Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Professzionális Mobiltávközlési Nap 2015 konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Professzionális Mobiltávközlési Nap 2015 konferencia"— Előadás másolata:

1 Professzionális Mobiltávközlési Nap 2015 konferencia
A szélessávú PPDR rendszer várható hazai jövőképe a nemzetközi szabályozási törekvések tükrében Balogh János Professzionális Mobiltávközlési Nap 2015 konferencia főosztályvezető Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály 2015. június 11. VRFGF

2 A frekvenciagazdálkodás kapcsolatrendszere
FAGF MF VRFGF Polgári célú frekvencia felhasználók Nem polgári célú frekvencia felhasználók NMHH Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság FAGF Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály (NMHH) VRFGF Védelmi és Rendészeti Frekvenciagazdálkodási Főosztály (NMHH) MF Mérésügyi Főosztály (NMHH) NHIT Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács CEPT Postai ésTávközlési Igazgatások Európai Értekezlete NATO Észak-atlanti Szerződése Szervezete ITU Nemzetközi Távközlési Egyesület EU Európai Unió

3 A szélessávú PPDR spektrum-szabályozásának főszereplői
Globális szint – WRC (WRC-15 AI. 1.3.) WRC, WP5A, 5D ECC WGFM (FM49) CEPT Európai szint – CEPT (EU mandátum) Uniós szint - RSC RSPG Európai Bizottság (RSPP) Nemzeti szint

4 Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
A 2015 évi Rádiótávközlési Világértekezlet (WRC-15) nevesített napirendi pontja (Agenda Item 1.3): „646. (Rev. WRC-12) Határozat” felülvizsgálata annak érdekében, hogy a BB PPDR bevezetését támogató műszaki feltételek és szabályozási környezet meghatározásra kerüljenek, a szükséges tanulmányok megkezdődjenek; ITU-R M.2015 Ajánlás; ITU CPM javaslat (4 lehetséges megközelítés A,B,C,D) C: a Határozat hivatkozásokkal utal az Ajánlás megfelelő pontjaira és javaslatot tartalmaz a regionálisan harmonizált frekvenciasávra; D: a Határozat és az Ajánlás is tartalmaz minden tanulmányi eredményt, úgy, hogy a frekvenciatartományok régiónként „tágan” kerülnek meghatározásra a határozatban, míg a ténylegesen felosztott frekvenciák az Ajánlásban jelennek meg. Az új napirend okai: A régebbi sávkijelölések a bevetés-kritikus keskenysávú hang és adat alkalmazásokra történtek Megjelentek a szélessávú igények (elsősorban real-time video) A technológiai fejlődés (LTE) már érett a PPDR speciális (biztonság, priorizálás, rugalmas kapacitás allokáció) és szélessávú igényeinek kezelésére ITU CPM – ITU Conference Preparatory Meeting

5 CEPT – Értekezlet Előkészítő Csoport (CPG)
WRC Napirendi pont CEPT álláspont A vizsgálatok támogatása; A regionális harmonizáció szükséges; A világszintű harmonizáció lehetőséget biztosít a globális együttműködésre és a gazdasági hatékonyság maximalizálására. A CEPT az ITU CPM „C” megközelítést támogatja (ECP „A” Opció), de a globális alku érdekében, kompromisszumként a „D” megközelítést (ECP „B” Opció) is elfogadhatónak tartja. Az új napirend okai: A régebbi sávkijelölések a bevetés-kritikus keskenysávú hang és adat alkalmazásokra történtek Megjelentek a szélessávú igények (elsősorban real-time video) A technológiai fejlődés (LTE) már érett a PPDR speciális (biztonság, priorizálás, rugalmas kapacitás allokáció) és szélessávú igényeinek kezelésére ECP - European Common Proposal

6 Európai Unió – Európai Bizottság
Hosszútávú célok és spektrumpolitikai prioritások meghatározása RSPP (243/2012/EU Határozat) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról 8. cikk(3) bekezdés (Egyéb uniós szakpolitikai területek spektrumigénye)  A Bizottság a tagállamokkal együttműködve annak biztosítására törekszik, hogy harmonizált feltételek mellett elegendő spektrum váljon elérhetővé a biztonsági szolgáltatások fejlesztésének támogatásához és a kapcsolódó eszközök szabad forgalmához, valamint a közbiztonságot, közrendet, polgári védelmet és katasztrófaelhárítást szolgáló, műszakilag kölcsönösen átjárható, innovatív megoldások kifejlesztéséhez. Végrehajtáshoz (műszaki vizsgálatok) mandátum a CEPT-nek  A Bizottság a tagállamokkal együttműködve annak biztosítására törekszik, hogy harmonizált feltételek mellett elegendő spektrum váljon elérhetővé a biztonsági szolgáltatások fejlesztésének támogatásához és a kapcsolódó eszközök szabad forgalmához, valamint a közbiztonságot, közrendet, polgári védelmet és katasztrófasegélyt szolgáló, műszakilag kölcsönösen átjárható, innovatív megoldások kifejlesztéséhez. Végrehajtáshoz (műszaki vizsgálatok) mandátum adás CEPT-nek A Digital Single Market Strategy for Europe

7 ECC 218. Jelentés-tervezet (megvalósítás)
CEPT/ECC eredmények EU mandátum Fő feladat: harmonizált frekvenciasávot találni a jövőbeli európai szélessávú PPDR rendszerek számára ECC 199. Jelentés – 2013 május  Események azonosítása (PP1, PP2, DR), Szükséges sávmennyiség (2x10 MHz), Technológia: LTE, frekvencia 400 MHz és 700 MHz. ECC 218. Jelentés-tervezet (megvalósítás) Harmonizált feltételek és frekvenciasávok az európai BB PPDR részére, Nyilvános konzultáció ig. Összeférhetőségi tanulmányok eredményei ECC 239. Jelentés-tervezet (700 MHz sávban), ECC 240. Jelentés-tervezet (400 MHz sávban), Nyilvános konzultáció ig. ECC Report ”B” (megoldások) – várható 2015 elején A vizsgálat kiinduló feltételezései Esemény forgatókönyvek: PP1: mindennapi műveletek, amelyeket rutinszerűen végeznek az illetékességi területen belül a spektrum és infrastruktúra követelmény többségét ez határozza meg PP2: nagy méretű szükséghelyzet és/vagy nyilvános esemény (pl. Olimpia, G8 csúcs) Többlet erőforrás igény merülhet fel a szomszédos illetékességi területről, országból DR: tevékenységek pl. földrengés, szélvihar, áradás vagy fegyveres konfliktus esetén Technológia: LTE Frekvencia tartományok: 400 MHz és 700 MHz Spektrumigényre vonatkozó vizsgálati eredmények és következtetések Min. 2x10 MHz spektrum, de a nemzeti igények ettől akár jelentősen eltérhetnek További spektrumra lehet igény ha a kommunikáció nem WAN-on valósul meg: ideiglenes (ad-hoc) hálózatok: a szélessávú WAN kapacitás növelésére vagy lefedés pótlására a tervezett vagy nem tervezett PP2 események idejére végberendezések között közvetlen /Direct Mode Operations (DMO)/: 1000 méternél kisebb távon a szélessávú WAN lefedési területén belül vagy túl, a WAN tehermentesítésére, vagy a lefedés kiterjesztésére légi és földi vegyes /Air-Ground-Air (AGA) /: a PPDR művelet támogatása pilóta nélküli légi járművekről vagy helikopterről (tipikusan video jel továbbítás a földre)

8 CEPT BB PPDR dokumentumok
Benyújtó Konzultáció kezdete Konzultáció vége Hatályosság kezdete ECC Report 199 WGFM/PT49 Draft ECC Report 218 várh okt Draft ECC Report 239 WGSE Draft ECC Report 240

9 CEPT BB PPDR dokumentumok
ECC Report User requirements and spectrum needs for future European broadband PPDR systems (Wide Area Networks), Draft ECC Report Harmonised conditions and spectrum bands for the implementation of future European broadband PPDR systems Draft ECC Report Compatibility and sharing studies for BB PPDR systems operating in the 700 MHz range, Draft ECC Report Compatibility studies regarding Broadband PPDR and other radio applications in and MHz and adjacent bands, Rendkívüli értekezletek FM49 ülés szeptember (Párizs) Rendkivűli WGFM ülés október 1-2. (Koppenhága)

10 ECC 218. Jelentés-tervezet
Cím:“Harmonizált sávok és feltételek a jövőbeli európai szélessávú PPDR rendszerek megvalósításához” Kiindulópont: a PPDR szolgáltatások nyújtása nemzeti szuverenitás körébe tarozik, az igények nemzetenként jelentősen eltérőek lehetnek „Flexibilis harmonizáció” koncepciója WAN esetére: Közös technológiai alap (LTE) A nemzeti PPDR igények szerinti spektrumkijelölési szabadság a „harmonizált hangolási tartományon” belül Nemzeti választási lehetőség a legmegfelelőbb szolgáltatási / hálózatkiépítési modell Dedikált => Nem polgári frekvenciagazdálkodás érintettség Kereskedelmi => Polgári frekvenciagazdálkodás érintettség Hibrid => Polgári és nem polgári frekvenciagazdálkodás érintettség

11 PPDR a 700 MHz sávban 700 MHz PPDR Options based on 700 MHz Harmonised MFCN (ECC Decision (15)01)

12 Szolgáltatási / hálózati modellek
Dedikált nemzeti szélessávú PPDR hálózat Lehetőség a hálózatfelügyelet, lefedés-, kapacitás- és rendelkezésre állás tervezés kézbentartására, valamint a nemzeti igények szerinti speciális funkciókkal és biztonsági intézkedésekkel való ellátásra. PPDR szolgáltatásnyújtás kereskedelmi hálózaton Előny: méretgazdaságosságból adódó üzemeltetési és fejlesztési költséghatékonyság. Megoldandó: lefedés-, kapacitás- és rendelkezésre állás, priorizálási és biztonsági funkciók a mobilszolgáltatóval való szerződéses alapon. Hibrid megoldás A dedikált szélessávú PPDR hálózat lefedettség és kapacitás korlátainak kiegészítése kereskedelmi hálózattal. Feltétele a nemzeti és nemzetközi roaming lehetősége a két hálózat között A sávfelosztási döntésnél e három megoldást figyelembe kell venni.

13 Hazai helyzet a nemzetközi szabályozás tükrében
400 MHz sáv jelenleg a MHz sáv tervezett a dedikált szélessávú PPDR hálózat számára (2x5 MHz, / MHz, sávátrendezéssel +2x2 MHz bővítési lehetőség is van), ,38 / ,38 MHz sáv sem teljesen kizárt – bár 2014 májustól értékesítve, de elsődlegesen kormányzati célú felhasználásra, ami nem zárja ki a PPDR-t sem. 700 MHz sáv Sávfelosztási döntés (Mikor???), Kormányzati döntés is kell a kérdésben.

14 NMHH törekvések – PPDR ügyben
NMHH Rádióspektrum Stratégiája A nem polgári célú rádiótávközlés fejlesztéséhez szükséges frekvenciaigények kielégítése, valamint a meglévő nem polgári célú frekvenciahasználat - különös tekintettel a NATO szövetségi frekvenciahasználatra - eróziós hatásokkal szembeni védelme. Megvalósulásának érdekében alkalmazkodó részvétellel kell támogatni a szélesebb és szélessávú PPDR készenléti és katasztrófavédelmi rádióalkalmazások regionális frekvenciaharmonizációjára vonatkozó európai erőfeszítéseket. Az NMHH spektrumgazdálkodásának fő feladata, hogy a folyamatosan változó környezeti feltételek mellett a gondjára bízott, a nemzeti vagyon részét képező rádióspektrum, mint fontos társadalmi, kulturális és gazdasági értéket képviselő korlátos állami tulajdonú erőforrás lehető leghatékonyabb és káros zavarástól mentes használatát a nemzeti és nemzetközi feltételekkel összhangban az elérhető lehető legnagyobb társadalmi haszonnal biztosítsa. 2015. a következő időszak stratégia alkotásának éve

15 NMHH törekvések – PPDR ügyben
NMHH évi Munkaterve A BB PPDR vonatkozású nemzetközi harmonizációs alternatívák nemzeti támogathatóságának vizsgálata, Eredmény végére: Nemzeti igények feltárása, hálózati és szolgáltatási modellekre vonatkozó elképzelések azonosítása, Lehetséges hazai szabályozási alternatívák azonosítása a évi WRC döntések tükrében, Összefoglaló dokumentum. Első lépés május 30-ai határidővel kérdőív kiküldése. Kérdőívre adott válaszok gyors áttekintése alapján: bevezetési időtáv igények: tipikusan 5-10 év (internet, videóátvitel), adatátvitel és távvezérlés/távirányítás már 1-3 éven belül is, érintettek száma ezer (főleg az LTE alapú hangtovábbítás megvalósítása után) aszimmetrikus igény (DL>UL) (4-20x), de volt szimmetrikus is adatsebesség-igények eltérők (min. 256k-5Mbps, max Mbps) ahol van különbség ott DR>PP „kiemelten szükséges” állandó hálózaton kívül: ad-hoc, DMO+AGA szolgáltatás is min.95%-os kültéri és nagyobb beltéri lefedettség erősen a dedikált modell a kívánatos (valós időben, min. késéssel, 24 órás rendelkezésre állás) elfogadható a hibrid modell (szigorú elvárások betartásával), nagy az igény az együttműködési lehetőségre a szomszédokkal.  1. prioritással, magasabb rendelkezésre állás, garantált min. kapacitás mellett; 2. átmeneti időre, kényszer megoldásként (hang dedikáltan, adat részben/egészben ker. alapon), de erős törvényi biztosíték, hálózat megersőítése, cyber biztonság

16 NMHH törekvések – PPDR ügyben
A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács állásfoglalása ( ) 400 MHz sáv alapvetően a 400 MHz sávból kellene kielégíteni az igényeket, ha nem elégséges a rendelkezésre álló sávszélesség (nincs 2x10 MHz) a 700 MHz sáv is szóba jöhet, 700 MHz sáv (a ECC 218. Jelentés-tervezet alapján), a „C” opció a preferált (2x5 MHz) ( / MHz) (részben támogatva, részben semleges állásponton maradva) Indokok: 1. ez az opció nem szűkíti be a 2x30 MHz MFCN sávot, 2. az SDL-ből is csak 5 MHz-et vesz el. Elsősorban dedikált megoldás támogatása (Forrás: A HÉT elnökének levele Vári Péter NMHH főigazgató h. részére)

17 NMHH törekvések – PPDR ügyben
A rádióspektrum stratégiájában kiemelten kezeli a PPDR-t, Aktívan részt vesz a nemzetközi szabályozási munkában, Megkezdte a nemzeti igények megismerését, azonosítását, Támogatja a WRC napirend CEPT álláspontját, Támogatja a PROMOTEL Egyesület törekvéseit.

18 Elérhetőségek: balogh.janos@nmhh.hu
Köszönöm a figyelmet. Elérhetőségek:


Letölteni ppt "Professzionális Mobiltávközlési Nap 2015 konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések