Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hasznos tudnivalók elsőéveseknek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hasznos tudnivalók elsőéveseknek"— Előadás másolata:

1 Hasznos tudnivalók elsőéveseknek

2 Tanulmányi Hivatal Török Gyöngyvér: Fogorvos és Gyógyszerész Szak
72/ /35528 mellék Potos Bernadett: Általános orvos Szak 72/

3 Nyitva tartás Mai napon DÉLUTÁN 13.30-tól Beiratkozás!
Augusztus 29 – szeptember 2.: és Szeptember 5-tól vizsgaidőszakig: Hétfő – Kedd – Szerda – Péntek: Csütörtök: Vizsgaidőszakban csak délelőtt! Telefon és Hétfőtől csütörtökig Pénteken

4 Ügyfélhívó rendszer Hivatal helye: Első emelet, balra a folyosó végén
Az ügyfélhívó rendszer: - várakozást kiszámítható - ügyintézést gördülékeny és személyes Az ügyintézéshez sorszámot kell húzni! Menete: 1. Nyelv választás 2. Tanulmányok kezdési éve szerinti ügyintéző nevére kattintani  sorszám 3. Sorszám alapján az ügyintéző ügyfélforgalmának nyomon követése a képernyőn 3. Hívószáma megjelenik a képernyőn  lépjen az ügyféltérbe Kérjük, hogy amíg az Ön sorszáma a képernyőn nem jelenik meg, a folyosón várakozzon!

5 Beiratkozás A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kell a Tanulmányi Hivatalban leadni legkésőbb szeptember 2-ig: Eredeti példányt, valamint ezek A/4-es méretű aláírt, fénymásolt példányát kérjük: - születési anyakönyvi kivonat - érettségi bizonyítvány - gimnáziumi bizonyítvány (leckekönyv) - nyelvvizsgák Ezen felül: - 2 darab igazolványképet, hátulján a név a szak - ÁOSZ, FOSZ, GYOSZ-, és a születési idő feltüntetésével - Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ által kiadott orvosi alkalmassági igazolást

6 ETR Beiratkozás: MODULOBAN: első év elején egyszer, utána bejelentkezés az ETR felületén keresztül  félévente aktiválnak, vagy passziválnak. Aktívként kurzust vehet fel, vizsgázhat, diákigazolvány kap, kollégiumot, ösztöndíjat. Passzívként ezeket nem kapják, és az iskolalátogatásiban is fel lesz tüntetve, hogy passzív - egymás után egyszerre legfeljebb két féléven keresztül lehet passzív - 3x passziválás nem lehetséges  megszűnik a hallgatói jogviszony Kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés szintén ETR-en keresztül

7 ETR-Személyes adatok Taj, adó és bankszámlaszám kötelező, akkor is, ha nem költségtérítéses a hallgató. Beállítások: - Elérhetőségek: állandó/levelezési cím, cím! - Üzenetek: - azonnali, és webes üzenet ENGEDÉLYEZÉSE! - Indítási beállítások: nyelv - Engedélyezni kell a felugró ablakokat - Csoportszám Változás esetén 8 napon belül rögzíteni kell az ETR-ben.

8 EHA, jelszó EHA kód nem változik, fontos megjegyezni!
Jelszó: erős jelszó, ne adják ki, ne tárolják az EHA-val - jelszó: szigorúan titkos, azt senkinek kiadni nem szabad! - használat után ne felejtsenek el kilépni – főleg, ha többen használják a gépet

9 Tanterv Ajánlott tanterv: - félévre lebontva  ajánlott menetrend
- ajánlott tanterv szerint a kötelező tárgyak felvétele és teljesítése fontos, különben lemaradnak Tantárgyak: - kötelező tárgyak (80%) Ez kivétel nélkül kötelező! 3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) fakultatív tárgyak (5 %)  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. nyári gyakorlatok, tesi

10 Tanterv Kötelező tárgyakat, kritérium követelményeket kötelező teljesíteni, ehhez megfelelő mennyiségű és elosztású kreditpontot kell gyűjteni az elektív és a fakultatív tárgyakból. Előfeltételes kötelező tantárgyak: egymásra épülő tárgyak vannak, ezeket csak meghatározott előfeltételek teljesítése után lehet felvenni. - vagy már teljesített tárgy kell a felvételhez, vagy két tárgy egyidejű felvétele - maximum három előfeltétel lehet - kötelező tárgynak csak kötelező előfeltétele lehet! Nyári gyakorlatok: kötelezőek. A tantervből látható, hogy kódok szerint a későbbiekben melyik gyakorlatra épül tantárgy.

11 ÁOSZ kötelező tárgyai:
OOA-ANT Magatartástudomány 1. (Orvosi antropológia) OOA-BI1 Biofizika 1. OOA-BMA Közegészségtan (A betegségmegelőzés alapjai) OOA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OOA-MET Biometria OOA-OET Magatartástudomány 2. (Orvosi etika) OOA-OR1 Orvosi kémia 1. OOR-ELS Orvosi elsősegély OOR-OKA Orvosi kémia alapjai OOR-TE1 Testnevelés 1.

12 FOSZ kötelező tárgyai OFA-BI1 Biofizika 1.
OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia OFA-OC1 Orvosi kémia 1. OFA-PV1 Preventív fogászat 1. OFR-OKA Orvosi kémia alapjai OFR-TE1 Testnevelés 1.

13 GYOSZ kötelező tárgyai
OGA-AN1 Analitikai kémia 1. OGA-AT1 Általános és szervetlen kémia 1. OGA-BM1 Biomatematika 1. OGA-FI1 Fizika-biofizika 1. OGO-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OGR-ESE Elsősegélynyújtás OGR-LAT Latin nyelv és gyógyszerészeti terminológia OGR-TE1 Testnevelés 1.

14 Óralátogatások A gyakorlati foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az ETR-ben felvették az adott kurzust - A foglalkozások látogatása kötelező (beleértve az előadásokat is) - A gyakorlatokon, szemináriumokon a létszámellenőrzés kötelező, az eladásokon javasolt. - A hallgatók érdekében a kiscsoportos foglalkozásokon a csoportlétszám maximált – a csoportokba a tantárgyat felvett hallgatókat egyenletesen osztjuk el. A hallgató saját, ETR-es kurzuslistájának ellenőrzése a hallgató felelőssége.

15 Hiányzások 15 %-áról hiányzott A hiányzások elfogadásának szabályai:
- az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb, mint 15 %-áról hiányzott  nem marasztalható el. - akinek hiányzása 15 és 25 % között volt  a tantárgyfelelős kivizsgálja az egyedi esetet  döntését aláírásával vagy annak megtagadásával jelzi. - akinek hiányzása eléri a 25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy a nélkül) vizsgára nem bocsátható.

16 Vizsgaformák Gyakorlati jegy:
- az évközi teljesítmény és dolgozatok alapján - a szorgalmi időszak végén születik a jegy - vizsgára nem kell jelentkezni belőle - csak egy jegyet kap Vizsga: - 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az ETR-ben Szigorlat: - több témát magába foglaló nagy vizsga Értékemelő vizsga: - amikor egy legalább elégséges jegyet lehet jobbra javítani - minden esetben az utolsó jegy marad érvényben

17 Vizsgafeltételek Vizsgára csak az mehet, aki a tárgyból megszerezte a félév végi aláírást. Egy tárgyhoz több vizsgaidőpont van rendelve: - A vizsgaidőszak beosztása az eredményes vizsgázás alapja  a vizsgaidőszak elején menjenek el mindenből vizsgázni a vizsgák nem mindig sikerülnek elsőre - Vannak szóbeli és írásbeli vizsgák. A jelentkezés módjáról és a határidőkről minden vizsgaidőszak előtt hirdetményt teszünk közzé, elolvasható a honlapon. - Vizsgákra feliratkozni: vizsga időpontját megelőző 1 munkanapig, leiratkozás 2 munkanapig! A tárgyhoz rendelt kredit elégséges érdemjegytől jár.

18 Vizsgafeltételek Kredit csak ötfokozatú érdemjegy alapján adható.
- érdemjegyet a tanterv elbírása szerint vizsga (szigorlatok, kollokviumok), vagy évközi teljesítmény (félévközi jegy, FJ) alapján adnak. - kötelező tárgy esetén a jegy megállapítása legalább két évközi (írásbeli, vagy szóbeli gyakorlati) számonkérés alapján történik. - a választható tárgyakat félévközi jeggyel értékelik. Az egyes vizsgák jelzése: - vizsga = A vizsga - javítóvizsga = B vizsga - ismétlő javítóvizsga = C vizsga - dékáni vizsga = D vizsga Dékáni méltányossági vizsga a tanulmányok során csak egyszer adható! Vizsgát tenni csak vizsgaidőszakban lehet!

19 Index leadás Az indexeket az összes vizsga befejeztével a következő munkanapon le kell adni a TH-ban! - előtte egyeztetni kell az ETR-rel, hogy egyeznek-e a jegyek és meg kell számolni az aláírásokat. - hiányos, hibásan kitöltött indexet nem veszünk át a TH-ban, illetve, ha mégis hozzánk kerül, visszaadjuk a gazdájának pótlásra. - késedelmi díj minden esetben van! A leckekönyvbe és az ETR adatbázisába történő bármilyen illetéktelen bejegyzés fegyelmi eljárást von maga után. Tekintettel arra, hogy a leckekönyv közokirat, az abban foglalt adatok meghamisítása büntetőjogi felelősségre vonással is jár.

20 Félévkezdéssel kapcsolatos határidők
Kötelező kurzus felvétele és leadása: augusztus 29. 8:00 – szeptember 3. 24:00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény felvétele: augusztus 29. 8:00 – szeptember 9. 24:00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény leadása: augusztus 29. 8:00 – szeptember 7. 24:00 Kurzust felvenni, kurzusfelvételi időszakban lehet! - csak ETR-en keresztül lehet - csak aktív félévben

21 Kötelező tárgy utólagos felvétele
Kötelező tantárgy utólagos felvételére (beleértve a vizsgakurzusokat is) - a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott eljárási díj megfizetése után - a vizsgaidőpontok nyilvánossá tételéig van lehetőség - a kérvényt az eljárási díj befizetésének igazolásával együtt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni

22 Államilag finanszírozott félévek
12+2 államilag finanszírozott félév áll rendelkezésre: - minden aktív félév beleszámít - korábban elhasznált félévek is (korábbi tanulmányok) Összesen a képzési idő kétszerese áll rendelkezésre a tanulmányok befejezéséhez: - FOSZ, GYOSZ 20 félév - ÁOSZ 24 félév - beleszámít a passzív félév is! Ha valaki kicsúszik az államilag támogatott képzésből költségtérítésesként folytathatja tanulmányait.

23 Tanulmányi okokból történő elbocsátás
FONTOS!!! 2011/2012-es tanévre felvételt nyert hallgatóknál: - az első két aktív szemeszter végére nem szerez meg a kreditet (ebből legalább 15-öt kötelező tantárgyból) - negyedik aktív szemeszterének végére nem szerez meg a kreditet (ebből legalább 20-at kötelező tantárgyból) a hallgatói jogviszonya megszűnik!  Hallgatót ben kétszer felszólítjuk!

24 Tanulmányi okokból történő elbocsátás
FONTOS!!! Megszűnik a hallgatói jogviszony továbbá ha: - a hallgató valamely tantárgyat háromszor felvette, és nem teljesítette - egymást követő félévben kettőnél többször passzív  Hallgatót levélben kétszer felszólítjuk!

25 Tanulmányi okból történő átsorolás
Nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben a hallgató: - a kötelező és a kötelezően választható tantárgyakból megszerzett kreditek száma, a hallgató beiratkozását követő negyedik aktív félév elteltével kevesebb, mint 60. - az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át  tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja.

26 Költségtérítésről A költségtérítéses képzésben résztvevők:
- költségtérítéses szerződést Központi Tanulmányi Irodának kell leadni - költségtérítés csökkentést: szociális, tanulmányi és kredit alapon lehet kérni - költségtérítéses hallgatót a tanulmányi eredménye alapján átsorolhatjuk államilag finanszírozottra  első két aktív félév után  el kell érni egy bizonyos átlagot (3-as-4-es-5-ös) - évente változik az átlag aki eléri a határt, az is csak akkor mehet át, ha van megüresedett hely és nincs nála jobb eredményű hallgató

27 Évfolyamfelelős és csoportvezetők
a csoportvezetőket fogja össze, és vizsgaidőszakban a tárgyfelelősökkel és oktatókkal egyeztet Csoportvezetők: - csoport ügyeit intézik - tartják a kapcsolatot a TH-val, oktatókkal - hetente egyszer benézni a TH-ba, hogy van-e tennivaló Az évfolyamfelelősöket és a csoportvezetőket a tanulmányi ügyintézőjük jelöli ki.

28 Diákigazolvány Diákigazolvány: - október végéig érvényes az előző
- amint az újak megérkeznek, mindenkit értesítünk ben (várhatóan szeptember közepe-vége) - ezután a TH-ban lehet átvenni az ügyintőzőtől - aki korábban érettségizett és semmilyen diákigazolványa nincs: az eljárási díj+ fényképért kérhet ideiglenest

29 Hallgatói jogviszony igazolás
Iskolalátogatásit csak szeptember 5. után, csak személyesen adhatunk. - fel kell tüntetnünk, hogy mihez kell - pl. diákmunka, állami, önkormányzati támogatás, ösztöndíj, stb. Információt nem adunk ki a hallgatókról, még a szülőknek sem, iskolalátogatásit se adunk nekik a hallgatóval van szerződése az egyetemnek, a hallgató nagykorú, tetteinek következményeit vállalja.

30 Ajánlott webfelületek
PTE honlap: - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - Térítési és Juttatási Szabályzat - Felsőoktatási törvény PTE-ÁOK weboldal: - TH oldala: tanrend, órarend, hirdetmények Modulo: - beiratkozás, adatmódosítás Coospace: - félévközi tanulmányok (órai anyagok, tesztek, kérdések, konzultáció) ek, webmailek, kurzusmail, vizsgamail OLVASÁSA!

31 Évnyitó 2011. Szeptember 5. - az évnyitó kötelező! - eskütétel

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hasznos tudnivalók elsőéveseknek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések