Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PETŐFI SÁNDOR (1823-1849).

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PETŐFI SÁNDOR (1823-1849)."— Előadás másolata:

1 PETŐFI SÁNDOR ( )

2 Miért szükséges másképp beszélni Petőfiről?
Az idők során rátapadt mítoszok/ kultuszok miatt, amelyek hamis színben tüntetik fel mind a költőt, mind alkotását; A (jó- vagy rosszindulatú) félreértések miatt; A belénk sulykolt leegyszerűsítő szemlélet miatt; Mert (ez itt a reklám helye!) megérdemli, hogy jól olvassuk/ értsük, hiszen zseni;

3 A KULTUSZ TERMÉSZETE A kultusz jellemző vonásai:
- tisztelt tárgyának megdicsőítésére irányul, - a felemelő, dicső aktus, paradox módon, visszahat az ünneplőre is; - a dicsőítő ünnep a dicsekvés gesztusát is magában foglalja; - az éppen uralkodó ideológia reprezentatív aktusaként jelenik meg; - a megemlékezés átcsap az aktuális jelent célzó intenciók megjelenítésébe- akár úgy is, hogy az ünnepelt figura, a kultikus rítus díszletei közt elhalványodik/ eltűnik;

4 A PETŐFI KULTUSZ Kialakulása a XIX. században: Jókai beszéde Petőfi szobránál; A XX. századi továbbélés:- Német László, Kovács Imre, Horvát Márton, Gyurkó László, stb. Illyés Gyula monográfiája; Hatásaik:- ferdítés, csúsztatás leegyszerűsítés, csonkítás, sztereotipikus kép, fenyegetés;

5 LOBOGÓNK , PETŐFI „A jelszó: Petőfi” (Német László- 1942)
„Petőfi, a vízválasztó…”(Király István- 1949) „Lobogónk, Petőfi” (Horvát Márton- 1948; Gyurkó László- 1972);

6 KLISSÉK -költő zseni; -a népiesség uralomra juttatója a magyar irodalomban; -termékeny válság; -romantikus szerelmes; a hitvesi líra megteremtője; -látomásos költő; -a költészet forradalma, forradalmár költő;

7 NÉPIESSÉG Népies = egyszerű - NEM IGAZ!
Petőfi népies költészetének sajátosságai: tematikai gazdagság: -helyzetdalok -zsánerképek -tiszta dalok -formai sokszínűség: -változatos strófa és ritmuskép -eredeti verstechnikák -játékosság, humor -közvetlenség -hitelesség

8 PÉLDÁK Befordultam a konyhára, Orbán:
- „lépegető” versépítés- technika - ismétlődés, motívumcsere Megy a juhász szamáron: - idősík-váltások Ezrivel terem a fán a meggy, Csokonai: játékosság, humor Vizet iszom: -új, pátosz nélküli, közvetlen hangnem Fa leszek, ha…: -metaforák, őstoposzok, világszintek játéka

9 VÁLSÁG- VERSEK Felhők ciklus: -borongós hangulat, halálvárás, szentimentalizmus; János Vitéz: -búcsú- jelenet, sír- jelenet (klissé: „a nép felemelkedése” a személyiség kiteljesedésének lehetőségei mint romantikus téma, motívumai: bűn és bűnhődés, jóvátétel, boldogság keresés, próbatételek, kiteljesedés; a műfaj-meghatározás kérdésessége)

10 HELYESBÍTÉS Az Itt van az ősz, itt van újra nem gyermekvers;
A Füstbe ment terv témája nem(csak) az anyai szeretet;

11 ARCHETÍPUS Minek nevezzelek- Shakespeare 75. szonettje: -a szerelmi érzés kimondhatatlanságát artikulálja; -feltételes alárendelői szerkezet; Szeptember végén: -párhuzam és ellentét -elmúlás- motívum: „Elhull a virág, eliramlik az élet”

12 TÁJLÍRA Egyedisége: -következetes ragaszkodás az Alföldhöz;
-szubjektív viszony; -másodlagos jelentés csatolás, jelképesség; -nézőpont- váltások, perspektíva szűkülés/ tágulás; mikro-jelenségek;

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "PETŐFI SÁNDOR (1823-1849)."

Hasonló előadás


Google Hirdetések