Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy koponyánk vagyon – metafora és gondolatcsere ELTE TTK 2009. október 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy koponyánk vagyon – metafora és gondolatcsere ELTE TTK 2009. október 9."— Előadás másolata:

1 Egy koponyánk vagyon – metafora és gondolatcsere ELTE TTK 2009. október 9.

2 Senki se gondolkodik képletekben. Einstein, L. Infeld szerint Az ilyen hipotéziseknek csak szimbolikus értelmük van. A tudósnak éppen úgy nem kell elvetnie őket, ahogyan a költő nem vet el egy metaforát; de tudnia kell, hogy mennyit érnek. Poincaré az atomok biliárd golyó modelljéről

3 metafora = szállítás, átvitel Lexikon: „névátvitelre épülő szókép; két fogalom vagy jelenség kapcsolatán, azok közös külső vagy belső vonásainak egyezésén alapul”. Tenor / Vehiculum / Tertium metaphorae Fónagy Iván: „A metafora hazugság.” Th. Spratt: „a valóság arculcsapása ”.

4

5 „...mára (a szemiotikai) kutatások területe oly annyira kiszélesedett, [hogy]...[i]mmár nem bolygórendszerrel állunk szemben, melynek megadhatnánk az alapegyenleteit, hanem táguló galaxissal.” Umberto Eco a metaforát inga-modell vagy oszcillatorikus mozgásforma segítségével lehet jellemezni. Hankiss Elemér

6 Kétséget ébreszt az új bölcselet, kioltotta az őselem tüzet; elvész a Nap, a Föld, s nincs emberész, mely földeríti, útjuk merre vész. Csak vígan vallják, világunk avitt, buzgón keresve újdonságait bolygónak, égnek; de majd látni kell, atomokká mindez hogy omlik el. John Donne: Az első évforduló (1611)

7 Így lesz az élőből minera s televény, A földi részekből plánta és növevény, Melyet ha az élő állatok megesznek, Belőle magoknak testet s növést vesznek. Így alszunk mi! - Hanem, vigyáz a természet, S nincsen forgásiban hízak és enyészet; Pontos forgásának örök karikája Egynek elmúltával másikát táplálja. --------------------------------------- Köszönöm, hogy nemes állatnak születtem, S nem bánom, hogy ismét minerállá lettem. Csokonai: A lélek halhatatlansága

8 Mert fény van minden tárgy fölött. A fák ragyognak, mint a sark-körök. S jönnek sorban, derengő végtelen, fény-sapkában 92 elem, mind homlokán hordozva mását - hiszem a test feltámadását. Nemes Nagy Ágnes: A tárgy fölött

9 Állottam vizének mélységei felett, Síma volt a felszín, de sötét, mint árnyék, Alig mozzantá meg a rózsalevelet, Mint rengéskor a föld, csak alig hullámlék. Acéltiszta tükre visszaverte híven A külső világot – engem is, az embert: De örvényeibe nem hatott le a szem, Melyeket csupán ő – talán ő sem – ismert. Arany János: Dante

10 ... de soha ennyi fény és ennyi hullám nem indult tőlünk a csillagokhoz. Ennyi zene sem; és elönti rádiónkból a Jazzband a világűrt. Babits Mihály: De te mégis szeretted ezt a kort? (1929)

11 Ha úgy érezzük, hogy Shakespearenél a természet [...] költészetté lényegül, egy Davy, egy Wollaston vagy egy Hatchett gondolatgazdag megfigyelései révén oda jutunk, hogy a költészet a természetben ölt testet: igen, a természet úgy tűnik fel előttünk, [...] mint költő és költészet együtt. Coleridge

12 Ez a dualitás a század minden meghökkentő felfedezése között a legmeghökkentőbb. A. Sommerfeld

13 „Anyámnak nagy bánatára, de mit lehet tenni, apámnak kettős természete van, hol részecskeként viselkedik, hol hullámként. Édesapám persze udvarias úriember, ha azt kérdik tőle, részecske-e, derűsen bólint, és becsapódik, akár egy ágyúgolyó, ha meg hullámként szeretnék egyesek felismerni, összecsapja játékosan a bokáit s dúdolva produkálja az interferencia csíkokat. Apám a kérdéstől függ.” Esterházy Péter: Harmonia cœlestis

14 Mely örök kéz szabta rád rettentő szimmetriád? W. Blake – Szabó Lőrinc

15 Példás fiak anyja, Suevia, te csendes, de téged a kor dicsér. Fényhozó férfit nevelsz számtalant, a jövő kor már zengi hódolatát. Te kezdted, Suevia sarja! Ezredek telnek el és a tekintet bódult; de én befejeztem mit te kezdtél, te vetetted az első pászma fényt elzavarva útvesztőjéből az éjjelt. Hölderlin

16

17 Most nékem négyes látomás ragyog, Négyes látomás részese vagyok, Négyes a látás gyönyöröm mélyén, És hármas szelíd Beulah éjén, A kettős Állandó. Egyszeres látástól, S Newton álmától tartson Isten távol. W. Blake, Vámos Pál fordítása

18 Nem mintha geniális hetykesége Böcsmérlené a tisztes tudományt: Sőt a tudásnak vonzaná is vége Akármi szakban, s mindben egyaránt; Arany János: Bolond Istók, II. ének

19 „Az, mi után futsz epedve, Csalfa, tünde fényalak, Egy sugár a nap szeméből... Büszke diadalmosoly, Mely a sirvafutó felhőn Megtörik, – de nincs sehol!" Így az agg bölcs – még tovább is Fejtegetvén szavait – S felnyitá a nagy természet Titkos zárú ajtait. Arany János: A gyermek és szivárvány

20 Költő–szemeddel többet lelsz te benne, mint ásatagban egynémely tudós – ---------------------------------------- hétszínű, gyöngyös,... ezerszínű, uszályos, égnek éke ----------------------------------------- tarka mint virág ----------------------------------------- Babits: Himnusz Iriszhez színek bontója

21 Követösztöne, jelentő és hirdető vágya kezdettől fogva viharosan föl volt kavarva, és rángatta lábikráját, hogy szinte ficánkolt miatta. A térnek és a tér elválasztó szerepének uralkodó jelentősége volt Naftáli képzeletvilágában. Úgy tekintette, mint leghívebb ellenségét, tulajdon személyét pedig mint hivatott eszközt legyőzésére, azaz megszüntetésére a tér okozta különbségeknek az emberek tudásában. Ha a maga vidékén történt valami, gondolatban nyomban összekapcsolta azt egy távoli vidékkel, ahol még mit se tudtak a dologról –... Thomas Mann: József és testvérei, II.

22 Felhő Dajkám a Menny, a végtelen; Föld és Víz lánya vagyok; járok a világ pórusain át; változom és nem halok. Mert mikor a tiszta egekről vissza- vonúl a sötét vihar s a szél s a nap új kék dómba borul konvex sugaraival: az eső komor barlangjaiból én csak nevetek síromon s mint földből a lélek, a mélyből új élet: kitörök s lerombolom. Shelley – Szabó Lőrinc

23 semmit sem lehetett már látni ott, semmi elevent, csak ezeket a köveket Babits Boldog kövek! Buták! Ti mélyen alvók! Kosztolányi Gyönyörűt láttam, édeset, elképzeltem egy gyenge rózsát. Elbámészkodtam s rám esett, mint egy darab kő, a valóság. József Attila

24 Puszta fal, nyolc sarok: kristály belseje imbolyog, szétvagdalt tér tetemére forr a lány-testek dús füzére. Weöres Sándor

25 A költőt kedves alkonyon sétára hívja a pagony, a lelke fékét elveti és kiömlenek versei, egeken át az égbe nő hol nem béklyózza tér s idő; hol, mit szelleme alkotott, egy eszményi világ ragyog. És én, bár nem remélhetek dicsőn hangzó Költő nevet, e magányban átérzem itt a Költő boldog perceit. Hamilton

26 Parabola Barátom, amit az élet fontosnak tetszőt eléd vet, akár mélyen sújt a porba, akár boldog öröm volna, magunk tette, esze, vágya, hidd el nekem, annyit érhet, mint műszer ingadozása, míg készül a nagy kísérlet, mely talányt fejteni kész: csak atomi ütközés. Kósza táncával a törvényt a fényfolt nem tárja önként. Nem örömöd, dicsőséged, mélyebb értelmű az élet. Egyedül a világszellem az, ki ezernyi kísérlet árán jut eredményhez.- Mi hát az érdemünk ebben? Schrödinger

27 ...a legfontosabb a metaforák használata, mert csak ezt nem lehet másoktól eltanulni, ez a tehetség jele. Arisztotelész


Letölteni ppt "Egy koponyánk vagyon – metafora és gondolatcsere ELTE TTK 2009. október 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések