informális együttműködés Kormányzati elvárás, hogy a járási hivatalok jelentsenek információs csatornát az önkormányzatok számára 8

9 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A képzés megvalósításáért felelős partnerek A projektkomponens fő felelőse a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Miniszterelnökség (ME) Belügyminisztérium (BM) 9

10 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A képzés kerete és céljai Az együttműködés fontossága. Helyi együttműködésben tapasztalható problémák és akadályok feltárása. Jó együttműködés kritériumainak meghatározása a már meglévő jó gyakorlatokon keresztül. Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés kereteinek meghatározása. Konkrét akcióterv készítése a problémákról. Egymás munkája elismerésének elősegítése, személyes kapcsolatok és kommunikáció javítása. A járáson belül működő önkormányzati hivatalok vezetőinek és munkatársainak együttműködésének megerősítése. 10

11 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Tervezett tréning típusok és megvalósításuk Egy járás-egy város 47 tréning (ebből 14-et megyei jogu városban tartottak) Egy járás – egy-két hasonló nagyságrendű település önkormányzati hivatala 16 tréning Egy járás-sok kis települési közös hivatal 14 tréning Egy járás-vegyes szerkezetű települések és hivatalaik 17 tréning Budapesti kerület-budapesti hivatal 3 budapesti kerületben volt (lesz) tréning: XIV. XV. XVI. 11

12 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 MANORKA tréningek a Magyarországi járásokban 12

13 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A képzés résztvevői TERV:Járási és polgármesteri hivatalok munkatársai, helyszínenként maximum 20 fő, összesen 1500 résztvevő TÉNY: 97 tréning, a résztvevők száma összesen: 1592 fő TERV: Járások részéről – hivatalvezető, helyettesek, okmányiroda vezetője, érintett szakigazgatási szervek vezetői TÉNY: Résztvevők: járási hivatalok, kormánytisztviselők összesen: 661 fő, ebből 179 fő vezető TERV: Önkormányzatok részéről: jegyző, az osztott hatáskörök tekintetében érintett területek felelős hivatali vezetői, polgármester, alpolgármester TÉNY: A tréningeken részvevő önkormányzat száma: 197, önkormányzati köztisztviselő: 832 fő, ebből vezető 151 fő. TERV: Szakszervezeti képviselők A teréningeken résztvevő szakszervezeti képviselők száma: 99 fő 13

14 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A tréningek általános jellemzői A járási hivatalok részéről figyelem és nyitottság, aktivitás a lebonyolítás során. Az önkormányzatok részéről „az érdeklődő tartózkodást” folyamatosan felváltotta az „éljünk a lehetőséggel” hozzáállás. A résztvevők fokozatosan a „Mi” tudat hatására – szakmai azonosságtudattal tekintettek egymásra. A tapasztalatok szerint szinte mindenütt a hasonló események évenkénti ismétlését szeretnék. Szigorúan politizálás-mentes gyakorlatok. Az országosan, vagy helyben „kényes ügyek” kerülése. 14

15 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A tréningeken felmerülő strukturális problémák Az informatikai rendszerek kétes minősége Kiszámíthatatlan jogszabályi környezet Bonyolult eljárásrend Alaultervezett létszámkeret, túlterhelt munkaerő. Kialakulatlan és elégtelen munkakörnyezet. A felvetődött problémák többsége nem helyi jellegű, leginkább a változásból adódóak. 15

16 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Az ügyfeleket érintő javaslatok Az ügyféltájékoztatók megjelenítése egymás honlapján. Egymás nyomtatványainak kihelyezése a másik hivatalában. A járási és az önkormányzati ügyfélfogadási idők szinkronizálása. Ügyfélképzés, például iskolai osztályok meghívása. Naprakész, ügykezelő szoftverek, központi jogszabályváltozás követéssel, frissítéssel. Tudatában kell lenni annak, hogy az ügyfelek nem hivatalt, hanem „ügyintézőt” választanak! 16

17 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Az ügysegéd intézményéről Ma még nehéz eldönteni, hogy átmeneti intézmény, vagy valóságos új szerep a közigazgatásban. Helyismerettel rendelkező közigazgatási, hatósági jolly-joker. Fel kell szerelni: tudással, technikával, online dokkolóval, valamennyi ügyfélfajta programozott leírásával. Jelenlegi jellemző helyzet: az önkormányzati hivatalok munkatársai maradék ügykörüket rendre túllépve segítik a polgárokat. 17

18 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A hivatalközi kapcsolatokról A tréningek vitathatatlan eredménye a személyes kapcsolatok fejlesztése, szakterületi párok kialakulása, egészséges kötelességtudat növelése. Egységes cél: a közösen végzett igazgatási szolgáltatások színvonalának, értékének emelése. Javaslatok: lakossági tájékoztatás a közös tevékenységről a hivatalok értékrendi szakterületi és személyi kontatktpontjainak azonosítása rendszeres közös csapatépítő tréningek szervezése szabályozott betekintés egymás adatbázisába közös pályázatok együttes fellépés jogszabály-módosítások ügyében A jó együttműködés nélkülözhetetlen feltétele: egységes közigazgatás, egységes vezetői- beosztotti jogállás, azonos előmeneteli és javadalmazási rendszer. 18

19 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Együttműködési megállapodások Kiemelt projekt cél. Garancia a hivatalok közötti együttműködést szolgáló, kapacitásnövelő programszerű cselekvésre. Tartalmi megegyezés: 47 tréningen. Megszövegezett dokumentum: 21 tréningen. Aláírt, jóváhagyott, kihirdetett okirat: 5 darab. 19

20 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A jó együttműködés receptje ahogyan azt egy jegyző látja 1.Végy két empatikus, szakmája, munkája iránt elkötelezett vezet ő t! 2.Elegyítsd gondolataikat, értékeiket! 3.F ű zerezd nyitott, lojális munkatársakkal! 4.Az együttm ű ködést a forráspontig hevítsd! 5.És végül tálald a tréningeken profi séf módjára! 20

21 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Elégedettségi monitor 21 nagyon jó – jó – nem jó 49% 42% 9% 67% 3% 30% elégedettség A képzési modulok alkalmazhatósága

22 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! ELÉRHETŐSÉGEINK: BUDAPEST, 1146 ABONYI UTCA 31. tel.: +36 1 338 4002 mkksz@mkksz.org.hu WWW.MKKSZ.ORG.HU www.facebook.com/mkksz


Letölteni ppt "A járási és az önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése tréningek tapasztalatai XXIII. ORSZÁGOS JEGYZŐ – KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIA KESZTHELY,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések