Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZEZÁM - Üzleti intelligencia megoldások a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. életében Holl Zoltán Közgazdasági és kontrolling menedzser Kontrolling alkalmazásgazda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZEZÁM - Üzleti intelligencia megoldások a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. életében Holl Zoltán Közgazdasági és kontrolling menedzser Kontrolling alkalmazásgazda."— Előadás másolata:

1 SZEZÁM - Üzleti intelligencia megoldások a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. életében Holl Zoltán Közgazdasági és kontrolling menedzser Kontrolling alkalmazásgazda

2 Témakörök  Az MNV Zrt. bemutatása  A vagyonkezelés és vagyongazdálkodás az MNV Zrt.-nél  A bevezetés alatt álló üzleti intelligencia rendszer

3 MNVMNV KVIKVI ÁPVÁPV NFANFA Elődszervezetek és az MNV Zrt.ÁPVÁPV Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. Az állam vállalkozói vagyonának kezelése KVIKVI Kincstári Vagyoni Igazgatóság Tulajdonosi jogok gyakorolása a kincstári vagyon tekintetében NFANFA Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági művelésre alkalmas külterületi földek vagyonkezelése Az MNV Zrt. az elődszervezetek jogutódjaként 2008. január 1-jével kezdte meg működését.

4 Szervezeti felépítés

5  Központosított és egységes vagyonkezelés A törvényi és szervezeti felállásnak megfelelően az állami vagyon kezelésével kapcsolatos kompetenciák és felelősségek koncentráltan, egy szervezetben jelentkeznek, szemben a korábbi, széttagolt struktúrával. Ez kedvező lehetőséget teremt egységes elvek szerint állami vagyonnal való hatékony gazdálkodásra.  Egységes vagyonnyilvántartó rendszer (EVEREST)  Közfeladatok hatékony ellátása Az állami vagyongazdálkodás célja a közfeladatok ellátásának hatékony, eredményes és költségtakarékos biztosítása, szolgálata, az állami vagyon értékének megőrzése, illetve gyarapítása. Az állami vagyonra vonatkozó célok

6  Üzletileg megalapozott működés Az NVT, tulajdonosi joggyakorlói minőségben, kiemelten fontos kérdésnek tartja, hogy a közfeladatok ellátásának tartalmi – szakmapolitikai, társadalmi, stb. – szempontjai és az állami vagyonnal való gazdálkodás terén joggal elvárható üzleti szempontok megfelelő súllyal kerüljenek mérlegelésre.  A vagyongazdálkodás eredményességének biztosítása A vagyongazdálkodás fő követelménye – a fenti szempontok együttes érvényesítésével – az eredményesség. Ettől eltérni csak kormányzati döntésen alapuló speciális közcél érdekében, vagy államközi megállapodás alapján lehet. Az állami vagyonra vonatkozó célok

7 EVEREST - Mérföldkövek Az előírt feladat hatékonyabb ellátásához egy új, egységes vagyonnyilvántartási rendszert kellett létrehozni  Szerződéskötés: 2008.09.19  Pályázat kiírás: 2008.07.09  Koncepció NVT elfogadás: 2008.03.05  MNV Zrt. megalakulása: 2008.01.01  II. fázis átadása: 2009.05.20  I. fázis átadása: 2009.01.31  IV. fázis  III. fázis: 2010.05.16

8 Az EVEREST felépítése

9  Az MNV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó vagyonelemek, vagyonkezelők, monitorozása  A döntéshozatalhoz szükséges vagyonkezelési, illetve vagyongazdálkodási információk biztosítása  A rendszer az általános gazdálkodási információk biztosításán túlmenően lehetővé teszi az aktív felhasználást, tetszőleges személyes elemzések összeállítást a tárolt adatok felhasználásával A SZEZÁM rendszer célja, feladatai

10  Az MNV Zrt. üzleti igényeinek kiszolgálása rendszeres és eseti adatgyűjtéssel, kimutatások, összesítések készítése a nyilvántartott adatok alapján  Külső és belső információ-szolgáltatás  Statisztikákhoz, elemzésekhez, kimutatásokhoz, előrejelzésekhez szükséges adatok biztosítása  Az adatvagyon egységes kezelése: „idősoros stratégiai adatraktárt” A SZEZÁM rendszer célja, feladatai

11 A vagyonnyilvántartóban tárolt adatok alapján került kialakításra a vezetői – MIS – adatmodell (nem csak vezetőknek)  Témaorientált vagyonelem adatkörök  Társaságok (Pl.: Erdészeti-, Közlekedési -, Ipari-, Energetikai-, Nonprofit társaságok,stb.)  Ingatlanok  Termőföldek  Termőföldnek nem minősülő ingatlanok (épület, lakás, építmény, stb.)  Ingóságok (jármű, gép, berendezés, művészeti alkotás, tenyészállat, stb.)  Vagyon értékű jogok (földhasználati-, haszonbérleti-, bérleti jog, stb.)  Speciális vagyonelemek (energia forrás, ásványkincsek, légtér, frekvencia, stb.)  Vagyonelem – esemény adatok: a vagyonkezelés és vagyonnyilvántartás folyamatait leíró események  Vagyonelem – partner kapcsolatok, partner törzsadatok  Szótár értéklisták, domainek, Az inkrementális fejlesztési koncepció alapján fokozatosan épülnek ki az adatkörök SZEZÁM adatpiac – Vezetői információk

12 Rendszeresen gyűjtött adatok köre:  Mérleg és eredménykimutatás adatok  Létszám és kereset adatok  Részesedések bemutatása  Ágazat specifikus adatok:  Erdő ágazatspecifikus adatok  VOLÁN ágazatspecifikus adatok  Pénzintézeti ágazatspecifikus adatok  Társaság csoport adatok (REORG,MVM) Nem rendszeresen gyűjtött adatok köre: A menedzsment szempontjából kiemelten fontos általában célfeladatot megvalósító adatkör. Pl.: Eseti információ nyerés a társaságok devizaügyleteinek kivizsgálásához Tulajdoni hányad szerint differenciált adatszolgáltatás (havi, n. éves, éves) SZEZÁM adatpiac – Kontrolling adatok

13 Keretrendszer használatának oka: az eddig használt elkülönült elődrendszer kiváltása egy könnyen betanulható, és használható, felhasználóbarát alkalmazással (végfelhasználói alkalmazás elég, nincs szükség fejlesztői tudásra, supportra) A SZEZÁM adattárház szerkezete

14 A SZEZÁM rendszer többletszolgáltatásai az elődrendszerhez képest  adatok betöltése e-mailen küldött Excel táblázatokból, vagy web felületről.történt, az e-mailen küldött adatok feldolgozása manuálisan történik  Technikai problémák miatt, a WEB felületen keresztüli adatgyűjtés nem tudott széles körben elterjedni  A kontrolling elemző rendszerben a témaorientált adatkockák egyedi fejlesztéseket igényeltek Elődrendszer SZEZÁM  adatok betöltése Ügyfélkapun keresztül történik, adatok feldolgozása automatikus  Egységes és szabványos felületek, csúcsterhelésre méretezett hardver  Általános „univerzális” kontrolling adatmodell  MIS modellen keresztül kapcsolat a teljes EVEREST adatmodellel  MIS modell ad-hoc riportolás (rugalmas riportigény-kiszolgálás)  IQSYS Keretrendszer csökkenti a rendszeradminisztrációs feladatokat

15 Az adattárház rendszerkapcsolatai Vezetői információk - Kontrolling kapcsolat  Aktuális társasági portfólió  Állami tulajdon meghatározása  Törzsadatok (név, címadatok, stb.) Everest – Vezetői információk kapcsolat:  Egységes vagyonkezelési és nyilvántartási adatok adattárházas feldolgozása  Egyedi riportolási lehetőségek Általános adatgyűjtő (ALAMO)-Kontrolling kapcsolat:  Modellhez szükséges dimenziók és az adatok biztosítása  Egyedi riportolási lehetőségek IQSys Keretrendszer- Kontrolling kapcsolat:  Hierarchiák beállítása, karbantartása  Dimenziók, dimenzióértékek karbantartása  Egyedi kalkulációk beállítása  Dimenzióérték-összerendelések (cég – időszak)  Szabályvarázsló  Metaadat – karbantartás (pl. formátumok)

16 A SZEZÁM rendszer eszközkészlete KIR Elődrendszer:  Oracle Express server 6.3.4  Oracle Express Analyzer  Oracle Express Objects SZEZÁM rendszer:  Oracle Database Enterpise Edition  Oracle BI Enterprise Edition  ORAFW (IQSYS Oracle Keretrendszer) Fejlesztőeszközök:  Oracle Designer (modellezés)  Oracle Warehouse Builder fejlesztőeszköz

17 SZEZÁM adatpiac – Vezetői információk  Lefúrási lehetőség az aggregált adatok mentén  Bonyolultabb, összetettebb listázások megvalósítása

18  Portfólió szintű aggregált adatok számítása  A gyűjtött adatokból gazdasági mutatószámok számítása  Időszak indexek számítása (két időszak hányadosa)  Adattartalom vezérelt helyettesítések alkalmazása  Adatok publikálása az on-line és off-line rendszerben  Az elkészített jelentések exportálása fájlba A gyűjtött kontrolling adatok elemzésének szempontjai SZEZÁM adatpiac – Kontrolling információk

19 Az elődrendszer alapján megvalósított szolgáltatások a SZEZÁM rendszerben

20 Ágazat specifikus adatgyűjtés, elemzés: Az Erdő-, VOLÁN-, Pénzintézeti portfolió specifikus adatai, egyedi kalkulációi

21 Az elődrendszer alapján megvalósított szolgáltatások a SZEZÁM rendszerben A kritikus társaságok / összes társaság bemutatása az alábbi kategóriák alapján:  Legkisebb saját tőkéjű cégek  Kritikus saját tőke - jegyzett tőke arányú cégek %  Legnagyobb veszteséget produkáló cégek  Legmagasabb eladósodottságú cégek (40 % felett)  Legrosszabb likviditású cégek  Legkisebb Bruttó Cash Flow-val rendelkező cégek  Nettó árbevétel időarányos teljesítése  Adózás előtti eredmény időarányos teljesítése

22 Az elődrendszer alapján megvalósított szolgáltatások a SZEZÁM rendszerben

23 Korai riasztások: A tulajdoni körébe tartozó társaságok gazdálkodásának folyamatos nyomon követését biztosítja az 5+1 fokozatú riasztási rendszer. Az „1. fokozat” a legenyhébb míg a legmagasabb „5+1 fokozat” a legsúlyosabb problémákra hívja fel a figyelmet. Fokozatok: 1. fokozatú riasztás: likvidítás 2. fokozatú riasztás: piacvesztés (árbevétel csökkenés) 3. fokozatú riasztás: eladósodottság 4. fokozatú riasztás: jövedelem termelő-képesseg 5. fokozatú riasztás: törvényi elégtelenség (saját tőke / jegyzett tőke arány) 6. fokozatú riasztás: Figyelmeztetés válságos helyzetre

24 Az elődrendszer alapján megvalósított szolgáltatások a SZEZÁM rendszerben

25 Rangsoranalízis: Jövedelmezőségi, illetve stabilitási sorrendet állít fel a szintetikus portfoliók (Erdő, VOLÁN) cégei között, melyek a portfolión belül nagyjából azonos működési feltételek között gazdálkodnak.

26 Az előttünk álló feladatok Az MNV Zrt. megalakulásával a társasági vagyonelemek kiegészültek ingatlan és termőföld vagyonelemekkel, melynek kontrolling funkcióit az Egységes Vagyon Nyilvántartó Rendszer (EVEREST) SZEZÁM adattárházban kívánjuk kialakítani:  Az ingatlan és termőföld vagyonelemek monitoring kialakítása  Átlagos értékektől eltérő vagyonelemek monitorozása  A tervezéshez szükséges adatok bővítése az ingatlanok és termőföldek esetében

27 Köszönöm a figyelmet! Holl Zoltán HollZoltan@mnvzrt.hu


Letölteni ppt "SZEZÁM - Üzleti intelligencia megoldások a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. életében Holl Zoltán Közgazdasági és kontrolling menedzser Kontrolling alkalmazásgazda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések