Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hasznos tudnivalók a 2013-ban felvett elsőéveseknek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hasznos tudnivalók a 2013-ban felvett elsőéveseknek"— Előadás másolata:

1 Hasznos tudnivalók a 2013-ban felvett elsőéveseknek

2 Tanulmányi Hivatal Török Gyöngyvér: Fogorvos és Gyógyszerész Szak
72/ /35528 mellék Glázer Adél: Általános orvos Szak 72/ /31517 mellék

3 Nyitva tartás Beiratkozás: 2013. augusztus 30-ig!!! Augusztus 29 .:
Szeptember 2-től vizsgaidőszakig: Hétfő, Szerda, Péntek: Kedd, Csütörtök: Vizsgaidőszakban csak délelőtt! Telefon és Hétfőtől csütörtökig Pénteken

4 Ügyfélhívó rendszer Hivatal helye: Első emelet, balra a folyosó végén
Az ügyfélhívó rendszer: - várakozás kiszámítható - ügyintézés gördülékeny és személyes Az ügyintézéshez sorszámot kell húzni! Menete: 1. Nyelv választás 2. Tanulmányok kezdési éve szerinti ügyintéző nevére kattintani  sorszám 3. Sorszám alapján az ügyintéző ügyfélforgalmának nyomon követése a képernyőn 3. Hívószáma megjelenik a képernyőn  lépjen az ügyféltérbe Kérjük, hogy amíg az Ön sorszáma a képernyőn nem jelenik meg, a folyosón várakozzon!

5 Beiratkozás A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kell a Tanulmányi Hivatalban leadni legkésőbb augusztus 30-ig: Eredeti példányt, valamint ezek A/4-es méretű aláírt, fénymásolt példányát kérjük (olvashatóan, kifogástalan minőségben): - személyi igazolvány és lakcímkártya - érettségi bizonyítvány - gimnáziumi bizonyítvány - nyelvvizsgák - többletpontokra jogosító iratok Ezen felül: - Beiratkozási lap aláírva (Modulo-ból nyomtatni) - 2 darab igazolványkép, név és a születési idő feltüntetésével - Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központban egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részvétel

6 Hallgatói nyilatkozat
Hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre - A magyar állami ösztöndíjas képzésre felvett személyek: jelentkező a beiratkozási lapon nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról

7 ETR Beiratkozás: MODULOBAN: első év elején egyszer, utána bejelentkezés az ETR felületén keresztül  félévente aktiválnak, vagy passziválnak. Aktívként kurzust vehet fel, vizsgázhat, diákigazolvány kap, kollégiumot, ösztöndíjat. Passzívként ezeket nem kapják, és a jogviszony igazoláson is fel lesz tüntetve, hogy passzív - egymás után egyszerre legfeljebb két féléven keresztül lehet passzív - 3x passziválás nem lehetséges  megszűnik a hallgatói jogviszony Kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés szintén ETR-en keresztül

8 ETR-Személyes adatok Taj, adó és bankszámlaszám kötelező, akkor is, ha nem önköltséges a hallgató. Beállítások: - Elérhetőségek: állandó/levelezési cím, cím megadása kötelező! - Üzenetek: - azonnali, és webes üzenet ENGEDÉLYEZÉSE! - Indítási beállítások: nyelv - Engedélyezni kell a felugró ablakokat - Csoportszám rögzítésre kerül Változás esetén 8 napon belül rögzíteni kell az ETR-ben. Állandó lakcímet írásos kérelemre TH ügyintéző változtat.

9 EHA, jelszó EHA kód nem változik, fontos megjegyezni!
Jelszó: megváltoztatni!!! erős jelszó, ne adják ki, ne tárolják az EHA-val - jelszó: szigorúan titkos, azt senkinek kiadni nem szabad! - használat után ne felejtsenek el kilépni – főleg, ha többen használják a gépet

10 Tanterv Ajánlott tanterv:
- félévre lebontva  ajánlott menetrend (mintatanterv) - ajánlott tanterv szerint a kötelező tárgyak felvétele és teljesítése fontos, különben lemaradnak Tantárgyak: - kötelező tárgyak (80%) Ez kivétel nélkül kötelező! 3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 34 kredit fakultatív tárgyak (5 %) = 18 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. nyári gyakorlatok, testnevelés

11 Tanterv Kötelező tárgyakat, kritérium követelményeket kötelező teljesíteni, valamint megfelelő mennyiségű és elosztású kreditpontot kell gyűjteni az elektív és a fakultatív tárgyakból. Előfeltételes kötelező tantárgyak: egymásra épülő tárgyak vannak, ezeket csak meghatározott előfeltételek teljesítése után lehet felvenni. - vagy már teljesített tárgy kell a felvételhez, vagy két tárgy egyidejű felvétele - maximum három előfeltétel lehet - kötelező tárgynak csak kötelező előfeltétele lehet! Nyári gyakorlatok: kötelezőek. A tantervből látható, hogy kódok szerint a későbbiekben melyik gyakorlatra épül tantárgy.

12 ÁOSZ kötelező tárgyai:
OOA-ANT Magatartástudomány 1. (Orvosi antropológia) OOA-BI1 Biofizika 1. OOA-BMA Közegészségtan 1. (A betegségmegelőzés alapjai) OOA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OOA-MET Biometria OOA-OET Magatartástudomány 2. (Orvosi etika) OOA-OKG Az orvosi kommunikáció gyakorlata OOA-ORK Orvosi kémia OOR-ELS Orvosi elsősegély OOR-OKA Orvosi kémia alapjai OOR-TE1 Testnevelés 1.

13 FOSZ kötelező tárgyai OFA-BI1 Biofizika 1.
OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OFA-ORK Orvosi kémia OFA-PV1 Preventív fogászat 1. OFR-OKA Orvosi kémia alapjai OFR-TE1 Testnevelés 1.

14 GYOSZ kötelező tárgyai
OGA-AN1 Analitikai kémia 1. OGA-AT1 Általános és szervetlen kémia 1. OGA-BM1 Biomatematika 1. OGA-FI1 Fizika-biofizika 1. OGG-GPR Gyógyszerészi Propedeutika OGO-GB1 Gyógyszerészi Biológia 1. OGR-ESE Elsősegélynyújtás OGR-LAT Latin nyelv és gyógyszerészeti terminológia OGR-TE1 Testnevelés 1.

15 Óralátogatások A gyakorlati foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az ETR-ben felvették az adott kurzust - A foglalkozások látogatása kötelező (beleértve az előadásokat is) - A gyakorlatokon, szemináriumokon a létszámellenőrzés kötelező, az eladásokon javasolt. - A hallgatók érdekében a kiscsoportos foglalkozásokon a csoportlétszám maximált – a csoportokba a tantárgyat felvett hallgatókat egyenletesen osztjuk el. A hallgató saját, ETR-es kurzuslistájának ellenőrzése a hallgató felelőssége.

16 Hiányzások 15 %-áról hiányzott A hiányzások elfogadásának szabályai:
- az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb, mint 15 %-áról hiányzott  nem marasztalható el. - akinek hiányzása 15 és 25 % között volt  a tantárgyfelelős kivizsgálja az egyedi esetet  döntését aláírásával vagy annak megtagadásával jelzi. - akinek hiányzása eléri a 25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy a nélkül) vizsgára nem bocsátható.

17 Vizsgaformák Gyakorlati jegy:
- az évközi teljesítmény és dolgozatok alapján - a szorgalmi időszak végén születik a jegy - vizsgára nem kell jelentkezni belőle - csak egy jegyet kap Vizsga: - 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az ETR-ben Szigorlat: - több témát magába foglaló nagy vizsga Értékemelő vizsga: - amikor egy legalább elégséges jegyet lehet jobbra javítani - minden esetben az utolsó jegy marad érvényben - írásos kérelemre TH jelentkezteti a hallgatót

18 Vizsgafeltételek Vizsgára csak az mehet, aki a tárgyból megszerezte a félév végi aláírást. Egy tárgyhoz több vizsgaidőpont van rendelve: - A vizsgaidőszak beosztása az eredményes vizsgázás alapja  a vizsgaidőszak elején menjenek el mindenből vizsgázni a vizsgák nem mindig sikerülnek elsőre - Vannak szóbeli és írásbeli vizsgák. A jelentkezés módjáról és a határidőkről minden vizsgaidőszak előtt hirdetményt teszünk közzé, elolvasható a honlapon. - Vizsgákra feliratkozni: vizsga időpontját megelőző 1 munkanapig, leiratkozás 2 munkanapig! A tárgyhoz rendelt kredit elégséges érdemjegytől jár.

19 Vizsgafeltételek Kredit csak ötfokozatú érdemjegy alapján adható.
- érdemjegyet a tanterv előírása szerint vizsga (szigorlatok, kollokviumok), vagy évközi teljesítmény (félévközi jegy, FJ) alapján adnak. - kötelező tárgy esetén a jegy megállapítása legalább két évközi (írásbeli, vagy szóbeli gyakorlati) számonkérés alapján történik. - a választható tárgyakat félévközi jeggyel értékelik. Az egyes vizsgák jelzése: - vizsga = A vizsga - javítóvizsga = B vizsga - ismétlő javítóvizsga = C vizsga - dékáni vizsga = D vizsga Dékáni méltányossági vizsga a tanulmányok során csak egyszer adható! Vizsgát tenni csak vizsgaidőszakban lehet!

20 E-Index A hagyományos, papíralapú leckekönyvet leváltja - érdemjegyek a vizsgalapon és az ETR-ben kerülnek rögzítésre - regisztrációs időszakban a kurzusfelvételt, vizsgaidőszakban az ETR-ben rögzített jegyeket ellenőrizni kell!!! - kurzusfelvételi értesítő és eredménylap nyomtatható – kérésre a vizsgáztató itt igazolja a megszerzett érdemjegyet - vizsga megkezdése előtt a személyazonosságot személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy egyéb fényképes igazolvánnyal kell igazolni. Az ETR adatbázisába történő bármilyen illetéktelen bejegyzés fegyelmi eljárást von maga után.

21 Félévkezdéssel kapcsolatos határidők
Kötelező kurzus felvétele és leadása: 2013. augusztus :00 – augusztus :00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény felvétele: 2013. augusztus :00 – szeptember 6. 24:00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény leadása: 2013. augusztus :00 – szeptember 4. 24:00 Kurzust felvenni, kurzusfelvételi időszakban lehet! - csak ETR-en keresztül lehet - csak aktív félévben

22 Kötelező tárgy utólagos felvétele
Kötelező tantárgy utólagos felvételére (beleértve a vizsgakurzusokat is) - a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott eljárási díj megfizetése után - a vizsgaidőpontok nyilvánossá tételéig van lehetőség - a kérvényt az eljárási díj befizetésének igazolásával együtt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni

23 Állami támogatási idő 12+2 államilag finanszírozott félév (ÁOSZ) 10+2 államilag finanszírozott félév (FOSZ, GYOSZ) áll rendelkezésre: - minden aktív félév beleszámít - korábban elhasznált félévek is (korábbi tanulmányok) Összesen a képzési idő kétszerese áll rendelkezésre a tanulmányok befejezéséhez: - FOSZ, GYOSZ 20 félév - ÁOSZ 24 félév - beleszámít a passzív félév is! Ha valaki a maximálisan igénybe vehető támogatási időt túllépi, önköltségesként folytathatja tanulmányait.

24 Tanulmányi okokból történő elbocsátás
FONTOS!!! 2013/2014-es tanévre felvételt nyert hallgatóknál: - az első két aktív szemeszter végére nem szerez meg a kreditet (ebből legalább 15-öt kötelező tantárgyból) - negyedik aktív szemeszterének végére nem szerez meg a kreditet (ebből legalább 20-at kötelező tantárgyból) - azonos tantárgyból tett sikertelen javító és ismétlő javítóvizsgáinak száma eléri az ötöt a hallgatói jogviszonya megszűnik!  Hallgatót felszólítjuk!

25 Tanulmányi okokból történő elbocsátás
FONTOS!!! Megszűnik a hallgatói jogviszony továbbá ha: - a hallgató valamely tantárgyat háromszor felvette, és nem teljesítette, (fontos azonban, hogy összesen csak 6 vizsgalehetőség van, a 6. sikertelen vizsgánál megszűnik a hallgatói jogviszony!) - egymást követő félévben kettőnél többször passzív  Hallgatót postán felszólítjuk

26 Tanulmányi okból történő átsorolás
Átsorolás önköltséges képzésre: - az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában a Kar által meghatározott súlyozott tanulmányi átlaggal = 2,00 - az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át

27 Önköltséges képzés Az önköltséges képzésben résztvevők:
- költségtérítési szerződés: Központi Tanulmányi Iroda megküldte - költség csökkentést: szociális, tanulmányi és kredit alapon lehet kérni - önköltséges hallgatót a tanulmányi eredménye alapján átsorolhatjuk állami ösztöndíjas képzésre  első két aktív félév után  el kell érni egy bizonyos tanulmányi eredményt - évente változik, rangsor aki eléri a határt, az is csak akkor mehet át, ha van megüresedett hely és nincs nála jobb eredményű hallgató

28 Évfolyamfelelős és csoportvezetők
a csoportvezetőket fogja össze, és vizsgaidőszakban a tárgyfelelősökkel és oktatókkal egyeztet Csoportvezetők: - csoport ügyeit intézik - tartják a kapcsolatot a TH-val, oktatókkal - hetente egyszer benézni a TH-ba, hogy van-e tennivaló

29 Diákigazolvány Diákigazolvány:
- október végéig érvényes az előző - Tudásközpont: Központi Tanulmányi Iroda - Okmányiroda: Adategyeztető lap - KTI: 1400 Ft befizetése + adategyeztető lap leadása - Ezután igényelhető csak az ideiglenes diákigazolvány - Állandó lakcímre érkezik - Matrica átvétele

30 Hallgatói jogviszony igazolás
Jogviszony igazolást csak szeptember 2-től, csak személyesen adhatunk. - fel kell tüntetnünk, hogy mihez kell - pl. diákmunka, állami, önkormányzati támogatás, ösztöndíj, stb. Információt nem adunk ki a hallgatókról, még a szülőknek sem, jogviszony igazolást sem adunk nekik a hallgatóval van szerződése az egyetemnek, a hallgató nagykorú, tetteinek következményeit vállalja.

31 Jelentkezés a Könyvtárba
- Modulo beiratkozás után - ÁOK Könyvtár –ra kattintani - Könyvtári beiratkozás űrlap kiválasztás, kitöltés, mentés

32 HÖK SMS és Levelezőlista
- Modulo beiratkozás után - ÁOK HÖK –re kattintani - Jelentkezés HÖK SMS és Levelezőlistára, kari cím igénylés űrlap kiválasztás, kitöltés, mentés

33 Ajánlott webfelületek
PTE honlap: - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Kötelező ennek ismerete!!!!!) - Térítési és Juttatási Szabályzat (Kötelező ennek ismerete!!!!!) - Felsőoktatási törvény PTE-ÁOK weboldal: - TH oldala: tanrend, órarend, hirdetmények (Kötelező!!!) Modulo: - beiratkozás, adatmódosítás Coospace: - félévközi tanulmányok (órai anyagok, tesztek, kérdések, konzultáció) ek, webmailek, kurzusmail, vizsgamail OLVASÁSA NAPONTA!

34 Tanévnyitó 2013. Szeptember 2. 16:30 - az évnyitó kötelező!
- eskütétel

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hasznos tudnivalók a 2013-ban felvett elsőéveseknek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések