Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 1 Diagramok  Az Excelben a diagram varázsló segítségével az adatokat grafikusan is megjeleníthetjük, szemléletesen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 1 Diagramok  Az Excelben a diagram varázsló segítségével az adatokat grafikusan is megjeleníthetjük, szemléletesen."— Előadás másolata:

1 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 1 Diagramok  Az Excelben a diagram varázsló segítségével az adatokat grafikusan is megjeleníthetjük, szemléletesen bemutatva az adatok egymáshoz viszonyított nagyságát.  Ehhez olyan táblázatra van szükség, amelynek legalább egy numerikus adatokat tartalmazó adatsora, vagy adatoszlopa van.

2 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 2 Diagram készítésének lépései  A táblázat megfelelő részének kijelölése.  Beszúrás/Diagram menüpont, vagy a megfelelő ikon kiválasztása.  A diagram helyének meghatározása.  A DiagramVarázsló négy lépésében a megfelelő adatok beírása vagy kiválasztása.  Az elkészített diagram betűtípusainak, színének, formájának megváltoztatása, rajzok, feliratok beillesztése a diagramba.

3 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 3 Táblázat nyomtatása  Az elkészült táblázatunkat a Fájl/Nyomtatási kép menüpontban megnézhetjük, hogyan fog kinézni nyomtatáskor. Az egyes oldalak határoló vonalát szaggatott vonal jelzi.  Beállítás menüpontban adhatjuk meg a lap tájolását, margók méretét, fejléc, lábléc tartalmát, valamint a nyomtatandó oldalak sorrendjét. Beállítások elvégzése után innen is indítható a nyomtatás.

4 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 4  A Fájl/Oldalbeállítás menüpontban is elvégezhetjük az előbbiekben felsorolt változtatásokat.  A Fájl/Nyomtatás menüpontban adhatjuk meg a nyomtatandó területet, példányszámot. Valamit itt adhatjuk meg a nyomtatót, amennyiben nem a kijelölt nyomtatón szeretnénk nyomtatni.

5 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 5 Pénzügyi függvények  RÉSZLET A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki állandó nagyságú törlesztő részletek és kamatláb esetén. RÉSZLET(ráta; időszakok_száma; mai_érték; jövőbeli_érték; típus) –Ráta Az időszakonkénti kamatláb. Például ha autóvásárlásra 10%-os kölcsönt kapunk havi törlesztési kötelezettséggel, a havi kamatráta 10%/12 vagy 0,83%. A képletbe a ráta értékét mindhárom formában (10%/12; 0,83%, illetve 0,0083) beírhatjuk.

6 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 6 –Időszakok_száma A fizetési időszakok száma a törlesztési időszakban. Például, ha négy éves autóvásárlási hitelt kapunk, amelyet havonta kell törleszteni, a hitel időszakainak száma 4*12 (vagy 48). Az időszakok_számára a képletben 48-at is megadhatunk. –Mai_érték A jövőbeli kifizetések jelenértéke, vagyis az a jelenbeli egyösszegű kifizetés, amely egyenértékű a jövőbeli kifizetések összegével. Negatív előjellel célszerű beírni, ekkor kapunk pozitív fizetendő értéket.

7 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 7 –Jövőbeli_érték A jövőbeli érték vagy az utolsó részlet kifizetése után elérni kívánt összeg. Ha a jövőbeli_értéket elhagyjuk, a program 0- nak tekinti (például egy kölcsön jövőbeli értéke 0). –Típus Értéke 0 vagy 1; azt mutatja, hogy mikor esedékesek a résztörlesztések. 0 vagy hiányzikaz időszak végén van 1az időszak kezdetén van

8 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 8  Megjegyzés Figyeljünk arra, hogy a ráta és az időszakok_száma mértékegységét következetesen használjuk. Ha például egy négy éves, 12%-os éves kamatrátájú kölcsön havi törlesztő részletét szeretnénk kiszámolni, a ráta: 12%/12, az időszakok_száma: 4*12. Ha ugyanezt a kölcsönt éves részletekben törlesztjük, a ráta 12%, az időszakok_száma 4 lesz.

9 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 9  RRÉSZLET Egy hiteltörlesztésen belül a kamattörlesztés nagyságát adja meg egy adott időszakra, periodikus kifizetéseket és állandó kamatlábat feltételezve. RRÉSZLET(ráta; időszak; időszakok_száma; mai_érték; jövőbeli_érték; típus)  PRÉSZLET Egy szabályos időközönként esedékes, állandó törlesztésen és kamatrátán alapuló hiteltörlesztés tőketörlesztés részének nagyságát számítja ki egy adott időszakra. PRÉSZLET(ráta; időszak; időszakok_száma; mai_érték; jövőbeli_érték; típus)

10 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 10 Szöveg-, idő- és dátumkezelő függvények  A szövegkezelő függvények az Excelben a következő részcsoportba oszthatók:  A szöveg valamely részét kivágó függvények (Bal, Jobb, Közép),  Konverziós műveleteket végrehajtó függvények (szöveg és más típusú adatok között).  Szövegdarabok helyettesítését, cseréjét vagy összeillesztését elvégző függvények.  Az idő- és dátumkezelő függvények ezen adatok részeinek kivágását, konverzióját hajtják végre, illetve egy-egy speciális függvény. (Mai dátum: Ma()) Ezen függvények használatánál figyelembe kell venni, hogy az Excel a dátumot és időt számként tárolja.

11 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 11 EXCEL alkalmazások  A táblázatkezelőt nemcsak konkrét számításokra, képletek, függvények beírására használhatjuk, hanem különböző optimalizálási feladatok megoldására is. Ilyen a:  Célérték keresés pl. adott törlesztő részlethez, adott kamatláb esetén a törlesztési idő, vagy adott idő esetén a kamatláb meghatározása.  Solver

12 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 12 Solver  Segítségével különböző optimalizálási feladatok oldhatók meg.  Tekintsük a következő feladatot: Két könyv előállításának technológiai adatai a következők: Az A könyv ára 300,-Ft, a B könyv ára 200,- Ft. Mennyi egy műszak alatt a maximális termelési érték?

13 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 13  A feladat matematikai átfogalmazása: Jelölje az A könyv darabszámát x, a B könyvét y. Ekkor: A feltételek: x>=0 y>=0 8x+8y<=400 4x+2y<=160 6x+12y<=480 4x<=140 A célfüggvény: 300x+200y ---> maximum

14 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 14  A megoldás az EXCEL Solverje segítségével: –A munkalap egy-egy sorába beírjuk az egyes könyvek előállításához szükséges időket. –Egy sorban feltüntetjük az adott tevékenység végrehajtásához rendelkezésre álló időt. –Egy számított sorban az adott gyártás esetén a technológia igényét tüntetjük fel. –Felveszünk egy-egy sorban cellákat a könyvek egységárainak, darabszámának és össz árának tárolására. A kezdeti darabszám 0. –Kijelölünk egy cellát a maximális termelési érték tárolására. –Feltöltjük a cellákat adatokkal, ahová szükséges, képletet írunk.

15 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 15 –Elindítjuk a Solvert, s a megjelenő képernyőn beállítjuk a célcella, a módosuló cella értékét, valamint a korlátozó feltételeket. –A megoldás gombra kattintva a Solver meghatározza az eredményt, beírja a táblázatba, s dönthetünk, hogy elfogadjuk-e vagy sem.

16 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 16 Az Excel táblázat, mint adatbázis  Egy összefüggő táblázat, melynek első sora az oszlopok elnevezését (fejlécet) tartalmazza, úgy is tekinthető, mint adatbázis. Az első sor tartalmazza a mezőneveket, a táblázat sorai a rekordok, egy cella pedig egy mezőnek felel meg.  Célszerű az adatbázis blokkot elnevezni adatbázis néven, ekkor a használt alkalmazások automatikusan felismerik az adatbázist.

17 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 17 Adatbázissal kapcsolatos műveletek  Űrlap készítése az adatbázis feltöltéséhez.  Sorba rendezés.  Adatok válogatása.  Adatok csoportosítása adott szempontok szerint.  Kimutatások készítése.  Külső adatbázisokkal kapcsolatos műveletek.

18 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 18  Az adatbázissal kapcsolatos műveletek az Adatok legördülő menüből választhatók ki.  A függvényeknél az adatbázis kezelő függvények egy külön csoportot alkotnak. Az adatbázis függvények felépítése a következő: AB.név(adatbázis;mezőnév;kritérium) - adatbázis, itt kell megadni az adatbázis területet, névvel, vagy címmel. - mezőnév, annak az oszlopnak a neve, amellyel a műveletet kívánjuk végezni. - kritérium, feltételtartomány, mely kijelöli azokat a rekordokat, melyekkel dolgozni szeretnénk.

19 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 19 Rendezés  Ha a táblázatba foglalt adatainknak egy összefüggő blokkot alkotnak (nincs közöttük üres sor, vagy oszlop) rendezhetjük sorok, vagy oszlopok szerint. Ekkor az aktív cellának a rendezni kívánt táblázat belsejében kell lennie, majd válasszuk az Adatok/Sorba rendezés menüpontot. Ekkor párbeszédpanel jelenik meg a képernyőn, valamint kijelölt lesz az egész táblázatunk az első sor kivételével. Az első sort az oszlopok nevének feltételezi, amit nem kell, hogy az adatok közé rendezni. Amennyiben ez is közönséges adatsor, az ablakban a Nincs rovatfej gombot kell kijelölté tenni.

20 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 20  Rendezési kulcsok megadásához rákattintunk a lefelé mutató nyílra és a legördülő listából kiválasztjuk annak az oszlopnak a nevét, amelynek tartalma szerint rendezni szeretnénk. A kiválasztott kulcshoz meg kell adnunk, emelkedő (speciális karakterek, számok 0-9, betűk A-Z, logikai értékek) vagy csökkenő sorrendbe rendezze az adatokat. Egyidejűleg 3 rendezési kulcs adható meg.  Az Egyebek.... gomb választásakor adhatjuk meg, hogy az első rendezési kulcs valamelyik speciális lista legyen (Hónapok, napok neve), tegyen-e különbséget kis- és nagybetűk között, valamint a rendezés irányát.

21 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 21 Szűrés  Az Excel erre két különböző lehetőséget kínál, az AutoSzűrő helyben, csak az adatbázis és a szűrő menüjének a felhasználásával dolgozik, míg az Irányított szűrő egy segédtáblázatot is használ, és egy másik területen, vagy az eredeti táblázat helyére készíti el a végeredményt.

22 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 22 AutoSzűrő  Az AutoSzűrő használatához az aktív cellának a táblázaton belül kell lennie. Majd az Adatok/Szűrő/AutoSzűrő menüpontot kell választani (az AutoSzűrő bekapcsolt állapotát ekkor a menüben egy kis pipa jelzi.) Bekapcsolás után a mezőnevek sorában a gép legördíthető listákat jelenít meg. A listák után megadhatjuk az egyes mezőnevekre vonatkozó szűrési feltételeket.

23 Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 23  Ezek a következők : –mindAz összes rekord. –ÜresAzok a rekordok jelennek meg, amelyeknél ez a mező üres. –NemÜresAzok a rekordok jelennek meg amelyeknél ez a mező nem üres. –Egy konkrét értékAzok a rekordok jelennek meg, amelyeknél a mező értéke megegyezik a kiválasztott elemmel. –EgyéniSaját szűrőfeltételt állíthatunk be. Ehhez relációk és szöveges adatok esetén a DOS- ból ismert (*,?) helyettesítő karakterek használhatók. Összetett feltételeket az És és a Vagy kapcsológombokkal állíthatunk be.


Letölteni ppt "Készítette: Ambrusné Somogyi Kornélia 1 Diagramok  Az Excelben a diagram varázsló segítségével az adatokat grafikusan is megjeleníthetjük, szemléletesen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések