Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biblia A leghosszabb jövendölés a 2300 éves prófécia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biblia A leghosszabb jövendölés a 2300 éves prófécia"— Előadás másolata:

1 Biblia A leghosszabb jövendölés a 2300 éves prófécia
Történelemkönyv a jövőről

2 a végső, utolsó időszakra szól a látás
„És monda nékem: Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága. És amikor én, Dániel, láttam e látomást és kerestem az értelmét: íme elém állt egy férfiúhoz hasonló alak. És emberi szót hallék … kiáltott pedig és mondta: Gábriel, értesd meg vele a látást! És oda jött, ahol én állék, és amint jött, megrettentem és orcámra estem, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a látomás. …És mondta: Íme, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén? Mert a végső időre szól.” (Dn 8:13-19) a végső, utolsó időszakra szól a látás

3 „És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig; egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked” (Ez 4:6) prófétai nap = naptári év (nap-év elv)

4 Már a Krisztus előtti harmadik évszázadban a 70 hetet, Dániel 9
Már a Krisztus előtti harmadik évszázadban a 70 hetet, Dániel 9. fejezetében úgy értelmezték, mint 70 „év hét”, azaz mint 70*7=490 naptári évet. A LXX (Septuaginta) zsidó fordítói a Dn.7:25-27 részben a „hetek” szónak héberből görögbe való fordításakor hozzáadtak egy értelmező kifejezést: „éveknek hetei”. Ez az első írásos példája annak, amit később „prófétai nap-év elvnek” neveztek. (L. E. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, 4 vols.) As early as the third century b.c.e., the 70 weeks of Daniel 9 were understood to be 70 "weeks of years," i.e. 70 x 7 = 490 years. The LXX, in translating the Hebrew for "weeks" in Dan 7:25-27, inserted the additional phrase "of years," providing the first published example of what would later be called the "year-day principle„” (L. E. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, 4 vols.)

5 prófétai nap = naptári év (nap-év elv)

6 „És monda nékem: Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.” (Dn 8:14) a 2300 éves prófécia

7 „És mondta: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig” (Dn 12:9)
meddig van lezárva a prófécia?

8 „Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” (Dn 12:4) meddig van lezárva a prófécia?

9 „zárd be e beszédeket”

10 a vég, a végső idők kezdetén megértik a végső idők eseményeit írja le
a vég idejéig nem értik „zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig” „be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig” a vég, a végső idők kezdetén megértik „tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás” a végső idők eseményeit írja le „Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a látomás” „Íme, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén. Mert a végső időre szól” „a végső idő”

11 mikor kezdődik a vég ideje?
„Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. És széttekintettem én, Dániel, és íme másik kettő álla ott, egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. És mondta egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt: Mikor lesz végük e csudadolgoknak? És hallottam a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Én pedig hallottam ezt, de nem értettem, és mondtam: Uram, mi lesz ezeknek vége? És mondta: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” (Dániel 12:4-9) mikor kezdődik a vég ideje?

12 ideig, időkig és fél időig: 1260 év
szakasz prófécia szövege kiemelés Daniel 12:4-9 „Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. És széttekintettem én, Dániel, és íme másik kettő álla ott, egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. És mondta egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt: Mikor lesz végük e csudadolgoknak? És hallottam a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Én pedig hallottam ezt, de nem értettem, és mondtam: Uram, mi lesz ezeknek vége? És mondta: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” ideig, időkig és fél időig elvégezik a szent nép erejének rontását 7:25 „És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.” sokat szól a Felséges ellen kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig magasságos egek szentjeit megrontja véli hogy megváltoztatja az időket és a törvényt Jelenések 12:13-14 „Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig” a sárkány kergeti az asszonyt az asszony a kígyó elől elrepüljön és tápláltassék a pusztában az ő helyén ideig, időkig és időnek feléig 12:6 „Az asszony pedig elfutott a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.” az asszony elfutott a pusztában az Istentől készített helyére táplálják őt 1260 napig 11:3 „És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig.” 1260 napig gyászruhában prófétáljon a két tanúbizonyság 13:5-7 „És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.” Isten elleni káromlásokat szól hatalom adatik néki, hogy a szenteket legyőzze 42 hónapig 11:2 „De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.” a szent város tapodják ideig, időkig és fél időig: 1260 év

13 23 év 1. a látomások egy része bepecsételve
„És az estéről és reggelről való látomás, amely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való.” (Dn 8:26) 23 év 1. a látomások egy része bepecsételve

14 2. megtudtuk, hogy mikor fejtik meg
„Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. … Mikor lesz végük e csudadolgoknak? … felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. … be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” (Dániel 12:4-9) ideig (1 év), időkig (2 év), fél időig (1/2 év) 2. megtudtuk, hogy mikor fejtik meg

15 2. megtudtuk, hogy mikor fejtik meg
ideig (1 év), időkig (2 év), fél időig (1/2 év) 3 ½ prófétai év 1260 prófétai nap 42 prófétai hónap 1260 naptári év 2. megtudtuk, hogy mikor fejtik meg

16 „És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; Aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és íme volt egy nagy veres sárkány … és állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú-magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtatott annak fia Istenhez, és az ő királyiszékéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.” (Jel 12:1-6) 3. melyik korszak 1260 éve?

17 3. melyik korszak 1260 éve? 3. (Zsolt 2:1-9)
„Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen … Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében: Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! … Az Úr mondta nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.” (Zsolt 2:1-9) 3. melyik korszak 1260 éve?

18 3. melyik korszak 1260 éve? 3. (Jel 2: 18, 25-27)
„A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és a kinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez … ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; amiképpen én is vettem az én Atyámtól.” (Jel 2: 18, 25-27) melyik korszak 1260 éve?

19 3. melyik korszak 1260 éve? 3. (Jel 19: 11-16)
„És láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel volt írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve és a neve Isten igéjének neveztetik. … és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.” (Jel 19: 11-16) 3. melyik korszak 1260 éve?

20 3. az 1260 év a Kr.u. korszakban van
„És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; Aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és íme volt egy nagy veres sárkány … és állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú-magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtatott annak fia Istenhez, és az ő királyiszékéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.” (Jel 12:1-6) 3. 3. az 1260 év a Kr.u. korszakban van

21 3. az 1260 év a Kr.u. korszakban van
„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne … háboríttassatok meg … mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem … megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, Aki … maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. …És akkor fog megjelenni a törvénytaposó” (II.Thess 2:1-8) 3. 3. az 1260 év a Kr.u. korszakban van

22 4. az 1260 éves vallási elnyomás
„ …ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek” (Dn 12:7) 4. „ sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja … az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.” (Dn 7:25) „Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. … ideig, időkig, és az időnek feléig” (Jel 12:13) „Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze.” (Jel 13:7) az 1260 éves vallási elnyomás

23 4. az 1260 éves vallási elnyomás
„És négy nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemelték a földről, és mint valami ember, lábra állították és emberi szív adaték néki. És íme, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és három oldalborda volt a szájában fogai között, és így szóltak néki: Kelj fel és egyél sok húst! Ez után láttam, és íme, egy másik, olyan mint a párduc, és négy madárszárnya volt a hátán; és négy feje volt az állatnak, és hatalom adaték néki. … és íme, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős; nagy vasfogai voltak, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és tíz szarva volt néki. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme, másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és három az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és íme, emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.” (Dn 7:2-8) 4. az 1260 éves vallási elnyomás

24 4. az 1260 éves vallási elnyomás Kr.u.
„…e dolognak értelmét tudatta velem: Ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, a kik támadnak e földön. …Akkor bizonyosat kívántam tudni a negyedik állat felől, amely különbözött mindamazoktól, és rendkívül rettenetes volt; vasfogai és érckörmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. A tíz szarv felől is, amelyek a fején voltak, és afelől, amely utóbb növekedett és három esett ki előle; és ennek a szarvnak szemei voltak és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és legyőzte őket. …Így szólt: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt. A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni. És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. ” (Dn 7:16-25) 4. 4. az 1260 éves vallási elnyomás Kr.u.

25 a Sixtus-kápolna

26 a Sixtus-kápolna

27 a Sixtus-kápolna

28 1798. február 15. General Haller Presenting Berthier's Ultimatum to Pope Pius VI, in the Sistine Chapel at the Vatican,

29 a figyelem a próféciákra irányult
„És e fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttatott; …És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.” (Jel 13:2-5) a figyelem a próféciákra irányult General Haller Presenting Berthier's Ultimatum to Pope Pius VI, in the Sistine Chapel at the Vatican,

30 a Sixtus-kápolna

31 Kr.u. 1798. 538. év + 1260 év 1260 év vége, az utolsó idők kezdete
Jusztiniánusz rendelete Kr.u.533: A római püspök minden egyház feje. Kr.u. 538-tól tudta gyakorolni teljhatalmát, amikor az utolsó szarvat, a keleti gótokat Belizár kiűzte Rómából. 538. év év Kr.u 1260 év vége, az utolsó idők kezdete I. Justiniánusz és Belizár (Ravennai,San Vitale templom)

32 1260 év vége, az utolsó idők kezdete
1799 1260 év vége, az utolsó idők kezdete

33 Dániel 8. fejezet vége Dániel 9. fejezete
a kulcs a 2300 éves próféciához

34 „70 hét szabatott a te népedre”
„2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága” (Dániel könyve 8:14) 2300 ÉVES PRÓFÉCIA 70 hét (Dániel 9:24) 490 ÉVES PRÓFÉCIA „70 hét szabatott a te népedre” 1260 év 7 és hét 69 hét a 70. hét 483 év 7 év „a hét felén” 3½ év 1 hét „1260 nap” „42 hónap” …….. „ideig, időkig és fél időig” Dániel: 7:25; 12:7 Jelenések: 11:2; 11:3; 12:6; 12:14; 13: 5 „a vég ideje” „végső idők” 1810 év Krisztus követőinek üldözése Kr.e. 457. Kr.u. 27. Kr.u. 31. Kr.u. 34. Kr.u. 1844. Luk 3:1 János 2:13; 5:1; 6:4; 13:1 (négy húsvéti ünnep) Ap.csel. 7:59 (István ) Kr.u. 538. Kr.u. 1798.


Letölteni ppt "Biblia A leghosszabb jövendölés a 2300 éves prófécia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések