Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2015-ben felvett elsőéveseknek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2015-ben felvett elsőéveseknek."— Előadás másolata:

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2015-ben felvett elsőéveseknek

2 www.aok.pte.hu Tanulmányi Hivatal Török Gyöngyvér: Gyógyszerész és Fogorvos szak 72/536-001/35528 mellék gyongyver.torok@aok.pte.hu Klein Judit: Átvétel és kreditátvitel 72/536-000/31135 mellék judit.klein@aok.pte.hu Várda Nikolett: Általános orvos szak 2014,2015. 72/536-000/31517 mellék nikolett.varda@aok.pte.hu

3 www.aok.pte.hu Szeptember 7-től vizsgaidőszakig: Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Péntek: 8.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 12.00-16.00 Vizsgaidőszakban csak délelőtt! Telefon és e-mail: Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 Pénteken 8.00-13.30 Nyitva tartás

4 www.aok.pte.hu Ügyfélhívó rendszer Az ügyintézéshez sorszámot kell húzni ! Sorszám húzás: 1. Nyelv választás 2. Tanulmányok kezdési éve szerinti ügyintéző nevére kattintani  sorszám

5 www.aok.pte.hu Beiratkozás A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kellett a Tanulmányi Hivatalban leadni (hiánypótlás szeptember 4-éig) Eredeti példányt, valamint ezek A/4-es méretű aláírt, fénymásolt példányát kérjük (olvashatóan, kifogástalan minőségben): - személyi igazolvány és lakcímkártya - érettségi bizonyítvány - gimnáziumi bizonyítvány - nyelvvizsgák - többletpontokra jogosító iratok Ezen felül: - Beiratkozási lap aláírva (Modulo-ból nyomtatni) - 1 darab igazolványkép, név és a születési idő feltüntetésével - Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központban egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részvétel

6 www.aok.pte.hu ETR Beiratkozás: MODULOBAN: első év elején egyszer, utána bejelentkezés az ETR felületén keresztül  félévente aktiválnak, vagy passziválnak. Aktívként kurzust vehet fel, vizsgázhat, diákigazolvány kap, kollégiumot, ösztöndíjat. Passzívként ezeket nem kapják, a jogviszony igazoláson feltüntetjük, hogy passzív - egymás után egyszerre legfeljebb két féléven keresztül lehet passzív Kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés szintén ETR-en keresztül Novembertől Neptun -> Tájékoztatás e-mailben

7 www.aok.pte.hu ETR-Személyes adatok Taj-, adó- és bankszámlaszám kötelező, akkor is, ha nem önköltséges a hallgató. Beállítások: - Elérhetőségek: állandó/levelezési cím, e-mail cím megadása kötelező! - Üzenetek: e-mail - azonnali, és webes üzenet ENGEDÉLYEZÉSE! - Indítási beállítások: nyelv - Engedélyezni kell a felugró ablakokat - Csoportszám rögzítésre kerül Adatváltozás esetén 8 napon belül rögzíteni kell az ETR-ben. Állandó lakcímet írásos kérelemre TH ügyintéző változtat.

8 www.aok.pte.hu EHA, jelszó EHA kód nem változik, fontos megjegyezni! Jelszó: megváltoztatni!!! erős jelszó, ne adják ki, ne tárolják az EHA-val - jelszó: szigorúan titkos, azt senkinek kiadni nem szabad! - használat után ne felejtsenek el kilépni – különös tekintettel, ha többen használják a gépet

9 www.aok.pte.hu Félévkezdési teendők Kötelező kurzus felvétele és leadása: 2015. augusztus 31. 08:00 – szeptember 5. 24:00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény felvétele: 2015. augusztus 31. 08:00 – szeptember 11. 24:00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény leadása: 2015. augusztus 31. 08:00 – szeptember 9. 24:00 Kurzust felvenni, kurzusfelvételi időszakban lehet! - csak ETR-en keresztül lehet - csak aktív félévben

10 www.aok.pte.hu Kötelező tárgyak utólagos felvétele Kötelező tantárgy utólagos felvételére (beleértve a vizsgakurzusokat is) - a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott eljárási díj megfizetése után (4900,- Ft/ tárgy) - a kérvényt az eljárási díj befizetésének igazolásával együtt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni - 2015.szeptember 07-október 02.

11 www.aok.pte.hu Önköltséges képzés Az önköltséges képzésben résztvevők: - költségtérítési szerződés : Központi Tanulmányi Iroda megküldte - 2015. november 15. – Befizetési határidő (harmadik részlet) - költségtérítés csökkentést: szociális, tanulmányi és kredit alapon lehet kérni - önköltséges hallgatót a tanulmányi eredménye alapján átsorolhatjuk állami ösztöndíjas képzésre  PÁLYÁZAT első két aktív félév után  el kell érni egy bizonyos tanulmányi eredményt - évente változik, rangsor  aki eléri a határt, az is csak akkor mehet át, ha van megüresedett hely és nincs nála jobb eredményű hallgató

12 www.aok.pte.hu Tanterv Ajánlott tanterv: - félévre lebontva  ajánlott menetrend (mintatanterv) - ajánlott tanterv szerint a kötelező tárgyak felvétele és teljesítése fontos, különben lemaradnak Általános orvos szakon 360 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére - kötelező tárgyak (80%)  Ez kivétel nélkül kötelező !  3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 54 kredit (34 kredit +20 kredit diplomamunka) fakultatív tárgyak (5%) = 18 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. nyári gyakorlatok, testnevelés

13 www.aok.pte.hu Fogorvos szakon 300 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére - kötelező tárgyak (80%)  Ez kivétel nélkül kötelező !  3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 45 kredit (25 kredit +20 kredit diplomamunka) fakultatív tárgyak (5%) = 15 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. szakmai gyakorlatok, testnevelés

14 www.aok.pte.hu Gyógyszerész szakon 300 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére - kötelező tárgyak (80%)  Ez kivétel nélkül kötelező ! - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 45 kredit (35 kredit +10 kredit diplomamunka) fakultatív tárgyak (5%) = 15 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. szakmai gyakorlatok, testnevelés

15 www.aok.pte.hu Tanterv Kötelező tárgyakat, kritérium követelményeket kötelező teljesíteni, valamint megfelelő mennyiségű és elosztású kreditpontot kell gyűjteni az elektív és a fakultatív tárgyakból. Előfeltételes kötelező tantárgyak: egymásra épülő tárgyak vannak, ezeket csak meghatározott előfeltételek teljesítése után lehet felvenni. - vagy már teljesített tárgy kell a felvételhez, vagy két tárgy egyidejű felvétele - maximum három előfeltétel lehet - kötelező tárgynak csak kötelező előfeltétele lehet! Nyári gyakorlatok: kötelezőek. A tantervből látható, hogy kódok szerint a későbbiekben melyik gyakorlatra épül tantárgy.

16 www.aok.pte.hu ÁOSZ kötelező tárgyai: OOA-ANT Magatartástudomány 1. (Orvosi antropológia) OOA-BI1 Biofizika 1. OOA-BMA Közegészségtan 1. (A betegségmegelőzés alapjai) OOA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OOA-MET Biometria OOA-OET Magatartástudomány 2. (Orvosi etika) OOA-OKGAz orvosi kommunikáció gyakorlata OOA-ORK Orvosi kémia OOR-ELS Orvosi elsősegély OOR-OKA Orvosi kémia alapjai OOR-TE1 Testnevelés 1.

17 www.aok.pte.hu FOSZ kötelező tárgyai OFA-BI1 Biofizika 1. OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OFA-ORK Orvosi kémia OFA-PV1 Preventív fogászat 1. OFR-OKA Orvosi kémia alapjai OFR-TE1 Testnevelés 1.

18 www.aok.pte.hu GYOSZ kötelező tárgyai OGA-AN1 Analitikai kémia 1. OGA-AT1 Általános és szervetlen kémia 1. OGA-BM1 Biomatematika 1. OGA-FI1 Fizika-biofizika 1. OGG-GPRGyógyszerészi Propedeutika OGO-GB1Gyógyszerészi Biológia 1. OGR-ESEElsősegélynyújtás OGR-LAT Latin nyelv és gyógyszerészeti terminológia OGR-TE1 Testnevelés 1.

19 www.aok.pte.hu Foglalkozások Előadás, gyakorlat A foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az ETR-ben felvették az adott kurzust - A foglalkozások látogatása kötelező (beleértve az előadásokat is) - A gyakorlatokon, szemináriumokon a létszámellenőrzés kötelező, az eladásokon javasolt. - A hallgatók érdekében a kiscsoportos foglalkozásokon a csoportlétszám maximált – a csoportokba a tantárgyat felvett hallgatókat egyenletesen osztjuk el. A hallgató saját, ETR-es kurzuslistájának ellenőrzése a hallgató felelőssége.

20 www.aok.pte.hu Hiányzások A hiányzások elfogadásának szabályai: - az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb, mint 15 %-áról hiányzott  nem marasztalható el. - akinek hiányzása 15 és 25 % között volt  a tantárgyfelelős kivizsgálja az egyedi esetet  döntését aláírásával vagy annak megtagadásával jelzi. - akinek hiányzása eléri a 25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy anélkül)  vizsgára nem bocsátható.

21 www.aok.pte.hu Ismeretek ellenőrzése Gyakorlati jegy: - az évközi teljesítmény és dolgozatok(ZH) alapján - a szorgalmi időszak végén születik a jegy - vizsgára nem kell jelentkezni belőle - csak egy jegyet kap Vizsga: - 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az ETR-ben Szigorlat: - több témát magába foglaló nagy vizsga - 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az ETR-ben Értékemelő vizsga: - amikor egy legalább elégséges jegyet lehet jobbra javítani - írásos kérelemre TH jelentkezteti a hallgatót - minden esetben az utolsó jegy marad érvényben

22 www.aok.pte.hu Vizsgafeltételek Vizsgára csak az mehet, aki a tárgyból megszerezte a félév végi aláírást. Egy tárgyhoz több vizsgaidőpont van rendelve: - A vizsgaidőszak beosztása az eredményes vizsgázás alapja  a vizsgaidőszak elején menjenek el mindenből vizsgázni  a vizsgák nem mindig sikerülnek elsőre - Vannak szóbeli és írásbeli vizsgák. A jelentkezés módjáról és a határidőkről minden vizsgaidőszak előtt hirdetményt teszünk közzé, elolvasható a honlapon. - Vizsgákra feliratkozni: vizsga időpontját megelőző 1 munkanapig, leiratkozás 2 munkanapig! A tárgyhoz rendelt kredit elégséges érdemjegytől jár.

23 www.aok.pte.hu Vizsgafeltételek Kredit csak ötfokozatú érdemjegy alapján adható. - érdemjegyet a tanterv előírása szerint vizsga (szigorlatok, kollokviumok), vagy évközi teljesítmény (félévközi jegy, FJ) alapján adnak. - kötelező tárgy esetén a jegy megállapítása legalább két évközi (írásbeli, vagy szóbeli gyakorlati) számonkérés alapján történik. - a választható tárgyakat félévközi jeggyel értékelik. Az egyes vizsgák jelzése: - vizsga = A vizsga - javítóvizsga = B vizsga - ismétlő javítóvizsga = C vizsga - dékáni vizsga = D vizsga Dékáni méltányossági vizsga a tanulmányok során csak egyszer adható! Vizsgát tenni csak vizsgaidőszakban lehet!

24 www.aok.pte.hu Tanulmányi okokból történő elbocsátás FONTOS!!! 2015/2016-os tanévre felvételt nyert hallgatóknál: - az első két aktív szemeszter végére nem szerez meg 20 kreditet (ebből legalább 15-öt kötelező tantárgyból) - negyedik aktív szemeszterének végére nem szerez meg 40 kreditet (ebből legalább 20-at kötelező tantárgyból) - azonos tantárgyból tett sikertelen javító és ismétlő javítóvizsgáinak száma eléri az ötöt - 3-szori tárgyfelvétel a hallgatói jogviszonya megszűnik!

25 www.aok.pte.hu Hallgatói jogviszony megszűnése FONTOS!!! Megszűnik a hallgatói jogviszony továbbá ha: - egymást követő félévben kettőnél többször passzív  Hallgatót postán felszólítjuk

26 www.aok.pte.hu Tanulmányi okból történő átsorolás Átsorolás önköltséges képzésre: - az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában a Kar által meghatározott súlyozott tanulmányi átlaggal = 2,00 - az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kötelező kreditmennyiség 50%-át

27 www.aok.pte.hu Állami támogatási idő 12+2 állami ösztöndíjas félév (ÁOSZ) 10+2 állami ösztöndíjas félév (FOSZ, GYOSZ) áll rendelkezésre: - minden aktív félév beleszámít - korábban elhasznált félévek is (korábbi tanulmányok) Ha valaki a maximálisan igénybe vehető támogatási időt túllépi, önköltségesként folytathatja tanulmányait.

28 www.aok.pte.hu Évfolyamfelelős és csoportvezetők Csoportvezetők: - csoport ügyeit intézik - tartják a kapcsolatot a TH-val, oktatókkal - néha benézni a TH-ba, hogy van-e tennivaló Évfolyamfelelős: a csoportvezetőket fogja össze, és vizsgaidőszakban a tárgyfelelősökkel és oktatókkal egyeztet

29 www.aok.pte.hu Diákigazolvány Diákigazolvány: - október végéig érvényes az előző - Okmányiroda: Adategyeztető lap - Modulo: igénylés (Egyezzenek az adatok!) - KTI: 1400 Ft befizetése + adategyeztető lap leadása - Ezután igényelhető csak az ideiglenes diákigazolvány - Állandó lakcímre érkezik - Matrica átvétele

30 www.aok.pte.hu Hallgatói jogviszony igazolás Jogviszony igazolást csak 2015. szeptember 7-étől, csak személyesen adhatunk. - fel kell tüntetnünk, hogy mihez kell - pl. diákmunka, állami, önkormányzati támogatás, ösztöndíj, stb. Információt nem adunk ki a hallgatókról, még a szülőknek sem, jogviszony igazolást sem adunk nekik  a hallgatóval van szerződése az egyetemnek

31 www.aok.pte.hu Jelentkezés a Könyvtárba - Modulo beiratkozás után - ÁOK Könyvtár –ra kattintani - Könyvtári beiratkozás űrlap kiválasztás, kitöltés, mentés

32 www.aok.pte.hu HÖK SMS és Levelezőlista - Modulo beiratkozás után - ÁOK HÖK –re kattintani - Jelentkezés HÖK SMS és Levelezőlistára, kari e-mail cím igénylés űrlap kiválasztás, kitöltés, mentés

33 www.aok.pte.hu Ajánlott webfelületek PTE honlap: - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Kötelező ennek ismerete!!!!!) - Térítési és Juttatási Szabályzat (Kötelező ennek ismerete!!!!!) - Felsőoktatási törvény PTE-ÁOK weboldal: - Dékáni Utasítások - TH oldala: tanrend, órarend, hirdetmények (Kötelező!!!) Modulo: - beiratkozás, adatmódosítás Coospace: - félévközi tanulmányok (órai anyagok, tesztek, kérdések, konzultáció) E-mailek, webmailek, kurzusmail, vizsgamail OLVASÁSA NAPONTA!

34 www.aok.pte.hu Tanévnyitó 2015. Szeptember 7. 16:30 Dr. Romhányi György AULA - az évnyitó kötelező! - eskütétel

35 www.aok.pte.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2015-ben felvett elsőéveseknek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések